Autor Wątek: Język efrecki - Äfretkû reklet  (Przeczytany 316 razy)

Offline Ragêr

  • Pomożesze: 4
  • Wiadomości: 7
  • Country: pl
  • Conlangi: Đуркaτ Γеλ (Đurkat Gel)
Język efrecki - Äfretkû reklet
« dnia: 2 sty 2018, 18:17:59 »
Witam! Oto mój drugi nooblang  :-P

ALFABET

(img)
(img)

Aa [a]
Ää [æ] 
Bb [b]   
Cc [t͡s] 
Ćć [tɕ] 
Dd [d]
Đđ [dʑ] 
Dz dz [d͡z] 
Ee [ɛ] 
Ff [f]
Gg [g]
Hh [x]
Ħħ [ɦ] 
Ii [i]/[j]
Îî [ɨ] 
Kk [k]
Ll [l]
Ɫɫ [ɫ] 
Mm [m]   
Nn [n]   
Oo [o̞] 
Pp [p]
Qq [q]   
Rr [r] 
Rh rh [ʁ] 
Ss   
Śś [ɕ] 
Tt [t]
Uu [u]
Ûû [ʉ] 
Vv [v] 
Zz [z] 
Źź [ʑ]

Zaimki osobowe:
(img)
Żeby zrobić zaimek dzierżawczy, wystarczy dodać końcówkę "-kû"
RZECZOWNIK

Są 4 deklinacje:

Pierwsza
(img)
Przez tę deklinację odmieniają się wszystkie rzeczowniki zakończone spółgłoską (poza: s, d, h, z, c)

Druga
(img)
Przez tę deklinację odmieniają się wszystkie rzeczowniki zakończone na: s, d, h, z, c

Gdy po literze: s, d, h, z, c, występuje litera z tej grupy, zamienia się na:
s > ś
d > đ
h > ħ
z > ź
c > ć

Np:. Ric > Rićsu
Keh > Keħde
itd.

Trzecia
(img)
(Pierwsza litera to Ħ) Przez tę deklinację odmieniają się wszystkie rzeczowniki zakończone samogłoską (poza: ä, î, û)

Czwarta
(img)
Przez tę deklinację odmieniają się wszystkie rzeczowniki zakończone na: ä, î, û

Biernik zastępuje Miejscownika
Celownik zastępuje Narzędnika

CZASOWNIK

Odmiana czas. "być":
(img)
Czasownik być jest jedynym czas. nieregularnym

Odmiana czas. "mieć"
(img)
Tworzenie czas. przyszłego:
ODMIENIONY CZAS. "BYĆ" W CZASIE PRZYSZŁYM + bezokol.

Tryb rozkazujący:
Miej! - Iurdit!
Miejmy! - Iurdene!
Miejcie! - Iurdisne!

Słyszeć - Pađum
Słyszenie - Pađonov

Przeczenie:
Słyszę - Pađes
Nie słyszę - Źuk pađes

PRZYMIOTNIK

Wszystkie przymiotniki są zakończone końcówką "-kû"
Wszystkie przymiotniki są nieodmienne

Jestem zielony - Umes frûźkû
Nie jestem zielony - Źuk umes frûźkû

LICZEBNIKIL. głównyL. porządk.Tłumaczenie
OcOckû1
GizGizkû2
ĐelĐelkû3
NomNomkû4
ĦaśĦaśku5
RileRilkû6
FerunFernkû7
ErîqErîkû8
TanTankû9
ⱢerⱢerkû10
OztimOztimkû11
GiztimGiztimkû12
ĐeltimĐeltimkû13
NomtimNomtimkû14
ĦaśtimĦaśtimkû15
RiltimRiltimkû16
FeruntimFeruntimkû17
ErîqtimErîqtimkû18
TantimTantimkû19
GizɫerGizɫerkû20
GizɫerocGizɫerockû21
GizɫergizGizɫergizkû22
30 się tworzy poprzez połączenie 3 + -ɫer = Đeɫer itd.
60 - Riɫer
70 - Ferunɫer
80 - Erîɫer
90 - Tanɫer
100 - Ganma
200 - Gizganma
itd.
1 000 - Hel
1 000 000 - Remp
1 000 000 000 - Helremp
itd.

PRZYKⱢAD

„Owca i konie”

Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie: jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

‘Ħaria si belmsan’
O gîruq ħaria, ćem źuk iurdi eśećcû, hufi belmelne: ockû vaħili kalkû liz, gizkû kaltini ɫekû tarhuq si đelkû krätkûr lizafi kuɫuq. Ħaria ihidi ge belmske: ‘Fäve ścû pibi, liq hufes, ɫe kuɫî împo đocum belmske’. Belmsan rhilfini: ‘Îćirit, ħaria, fäve zet pibni, liq hufesne, liq kuɫî, glei, ħutto rimi a gûđec a lit-olfkû. Si ħaria uk iurdo eśećcû’. Đen pađonov geli, ħaria rhevädi alć galopag.
Witam!