Autor Wątek: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)  (Przeczytany 12214 razy)

Offline Siemoród

 • Слава Словѣномъ!
 • Pomożesze: 136
 • Wiadomości: 520
 • Country: cs
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #15 dnia: 23 sie 2016, 16:26:57 »
No to czas na deklinacyę!

Fajerwerków nie ma, bo to standardowa odmiana prasłowiańska. Jedyne co, to zebrana do kupy i przeanalizowana pod każdym kątem.

Tak - na dzisiaj rzeczownik.

Deklinacja I1, temat na -o-, вьлкъ (wilk):
Spoiler for Hiden:
Им.вьлкъвьлкавьлци
Орд.вьлкавьлкѹвьлкъ
Дат.вьлкѹвьлкомавьлкомъ
Вин.вьлкъвьлкавьлкъı
Тв.вьлкомьвьлкомавьлкъı
Мѣс.вьлцѣвьлкѹвьлцѣхъ
Зъв.вьлчєвьлкавьлци
Deklinacya wszech męzkich na -ъ oprócz paru w deklinacyi II.

Deklinacja I2, temat na -jo-, кон҄ь (koń):
Spoiler for Hiden:
Им.кон҄ьконꙗкон҄и
Орд.конꙗконюкон҄ь
Дат.конюконѥмаконѥмъ
Вин.кон҄ьконꙗконѩ
Тв.конѥмьконѥмакон҄и
Мѣс.кон҄иконюкон҄ихъ
Зъв.конюконꙗкон҄и
Deklinacya produktywna - tu lądują wsze męzkie na -ь, prócz paru wymienionych przy deklinacyi IV1.

Z deklinacji I2 trochę się wyróżniają rzeczowniki zakończone na -ьць za sprawą wołacza na -ьчє zamiast oczekiwanego *-ьцѹ:
Spoiler for Hiden:
Им.отьцьотьцаотьци
Орд.отьцаотьцѹотьць
Дат.отьцѹотьцємаотьцємъ
Вин.отьцьотьцаотьцѧ
Тв.отьцємьотьцємаотьци
Мѣс.отьциотьцѹотьцихъ
Зъв.отьчєотьциотьци

Deklinacja II, temat na -u-, съıнъ (syn):
Spoiler for Hiden:
Им.съıнъсъıнъıсъıновє
Орд.съıнѹсъıновѹсъıновъ
Дат.съıновисъıнъмасъıнъмъ
Вин.съıнъсъıнъıсъıнъı
Тв.съıнъмьсъıнъмасъıнъми
Мѣс.съıнѹсъıновѹсъıнъхъ
Зъв.съıнѹсъıнъıсъıновє
Deklinacya nieproduktywna. Zachowawsze się u-tematy to: съıнъ (syn), волъ (wół), вьрхъ (wierzch, górna część), мєдъ (miód), полъ (pół; płeć), лєдъ (lód), дългъ (dług), дѫбъ (dąb), носъ (nos), търгъ (targ), домъ (dom), бєргъ (brzeg).

Deklinacja IV1, temat na -i-, гость (gość):
Spoiler for Hiden:
Им.гостьгостигостьѥ
Орд.гостигостьюгостьи
Дат.гостигостьмагостьмъ
Вин.гостьгостигости
Тв.гостьмьгостьмагостьми
Мѣс.гостигостьюгостьхъ
Зъв.гостигостигостьѥ
Deklinacya również nieproduktywna. Zachowawsze się męzkie i-tematy to: голѫбь (gołąb), ѥжь (jeż), господь (pan), лосось (łosoś), мєдвѣдь (niedźwiedź), ногъть (paznokieć), огн҄ь (ogień), олбѫдь (łabędź), пѫть (droga), звѣрь (źwierzę), ръıсь (ryś), зѧть (zięć), ѫгль (węgiel), ѫгор҄ь (węgorz), ѫпъıрь (wąpierz).

Deklinacja V2, temat na -en-, камъı (kamień):
Spoiler for Hiden:
Им.камъıкамєникамєнє
Орд.камєнєкамєнѹкамєнъ
Дат.камєникамєньмакамєньмъ
Вин.камєнькамєникамєнє
Тв.камєньмькамєньмакамєньми
Мѣс.камєнєкамєнѹкамєньхъ
Зъв.камєникамєникамєнє
Deklinacya oczywiście nieproduktywna. Zawierają się w niej: камъı (kamień), коръı (korzeń), полмъı (płomień), сьрхъı (dop. сьршєнє) (szerszeń), стрѹмъı (strumień), грєбъı (grzebień), рємъı (rzemyk), крємъı (krzemień), ѩчьмъı (jęczmień).

Podobną odmianę wykazują jeszcze dwa rzeczowniki - дьнь (dzień) i ѥлєнь (jeleń)
Spoiler for Hiden:
Им.дьньдьнидьнє
Орд.дьнєдьнѹдьнъ
Дат.дьнидьньмадьньмъ
Вин.дьньдьнидьнє
Тв.дьньмьдьньмадьньми
Мѣс.дьнєдьнѹдьньхъ
Зъв.дьнидьнидьнє
Jedyna różnica jest jak widać w końcówce -нь w mianowniku zamiast -ъı.

Pewne anomalje w odmienie wykazuje też олкъть (łokieć), jeszcze jedna pozostałość odmiany spółgłoskowej
Spoiler for Hiden:
Им.олкътьолкътиолкътє
Орд.олкътєолкътѹолкътъ
Дат.олкътиолкътьмаолкътьмъ
Вин.олкътьолкътиолкътє
Тв.олкътьмьолкътьмаолкътьми
Мѣс.олкътєолкътѹолкътьхъ
Зъв.олкътиолкътиолкътє
Oraz liczebnik dziesięć (dwie alternatywne formie w mianowniku):
Spoiler for Hiden:
Им.дєсѧ(ть)дєсѧтидєсѧтє
Орд.дєсѧтєдєсѧтѹдєсѧтъ
Дат.дєсѧтидєсѧтьмадєсѧтьмъ
Вин.дєсѧтьдєсѧтидєсѧтє
Тв.дєсѧтьмьдєсѧтьмадєсѧтьми
Мѣс.дєсѧтєдєсѧтѹдєсѧтьхъ
Зъв.дєсѧтидєсѧтидєсѧтє

Deklinacja I1, temat na -o-, лѣто (lato):
Spoiler for Hiden:
Им.лѣтолѣтѣлѣта
Орд.лѣталѣтѹлѣтъ
Дат.лѣтѹлѣтомалѣтомъ
Вин.лѣтолѣтѣлѣта
Тв.лѣтомьлѣтомалѣтъı
Мѣс.лѣтѣлѣтѹлѣтѣхъ
Зъв.лѣтолѣтѣлѣта
Powszechna deklinacya dla nijakich.

Deklinacja I2, temat na -jo-, полѥ (pole):
Spoiler for Hiden:
Им.полѥпол҄иполꙗ
Орд.полꙗполюпол҄ь
Дат.полюполѥмаполѥмъ
Вин.полѥпол҄иполꙗ
Тв.полѥмьполѥмапол҄и
Мѣс.пол҄иполюпол҄ихъ
Зъв.полѥпол҄иполꙗ
Powszechna deklinacya dla nijakich miękkotematowych.

Deklinacja V2, temat na -en-, имѧ (imię):
Spoiler for Hiden:
Им.имѧимєнѣимєна
Орд.имєнєимєнѹимєнъ
Дат.имєниимєньмаимєньмъ
Вин.имѧимєнѣимєна
Тв.имєньмьимєньмаимєнъı
Мѣс.имєнєимєнѹимєньхъ
Зъв.имѧимєнѣимєна
Nieprodyktywna; parę rzeczowników: имѧ (imię), сѣмѧ (nasiono), знамѧ (znamię), вєрмѧ (czas), бєрмѧ (brzemię, ciężar), плємѧ (plemię), стрємѧ (strzemię), въıмѧ (wymię).

Deklinacja V4, temat na -ent-, тєлѧ (cielę):
Spoiler for Hiden:
Им.тєлѧтєлѧтѣтєлѧта
Орд.тєлѧтєтєлѧтѹтєлѧтъ
Дат.тєлѧтитєлѧтьматєлѧтьмъ
Вин.тєлѧтєлѧтѣтєлѧта
Тв.тєлѧтьмьтєлѧтьматєлѧтъı
Мѣс.тєлѧтєтєлѧтѹтєлѧтьхъ
Зъв.тєлѧтєлѧтѣтєлѧта
Deklinacya produktywna za sprawą przyrostka zdrobniającego (jak i po polsku źrebię, kocię, foczę...)

Deklinacja V5, temat na -es-, слово (słowo):
Spoiler for Hiden:
Им.словословєсѣсловєса
Орд.словєсєсловєсѹсловєсъ
Дат.словєсисловєсьмасловєсьмъ
Вин.словословєсѣсловєса
Тв.словєсьмьсловєсьмасловєсъı
Мѣс.словєсєсловєсѹсловєсьхъ
Зъв.словословєсѣсловєса
Rzeczowniki tej deklinacyi: дєрво (drzewo), коло (koło), чѹдо (czudo), лицє (dop. личєсє) (lico), нєбо (niebo), слово (słowo), тѣло (ciało)

Deklinacja III1, temat na -ā-, жєна (żona; kobieta):
Spoiler for Hiden:
Им.жєнажєнѣжєнъı
Орд.жєнъıжєнѹжєнъ
Дат.жєнѣжєнамажєнамъ
Вин.жєнѫжєнѣжєнъı
Тв.жєноѭжєнамажєнами
Мѣс.жєнѣжєнѹжєнасъ, -ахъ
Зъв.жєножєнѣжєнъı
Normalny żeński a-temat. Końcówka mianownika mnożyny -асъ jest tradycyjna i nieco archaiczna, alternatywną końcówką jest -ахъ.

Deklinacja III2, temat na -jā-, дѹша (dusza):
Spoiler for Hiden:
Им.дѹшадѹшидѹшѧ
Орд.дѹшѧдѹшѹдѹшь
Дат.дѹшидѹшамадѹшамъ
Вин.дѹшѫдѹшидѹшѧ
Тв.дѹшєѭдѹшамадѹшами
Мѣс.дѹшидѹшѹдѹшасъ, -ахъ
Зъв.дѹшєдѹшидѹшѧ
To co wyżej tylko miękkie.

Deklinacja III3, temat na -ī-, богъıни (bogini):
Spoiler for Hiden:
Им.богъıнибогъıн҄ибогъıнѩ
Орд.богъıнѩбогъıнюбогъıн҄ь
Дат.богъıн҄ибогъıнꙗмабогъıнꙗмъ
Вин.богъıнѭбогъıн҄ибогъıнѩ
Тв.богъıнѥѭбогъıнꙗмабогъıнꙗми
Мѣс.богъıн҄ибогъıнюбогъıнꙗсъ, -ꙗхъ
Зъв.богъıнѥбогъıн҄ибогъıнѩ
Poza przyrostkiem -ъıни (-yni) deklinacja nieproduktywna, ale zawiera także свѧтъıни (świątynia), пѹстъıни (pustynia), ꙗскъıни (jaskinia), олди (łódź), олни (łania), тъıсѧти (tysiąc; forma alternatywna: тъıсѫти).

Deklinacja IV2, temat na -i-, кость (kość):
Spoiler for Hiden:
Им.костькостикости
Орд.костикостьюкостьи
Дат.костикостьмакостьмъ
Вин.костькостикости
Тв.костьѭкостьмакостьми
Мѣс.костикостьюкостьхъ
Зъв.костикостикости
Żeńskie tematy na -ь, całkiem produktywne.

Deklinacja V1a, temat na -ū-, кръı (krew):
Spoiler for Hiden:
Им.кръıкръвикръви
Орд.кръвєкръвѹкръвь
Дат.кръвикръвьмакръвамъ
Вин.кръвькръвикръви
Тв.кръвьѭкръвьмакръвами
Мѣс.кръвикръвѹкръвасъ, -ахъ
Зъв.кръвикръвикръви
Nieproduktywna. Pozostały: ꙗзъбѹкъı (abecadło), бръı (brew), бѹкъı (litera), цьркъı (kościół; cerkiew), мъркъı (marchew), любъı (miłość), кръı (krew), свєкръı (świekra).

Deklinacja V1b, temat na -jū-, бъчи (beczka):
Spoiler for Hiden:
Им.бъчибъчьвибъчьви
Орд.бъчьвєбъчьвѹбъчьвь
Дат.бъчьвибъчьвьмабъчьвамъ
Вин.бъчьвьбъчьвибъчьви
Тв.бъчьвьѭбъчьвьмабъчьвами
Мѣс.бъчьвибъчьвѹбъчьвасъ, -ахъ
Зъв.бъчьвибъчьвибъчьви
Rzadka odmiana poprzedniej. Pozostały: бъчи (beczka), гѫжи (tłum, gąszcz), лъıжи (narty), крѹши (gruszka).

Deklinacja V3, temat na -er-, мати (mać, matka):
Spoiler for Hiden:
Им.матиматєриматєри
Орд.матєрєматєрѹматєрь
Дат.матєриматєрьмаматєрьмъ
Вин.матєрьматєриматєри
Тв.матєрьѭматєрьмаматєрьми
Мѣс.матєрєматєрѹматєрьхъ
Зъв.матиматєриматєри
Dwa rzeczowniki - мати (dop. матєрє) i дъћи (dop. дъћєрє).

Oczywiście mamy takie rzeczowniki jak sługa, ale tu końcówki są identyczne jak przy żenie.

Ale byłoby nudno, gdyby to było wszystko. Dlatego:

1. Końcówka -тєл҄ь (-ciel) na przykładzie przyjaciela:
Spoiler for Hiden:
Им.приꙗтєл҄ьприꙗтєлꙗприꙗтєлє
Орд.приꙗтєлꙗприꙗтєлюприꙗтєлъ
Дат.приꙗтєлюприꙗтєлѥмаприꙗтєломъ
Вин.приꙗтєл҄ьприꙗтєлꙗприꙗтєлъı
Тв.приꙗтєлѥмьприꙗтєлѥмаприꙗтєлъı
Мѣс.приꙗтєл҄иприꙗтєлюприꙗтєлѣхъ
Зъв.приꙗтєлюприꙗтєлꙗприꙗтєлє
W liczbie mnogiej rzeczownik przechodzi z jo-tematu do o-tematu.

2. Końcówka -ар҄ь (-arz) na przykładzie rybaka:
Spoiler for Hiden:
Им.ръıбар҄ьръıбарꙗръıбарє
Орд.ръıбарꙗръıбарюръıбаръ
Дат.ръıбарюръıбарѥмаръıбаромъ
Вин.ръıбар҄ьръıбарꙗръıбаръı
Тв.ръıбарѥмьръıбарѥмаръıбаръı
Мѣс.ръıбар҄иръıбарюръıбарѣхъ
Зъв.ръıбарюръıбарꙗръıбарє
To samo co przy przyjacielu - jo-temat przechodzi w o-temat

3. Końcówka инъ (-in) na przykładzie Słowianina:
Spoiler for Hiden:
Им.СловѣнинъСловѣнинаСловѣнє
Орд.СловѣнинаСловѣнинѹСловѣнъ
Дат.СловѣнинѹСловѣниномаСловѣномъ
Вин.СловѣнинъСловѣнинаСловѣнъı
Тв.СловѣниномьСловѣниномаСловѣнъı
Мѣс.СловѣнинѣСловѣнинѹСловѣнѣхъ
Зъв.СловѣнинєСловѣнинаСловѣнє
We wszystkich liczbach zachowuje się jak o-temat, ale w liczbie mnogiej wypada -in-.

Rzeczowniki nieregularne:
a) чєловѣкъ - чєловѣка - людьѥ
Spoiler for Hiden:
Им.чєловѣкъчєловѣкалюдьѥ
Орд.чєловѣкачєловѣкѹлюдьи
Дат.чєловѣкѹчєловѣкомалюдьмъ
Вин.чєловѣкъчєловѣкалюди
Тв.чєловѣкомьчєловѣкомалюдьхъ
Мѣс.чєловѣцѣчєловѣкѹлюдьми
Зъв.чєловѣчєчєловѣкалюдьѥ
W liczbie pojedynczej i podwójnej męzki o-temat чєловѣкъ, w liczbie mnogiej męzki i-temat людьѥ.

b) годъ - лѣтѣ - лѣта
Spoiler for Hiden:
Им.годълѣтѣлѣта
Орд.годалѣтѹлѣтъ
Дат.годѹлѣтомалѣтомъ
Вин.годълѣтѣлѣта
Тв.годомьлѣтомалѣтъı
Мѣс.годѣлѣтѹлѣтѣхъ
Зъв.годєлѣтѣлѣта
W liczbie pojedynczej męzki o-temat годъ, w liczbie podwójnej i mnogiej nijaki o-temat лѣта.

c) око - очи - очєса
Spoiler for Hiden:
Им.окоочиочєса
Орд.очєсєочѹочєсъ
Дат.очєсиочємаочєсьмъ
Вин.окоочиочєса
Тв.очєсьмьочємаочєсъı
Мѣс.очєсєочѹочєсьхъ
Зъв.окоочиочєса
W liczbie pojedynczej i mnogiej nijaki es-temat око (dop. очєсє), w liczbie podwójnej nijaki jo-temat очи (очѹ, очєма).

d) ѹхо - ѹши - ѹшєса
Spoiler for Hiden:
Им.ѹхоѹшиѹшєса
Орд.ѹшєсєѹшѹѹшєсъ
Дат.ѹшєсиѹшємаѹшєсьмъ
Вин.ѹхоѹшиѹшєса
Тв.ѹшєсьмьѹшємаѹшєсъı
Мѣс.ѹшєсєѹшѹѹшєсьхъ
Зъв.ѹхоѹшиѹшєса
W liczbie pojedynczej i mnogiej nijaki es-temat ѹхо (dop. ѹшєсє), w liczbie podwójnej nijaki jo-temat ѹши (ѹшѹ, ѹшєма).

EDIT: poprawich
« Ostatnia zmiana: 5 mar 2017, 01:13:36 wysłana przez Siemoród »
Єи, Словѣнє, ѥщє наша
Словѣнъ мълва живєть
Пока нашє вѣрьноѥ сьрдьцє
За нашь народъ бьѥть!

Offline Борівой

 • Форумовъйь Гноітель Фраеровъ
 • Moderator
 • Pomożesze: 717
 • Wiadomości: 2995
 • Country: gr
 • Conlangi: andolú ézihu, sibbisca tonna
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #16 dnia: 23 sie 2016, 17:14:36 »
Cytuj
кость (wilk)
No chyba nie :)

Offline Obcy

 • Loof þän Semien onn þän Horden!
 • Pomożesze: 290
 • Wiadomości: 1675
 • Vourfäirer ƨ̆ermaneslands
 • Conlangi: astralogermański, szemierski, istanbudzki, senderoski, chatyński, haureński, szapiencki, nissidzki
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #17 dnia: 23 sie 2016, 18:32:51 »
Ciągnąc za Todsmerem:
Cytuj
вьлкъ (imię)

Chyba też coś nie tak :)

Offline Siemoród

 • Слава Словѣномъ!
 • Pomożesze: 136
 • Wiadomości: 520
 • Country: cs
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #18 dnia: 25 paź 2016, 18:13:44 »
Къѥ вєрмѧ? Вєрмѧ єѯѡнѵмъ! Зємѩ Єѵрѡпъı ї нє толико оноѩ:
Spoiler for Hiden:
Albania - Арбанаси
Andora - Ѫдора
Armenja - Рамѣнїꙗ
Austria - Ракѹси
Azerbejdżan - Адравигана
Belgia - Бєлг҄ика
Białoruś - Бѣла Рѹсь
Bośnia i Hercegowina - Босъна
Bułgaria - Българє
Chorwacja - Хърватьска
Cypr - Кѵпръ
Czarnogóra - Чьрна Гора
Czechy - Чєс҄и
Dania - Дать
Estonia - Єсть
Finlandia - Сѹмь
Francja - Фрѧѕи
Grecja - Єлинє
Gruzja - Ивєрїꙗ
Hiszpania - Испанїꙗ
Holandia - Низъзємьѥ
Irlandia - Ибєрнїꙗ
Islandia - Лєдова Зємꙗ
Izrael - Издраил҄ь
Kazachstan - Казахъстанъ
Lichtensztajn - Лихтєнъштаинъ
Litwa (Żmudź) - Литъва
Luksemburg - Люѯємъбѹргъ
Łotwa - Лотъва
Macedonia - Мак҄єдонїꙗ
Malta - Малта
Mołdawia - Мълдава
Monako - Монєкъ
Niemcy - Нѣмьци
Norwegia - Мѹрманє
Polska - Пол҄ьска
Portugalia - Портогалїꙗ
Rosja - Вєлика Рѹсь
Rumunia - Волси
San Marino - Свѧтъ Маринъ
Serbia - Сьрбꙗ
Słowacja - Словачьщина (?)
Słowenia -  Їллѵрискословѣнїꙗ (?)
Syria - Сѵрїꙗ
Szwajcaria - Свицера (?)
Szwecja - Свѣꙗ
Turcja - Търци
Ukraina - Мала Рѹсь
Watykan - Ватикано
Węgry - Ѫгъри
Włochy - Италїꙗ
Wielka Brytania - Вєлика Британїꙗ
Наибол҄ьшєи горди въ Пол҄ьсцѣ:
Spoiler for Hiden:
Biała Podlaska - Бѣла Подлѧшьска
Białystok - Бѣлостокъ
Bielsko-Biała - Бѣльско-Бѣла
Bydgoszcz - Бъıдъгощь
Chełm - Хълмъ
Ciechanów - Тєхановъ
Częstochowa - Чєстохова
Elbląg - Єльблѩѕь(?)
Gdańsk - Гъданьскъ
Gorzów Wielkopolski - Горєвъ надъ Вартоѭ
Jelenia Góra - Ѥлєньна Гора
Kalisz - Калишь
Katowice - Катовицѧ
Kielce - Къльцѧ
Konin - Конинъ
Koszalin - Кошалинъ
Kraków - Краковъ
Krosno - Кросно
Legnica - Лєгничь
Leszno - Лєшьно
Lublin - Любълинъ
Łomża - Ломъжа
Łódź - Олди
Nowy Sącz - Новъ Сѫчь
Olsztyn - Олѩштѣнъ (?)
Opole - Ополѥ
Ostrołęka - Остролѫка
Piła - Пила
Piotrków Trybunalski - Трибунальскъ Пєтръковъ (?)
Płock - Плотьскъ
Poznań - Познань
Przemyśl - Пєрмъıшл҄ь
Radom - Радомь
Rzeszów - Рєшєвъ
Siedlce - Сѣдльцѧ
Sieradz - Вьс҄єрадъ
Skierniewice - Скъвьрнєвицѧ
Słupsk - Стълбьскъ
Suwałki - Сѹвалци (?)
Szczecin - Щитинъ
Tarnobrzeg - Тарьнобєргъ
Tarnów - Тарьновъ
Toruń - Торѹнь
Wałbrzych - Валбрихъ (?)
Warszawa - Воршєва
Włocławek - Волдьславъкъ
Wrocław - Вортьславь
Zamość - Замость
Zielona Góra - Зєлєна Гора
Нѣкоторъıихъ назъвъ нѣсмь ѹвѣрєнъ, ꙗко жє їз рити они възѧти бѣшѧ. Ѥдьнако мъıшлѭ, жє вѧтьшина їз нихъ съдѣлана бѣ добрѣ. Чьто дѹмаѥтє об овомь?

Ї да, надѣѭ сѧ, жє вьс҄є мѧ орзѹмѣѥтє ї могѫ нъıнѣ пьсати прасловѣньскъı.

Слава!
« Ostatnia zmiana: 30 paź 2016, 12:27:40 wysłana przez Siemoród »
Єи, Словѣнє, ѥщє наша
Словѣнъ мълва живєть
Пока нашє вѣрьноѥ сьрдьцє
За нашь народъ бьѥть!

Offline Toyatl

 • [ˈtojat͡ɬ]
 • Pomożesze: 121
 • Wiadomości: 271
 • Country: mc
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #19 dnia: 25 paź 2016, 20:24:27 »
Cytuj
Francja - Фрѧѕи
Możesz wytłumaczyć, skąd to „dz" zamiast spodziewanego (przeze mnie) „c"?

A właściwie ciekawe, czy znane jest słowo, jakim Słowianie nazywali Franków we wczesnym średniowieczu? Kronikarz Anonim z XII wieku został przecież nazwany Gallem, nie F-cośtamcośtamem. (pytanie OT - można nie odpowiadać)

Cytuj
Rosja - Вєлика Рѹсь
Cytuj
Ukraina - Мала Рѹсь
Określenia Wielka Ruś i Mała Ruś są wytworem carskiej propagandy państwowej z XVIII i XIX wieku. Wcześniej to były po prostu odpowiednio Wielkie Księstwo Moskiewskie (Moscovia) i Ruś Kijowska / Księstwo Kijowskie.

Cytuj
Lublin - Любълинъ
Kwestia istnienia tego śródgłosowego jera jest raczej dyskusyjna.
"Według Indian Tarahumara najlepszym lekiem na depresję jest wypalenie mieszanki składającej się z tytoniu, ususzonego żółwia i krwi nietoperza."

Offline Siemoród

 • Слава Словѣномъ!
 • Pomożesze: 136
 • Wiadomości: 520
 • Country: cs
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #20 dnia: 25 paź 2016, 20:59:30 »
Cytuj
Francja - Фрѧѕи
Możesz wytłumaczyć, skąd to „dz" zamiast spodziewanego (przeze mnie) „c"?

A właściwie ciekawe, czy znane jest słowo, jakim Słowianie nazywali Franków we wczesnym średniowieczu? Kronikarz Anonim z XII wieku został przecież nazwany Gallem, nie F-cośtamcośtamem. (pytanie OT - można nie odpowiadać)

Cytuj
Rosja - Вєлика Рѹсь
Cytuj
Ukraina - Мала Рѹсь
Określenia Wielka Ruś i Mała Ruś są wytworem carskiej propagandy państwowej z XVIII i XIX wieku. Wcześniej to były po prostu odpowiednio Wielkie Księstwo Moskiewskie (Moscovia) i Ruś Kijowska / Księstwo Kijowskie.

Cytuj
Lublin - Любълинъ
Kwestia istnienia tego śródgłosowego jera jest raczej dyskusyjna.
Фрязи to staroruskie określenie bodaj Włochów, ale wywodzi się raczej od Francuzów (takie przenoszenie nazw z jednych ludów na drugie było ongiś dosyć częste). I dz, a nie z dlatego, bo przymiotnik to фражскій, nie zaś фразскій.

Nie ma nic typu Рѡсїꙗ, ani Ѹкраина, bo te też są tworem sztucznym. No, Ukraina trochę normalniejszym, ale Россия to rak swego czasu (w ogóle skąd podwójne s? od русский? przecież to nonsens).

Tak - jest sporne. Jak 30% powyższych nazw.
« Ostatnia zmiana: 25 paź 2016, 21:15:34 wysłana przez Siemoród »
Єи, Словѣнє, ѥщє наша
Словѣнъ мълва живєть
Пока нашє вѣрьноѥ сьрдьцє
За нашь народъ бьѥть!

Offline Борівой

 • Форумовъйь Гноітель Фраеровъ
 • Moderator
 • Pomożesze: 717
 • Wiadomości: 2995
 • Country: gr
 • Conlangi: andolú ézihu, sibbisca tonna
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #21 dnia: 25 paź 2016, 22:33:25 »
w ogóle skąd podwójne s? od русский?
ZTCW to z greki.

Offline Toyatl

 • [ˈtojat͡ɬ]
 • Pomożesze: 121
 • Wiadomości: 271
 • Country: mc
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #22 dnia: 26 paź 2016, 13:34:06 »
Cytuj
Nie ma nic typu Рѡсїꙗ, ani Ѹкраина, bo te też są tworem sztucznym.
Nazwy „Wielka Ruś" i „Mała Ruś" też są, jakby nie patrzeć, tworami sztucznymi.  :-)

Cytuj
(w ogóle skąd podwójne s? od русский? przecież to nonsens).
Mnie się wydawa, iże to jeminacyja estetyczna. Dawnym szlachetnie urodzonym Polakom i Litwinom wydawało się, że podwojone spółgłoski, szczególnie ss i łł, w pewnych miejscach brzmią lepiej, stąd ci różni Radziwiłłowie, Kołłątaje, Kossakowie, Ossolińscy, także Wittowtowie, Poczobuttowie itd. (może w wyniku wpływów włoskich w czasach królowej Bony?). Przeszło to na chyba na Moskali, którzy w XVII wieku byli pod silnym wpływem polsko-litewskiej kultury i polskiego języka, nawet jeśli rzeczywiście samo podwojone с w Россия to wpływ greki.
"Według Indian Tarahumara najlepszym lekiem na depresję jest wypalenie mieszanki składającej się z tytoniu, ususzonego żółwia i krwi nietoperza."

Online Dynozaur

 • Audytor w: Komisja Ustalania Nazw Miejscowości
 • Pomożesze: 1556
 • Wiadomości: 3514
 • Country: ck
 • Wiecznie obserwowany
 • Conlangi: Nevenlanch, Zimny, Wandyjski i inne
Odp: Język nowosłowiański (Новословѣньскъ Ѩзꙑкъ)
« Odpowiedź #23 dnia: 26 paź 2016, 16:13:51 »
Tak, to chyba na tej samej zasadzie, co Angole nierzadko wsadzali "th" w różne miejsca (wbrew etymologji i wymowie), żeby było "eleganciej".
Cytat: Widsið
Dynozaur zbanowany na 30 dni.
Jeśli ban nie spowoduje poprawy, będziemy ograniczać dostęp. Jeśli ograniczenie dostępu nie pomoże, skasujemy konto razem z pełną historią wiadomości i wątków.

Tutaj Widsith pokazał o co mu chodzi naprawdę. Zbanowanie mnie to pestka, jemu zależy na usunięciu wszystkich moich postów. Dlaczego? Bo gardzi mojemi inicjatywami, zwłaszcza tem, co związane ze zmianami nazw miejscowych, bo uważa to za "szuryzm", oszołomstwo. Chcecie, aby cała moja wieloletnia praca, związana z odkłamywaniem toponimji obróciła się w gówno? NO TO POPIERAJCIE SOBIE DALEJ WIDSITHA!