Ostatnie wiadomości

Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10
21
Conlangi: a priori / Odp: język katakański
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Jasiek13 dnia 14 sie 2018, 22:20:07 »
Czy to, że się wymawia znaki interpunkcyjne to nie przegięcie z mojej strony?   :-)
22
Conlangi: a priori / Odp: język katakański
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Jasiek13 dnia 14 sie 2018, 22:12:38 »
Chyba najtajniejszyc konlang w historii fora.l :P
Masz na myśli najtajniejszy?
To dobrze?
:-)
23
Conlangi: a priori / Odp: język katakański
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Henryk Pruthenia dnia 14 sie 2018, 22:10:03 »
Chyba najtajniejszyc konlang w historii fora.l :P
24
Conlangi: a priori / język katakański
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Jasiek13 dnia 14 sie 2018, 21:52:07 »
Witam wszystkich :-)
Nazwa języka pochodzi od znaków katakany (jednego z japońskich alfabetów). Polecam rozwijać spojlery które miały na celu ułatwić wyszukiwanie.
Alfabet:
Spoiler for Hiden:
(oryginalny symbol-zapis symboliczny (używany tylko dla ułatwienia poradnika-fonetyka
ア-a-a〔ʔ〕
イ-i-i〔ʝ〕
ウ-u-u〔v〕
エ-e-e
オ-o-o
ヤ-y-y
カ-k-k〔q〕
ガ-g-g
サ-s-S
ラ-r-r
タ-t-t
マ-m-m
ナ-n-ŋ〔ɲ〕
ハ-h-ħ〔θ〕
パ-p-p 〔f〕
バ-b-b〔l〕
ワ-w-ʋ〔ʒ〕

|    (dwukrotne skrócenie)
ー    (dwukrotne przedłużenie)
 ̄    (podwyższenie o jeden ton)
_    (obniżenie o jeden ton)
∥      (krótka przerwa)
々    (przerzutnik znakowy)
仝    (przerzutnik wyrazowy)


Przerzutnik znakowy:
Spoiler for Hiden:
Jeżeli mamy jakiś znak to oprócz fonetyki, może być jeszcze zapis fonetyczny w 〔 〕wówczas gdy po jakimś znaku umieścimy znak przerzutnika znakowego,  wymowa tylko tego znaku jest taka jak w nawiasach.
Przerzutnik wyrazowy:
Spoiler for Hiden:
Przerzutnik ten gdy zostanie umieszczony po wyrazie zmienia jego znaczenie i w wymowie dodaje przedrostek /ka:/
Przykłady:
 • czasownik w stronie czynnej na czasownik w stronie biernej
 • czasownik "być" na zaimek zwrotny
 • zaimek osobowy na zaimek dzierżawczy
Strona bierno-zwrotna:
Spoiler for Hiden:
Jest to strona która wskazuje na zależność czynności . Np. Gdy myję się, woda leci na mnie. Czyli gdy coś się wydarzy z jedną z tych czynności, odbije się to na innej.
Uwaga! Nazwa wzięła się od złożenia stron z jakich powstaje, a nie od tego jakich stron można użyć!. Gdy tego używamy wszystkie czasowniki muszą być w stronie bierno-zwrotnej i zdania te muszą sąsiadować. W przypadku, gdy mamy dwa takie pokrewieństwa (aabb) i między nimi nie możemy dać żadnego zdania to po zdaniach aa dajemy dwa przecinki. Stronę bierno-zwrotną tworzymy przez dodanie do czasownika w stronie biernej zaimka zwrotnego.
Sylaby:
Spoiler for Hiden:
a-dowolna samogłoska
l-dowolna spółgłoska
Możliwe sylaby:
 • a
 • la
 • alla
 • al
Przypadki, osoby i liczby:
Spoiler for Hiden:
W tym języku są 2 zestawy przypadków pierwszy jest dla: rzeczownika, przymiotnika, liczebnika.
Są to:
(nazwa-skrót-końcówka)
 • Mianownik......(M.)-en
 • Dopełniacz.....(D.)-us
 • Celownik........(C.)-oーn
 • Biernik...........(B.)-an
 • Abessivus......(A.)-no
 • Narzędnik......(N.)-ag
 • Miejscownik...(Msc.)-hu
 • Wołacz...........(W.)-wo
Drugi zestaw przypadków jest dla czasownika:
 • Mianownik...(M.)-forma podstawowa czasownika końcówka -en.
 • Abessivus.....(Ab.)-forma przecząca czasownika, końcówka -no
(pl-przetłumaczone-prefiks)

Ja-kaー-kーa
Ty-keー-kーe
On-koー-kーo
Ona-kuー-kーu
Ono-kiー-kーi
My (z osobą do której mówimy)-gao-gaーo
My (bez osoby do której mówimy)-gae-gaーe
Oni-haー-hーa
One (r.ż.)-hai-haーi
One (r.n.)-hao-haーo

Liczby:
Nazwa-wyraz poprzedzający rzeczownik, czasownik. Przymiotniki nie posiadają liczby.
Liczba pojedyncza-heーo
Liczba mnoga-teーo
Czasy i tryby:
Spoiler for Hiden:
(czas-końcówka)
Silny przeszły (zaprzeszły)-ak
Przeszły-kaー
Teraźniejszy-kaー∥gaー
Przyszły-gaー
Silny przyszły (poprzyszły)-ag

Czasu zaprzeszłego i poprzyszłego używamy gdy i tylko wtedy gdy opowiadamy.
Np. Coś się stało, bo ktoś coś zrobił.
Część przed przecinkiem to czas przeszły,
po przecinku zaprzeszły, bo stało się to przed rzeczą w czasie przeszłym.

Tryby tworzymy dodając po czasowniku słowo:
Orzekający-rakoー
Rozkazujący-tereー
Pytający-komoni々aー ̄
Przypuszczający-hekeー
Czasownika w trybie pytającym używamy w pytaniach.

Składnia:
Spoiler for Hiden:
Szyk zdania pojedynczego:
Podmiot, orzeczenie, dopełnienie
Szyk zdania złożonego:
Podmiot, dopełnienie, orzeczenie

Słownik:
Spoiler for Hiden:
Interpunkcja:
Spoiler for Hiden:
.  daga
,  ora
:  erokko
!  Waketa
? daguー
;  hogoka
-  nuー
Czasowniki:
Spoiler for Hiden:
Być-urukkaen
Mieszkać- ekkoen
Pić-ruーen
Jeść-kunen
Spać-essen
Czytać-hukrien
Pisać-seskrien
Rzeczowniki:
Spoiler for Hiden:
Śniadanie-i々akanen
Obiad-sakanen
Kolacja-unh々uken
Woda-huhen
Książka-hohen
Przymiotniki:
Spoiler for Hiden:
Dobre-sasi
Złe-asasi
Spójniki:
Spoiler for Hiden:
I-i
Lub-orre
Albo-orーa
Ponieważ-akkig
Jeżeli-i々aー
W przeciwnym wypadku-hokeko
25
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Draco332 dnia 14 sie 2018, 18:30:20 »
Ahaaa XD Nie wiedziałem nawet że taki ptak istnieje. W takim razie dodaję tłumaczenie. nie mam pomysłu na tłumaczenie, zostawiam tak jak jest.
26
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Caraig dnia 14 sie 2018, 18:01:21 »
Skoro już w słowiańskiej mitologii: Swaróg

Akurat miałem na myśli po prostu ptaka. Nie musi jego nazwa koniecznie wywodzić się z mitologii słowiańskiej.
27
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Draco332 dnia 14 sie 2018, 17:45:55 »
 Bhāraşek:
Rarhāga [ɾaɾhaːga] (rar - żar, hāga - ptak)
 Loryjski:
Ffäralan [feralan] (ffär - ogień, alan - ptak)

Skoro już w słowiańskiej mitologii: Swaróg

 Bhāraşek:
Svardévi [svaɾdeːvi] (nazwa boga z mitologii użytkowników języka Bhāraşek, która tworzona jest właśnie na podstawie m.in. słowiańskiej) (svar- słońce, dévi - demon)
 Loryjski:
Sfarog [svarog] (imiona bogów są zapożyczane)
28
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Caraig dnia 14 sie 2018, 16:49:52 »
hawr. ulika /ˈuɮika/ (< *úligah)

raróg
(hawr. valtokun /ˈʋaltokun/ [< *wál- ~ wyższy; *t’ā́kų - sokół])
29
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Obcy dnia 14 sie 2018, 15:09:08 »
ist. bes /bæs/
germ. däimon /ˈdejmɘ/

płoć
ist. plotev /ˈplɔtɛv/
germ. mørt /ˈmoɐ̯t/ (skandynawizm)
30
Tłumaczenia / Odp: Przetłumacz słowo osoby powyżej
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Draco332 dnia 14 sie 2018, 14:01:09 »
 Bhāraşek:
Lyahaya [ljahaja]

 Loriss:
Polya [pɔlja]

 Demon

 Bhāraşek
Dévi (w sensie - przejaw boga, element boga, boska istota)
Kachari (w sensie - zła istota, piekielny twór, sługa zła)
Strony: 1 2 [3] 4 5 ... 10