Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Polszczyzna / Odp: Rzeczowniki odczasownikowe. Tor, tok, sok
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Siemoród dnia 27 cze 2017, 00:36:48 »
kosa i czesać
-cząć i koniec
-źrzeć i wzrok
2
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Borlach dnia 26 cze 2017, 23:21:01 »
Dobra, to ten koncept węgiersko-podobny niech będzie językiem Unagurów, a gdzie umieścić koncept persko-podobny możesz sobie wybrać.
Jak coś to jedyne założenia jakie obecnie są odnośnie tych miejsc to:

- Taharen był niegdyś niepodległym królestwem, ale jego władcy ugięli kolana przed Boskimi Imperatorami wiedząc, że nie są w stanie wygrać z ajdyniriańską armią. Królestwo zostało włączone pokojowo do Ajdyniru, a w zamian za uległość Taharen uzyskał bardzo szeroką autonomię, wciąż ma status królestwa, a Ajdyniriańczycy praktycznie nie ingerują w jego wewnętrzne sprawy, przynajmniej tak długo jak panuje tam spokój i ład, a pieniądze z podatków płyną do skarbca. Kultura, język i religia Tahareńczyków jest nietknięta, a prowincja w zamian za szeroką wolność jest jest jedną z najspokojniejszych w Imperium.

-Mhasal był niegdyś potężnym imperium, i prężnym centrum kulturowym. Jego władcy jednak głupio uznali że są w stanie oprzeć się Ajdyniriańczykom. Armie Mhasalu zostały rozbite, ich miasta zdobyte a władcy pokonani. Mhasal został siłą wcielony do państwa, a jego ziemie podzielone pomiędzy kilka nowych ajdyniriańskich prowincji. Z powody silnej odrębności kulturowej i poczucia własnej tożsamości Mhasal długo był jedną z najbardziej niepokornych i buntowniczych prowincji, jednak każde wystąpienie powodowało coraz mocniejszą ajdynirańską odpowiedz, aż w końcu kraina ta została spacyfikowana a zdrajcy i dywersanci zawiśli przy wszystkich głównych drogach. Spokoju przez kilka kolejnych dekad pilnowało wojsko i rzady silnej ręki, na przestrzeni lat sytuacja się jednak uspokoiła. Mhasal pozostał jednak silnym centrum kulturowym i religijnym, nawet jeśli bez własnej państwowości.         
3
Conlangi: a priori / Język Maoński (Kyon)
« Ostatnia wiadomość wysłana przez ɈʝĴ dnia 26 cze 2017, 21:40:37 »
Język Maoński
Fonetyka
Samogłoski mianownikowe
Spoiler for Hiden:
/ɪ ʏ/ <ⲉ ι>
/ɛ œ/ <э ε>
/a ɶ/ <ⲁ α>
/ɤ o/ <ϧ ο>
/ɯ u/ <υ η>
/ʊ̜ ʊ/ <ψ ω>
Spółgłoski mianownikowe
Spoiler for Hiden:
/ɖ ɡ ʡ/ <ϭ ϩ ν>
/ɱ ŋ ɴ/ <κ ϑ ρ>
/β v ð z ʒ ʐ ɣ ʁ ʕ ɦ/ <φ c χ ϝ и ϛ ͱ ⲁ ϻ ϙ>
/ɮ ʋ ɺ ɹ ɻ j w l ɭ ʎ ʟ/ <ζ ϟ μ ͳ ϡ λ ɔ ϸ j ⲃ ⲃ ⲅ>
/ɖ͡ʐ d͡z/ <ⳁ ξ>
Samogłoski dopełniaczowe
Spoiler for Hiden:
/ɪ̆ ʏ̆/ <ⲉ̈ ϊ>
/ɛ̆ œ̆/ <ӭ ε̈>
/ă ɶ̆/ <ⲁ̈̈̈ α̈>
/ɤ̆ ŏ/ <ϧ̈ ο̈>
/ɯ̆ ŭ/ <ϋ η̈>
/ʊ̜̆ ʊ̆/ <ψ̈ ω̈>
Spółgłoski dopełniaczowe
Spoiler for Hiden:
/ɗ ɠ ʛ/ <ϫ ϩ́ ν́>
/ʘ ŋʼ ɴʼ/ <ⲇ ϑ́ ρ́>
/βʼ vʼ ðʼ zʼ ʒʼ ʐʼ ɣʼ ʁʼ ɓ ɦʼ/ <φ́ ć χ́ ϝ́ и́ ϛ́ ͱ́ ⲁ́ ϻ́ ϙ́>
/ɮʼ ʋʼ ǀ ɹʼ ɻʼ jʼ wʼ ǁ ɭʼ ʎʼ ʟʼ/ <ζ́ ϟ́ ϣ ͳ́ ϡ́ λ́ ɔ́ ϸ́ ⲧ ⲃ́ ⲃ́ ⲅ́>
/ǃ ǂ/ <ϯ ϥ>
Samogłoski celownikowe
Spoiler for Hiden:
/ɪː ʏː/ <ⲉ ̄ ι ̄>
/ɛː œː/ <э ̄ ε ̄>
/aː ɶː/ <ⲁ ̄ α ̄>
/ɤː oː/ <ϧ ̄ ο ̄>
/ɯː uː/ <υ ̄ η ̄ >
/ʊ̜ː ʊː/ <ψ̄ ω̄>
Spółgłoski celownikowe
Spoiler for Hiden:
/ʈ k ʡ̥/ <δ β ν̀>
/ɱ̥ ŋ̥ ɴ̥/ <κ̀ ϑ̀ ρ̀>
/ɸ f θ s ʃ ʂ x χ ħ h/ <φ̀ σ χ̀ γ ѝ π ͱ̀ τ ϻ̀ ϙ̀>
/ɬ ʋ̥ ɺ̥ ɹ̥ ɻ̥ j̥ ʍ l̥ ɭ̥ ʎ̥ ʟ̥/ <ζ̀ ϟ̀ μ̀ ͳ̀ ϡ̀ λ̀ ɔ̀ ϸ̀ j̀ ⲃ̀ ⲃ̀ ⲅ̀>
/ʈ͡ʂ t͡s/ <ⳁ̀ ξ̀>
Gramatyka
Deklinacja
Przypadki to:
Mianownik (spółgłoski dźwięczne i samogłoski)
Dopełniacz (spółgłoski niepłucne i samogłoski krótkie)
Celownik (spółgłoski bezdźwięczne i samogłoski długie)
Więc słowa odmieniają się tak:
Spoiler for Hiden:
M. ξωϩψ [d͡zʊɡʊ̜] (metal)
D. ϯω̈ϩ́ψ̈ [ǃʊ̆ɠʊ̜̆] (metalu)
C. ξ̀ω̄βψ̄  [t͡sʊːkʊ̜ː] (metalowi)
4
Lingwistyka ogólna / Odp: Pytania różne a rozmaite
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Siemoród dnia 26 cze 2017, 21:33:58 »
Białoruski pisany etymologicznie byłby wizualnie megapodobny do rosyjskiego i pewnie dużo trudniej byłoby zachować białoruskie cechy fonetyczne w sytuacji powszechnego użycia rosyjskiego na Białorusi. Ale mi się po cyrylicznemu białorusku, przyznam, dość ciężko czyta.
Kiedyś nawet zrobiłem taki eksperyment i zapisałem białoruską bajkę zgodnie z obecną rosyjską ortografją:

Spoiler for Hiden:
Жил-был пан, да казак охочий.
Закликал он раз мужика
И, с хитростью гляднувши в очи,
Пускае такого жука:
— Гляди, человече, — дукаты.
Оны твое будуть все,
Кали ты рассказ узловатый
Расскажешь в полной красе.
Пры этым — каб правды ни слова,
И кали я скажу: «лжешь»,
Тогды ты — такая умова —
Дукаты собе заберешь.
Проиграешь, дык будешь мне винный
И стратишь ты славу свою.

Nawet to nie razi w oczy, ale trzeba się przyzwyczaić czytać "po nowemu", bo łudząco podobne do rosyjskiego.
5
Lingwistyka ogólna / Odp: Pytania różne a rozmaite
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Wedyowisz dnia 26 cze 2017, 19:52:01 »
Białoruski pisany etymologicznie byłby wizualnie megapodobny do rosyjskiego i pewnie dużo trudniej byłoby zachować białoruskie cechy fonetyczne w sytuacji powszechnego użycia rosyjskiego na Białorusi. Ale mi się po cyrylicznemu białorusku, przyznam, dość ciężko czyta.
6
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Artaxes dnia 26 cze 2017, 18:28:17 »
Nie, nie jest spokrewniony z projektem Unagur celi. To trochę inny język, mimo iż podobny na planie gramatycznym do niego.
7
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Borlach dnia 26 cze 2017, 18:03:57 »
Dodajmy oba, szkoda żeby ten obecny się zmarnował. Miejsca na nowe języki pod dostatkiem.

Ale ten nowy język/koncept będzie spokrewniony z tym już przedstawionym tak, że będziemy mieli 2 języki rodziny unagurskiej, czy jednak nie? Oby dwie opcje mi się podobają - jak spokrewione to może być więcej unagurskich plemion, jak nie to ostatnio zastanawiałem się nad językiem Mhasalu (północno-zachodnie ziemie Imperium) i Królestwa Tahareńskiego (południe Imperium).
8
Conlangi: a priori / Odp: Unagur celi
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Artaxes dnia 26 cze 2017, 17:27:33 »
Pospieszyłem się z tym konceptem. Mam teraz lepszy, bazujący na węgierskim i cezie.

Fonologia prajęzyka oraz przemiany fonologiczne:

/p t k ʔ/ <p t k '>
/b d g/ <b d g>
/θ s x/ <θ s h>
/ð z ɣ/ <ð z x>
/m n ŋ/ <m n ŋ>
/r l/ <r l>
/ʋ j/ <v j>

/i u/ <i u>
/ə/ <e>
/a/ <a>

/iː uː/ <ī ū>
/əː/ <ē>
/aː/ <ā>

CVCC

Stresowy akcent na pierwszej sylabie

Przemiany fonetyczne:

θ ð → t d (nagłos wyrazowy)
θ ð → ɬ l (interwokalicznie)
θ ð → s z (wszędzie indziej)

ks → x
ts → s

k g x ɣ → t͡ʃ d͡ʒ ʃ ʒ (przed samogłoskami przednimi i w parze z /j/)

t d → t͡ɬ d͡ɮ (przed /a/, w parze z /ɬ l/ oraz na końcu wyrazu)

ə → o (w okolicach spółgłosek welarnych i labialnych)
ə → e (wszędzie indziej)

x ɣ → h j (w nagłosie wyrazu)

k g → x ɣ (w nagłosie wyrazu)

t d s z → t͡ɕ d͡ʑ ɕ ʑ (przed samogłoskami przednimi i w parze z /j/)

i-umlaut:

u → y
o → ø
a → æ

x → ː (po samogłosce)

p t k ʔ → ɸ θ x h (przed spółgłoską zwartą lub afrykatą)
b d g → β ð ɣ (przed spółgłoską zwartą lub afrykatą)

ŋ → g (w nagłosie wyrazu oraz interwokalicznie)
ŋ → n (wszędzie indziej)

VN → Ṽ

ĩ ỹ ũ → ẽ ø̃ õ
ã → õ
æ̃ → ẽ

Zamieniamy czy dodajemy jako nowy język do Kyonu ? Oba projekty są na razie na tym samym stopniu rozwoju.
9
Języki naturalne / Odp: O francuskim słów kilka
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ghoster dnia 26 cze 2017, 17:05:27 »
Y a-t-il d'autres choses que tu pourrais ajouter à ce sujet, Widsið ? Je suis très intéressé par savoir en petit peu plus sûr que se passe en français en le sujet de l'étymologie et peut-être même la grammaire historique. Peut-être que tu peux me recommander des sources à propos de ça ?
Et j'aimerais savoir pourquoi les Français mettent un espace entre la phrase et la marque d'interrogatoire. C'est très bizzare vraiment. Quel est le problème avec l'orthographe dans les langues romanes ?
10
Polszczyzna / Odp: Rzeczowniki odczasownikowe. Tor, tok, sok
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ainigmos dnia 26 cze 2017, 15:02:45 »
Być może całkiem błądzę, ale może prąd? Czasownika nie ma, jest za to prędki. Czy może mieć coś wspólnego z pędzeniem, o ile samo to nie jest urobione od pędu.
prądowi mogłoby natomiast odpowiadać prząść, choć to wygląda co najmniej abstrakcyjnie. (A może jednak?)
Prąd wypłynął zapewne od pruć, a ten urobił się apofonią umlautową od *przyć (jak dzisiaj już tylko w rozkazie przyj), co wygląda o wiele konkretniej, więc prąd trudno skojarzyć z przędzeniem.


troska - trząść
Strony: [1] 2 3 ... 10