Ostatnie wiadomości

Strony: [1] 2 3 ... 10
1
Języki naturalne / Odp: słowiańskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Siemoród dnia 18 gru 2017, 17:59:38 »
Polska rzeżucha, czeska řeřicha i słowacka žerucha... Pomięszanie z poplątaniem.
U Czechów odwrotny proces w porównaniu ze słowem żebro/žebro (< *rebro, por. ros. ребро, ang. rib).
2
Języki naturalne / Odp: słowiańskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Toyatl dnia 18 gru 2017, 17:18:05 »
G. Jagodziński podaje, że w polskich gwarach ponoć można spotkać i żerzuchę. Niemniej najciekawszy jest tu przykład czeski, bo ř jednak w mowie różni się od ž i musiało tu dojść do upodobnienia.
3
Języki naturalne / Odp: słowiańskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Obcy dnia 18 gru 2017, 16:22:43 »
Polska rzeżucha, czeska řeřicha i słowacka žerucha... Pomięszanie z poplątaniem.

Założę się, że słowacka wersja jest oryginalna, a innym po prostu słoń nadepnął na ucho. Łużyckie i ukraiński też zdają się potwierdzać domniemany związek z m.in. słowem żreć.
4
Conworldy i althisty / Odp: Opowiastki o Kontynencie Istanbudzkim
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Obcy dnia 18 gru 2017, 15:57:19 »
Coś na luzie - przeanalizujmy sobie deklarację programową partii Razem (sorry, Dynozaurze XD) w porównaniu do rozwiązań zawartych w prawie istanbudzkim. Weźmy na tapet prawo pracy.

Wprowadzimy minimalną płacę godzinową w wysokości 15 złotych brutto dla umowy o pracę na czas nieokreślony i 20 złotych brutto dla wszystkich innych rodzajów umów, tak aby firmom przestało się opłacać wypychanie pracowników na umowy śmieciowe. W kolejnych latach płaca minimalna będzie ustalana procentowo w stosunku do przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, a nie ustalana kwotowo.
Temat wywołał trochę kontrowersji w Istanbu, ponieważ bano się masowych zwolnień i wzrostu inflacji. Obecnie obowiązuje płaca minimalna wyłącznie w tzw. zawodach najwyższej rangi (np. prawnik, policjant, lekarz), gdzie główną rolę odgrywają kwalifikacje pracownika. Dla każdego zawodu jest ona różna. Mimo to o biednych i mniej wykształconych rząd istanbudzki nie zapomniał i wprowadził instytucję zwaną Sądem Pracy, gdzie w przypadku wyzysku, nieuczciwej konkurencji lub nieuzasadnionych zwolnień pracownik może się w łatwy sposób bronić.

Wprowadzimy obowiązkowe umowy o pracę przy realizacji zamówień publicznych, o ile umowa cywilnoprawna nie wynika ze specyfiki konkretnego zamówienia publicznego. Skończymy z zatrudnianiem przez instytucje publiczne na śmieciówkach.
Istanbu nie reguluje typów umowy o pracę na poziomie zamówień publicznych. Jest tylko ogólnie napisane, że państwo przy takim typie prac "ma obowiązek zapewnić pracownikowi publicznemu godne wynagrodzenie i humanitarne warunki pracy".

Wprowadzimy 35-godzinny tydzień pracy. Zlikwidujemy 12-miesięczny okres rozliczeniowy, dzięki któremu firmy unikają dziś płacenia pracownikom za nadgodziny. Będziemy dążyć do ujednolicenia czasu pracy w całej Unii Europejskiej.
Nie ma we wszystkich zawodach jednego czasu pracy. Prawo istanbudzkie mówi o "zwykłym wymiarze pracy" i "kwalifikowanym wymiarze pracy". Ten pierwszy typ trwa na ogół od 38 godzin do 42 godzin. Okres rozliczeniowy trwa 360 dni (12 x 30 dni), a więc co roku przesuwa się on delikatnie w czasie.Co do nadgodzin, to w tzw. stałej umowie o pracę jest obowiązek deklarowania płacy za nadgodziny, a więc nie istnieje możliwość unikania płacenia za nadgodziny. W przypadku tzw. tymczasowych umów o pracę zazwyczaj nie jest to pisane, jednak w obawie przed pozwami o "niegodne wynagrodzenie" często się ustala na piśmie właściwą kwotę za wynagrodzenie w ramach nadgodzin.

Zwiększymy uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy: wprowadzimy prawo do przeprowadzania niezapowiedzianych kontroli i zwiększymy kary za łamanie praw pracowniczych. W spółkach publicznych wprowadzimy zakaz wypłacania nagród zarządom ukaranym za nieprzestrzeganie prawa pracy.
Nikekonstytucyjne z punktu widzenia prawa istanbudzkiego - tzw. Państwowy Urząd Kontroli Pracy nie może absolutnie przeprowadzać żadnych kontroli ani tym bardziej nakładać kar finansowych. Jedynie może to zrobić w wyniku popełnienia przestępstwa w miejscu pracy lub w wyniku złożenia tzw. pozwu zbiorowego przeciwko osobie prawnej (tak, wszystkie firmy w Istanbu muszą mieć osobowość prawną).

Osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych zagwarantujemy prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych.
Tak już jest od dawna w Istanbu.

Będziemy wspierać zwiększanie partycypacji pracowniczej. W przedsiębiorstwach, w których nie ma związków zawodowych, zapewnimy wybieranym przez pracowników reprezentantom załogi te same uprawnienia, które mają zakładowe organizacje związkowe.
Każde przedsiębiorstwo musi należeć do jakiegoś związku zawodowego i pracownicy automatycznie należą do niego, co wg konstytucji daje im dość duże uprawnienia w uczestniczeniu w decyzjach dotyczących zarządzania firmą (np. desygnowanie członków zarządu lub wybieranie delegacji na wyjazdy).

Zakażemy darmowych staży. Wprowadzimy minimalne wynagrodzenie godzinowe dla stażystów. Uregulujemy instytucję wolontariatu i ukrócimy nadużywanie jej w celach komercyjnych.
Staże są na zasadzie omawianej już tzw. tymczasowej umowy o pracę, gdzie oczywiście musi być zadeklarowana tzw. podstawowa płaca. Staż może być również być darmowy ale taki staż nie może trwać dłużej niż 20 dni. Co do wolontariatu, to jest mało regulacji na ten temat w prawie istanbudzkim.

Zmienimy system pomocy dla absolwentów wchodzących na rynek pracy – wprowadzimy finansowane przez budżet półroczne zatrudnienie absolwentów w instytucjach i organizacjach non profit.
Przedsiębiorcy zaskarżyli podobny przepis do trybunału z tytułu "zwalczania konkurencyjności" i "zakłócania rynku pracy" ze skutkiem pozytywnym. Stąd państwo nie może finansować żadnego zatrudnienia pracowników. Nie znaczy to, że dotacje nie są dozwolone. Studenci angażujący się w organizacjach non profit mogą złożyć wniosek o tzw. dotację dla studentów i absolwentów wchodzących na rynek pracy i tzw. dotację z tytułu pracy wolontariackiej. To pierwsze przysługuje bez względu na pozostałe dochody młodego pracownika.

Będziemy dążyć do wprowadzenia jawności płac. Tylko tak możemy osiągnąć równą płacę za tę samą pracę, skończyć z dyskryminacją ze względu na płeć lub wiek.
W Istanbu płace są jawne i każdy ma dostęp do raportów dotyczących wysokości wypłaconych wynagrodzeń, jednak nie można ujawniać konkretnych danych osobowych (wyjątkiem jest czasami zarząd firmy wraz z szefem). Do tego wysokość płac nie może być absolutnie objęta tajemnicą przedsiębiorstwa, bo to jawnie łamie Międzynarodową Konstytucję Kontynentu Istanbudzkiego.

Ustawowo ograniczymy czas handlu w niedziele i święta, również w supermarketach.
Nie ma żadnych przepisów odnośnie do czasu handlu, jednak przyjęło się, że w niedzielę i święta sklepy są otwarte nie dłużej niż 4-5 godzin. W święta praca maksymalnie do 4 godzin. również w tzw. zawodach kwalifikowanych (policjanci, lekarze itp.), już jest przymusem.
5
Języki naturalne / Odp: słowiańskie
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Toyatl dnia 18 gru 2017, 15:41:16 »
Polska rzeżucha, czeska řeřicha i słowacka žerucha... Pomięszanie z poplątaniem.
6
Lingwistyka ogólna / Odp: Humor, ciekawostki i WTF lingwistyczne
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Ghoster dnia 18 gru 2017, 11:37:24 »
火山 "wulkan", czyli ogień-góra
haha, zaczynam kochać języki izolujące
7
Nauka conlangów / Odp: Język ahtialański
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Henryk Pruthenia dnia 18 gru 2017, 00:25:55 »
Wiem, wiem, no ale...
Canisie! Zaklinam Cię, poprowadź ten kurs dalej! :(
8
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Henryk Pruthenia dnia 18 gru 2017, 00:16:22 »
Stan państw w roku 8973:

Tjevangono
Kraj, zgodnie z opisem ArturaJD, pogrąża się w anarchii. Władza centralna nie istnieje, ale ludzie dalej żyją w względnym bogactwie. Ze względu na praktyczny brak większych zagrożeń zewnętrznych kraj sobie może pozwolić na cywilizacyjny zastój. Porządek kastowy jednak jest dalej niezachwiany,

Secht
W Sechtonie serajowie zaczynają rozumieć, że ich kraj wciśnięty jest pomiędzy dwie wielkie potęgi: Tangię i Neszów. O ile tradycyjnie jest im bliżej do Tangijczyków, to możliwość handlu z całą Północą kusi coraz bardziej. W szczególności, że faktorie u dzikusów są regularnie odwiedzane przez Neszyjczyków.

Pinu
W Pinu nie dzieje się nic. Kraj dalej sobie jakoś radzi. Niepokoi ich może jedynie siła gospodarcza sąsiadów, ale odwieczne dobre kontakty z Sechtem i Tangią nie wskazują na to, by mogłoby to zostać przeciwko nim jakoś wykorzystane.

Nuaria
W Nuarii nic się ciekawego nie dzieje. Jest zimno. Ostatnio są plany budowy drogi w głąb terytorium pasterzy, w ramach pradawnej walki Akaicyniksyminizmu z Amaiksyminizmem. Nowa Królowa patrzy z ciekawością na swoich dalekomorskich sąsiadów, i najpewniej będzie chciała z nimi szybko nawiązać solidniejsze kontakty.

Związek Północny
Po ostatniej Wielkiej Wojnie Kadońskiej siły Związku są nadszarpnięte. Co gorsze, musieli wspomóc się posiłkami neszyjskimi. Posłom polis dalej wysuniętych na północ nie podoba się słabość i uzależnienie południowych członków. Za to, Związek po wygranej wojnie zwiększył swoje wpływy w Kadonii.

Dżaugria
Dżaugria stoi srebrem i na razie stara się je eksportować wszędzie gdzie się da. Stary Król jest stary. Po jego śmierci najpewniej dojdzie do kolejnego wiecu i elekcji nowego monarchy. Kim on będzie - pokaże czas. Dżaugrów bardzo niepokoi dziwny ruch wśród Bałaszasków.

Związek Bałaszasków
Niedawno na ziemie Bałaszasków przybył pewien zbieg z krajów położonych na wschodzie - z dalekiej Azenii. Szybko przystosował się do nowego kraju i udało mu się okryć sławą wielkiego wojownika i polityka.

Sanżenia
Królestwo Sanżenii jest dość młodym krajem. Otoczony przez morze i góry kraj żyje w zgodzie z własnym rytmem.

Raľuhhruş
Wydobycie złota i srebra w trudnym warunkach kyońskiej Arktyki trwa już trochę. Bogate złoża zaczynają coraz szybciej topnieć. Czy w przyszłości dojdzie do walki między Rodami o pozostałe złoża? Zobaczymy!

Giadur
W Giadurze żyje się spokojnie handluje się ze wszystkimi czym się da.

Bolosja
W Bolosji także nic ciekawego. Handel rozwija się jak się patrzy.

Ilirion
Górskie Oligarchia przeżywa okres swojego rozkwitu.

Kadonia
Kraj leczy rany po ostatniej wojnie. Mimo, że rdzenni Kadończycy przegrali, i wszystko de jure wróciło do status quo, widać, że Mitengowie nie wychodzą w nocy na ulice miast. Tak samo na wsi - wiele wsi zostało oddane w dzierżawę Kadończykom przez Mitengów.

Mitenia
Górskie królestwo Mitengów, choć młode, rozwija się prężnie. Młody Król stara się podporządkować okoliczne plemiona swojej woli.

Minowie
Plemiona Minów w ostatnim czasie zjednoczyły się. Dokąd podążą? Czas pokaże.

Państwo Neszyjskie
Minęło już ponad 100 ziemskich lat od nadejścia III Proroka. Kraj przeżywa erę wybuchowego rozwoju - masy ludzie płyną za morze, a ostatnio, co jest nowością po ostatniej Wielkiej Wojnie Kadońskiej, udają się tez na Północ. Neszowie coraz większą wagę przypisują do Dewii - potężne przestrzenie słabo zasiedlone przez tubylców, którzy tez nie są praktycznie zorganizowani. A na mniejszych wyspach też panuje względny spokój - choć gdzieniegdzie jakieś bandy starają się napadać na wsie.
Neszowie wiedzą jedno: tu, na Północy, żadna siłą nie może zagrozić Monarchii i Wierze.
9
Języki naturalne / Odp: Język Łemków
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Henryk Pruthenia dnia 17 gru 2017, 23:32:27 »
Rozróżniają w wymowie, zgodnie ze wstępem do Gramatyki.... Ale widziałem, że są duże wahania w niektórych pozycjach. Np: спосиб vs спосiб.
Z ciekawostek dodam, że w przyszłym roku ma odbyć się łemkowski kongres, na którym zostanie przyjęta "oficjalna" literacka wersja języka. Jako rzecz smutną muszę powiedzieć, że chcą się pozbyć wariantywności we fleksji. Niestety!
10
Kyon / Odp: Kyon, Epizod 2: Krok w Przyszłość!
« Ostatnia wiadomość wysłana przez Henryk Pruthenia dnia 17 gru 2017, 23:23:27 »
Z małych ogłoszeń
1) Tak, pracuję nad III Epizodem. Nie wiem, czy się dziś wyrobię, ale jutro mam wolne popołudnie, więc uda mi się to załatwić najpóźniej jutro. Wraz z Epizodem otworzę też I sesję. Zastanawiam się jeszcze nad okresem czasu, który zostanie przez nią objęty. I nad czasem trwania.
2) Proszę wszystkich zainteresowanych o wpisanie tego, co trzeba na listę ludów Kyonu. Jest to dość ważne :)
3) Macie jakieś propozycje do następnego rozdziału? Pomysły? Z chęcią wysłucham wszelkich propozycji. :)
Strony: [1] 2 3 ... 10