Autor Wątek: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)  (Przeczytany 241 razy)

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 78
 • Wiadomości: 306
 • Country: by
 • 人生はパロディー
  • Мая старонка
 • Conlangi: Лейтаўскі
Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« dnia: 14 kwi 2018, 01:32:04 »
Idąc za Borlaszym przykładem także postanowiłem prowadzić AAR-a oczywiście z gry Litwą. Celem jest grać dość realistycznie i zobaczyć jakaż to alternatywna historia powstanie.

Litewski Oryginał:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
(img)
Кроніка Вялікага Княства Літоўскага, Рускага, Жамойцкага і іншых, выданьне пашыранае і адноўленае.
1860 год Вільня.
Вялікі Князь Альґерд Ґедымінавіч (1345-1360)
Spoiler for Hiden:
(img)
Ад году 1345 зачаў панаваць нам вельмі міласьцівы і пераз усіх паважаны Вялікі Князь Альґерд Ґедымінавіч. Самае добра здарылося ў час яго ўлады. Як і папярэднія князі ён таксама пашырыў Вялікае Княства Літоўскае праз новыя зямлі. Апавяданьні аб яго мужнасьці ведалі ва ўсёй Усходняй Эўропе. Не было тады лепшага ваяра ад князя Альґерда.
Spoiler for Hiden:
(img)
Вкл у 1356 годзе.
У 1358 годзе Вялікі Князь Альґерд распачаў барацьбу зь Смаленскім і Кіеўскім Княствам правільна збіраючы наступныя рускія зямлі. Пры дапамозе князя Вітаўта, Андрэя Палацкага і Лубка ўжо па адным годзе далучыў да ВКЛ ўсе зямлі Смаленскага Княства як і Жытомір зь Кіеўскага Княства. Пасьля смаленскага пакою ўсе Рускія Княствы пабачыўшы сілу і магутнасьць Вялікага Княства Літоўскага стварылы кааліцыю страхуюць вельмі што яны таксама страцяць незалежнасьць як здарылася зь Смаленскім княствам. Таму што было чаго баяцца. Ніхто ня меў так вялікай сілы як наш цудоўны Вялікі Князь Альґерд. Хаця не ўсе дзяржавы дурна трывалы ў страху. Мудры уладар Ноўгарадзкай Рэспублікі зь радасьцяй завязаў саюш зь нашым Вялікім Князем. Такім чынам да нашых лаяльных васалі зь Полацку, Уладзімеру-Валынскага і Трок далучыў новы саюшнік зь Вялікага Ноўгараду. Вось сапраўдна гэта была вельмі вялікая асоба, такім чунам як наступіла яго перадчасная сьмерць ўсі людзі ВКЛ шкадавалі вельмі доўга заставаюцца ў суме.
Spoiler for Hiden:
(img)
Сьмерць Вялікага Князя Альґерда наступіла 25 верасьна 1360 года ў вельмі дажджлівы дзень калі б ўсе Багі нябесныя шкадавалі яго. Альґерда пахавана старадаўным абрадам нашых дахрысьціянскіх продкаў таму што ён да канца жыцьця астаўся язычнікам як і многа людзей тады яшчэ было гэтай веры. Такім чунам запалены застаў сьвяты агонь у якім згарэў наш магуыны, вялікі князь. Усяя Літва плакала па нім тры дні і тры ночы без ніводнай перадышкі. Так вельмі каханы быў пераз народ наш Вялікі Князь Альґерд.
Spoiler for Hiden:
(img)
Трызна Вялікага Князя Альґерда.
Spoiler for Hiden:
(img)
Вялікае Княства Літоўскае пасьля сьмерці Альґерда.

Рэгенцыя (Вялікая Княгіня Ўльяна Аляксандраўна Цьвярская) (1360-1367)
Spoiler for Hiden:
(img)
Да часу аж князевіч Ягайла стаўся дараслым, Вялікім Княствам Літоўскім уладала былая жонка Вялікага Князя Альґерда як і маці гэтага Князевіча Ягайлы - значыць Вялікая Княгіня Ўльяна Цьвярская. На час яе ўладаў Вялікае Княства Літоўскае адпачывала ад некалькіх барацьбаў ці іншых войнаў. Наступіла стабілізацыя.
Spoiler for Hiden:
(img)
Вой сапраўдна мудрая была гэтая жанчына, ведаючы што ня толькі падбоі, а таксама пакой патрэбны для дабрабыту дзяржавы і шчасьця ёй насельніцтве. Аднак не ўсі князі кахалі Літву так вельмі як наша цудоўная Княгіня Ўльяна. Прагнасьць закрыла ім вочы пераз што многа князёў забыўшы аб сваёй радзіме ўзніклі кааліцыю паводле якай мелі б даваць 80% меней войскаў. Мудрая княгіні ня могла згадзіцца на такую нахабнасьць, такім чынам адмовіла выганяюць прэч хітрых князёў.
Spoiler for Hiden:
(img)
Як пазьней аказалася гэтыя князі былі подкупленыя пераз Тэўтонскі Ордэн які хацеў засеяць зярно хаосу ў дзяржаве, а наступна захапіць Жамойць і іншыя літоўскія зямлі. Усе князі засталі укарані і да ВКЛ вярнуўся мір. Акрамя ўладаньня Княгіня Ўльяна займалася выхаваньнем Князевіча Ягайлы. Галоўна дзякучы ёй Ягайла рос у праваслаўным духу што мела прычыніцца да яго будучага хрышчэньня. Яна таксама вучыла яго літаратуры, добрых манер і іншых прыдатных рэчы.
Сапраўдна зь яе была добрая маці, ня толькі Ягайлы але ўсёй Літвы.

Przekład Polski:
Spoiler for Hiden:
Spoiler for Hiden:
(img)
Kronika Wielkiego Księstwa Litewskiego, Ruskiego, Żmudzkiego i innych, wydanie poszerzone i odnowione.
Wilno 1860 rok.
Wielki Książę Olgierd Giedyminowicz (1345-1360)
Spoiler for Hiden:
(img)
Od roku 1345 zaczął panować nam wielce miłościwy i przez wszystkich poważany Wielki Książę Olgierd Giedyminowicz. Same dobro zdarzyło się w czasie jego rządów. Jak i poprzedni książęta on także poszerzył Wielkie Księstwo Litewskie o nowe ziemie. Opowieści o jego męstwie znano w całej Wschodniej Europie. Nie było wtedy lepszego wojownika od księcia Olgierda.
.
Spoiler for Hiden:
(img)
WKL w roku 1356.
W roku 1358 Wielki Książę Olgierd rozpoczął wojnę z Księstwami Smoleńskim i Kijowskim prawilnie zbierając kolejne ziemie ruskie. Przy pomocy księcia Witolda, Andrzeja Połockiego i Łubka już po jednym roku dołączył do WKL wszystkie ziemie Księstwa Smoleńskiego jak i Żytomierz z Księstwa Kijowskiego. Po pokoju smoleńskim wszystkie ruskie księstwa ubaczywszy siłę Wielkiego Księstwa Litowskiego stworzyły koalicję bardzo bojąc się iż one tak samo stracą niezależność jak stało się to z księstwem Smoleńskim. Z racji, że było czego się bać. Nikt nie miał tak wielkiej siły jak nasz wspaniały Wielki Książę Olgierd. Choć nie wszystkie państwa głupio trwały w strachu.  Mądry władca Nowogrodzkiej Republiki z radością zawiązał sojusz z naszym Wielkim Księciem. Tak też do naszych lojalnych wasali z Połocka, Włodzimierza Wołyńskiego i Trok dołączył nowy sojusznik z Nowogrodu Wielkiego. Bo zaprawdę to był wielce wybitny człowiek, nie dziwi więc fakt gdy cała ludność WKL zaczęła długo ubolewać w smutku po jego [Olgierda] przedwczesnej śmierci.
Spoiler for Hiden:
(img)
Śmierć Wielkiego Księcia Olgierda nastąpiła 25 września 1360 roku w wielce deszczowy dzień jakby wszystkie Bogi niebiesne ubolewały nad nim. Olgierda pochowano starodawnym obrzędem naszych dochrześcijańskich przodków z powodu faktu iż on do końca życia został poganinem, jak i wiele ludzi jeszcze było tegoż [pogańskiego] wyznania. Tak więc zapalony został święty ogień w jakim zgoreł nasz wspaniały, wielki książę. Cała Litwa płakała za nim trzy dni i trzy noce bez żadnej przerwy. Tak wielce kochany był przez naród nasz Wielki Książę Olgierd.

Spoiler for Hiden:
(img)
Tryzna Wielkiego Księcia Olgierda.
Spoiler for Hiden:
(img)
Wielkie Księstwo Litewskie Po śmierci Olgierda.

Regencja (Wielka Księżna Julianna Aleksandrowna Twerska)  (1360-1367)
Spoiler for Hiden:
(img)
Do czasu aż kniaziewicz Jagiełło stał się dorosłym, Wielkim Księstwem Litewskim władała była żona Wielkiego Księcia Olgierda jak i matka tegoż to kniaziewicza Jagiełły - to jest Wielka Księżna Julianna Twerska. W czasie jej rządów Wielkie Księstwo Litewskie odpoczywało od rozmaitych wojen czy innych walk. Nastąpiła stabilizacja.
Spoiler for Hiden:
(img)
Oj zaprawdę mądra była ta kobieta, wiedząc, że nie tylko podobje, a także pokój potrzebny jest dla dobrobytu państwa i szczęścia jego populacji. Jednak nie wszyscy księciowie kochali Litwę tak bardzo jak nasza cudowna Księżna Julianna. Chciwość zakryła im oczy przez co dużo księciów zapomniawszy o swojej ojczyźnie stworzyli koalicję wedle której mieli dawać na rzecz państwa 80% mniej wojska. Mądra księżna nie mogła zgodzić się na taką zniewagę, w wyniku czego odmówiła wyganiając precz chytrych księciów.
 

Spoiler for Hiden:
(img)
Jak się później okazało ci księciowie byli przekupieni przez Zakon Krzyżacki jaki to chciał zasiać ziarno chaosu w kraju, a następnie podporządkować sobie Żmudź i inne litewskie ziemie. Wszyscy księciowe zostali ukarani i do WKL powrócił pokój. Oprócz rządzenia Księżna Julianna zajmowała się wychowaniem kniaziewicza Jagiełły. To głównie dzięki niej Jagiełło rósł w duchu prawosławnym co miało przyczynić się do jego przyszłego chrztu. Uczyła go ona także literatury, dobrych manier i innych przydatnych rzeczy.
Zaprawdę była z jej dobra matka, nie tylko dla Jagiełły ale i całej Litwy.

« Ostatnia zmiana: 5 maj 2018, 00:10:36 wysłana przez マシオ »
(img)
Litewski = Białoruski

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 826
 • Wiadomości: 4691
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #1 dnia: 14 kwi 2018, 07:27:27 »
O, ciekawie się zapowiada!  Na razie nic się nie wydarzyło szczególnego, więc komentować nie będę. Dziwi mnie jednak forna - czemu pochowane wszystko? I skąd ta maniera chowania obrazków? :P

Nie wiem na ile jest poprawny tekstvpo białożmudzku, ale widzę, że jest to jeden z dłuższych pamiętników tego języka xDDD

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 78
 • Wiadomości: 306
 • Country: by
 • 人生はパロディー
  • Мая старонка
 • Conlangi: Лейтаўскі
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #2 dnia: 14 kwi 2018, 11:52:59 »
Bo są dwie wersje językowe? xD To by każdy mógł sobie wybrać. Obrazki pochowane bo może kogoś oczy bolą od ich wielkości to nie muszą być cały czas widoczne. :v
Cytuj
Nie wiem na ile jest poprawny tekstvpo białożmudzku
Co to za aluzja, że niby są jakieś błędy! xD Jeśli są to raczej drobne literówki. :p
(img)
Litewski = Białoruski

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 826
 • Wiadomości: 4691
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #3 dnia: 14 kwi 2018, 14:22:51 »
Każdy i tak chyba wybrał polski :P

Offline Kazimierz

 • Pomożesze: 131
 • Wiadomości: 597
 • Country: pl
 • Conlangi: kotsowiski, buański
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #4 dnia: 14 kwi 2018, 15:03:18 »
Ja czytałem obie wersje :P

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 78
 • Wiadomości: 306
 • Country: by
 • 人生はパロディー
  • Мая старонка
 • Conlangi: Лейтаўскі
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #5 dnia: 14 kwi 2018, 15:20:23 »
Każdy i tak chyba wybrał polski :P
Polska wersja jest tylko dodatkiem. :P
(img)
Litewski = Białoruski

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 826
 • Wiadomości: 4691
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #6 dnia: 14 kwi 2018, 15:28:33 »
Ale przecież obie są po polsku, tylko jedna w cyrylicy z paroma rosyjskimi zapożyczeniami :PPP

Offline マシオ

 • Хай жыве сьмерць!
 • Pomożesze: 78
 • Wiadomości: 306
 • Country: by
 • 人生はパロディー
  • Мая старонка
 • Conlangi: Лейтаўскі
Odp: Kroniki Litewskie (Eu4 + MEIOU AAR)
« Odpowiedź #7 dnia: 14 kwi 2018, 15:37:34 »
Idźże z mojego tematu z tą carską propagandą :P bo zaraz Moskwa będzie mówić po litewsku, a co xD
(img)
Litewski = Białoruski