Autor Wątek: język Tarkta  (Przeczytany 121 razy)

Offline Jasiek13

 • Pomożesze: 2
 • Wiadomości: 66
 • Country: pl
 • Conlangi: preendutrio, T2 i lëcÿ
język Tarkta
« dnia: 11 paź 2018, 17:22:58 »
Akcent:
Spoiler for Hiden:
Akcent w elementach fleksyjnych (np. gdy zaimek osobowy oddaje swoją formę rzeczownikowi, to w zaimku) pada na pierwszą sylabę, a w innym wypadku na drugą.
Pismo:
Spoiler for Hiden:
Desylabariusza używamy do zapisu słów rdzennych.
Alfabetu do aporzyczeń z lëcÿ.


Desylabariusz:
Spoiler for Hiden:
A     I     U     E     O     M     N     R

Ka   Ki   Ku   Ke   Ko   Km   Kn   Kr
Ba   Bi   Bu   Be   Bo   Bm   Bn   Br
Sa   Si   Su    Se   So   Sm   Sn   Sr
Ha  Hi  Hu   He   Ho  Hm   Hn  Hr
Ta   Ti   Tu    Te    To   Tm    Tn   Tr

Kk   Kb  Ks   Kh   Kt   Kj   Kl   Kz
Bk   Bb  Bs   Bh   Bt   Bj   Bl   Bz
Sk   Sb  Ss   Sh   St   Sj    Sl   Sz
Hk  Hb Hs   Hh  Ht  Hj    Hl  Hz
Tk   Tb  Ts   Th   Tt   Tj    Tl   Tz
Jk   Jb   Js    Jh   Jt    Jj     Jl   Jz
Lk  Lb   Ls   Lh   Lt    Lj    Ll   Lz
Zk Zb   Zs  Zh   Zt    Zj    Zl   Zz

Za  Pi   Wu   We  Wo  Gm  Gn  Wr

Tar  Gar  Har  War  Kar  Bar  Par  Jar
Tir   Gir  Hir   Wir   Kir   Bir   Pir   Jir
Tur  Gur Hur  Wur  Kur  Bur  Pur  Jur
Ter  Ger  Her Wer  Ker   Ber  Per  Jer
Tor  Gor Hor  Wor Kor  Bor  Por  Jor

Każdą literę czytamy jak po polsku, bez dwuznaków. Desylabę Jer czytamy jak jer.
W tych znakach:
tar-o-bk-a
__-,+,--,+
_ to znak należący do sylaby danego znaku, lub znak został wzięty do innej sylaby
- to znak spółgłoski
+ to znak samogłoski
Podział na sylaby:
ta-rob-ka

Jak można zauważyć powyżej to nie jest sylabariusz.

Wyjaśnienie:
Tar-pierwsze, sylaba ta, r do kolejnej
o-środkowe, sylaba rob, r z poprzedniej, b z następnej
bk-środkowe, brak sylaby, b do poprzedniej, k do następnej
a-końcowe, sylaba ka, k z poprzedniej

Desylabariusz dzielą grupy, kolumny i okresy.
Okres to wers w grupie, kolumna to kolumna, a grupa to np. 1A2, czyli pierwszy akapit, grupa główna jest po prawej od podstawowej. To grupa obejmuje znaki: M, N, R. Każda grupa określa podział na sylaby (pierwsze to na początku wyrazu, drugie w środku, trzecie na końcu, a czwarte samo, jako separatora między nimi używa się przecinka). . to znak dzielenia np. Tar(__.-,-._.-,-.__,___).

Grupy:
1A1(+,+,_,_)
1A2(-,-,-)
2A1(__,-.+,-._,__)
2A2(--,--,--)
3A1(-.-,-.-,-.-)
4B1(-._,__,__)
5C3(__.-,-._.-,-.__,___).
Alfabet:
Spoiler for Hiden:
symbol - znak fonetyczny:

a-a
ä-ʡ
å-ɐ
u-ʉ
û-ø˨
e-æ
ë-ɛ
y-y
ÿ-ʏ
o-æ
g-ɡ
k-k˦
p-p
rr-ɹ˨:
b-b
l-ɭ˦
j-j
f-f˨
t-t
þ-ɟ
d-ɖ
n-n˦
c-c
ç-z
ɜ-ʋ
Zaimki osobowe:
Spoiler for Hiden:
Ja-tirza
Ty-girza
On-hirza
Ona-wirza
Ono-kirza
My-birza
Wy-pirza
Oni/One-jirza
Odmiana przez przypadki:
Spoiler for Hiden:
Aby odmienić rzeczownik przez przypadki stawiamy przed nim zaimek ja/my zależnie od liczby i odmieniamy zaimek. W podstawowej formie nie posiada przypadku (chyba, że nie oddaje formy to posiada mianownik).  By odmienić przez przypadki należy tylko dodać końcówkę. Jest 8 przypadków:
Mianownik- ti
Dopełniacz- tu
Celownik- te
Biernik- to
Narzędnik- tme
Miejscownik- tne
Allatyw- tri
Wołacz- ta
Liczby:
Spoiler for Hiden:
0-tarkar
1-kaki
2-bome
3-hohor
4-teten
5-bokenra
6-wakon
7-setan
8-otan
9-noni
10-ra kaki
11-ra kaki o kaki
20-ra bome
100-wa kaki
111-wa kaki ra kaki o kaki
Inne formy rzeczownika:
Spoiler for Hiden:
Rzeczownik nie posiada rodzaju, posiada jednak trzy egzotyczne kategorie:
Tryb:
 • zwykły- na końcu a
 • pytający- na końcu e
 • zerowy- na końcu i

Stan:
 • w ruchu- po trybie m
 • w spoczynku- po trybie r

Istnienie:
 • żywy- na początku kan
 • martwy- na początku ban

Należy pamiętać, że rzeczownik w podstawowej formie wygląda tak:-_...-
Odmiana przez osoby czasownika być:
Spoiler for Hiden:
Osoba po polsku- tłumaczenie- być rzeczownikowe - być przymiotnikowe

Ja-tirza-toabbe-taobbim
Ty-girza-gebbe-gebbim
On-hirza-hiwiko-hiwikim
Ona-wirza-hiwiko-hiwikim
Ono-kirza-hiwiko-hiwikim
My-birza-boron-bodoim
Wy-pirza-berin-berim
Oni/One-jirza-baron-baroim

Być rzeczownikowe używamy, gdy mówimy, że ktoś/coś jest kimś/czymś. Jest to też operator.
Być przymiotnikowe używane jest do opisywania.
Czasy:
Spoiler for Hiden:
Aby ustalić czas przed czasownikiem dodajemy odpowiednie słowo.
Przeszłe:
 • zaprzeszły (turn)
  Spoiler for Hiden:
  w kombinacji z czasem przeszłym prostym, lub złożonym określa kolejność.
 • przeszły prosty (hurn)
  Spoiler for Hiden:
  opisujemy tym czynność która została przerwana, lub działa się regularnie
 • przeszły złożony (harm)
  Spoiler for Hiden:
  opisujemy tym czynność która stała się w danym momencie
 • przeszły wpływowy (hanan)
  Spoiler for Hiden:
  opisujemy tym czynność która dzieje się do teraz
Teraźniejsze:
 • teraźniejszy regularny  (trunam)
  Spoiler for Hiden:
  używane to tworzenia reguł, zasad
 • teraźniejszy prosty (hurnam)
  Spoiler for Hiden:
  używane przy regularnych czynnościach
 • teraźniejszy złożony
  Spoiler for Hiden:
  używane do określania pewnych planów i twierdzenia co teraz się dzieje. Jest to czas domyślny
 • teraźniejszy wpływowy (hananam)
  Spoiler for Hiden:
  używamy do zapisania czynności które zaczęły się teraz, lub wcześniej i jeszcze się nie skończyły
Przyszłe:
 • poprzyszły (turnim)
  Spoiler for Hiden:
  używane do orientacji w czasie czynności z czasami przyszłym prostym i złożonym
 • przyszły prosty (hurnim)
  Spoiler for Hiden:
  używane do określenia rzeczy stałych na przykład w zdaniu "ja jestem".
 • przyszły złożony (harmim)
  Spoiler for Hiden:
  używane do określenia zjawisk z odległej przyszłości, niepewnych np. W lato pójdę na ryby.
 • przyszły planarny (hananim)
  Spoiler for Hiden:
  służy do określania przypuszczeń i niepewnych planów


Język jest w trakcie tworzenia.

Niedługo zostanie dokładniej opisany desylabariusz i części mowy z odmianami i czasy.
Wiele egzotycznych elementów tego języka nie zostało jeszcze odtajnionych.
« Ostatnia zmiana: 12 paź 2018, 16:21:55 wysłana przez Jasiek13 »

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 895
 • Wiadomości: 4990
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #1 dnia: 11 paź 2018, 17:47:14 »
Czym jest desylaba?

Offline Jasiek13

 • Pomożesze: 2
 • Wiadomości: 66
 • Country: pl
 • Conlangi: preendutrio, T2 i lëcÿ
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #2 dnia: 11 paź 2018, 17:57:26 »
Do coś z czego tworzy się sylaby przez przekazywanie znaków z jednych desylab do drugich np.
Ka-bp-a
Bp zostanie rozbite. B przejdzie do Ka, a p do a.
W sylabach:
Kab-pa
W ten sposób ograniczone są istniejące sylaby, ale cały czas może być ich dużo.
Więc desylaba jest czymś między literą, a sylabą.
Rozumiesz?

Offline Henryk Pruthenia

 • Der Untermenschenbändiger
 • Moderator
 • Pomożesze: 895
 • Wiadomości: 4990
 • Country: ru
 • Pieśń Arjów!
  • Mój konlangerski dorobek
 • Conlangi: Ziemli, Zapadni, Nešši, Nesdotir, Slawlangi
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #3 dnia: 11 paź 2018, 18:09:23 »
Rozumiem o co Ci chodzi, ale na przyszłość:
Litera/znak i sylaba to terminy z dwóch różnych światów, to co powiedziałeś, to jakby powiedzieć, że krok to coś pomiędzy czasem, a przestrzenią.

Masz tu raczej zwykły sylabariusz wzbogacony o znaki dla zbitek spółgłoskowych. Jakieś pismo miało podobny patent, ale nie pamiętam które.

Offline Jasiek13

 • Pomożesze: 2
 • Wiadomości: 66
 • Country: pl
 • Conlangi: preendutrio, T2 i lëcÿ
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #4 dnia: 11 paź 2018, 20:47:27 »
Tirza hurnim toabbe tirzati Jan.
Czyli "Ja jestem Jan" (według aktualnych reguł)

Nazwy własne nie posiadają żywości, ruchu i trybu, ale posiadają przypadek i liczbę.

Offline Caraig

 • [ˈkaɾɪɣ]
 • Moderator
 • Pomożesze: 211
 • Wiadomości: 577
 • Country: fi
 • Conlangi: immarejski, lutracki
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #5 dnia: 11 paź 2018, 21:20:51 »
Nie wiem, może to tylko ja się czepiam i szukam dziury w całym, ale ten milion spoilerów skutecznie powstrzymuje mnie przed przeczytaniem twojego posta. Strasznie to niewygodne.

Online Kazimierz

 • Pomożesze: 158
 • Wiadomości: 715
 • Country: pl
 • Conlangi: kotsowiski, buański
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #6 dnia: 11 paź 2018, 21:26:45 »
Mi tam pasuje taki format prezentacji. Przynajmniej nie ma wszystko elegancko uporządkowane, nie trzeba przewijać długiego posta żeby coś znaleźć.

Offline Jasiek13

 • Pomożesze: 2
 • Wiadomości: 66
 • Country: pl
 • Conlangi: preendutrio, T2 i lëcÿ
Odp: język Tarkta
« Odpowiedź #7 dnia: 11 paź 2018, 21:32:49 »
Chyba do następnego języka zrobię dwie wersje:
 • z segregatorem ze spojlerów
 • bez segregatora

 ;-)