Hauptsaid

Z Conlanger
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Oinsäitən ät ðəm Conlanger Wiki,

fourenəm plat ðən sai outsapen säche šonden.


ðesdäi häðən 639 pagädel ond 1827 säiner.

Ërlouen pagëdel: Użytkownik:Dynozaur/Nazwy miejscowe w Prusiech
(dešrijven polniši)


Poniższy projekt (wyłącznego autorstwa użytkownika Dynozaura) jest próbą swoistego rozliczenia działalności powojennej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości na obszarze zagarniętej przez Polskę po II Wojnie Światowej części Prus (dawnych Prus Wschodnich). Celem projektu jest przyjrzenie się nazwie każdej, nawet najmniejszej miejscowości na tym obszarze i ustalenie, jak nazywała się dana miejscowość przed wojną i skąd pochodziła jej nazwa, czy istnieje jakaś wcześniejsza polska nazwa dla danej miejscowości, czy nazwa ustalona po wojnie ma uzasadnienie historyczne itp.

Gəudən four!

Oinsäitən hartlich ät nouoinəm polnišəm uitbäiänsəm ät säinə šondoutdänkens, hou näiment Conlanger Wiki! (ingl. conlanger, ðes mint ðenold šondoutdeier) Häðən ät bedracht mäinuäis outvuršen outdächtens šondens ond šrichtens, ond uäidmäintenes šondenkounden, ätmouen outvuršen onuärlichens landens, liderhedens, spouchentalens ond outernens gesäidenuäiers. Üƨeren ðesmäintenes Wiki konðen filen oinsäiten ðən sai säch täilen ät ðəm Polnišəm Spouchlichəm Stäinə ond ät ðəm šanel IRC #conlanger ät Freenode. Fräiən faindest ät ðenən saidern ðes hälθ ond nüindeienhed ät säche projäiten!

Nüiner?

Bist nüin? Šodst siən, houes häðən ät bedracht!

Nüinheden

 • 18.10.2012 – nüinläiðen ðes progräimengesaps v. 1.16 ät v. 1.18. Vector iš nəus grondstail ðes uitbäiänsen, ðes män kən chanƨ̌en ät saidə ðes lijkänsens. Ës oinsalθ ät ðəm Vectəurer stail ëntuäichen ðes läistə. Ës instalächt Gadgets-er hougenheden, ës vërðen oinstäilbar ät saidə ðes lijkänsens. Saider uärlichens šondens ond hälθbäiänsne šouden seën onderšouren, ðäš maundens nounes pagëdel stänðt onhier. Dracht ðes hauptsaids onderlucht lächtən chanƨ̌ən. Ës hondermäichθ outšriv ðes hauptsaidlichens uäiƨerens. ðes hauptläistə chanƨ̌θ taimlich (startv.).
 • Ëntuäichən unnouen pagädel ät säinə unuärlichens šondens ond välstens, səuhouäber pagädel, hou sënen ërvounen ðəm šondenkounden. Räiðən jäben ðən sai säch täilen uoð sächəm uiten!

Läisten

 • Läistə outdächtens šondens, spouchhed outdächtens šondensoinhoulð outšriv pagädelspouchens ät säinə onuäršondens, ond ërnens saperens ond šørðenuärdens
 • Relay’enoutšriv ðens conlangrelay’ens (ðm. spouchenhedliches houndräigen ät outdächtne šonden)
 • Läistə uärdbäiänsensoutšriv uärdbäiänsens ðens outdächtens šondens
 • Välstoutdänkenoutšriv ðenens välstens, houən ëntständen onuäršonden
 • Šondenkoundenoutšriv ðens pagädels, ërvounen ðəm outsäichen šondens
 • Kalendarjäirenblad, hou hälθt ät ðəm läien fantastišens oinständnisens
 • Täuleroutšriv progräimens ond uäiƨerens, hälθbar ät vuršə šondoutdeiers

Uist…

 • neššišes šond iš üƨten hodsprouten begäinäns Hodes Devias, Marias ond Lelegias ät ðəm uästə, ðes beräik Norðäilens ond Hauka θørch, hodeshouldlich ðəm maθernaləm beräik Hodenes Hälθmäins?
 • Hodes Imperial Aidinirs iš boundenland, hou läit inmiden ðes Kyons ond häðt räng ðes nounesëntlougnenes vourfäirers ät sächəm beveld?
 • Pächsäili häðt räik’s dichtersälen?
 • røršond häðt uärden, houən ërsäint gäudertüchen?
 • Polniši Conlanger Relay II iš uärlich hin’s orštes edišunal?
 • … jäbestaim ät austroneƨišenən šondən ðes uäi, hou ðən sai trächten ðən mäicher (ergativspouch) iš täigten düerärdlichuäi?
 • … padästel ðes Kianter frais seënen Dächtäche Püinten ðes Harðens?
 • pomeranišes šond dispaunð uoð keltišəm uärdlichəm naiðengrond ond germanišəm outgrond?

Uäiƨeren

IRCFORUM

PolskiАсуаAylláwaiBrugischeCaledynigFerrintiHiwaJakubianKencirlishle LócanaMontalNegrumontanăСуьршарSveblingƧ̌ermanes šond

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Języki i światy
Obsługa
Narzędzia
W innych językach