Hauptsaid

Z Conlanger
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Oinsäitən ät ðəm Conlanger Wiki,

fourenəm plat ðən sai outsapen säche šonden.


ðesdäi häðən 631 pagädel ond 1801 säiner.

Ërlouen pagëdel: Język nešši
(dešrijven polniši)


Język nešši (alternatywnie także język neszyjski) - sztuczny język Kraju Neššów, używany w świecie Kyonu. Język fleksyjno-aglutynacyjny o silnie rozbudowanej fleksji czasownika. Jest to język konsekwentnie prawogłowowy. W języku neszyjskim występują dwa rodzaje akcentu: słaby, i mocny (melodyjny). Jest językiem neszyjskiej kultury i sztuki, a także językiem, w którym spisano zasady Wiary. Jest szeroko rozpowszechniony: Od Wielkiej Dewii na zachodzie, Marii, Haukii i Lelegii, przez obszar Wysp Północy, oraz obszar Białego Półksiężyca. Jest to język zapisywany za pomocą pisma logograficzno-sylabicznego, które jest ciągle rozwijane. Gramatyka języka neszyjskiego jest już w większości opisana, słownik liczy około 1500 słów, istnieje tez wiele tekstów przełożonych na język neszyjski.

Gəudən four!

Oinsäitən hartlich ät nouoinəm polnišəm uitbäiänsəm ät säinə šondoutdänkens, hou näiment Conlanger Wiki! (ingl. conlanger, ðes mint ðenold šondoutdeier) Häðən ät bedracht mäinuäis outvuršen outdächtens šondens ond šrichtens, ond uäidmäintenes šondenkounden, ätmouen outvuršen onuärlichens landens, liderhedens, spouchentalens ond outernens gesäidenuäiers. Üƨeren ðesmäintenes Wiki konðen filen oinsäiten ðən sai säch täilen ät ðəm Polnišəm Spouchlichəm Stäinə ond ät ðəm šanel IRC #conlanger ät Freenode. Fräiən faindest ät ðenən saidern ðes hälθ ond nüindeienhed ät säche projäiten!

Nüiner?

Bist nüin? Šodst siən, houes häðən ät bedracht!

Nüinheden

 • 18.10.2012 – nüinläiðen ðes progräimengesaps v. 1.16 ät v. 1.18. Vector iš nəus grondstail ðes uitbäiänsen, ðes män kən chanƨ̌en ät saidə ðes lijkänsens. Ës oinsalθ ät ðəm Vectəurer stail ëntuäichen ðes läistə. Ës instalächt Gadgets-er hougenheden, ës vërðen oinstäilbar ät saidə ðes lijkänsens. Saider uärlichens šondens ond hälθbäiänsne šouden seën onderšouren, ðäš maundens nounes pagëdel stänðt onhier. Dracht ðes hauptsaids onderlucht lächtən chanƨ̌ən. Ës hondermäichθ outšriv ðes hauptsaidlichens uäiƨerens. ðes hauptläistə chanƨ̌θ taimlich (startv.).
 • Ëntuäichən unnouen pagädel ät säinə unuärlichens šondens ond välstens, səuhouäber pagädel, hou sënen ërvounen ðəm šondenkounden. Räiðən jäben ðən sai säch täilen uoð sächəm uiten!

Läisten

 • Läistə outdächtens šondens, spouchhed outdächtens šondensoinhoulð outšriv pagädelspouchens ät säinə onuäršondens, ond ërnens saperens ond šørðenuärdens
 • Relay’enoutšriv ðens conlangrelay’ens (ðm. spouchenhedliches houndräigen ät outdächtne šonden)
 • Läistə uärdbäiänsensoutšriv uärdbäiänsens ðens outdächtens šondens
 • Välstoutdänkenoutšriv ðenens välstens, houən ëntständen onuäršonden
 • Šondenkoundenoutšriv ðens pagädels, ërvounen ðəm outsäichen šondens
 • Kalendarjäirenblad, hou hälθt ät ðəm läien fantastišens oinständnisens
 • Täuleroutšriv progräimens ond uäiƨerens, hälθbar ät vuršə šondoutdeiers

Uist…

 • røršond häðt uärden, hou ërsäint gäudertüchen?
 • Polniši Conlanger Relay II iš uärlich hines orštes edišunal?
 • … jäbestaim ät austroneƨišnən šondən ðes uäi, hou ðən sai trächten ðən mäicher (ergativspouch) iš täigten düerärdlichuäi?
 • … padästel ðes Kianter frais sënen Dächtäch Püinten ðes Harðens?
 • pomeranišes šond dispaunð uoð keltišəm uärdlichəm naiðengrond ond germanišəm outgrond?
 • … gesäid Aers iš foutaimäns hoder ðenens ät Säidən, bød hin fäilensläinsänsenchanƨ̌ glicht ðenəm ät Säidən?
 • … ät tarikanišəm šond ës šoð oršthrouten hodne gläiðer kompäundens näimärdens?

Uäiƨeren

IRCFORUM

PolskiАсуаAylláwaiBrugischeCaledynigFerrintiHiwaJakubianKencirlishle LócanaMontalNegrumontanăСуьршарSveblingƧ̌ermanes šond

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Języki i światy
Obsługa
Narzędzia
W innych językach