Język neru

Z Conlanger
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Język neru (dosł. nasz język) to język ergatywno-absulatywny używany gdzieś-kiedyś w świecie Ziemli, która też gdzieś-kiedyś.

Spis treści

Dźwięki

Spółgłoski

 • β n ʀ (v n r)
 • tʰ ɗ kʰ qʰ (t d k q )
 • s zˤ ɕ~ʑ χ h (s z ś ħ h)
 • t͡s t͡sʰ (c c')
 • t͡ɬ d͡ɮ (x x')

Samogłoski

 • i  u (i  u)
 • e  o (e  o)
 • ɛː ə  ɔː(ē ə ō)
 • a (a)
 • ɐː (ā)

Konjugacja

Czasownik odmienia się de facto przez następujące kategorie:

 • Czas
 • Określoność

Czasów nie będę tłumaczył, ale określoność wypada: opisuje ona czy słowo dotyczy tego samego podmiotu.

Koniugacja

Określoność Teraźniejszy "Perfect" "Imperfect" Statywny
Określony -os -eβ -iʀ -n
Nieokreślony -on -et -it -

Czas statywny to nie czas, gdyż nie umiejscawia on czynności w czasie, tylko określa rzeczownik stałą cechą. Coś jak połączenie przymiotnika z angielskim present simple. 

Inne kategorie czasownika

Istnieją jeszcze takie kategorie czasownika jak:

 • Bezokolicznik/Rzeczownik odczasownikowy -i
 • Imiesłów bierny -ni
 • Imiesłów czynny -əti

Rzeczownik

W języku neru istnieją dwa rodzaje deklinacji:

 • prefiksalna
 • sufiksalnaObie deklinacje mogą się łączyć.

Deklinacja Prefiksalna

Określa głównie stosunek rzeczownika do czasownika, a więc odmienia się przez osoby.

Osoba I II III
Ergatyw n- s- t-
Absolutyw na- sa- ta-
Pegatyw nus- sus- tus-
Genetyw ne- se- te-
Instrumental nē- sē- tē-

Poszczególne przypadki (w szczególności genetyw na ergatyw i absolutyw i pegatyw oraz ergatyw i pegatyw) mogą się ze sobą łączyć.

Deklinacja sufiksalna

Opisują głównie położenie w czasie i przestrzeni.

Położenie w przestrzeni

- Statywne Ruch do Ruch od Ruch przez
W -is -eh -it -issi
Na -e -en -et -etti
Przy/u -u -un -ut -utti
Za -ne -nen -net -nenni
Przed -er -eren -eħt -erri
Pod -ān -āt -ātti
Nad -ōn -ōnen -ōt -ōtti

Umiejscowienie w czasie

Kiedy? Odkiedy? Dokiedy? Przez ile?
-an -atet -anet -anni


Inne zjawiska

Abessivus Bez czego? -ote
Causalis Po co? -əś
Sociativus Z czym? -āc
Essivus-Wokatyw Jako kto? -i
Translativus Stając się kim? -as
Partytyw Ile czego? -eti

Partytyw używany jest z liczebnikami, essivus jako orzecznik w sytuacji statywnej (Riczard Petru jest oszustem), a translativus to orzecznik w sytuacji dynamicznej (Riczard Petru został oszustem).

Przedimek-Klasyfikator

Ważnym zjawiskiem językowym w języku neru są przedimki. Pełnią one funkcję nie tylko przedimka, ale też klasyfikatorów jak i zaimków. Jako jedyne posiadają też kategorię rodzaju (ale nie odmieniają się przez tę kategorię, niektóre są mnogie, a niektóre po prostu na stałe pojedyncze). W języku neru nie ma naszych zaimków, przez co niektóre odmienne przez osoby klasyfikatory (człowiek, grupa ludzi, zwierzę, roślina, narzędzie, drzewo, stado, władca, płyn, abstrakcja) pełnią ich funkcję.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Języki i światy
Obsługa
Narzędzia