Język nowosarnacki liturgiczny

Z Conlanger
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Język nowosarnacki liturgiczny - język wyrosły na bazie języka starosarnackiego, używany jako język litrugiczny w Zokkaryzmie. Jest to narzecze nowosarnackie poddane silnym wpływom języka starosarnackiego. Jednocześnie lit. nowosarnacki całkowicie oparł się ajdynirskim wpływom leksykalnym. Jest on używany nie tylko jako język liturgii, ale także język poezji i sztuki.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Języki i światy
Obsługa
Narzędzia