Koeri

Zaczęty przez tubtuś, Kwiecień 28, 2013, 22:09:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

tubtuś

Koeri język należący do podgrupy języków bałtyckofińskich nazywany południowo-estońskim , tworzona była poprzez wpływ innych języków takich jak
bałtyckich ( 2,3 %), słowiańskich (10,7%) a zwłaszcza germańskich. W okresie rządów Niemieckich pomiędzy 1229 - 1508  wpłyną na język koeri głównie niemiecki (około 15% słownictwa) a wcześniej staro-saksoński (25% słownictwa) i języki skandynawskie (ok 30%). Dlatego też ten język jest wielce podobny do języków germańskich  i może być zrozumiany przez użytkowników języków zachodniogermańskich.

Alfabet oparty o język średnio-wysoko-niemieckim i z głównych znakach łacińskich A-Z.

Zasady wymowy :

ai  /eɪ/
ä /ɔ/
ee /iː/
e /e/
ea /i :/
ci, ce , co /si/ /se/ /so/
g /dʒ/
oo / u:/
oe ae ie /ow/ /aw/ /iw/
ou /w/
ö /ɨ:/
oi /oi/
v /v/
h / nieme/
i /ai/
j /ʒ/
qu /kw/
quo /kjuː/
ß / z/
sch / sk/
sh /ʂ/
tch / tk/
th /tʂ/
u /u/
końcowe -y  , -i / u:/
ø /ɨ/
z /ss/

List
Numer.    Angielski    Południowo - estoński

1    I       aig /eidż/
2    you (singular)    tine /tain/
3    he    hoon /un/
4    we    moe /mow/
5    you (plural)    toe /tow/
6    they    thai / tʂei/
7    this    soe /sow/
8    that    too /tu:/
9    here    heer /hi:r/
10    there    thar / tʂar/
11    who    køß /kyz/
12    what    møß /myz/
13    where    kö /kjy/ 
14    when    noo /nu:/
15    how    quinda /kwinda/
16    not    mite /mait/
17    all    awr /awr/
18    many    mnaeg /mnedż/
19    some    simre / saimr /
20    few    faul /fa'ul/
21    other    nør /nyr/
22    one    ainee /eini/
23    two    dakee /daki/
24    three    douemee /dwemi/
25    four    meligg /milaig/
26    five    wise /waiz/
27    big    sru /syr/ 
28    long    fiök /fjy:k /
29    wide    hidr /aidr/
30    thick    dax 
31    heavy    rax
32    small    schmale /skmali/
33    short  schoorte /sku:rti/
34    narrow   nair /neir/
35    thin       tinre /tainri/
36    woman   quoain /kju:'ein/
37    man     maesh /meʂ/
38    man (human being)    heenimae /inaime/
39    child    farno
40    wife    eevaet /ivet/
41    husband     mearforno /me'arforno/
42    mother    ema /ima/
43    father    aeth /etʂ/
44    animal    limo /laimo/
45    fish    quala /kwala/

Gramatyka

tail – dom /teil/

tailob – w domu /teilob/

tailobai – w moim domu /teilobei/

talobaiawrswa – również w moim domu  /teilobei'awrswa/

Rodzajniki nijaki tworzymy przez dodanie +o a rodzajnik żeński przez dodanie +a

larth - nauczyciel
lartha - nauczycielka


Czasy

1) terźniejszy

mer- mówić

ja mówię - aig mem
ty mówisz - tine meth
on mówi - hoon meo /un me'o/
my mówimy - moe mee /mow mi/
wy mówicie - toe mee /tow mi/
oni mówią - thai mewt / tʂei mewt/

2) przeszły tworzymy przez dodanie +d

ja mówiłem - aig medem
ty mówiłeś - tine medeth
on mówił - hoon medo
my mówiliśmy- moe mede
wy mówiliście - toe mede
oni mówili - thai med

3) Strona bierna przez dodanie + a

metha ! - ty mów

4) czas przyszły tworzymy przez dodanie +schal /skal/

ja będę mówił - aig meschalem
ty będziesz mówić - tine meschaleth
on będzie mówić - hoon meschalo
my/wy b. mówić -moe/toe meschale
oni będą mówili - thai meschal


  •  

Toivo

Jako pierwszy język, to spoko, widać w nim jakiś pomysł. Tylko jak dla mnie za dużo wymieszane i niewiele tu widać ugrofińskości.
  •