Въȷгьнъȷжвьıцъȷ

Zaczęty przez Hapana Mtu, Czerwiec 01, 2013, 16:44:14

Poprzedni wątek - Następny wątek

Hapana Mtu

a - ъȷ
e- ьȷ
i - ьı
o - ъј
u, ó - ъi
y - ъı
ö - ьј
ü - ьi
ą - ъӀ
ę - ьӀ
znak miękki - ь [0]
znak twardy - ъ [0]

b - жп
b' - ѕжп / жп [1]
c - ц
ć - т
cz - ч
d - жд
dz - жц
dź - жт
dż - жч
f - в
f' - ѕв / в [1]
g - жк
g' - ѕжк / жк [1]
h - жх / һ [2]
ch - х
j - г
k - к
k' - ѕк / к [1]
l - ѕл / л [1]
ł - л
m - м
m' - ѕм / м [1]
n - н
ń - ѕн / н [1]
p - п
p' - ѕп / п [1]
r - р
rz - ѕр / р [1]
s - з
ś - с
sz - ш
t - д
w - жв
w' - ѕжв / жв [1]
z - жз
ź - жс
ż - жш

[0] używane po każdej spółgłosce, po której nie stoi samogłoska, także w słowach typu ziścić
[1] pierwsza wersja przed samogłoską, druga - przed znakiem miękkim
[2] druga wersja w wyrazach niesłowiańkich

Ѕкьȷждъı зътъȷѕньȷ сьӀ нъјцъ жзълъј гъӀ ъјждънъȷгьжтьȷ!
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
  •  

Canis

4/10

Aczkolwiek do cyrylichaosa to jeszcze troszkę brakuje :D
  •  

Ghoster

  •  

Feles

anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •