Cyrylica drukarska

Zaczęty przez Drukarz, Wrzesień 29, 2013, 21:51:13

Poprzedni wątek - Następny wątek

Drukarz

Dawno nikt tutaj nie spamował pokazywał kolejnej wersji cyrylicy, to stwierdziłem, że może ja to zrobię.

A - Аа
B - Бб
W - Вв
F - Фф
G - Гг
D - Дд
Dź - Ђђ
Je - Єє
Jo - Ёё
Ż - Жж
Z - Зз
Ź - З́з́ / Зь зь
I - Ии
J - Йй
K - Кк
L - Лл
Ł - Ўў
M - Мм
N - Нн
Ń - Њњ
O - Оо
Ó - Óó / Ѹ ѹ
P - Пп
R - Рр
Rz - Pˇр̌ / Рж рж
S - Сс
Ś - С́с́ / Сь сь
T - Тт
Ć - Ћћ
U - Уу
Ch - Хх
H - Һһ
C - Цц
Cz - Чч
Sz - Шш
Szcz - Щщ
E - Ее
Y - Ыы
Dż - Џџ
Dz - Ѕѕ
Ju - Юю
Ji - Ї ї
Ja - Яя
Ję - Ѩѩ
Ją - Ѭѭ
Ą - Ѫѫ
Ę - Ѧѧ

Drugą wersję litery pisze się, kiedy nie ma dostępu do czcionki / klawiatury z normalną wersją.

Єще Полска ње згинѧўа,
Кєды мы жыємы.
Цо нам обца пр̌емоц вз́ѧўа,
Шаблѫ одбєр̌емы.

Марш, марш, Дѫбровски.
З з́еми вўоскєй до Полски.
За твоїм пр̌еводем
Зўѫчым с́ѧ з народем.

Пр̌ейђем Висўѧ, пр̌ейђем Вартѧ,
Бѧђем Полаками.
Даў нам пр̌ыкўад Бонапарте
Як звыћѧжаћ мамы.

Марш, марш...

Як Чарњецки до Познања
По швеѕким забор̌е
Дла ойчызны ратовања
Врóћим с́ѧ пр̌ез мор̌е.

Марш, марш...

Юж там ойћец до свей Бас́и
Мóви запўаканы -
Сўухай єно, поно нас́и
Биѭ в тарабаны.

Марш, марш...

Czekam na hejty ;)
  •  

Thooomas431

Ѣк можна лѫчить самоглос'ки є̈товане (я є ю ) i спулглос'ки мяк'кє з вукопису (љњђћ) в єднеj цирилици?! ??? ???
  •