Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - Artykuł 1

Zaczęty przez Ojapierdolę, Sierpień 16, 2011, 18:47:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

Feles

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Paikes:
Mel lev lis gima - ium on xarn seberiek on qúolek.
Nogai lú mevi on oqani, on íba velm shok nuriek beui.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Henryk Pruthenia

Ech... :D
Znowu to...? :D Ale co tam, zawsze jakieś nowe słowa są :D

Asgair

Anāril (stan na dzień 01.02.2011):
Ta'īr an-anārūn tarnirāh iqmāran u-ishānan aš-šujūrahā u-al-layāsinhā
Hā hanānūn macri šarqami-sun, wa-āmalāh incaylū šanwā an-uqūš

W zapisie arabskim:

تَئير انأَناروٌ تَرنِراه اقمارً وُاسهانً انشُّجورَها وُانلَّياسِنها
ها هَنانوٌ مَعرِ شَرقَمِسُن وَآمَلاه انعَيلو شَنوا انأُقوش
 •  

Ghoster

#3
[...........]
 •  

Rémo

Regoti fanta estôen hekamak kaj potonek a wanilu kaj halejku.
Mais'que rem kaj sitama kaj ilona kaj ilona ni mado'que ni vialnu novede.  ;-D


Trudno było, ale udało się  :-)
Pozdrawiam! :)
 •  

Asgair

#5
Cytat: Ghoster
Pan powyżej nie wie jak należy pisać po arabsku.

Dlaczego per "pan"? Asgair wystarczy ;) Wiem, jak zapisywać po arabsku język arabski, wiem też, jak zapisywać swój własny conlang. Może wyrażenie "w zapisie arabskim" było mylące... Krótko mówiąc: sposób zapisu anārilu różni się od zapisu arabskiego ;)

CytatPo pierwsze; pierwsza hamza użyta w tekście znajduje się nad jakimś symbolem, który w ogóle nie ma prawa bytu, odkąd zaczęto rozróżniać litery kropkami.

Ten symbol to yā' hamza (jak mówią na arabistyce: 'hamza na krzesełku' ;)), stosowany w standardowym zapisie arabskim, np. جائع , لئيم , اسئلة , قارئ . Jak wiadomo, ortografia hamzy łatwą nie jest. W zapisie anārilu, żeby ułatwić sobie życie, w środku wyrazu zawsze stosuję yā' bez kropek jako podpórkę.

CytatPo drugie; widzę, że w twym języku jest rozróżnienie długich i krótkich samogłosek, a mimo to używasz znaków samogłoskowych dla *każdej* samogłoski w *arabskim abdżadzie*.

Zapisałem w pełnej wokalizacji "dla jasności", jak to się czyni także z arabskim w podręcznikach (oczywiście, na niskim poziomie zaawansowania).

CytatPo trzecie; słowo "an-anārūn" zapisałeś jako [ān'ānārū] (...).

Zapisałem je jako [an'anārūn]. Pisownia przyimka "an" (wprowadzającego m.in. różne rodzaje przydawek rzeczownych) w anārilu przypomina zapis przedimka "al" czy jednospógłoskowych przyimków w arabskim. Wyjaśnię może najpierw pisownię w moim conlangu:
- początkowa alif: powinna być tak naprawdę alif wasla, standardowo ją opuszczam (arabski zresztą też); nie oznacza ona bynajmniej ['a:] (oznaczanego przez alif madda, jak w słowie آمَلاه "āmalāh")
- nūn: z przyimka "an"
- kolejna alif z hamzą i fathą: zapis wygląda w ten sposób, bo odnosi się do pisowni samodzielnego wyrazu أَناروٌ . Hamza występuje tu, bo na początku wyrazu występuje zwarcie krtaniowe, zachowywane w wymowie po "an" (w pisowni łacińskiej pomijane, stąd Twoja wątpliwość). NB. taki zapis nie oznacza długiego [a:] (w arabskim również).
- na końcu wyrazu występuje wāw, nad nią zaś znak tanwīn وٌ . W zapisie anārilu taką postać przyjmuje końcówka essivusa (essiva? esywa? ;)), czego nie mogłeś wiedzieć, bo skąd :)
Zwróć też uwagę na zapis انشُّجورَها وُانلَّياسِنها , gdzie pojawia się "n", choć nie jest wymawiane (asymilacja z następującą spółgłoską: "aš-šujūrahā u-al-layāsinhā"). Przy okazji, zwracam uwagę na spójnik "u" ("i, oraz"), pisany przeze mnie jako وُ. (wymowa [u ], nie [u:] ani [wu]!).
Dla porównania, parę przykładów zapisu języka arabskiego:
ال [al] + أب [ab] = الأب [al-'ab] "ojciec"
ب [bi] + إجمال ['ijma:l] = بإجمال [bi-'ijma:l] "w sumie, krótko mówiąc"
ك [ka] + أنّ [anna] = كأنّ [ka-'anna] "jak gdyby"

CytatPo czwarte; [i ] na początku nie zapisuje się alifem, a alifem z hamzą poniżej. xd

Chodzi o słowa "iqmāran", "ishānan", "incaylū"? Początkowe "i" jest tutaj epentetyczne, powinno być zapisane za pomocą alif wasla, ale jak napisałem wyżej, standardowo ją opuszczam. A w zapisie arabskim początkowe ['i] zapisuje się oczywiście tak, jak podałeś.


CytatA tłumaczenie na Yiyzfsi wrzucę, jak uzupełnię słownik.

Czekam. Uważam Twoje conlangi za jedne z najciekawszych na tym forum.

Przy okazji, czy ktoś jest zainteresowany anārilem? Mogę coś zaprezentować z "wersji zimowej" (z lutego br.)
 •  

Henryk Pruthenia

Zainteresujemy się nim, jak go przedstawisz. Inaczej się nie da :D

Vilène

Rodzki:
Veche lydi rödzåt se svobödeni i örveni ve svöja dostöjenösti i pravem. Öni — nadileni s' orzumu i sevisti i delšeni spolu poståpät ve duchu bratestva.
 •  

Vilène

#8
Rodzki, wersja poprawiona:

Veche lydi sot serödzeni svobödeni i örveni ve dostöjenösti i pravåm. Öni — jesdäreni s' orzumu i sevisti i delšeni otnösit se drugåm ve duchu bratrestva.

Gdyby nie to, że nie można usuwać własnych postów nawet wtedy, gdy są ostatnie, wywaliłbym poprzedni post, ale że nie mogę, to niech zostanie se dla porównania.
 •  

Dynozaur

#9
Zimny:

Viẛeẛinje obvǝtanje ludiſkym pravom; Glavica prva

Viẛi ludje rozaį ſę ſvobodi y arviny podlg ſvoje doſtojiniſtvje y ſvoja prava. Nadan jim je um s ſąvǝſtį y nalagamo jim jeſt, by in k drugu duẛǝ bratriſtvja vųzkonal.

Może wyszło ciut zbyt poetycko... no ale taki bywa zimny.
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
 •  

Todsmer

Vicae:

formalny:
ro-ailuni caemaoa potho fianoi onthomeni hi fianoi lotheni di demêhte hi di curilêhri athēie eninteno pothenāi
maei videce eninteno ti aelothō hi curilō eninteno gomithe maei fetho yoao caipene laene ro-ailunêhri eninteno


potoczny:
ro-ailuni em'potho f'onthomene hi'fi'lothene demêhte'di hi'curilêhri'di athēie
ma'videce aelothō'ti hi'curilō ma'fetho'ya'go caipene ro-ailunêhri'lae


Hellingijø:

Allaz itima unþrofizo ismi iluþirazaniz anði ebnazaniz in hezø werþanasizi andi nomazo genniðiz.
Hïz isi itin munðï anði itim sundaz giftiðiz anði urhazan furi itinø allandijø in itim fundiwizi itinø þifinasiziz hraman.
 •  

Maciej

Gerawaistag

CytatAllan Humgeren fill wostesest thrudigan un wosastenan i diem Gogelten Schless un Wostuneen fill. Iren steiten geweren diemen Nonvaffe un Ralgonauf sorgenhijs gascauten wige diem Loster i Spürt diem Gonanschtaraufert
 •  

Vilène

Lędzki:

Wszetcy ludziá rodzó sie swobodní a sobie rowní we swojé dostójnosci a práwach. Só obdarení rozumem a swiedomiém a majó nawzájem jednac w brackem duchu.
 •  

Ghoster

#13
[...........]
 •  

Henryk Pruthenia

Все́ люзи́ рӑжѧ́т сѧ́ свӑбо́ўднъɪ тъ́ рӑвнъ́́ɪ въ-ви́зѣ свэйь́й гӑднӑтъ́ɪ тъ́ свэї́х зӑко́ўнӑв. Сѧ́т ни́ дӑрё́нъɪ у́мм тъ́ съ́весцэя тъ́ до́ўлжнъɪ ве́зц сбя́ ъɪннъ́м в-ду́хѣ бра́тствӑ.

Vsjé ljuzí razã́t sã́ svӑbóŭdny tŏ́ rӑvný vŏ-vízě svejĕ́j gӑdnӑtý tŏ́ svejíh zӑkóŭnӑv. Sã́t njí dӑrjóny úmm tŏ́ sŏ́vjesceja tŏ́ dóŭžny vjézc sbjá ynnŏ́n v-dúxě brátsvӑ

[ˈʋsʲɛ lʲuˈzʲi rɤ̆ˈʐãt ˈsã sʋɤ̆ˈbɔu̯dny ˈtə̆ rɤ̆ˈʋnɨ ʋə̆ˈʋʲizʲæ sʋɛˈjĕj gɤ̆dnɤ̆ˈtɨ ˈtə̆ sʋɛˈjix zɤ̆ˈkɔu̯nɤ̆ʋ. ˈsãt ˈɲi dɤ̆ˈrʲɔnɨ ˈumm̩ ˈtə̆ ˈsə̆ʋʲɛscɛjɑ ˈtə̆ ˈdɔu̯ɫʐnɨ ˈʋʲɛst͡s ˈzbʲa ɨnˈnə̆m ˈʋduxʲæ ˈbrat͡stʋɤ̆]