Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - Artykuł 1

Zaczęty przez Ojapierdolę, Sierpień 16, 2011, 18:47:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

Spiritus

Szkic romlangu nowofundlandzkiego:
Tâwmyn sa nat lwir e jewaw we sys zinyta e si reit. Wis wim ratzan e wim powr aw, piru wis jeze cam nas ratr aw wa jotr.
[täwmɨn sä nät lwir ɛ jɛwäw wɛ sɨs zinɨtä ɛ si rit || wis wim rät͡sän ɛ wim pɔwr äw | pirʊ wis jɛzɛ käm näs äw wä jɔtr̩]

Ew. jutro dorobię glossy.
 •  

Widsið

#46
Burgundzki średni

1To se ganunti papi duini wer a iu romegi adonpi arami comtrombipi. 2Untur punemain iui ambiradoni conidepi api legunti iui ragain in bratrachte rit alios.
to se gan-unti pap-i duin-i wer a iu romeg-i ad-on-pi aram-i comtromb-i-pi.  untur punem-ain iui ambirad-oni conid-e-pi api leg-unti iui rag-ain in bratracht-e rit ali-os.

1PART.REF. PRON.REF.3.PLUR rodzić-3.PLUR.PRES. każdy-NOM.MASC.PLUR człowiek-NOM.MASC.PLUR według PART.POSS. PRON.PERS.ACC.3.PLUR. godność-GEN.NEUT.SING. prawo-GEN.MASC.PLUR-COOR. wolny-NOM.MASC.PLUR. równy-NOM.MASC.PLUR.-COOR.
2PART.PASS. nadać-INF. oni rozum-INS.FEM.SING. sumienie-INS.FEM.SING.-COOR. i powinien-3.PLUR.PRES. oni działać-INF. w braterstwo-INS.FEM.SING. wobec inny-DAT.MASC.PLUR.

[ ˈtose ˈganʉnti ˈpapi ˈdu̯ini wɘrɐˈju ˈromɘχi ˈadɵnpi ˈarɐmi ˈkomtrɵmˌbipɨ ] [ ˈuntʉr ˈpunɘmai̯n juj ˈambɨˌradɵni ˈkonɨˌdepɨ api ˈlegʉnti juj ˈragai̯n inˈbratrɐχte ritˈaljɵs ] (nie chciało mi się oznaczać, że s jest apikalne)

Burgundzki współczesny

1Tes ganud pabe dúne raim roms ab lid arme ab cotrói. 2Ut neme iu co airadon ab cuide, iab córud iu rá rid-em alies í bretracht.
t-es gan-ud pab-e dún-e ra-im roms ab lid arm-e ab cotró-i. ut nem-e iu co airad-on ab cuid-e, iab cór-ud iu r-á rid-em ali-es í bretracht.

1PART.REF-PRON.REF.3.PLUR rodzić-3.PLUR.NONPRET. każdy-NOM.MASC.PLUR. człowiek-NOM.MASC.PLUR. PART.POSS.-PRON.PERS.ACC.3.PLUR. godność.ACC.MASC.SING. i prawoACC.MASC.SING..
2PART.PASS otrzymać-INF. oni z rozum-ACC.FEM.SING i sumienie-ACC.FEM.SING, oraz powinien-3.PLUR.NONPRET. oni działać-INF. wobec.3.PLUR. inny-DAT.MASC.PLUR. w braterstwo.ACC.FEM.SING.

[ ˈtes ˈganʉt ˈpaβə ˈðuːnə rɐi̯m ˈroms ap ˈlit ˈarmə ap ˈkotroːi̯ ] [ ˈut ˈneməjʉ ˈkɵ̯ajrɐðɵn ap ˈku̯iðə jap ˈkoːrʉdjʉ ˈraː rɪðəm ˈaʎəs iːbˈretrɐχt ] (tutaj też apikalne s nieoznaczone]
 •  

Vilène

#47
Szkic języka prutholskiego (w transkrypcji), ciekawe czy zgadniecie jaki zamysł mu przyświecał i dlaczego tak został nazwany:

Wsiê lúdzi rodżájątsią swobódnymi i rốwnymi w swoím dostóinstwiê i prawách. Woní nadziêléni rózumom i sówiêscią i dółżni postąpáć w wôdnoszénji wodòn do wodnochò w duchù brátstwa.
 •  

elslovako

 •  

Todsmer

 •  

Henryk Pruthenia


Vilène

Cytat: Todsmer w Kwiecień 16, 2015, 20:46:51
Raczej ruskopolski :)
Możnaby tak powiedzieć – jest to polski który jest językiem wschodnio- zamiast zachodniosłowiańskim. We właściwym mu althiście uznawany jest za dialekt języka ,,ruskiego" (i ofkz nie nazywa się ,,prutholski") – choć to nie do końca wiele mówi, gdyż tam za część języka ruskiego są uznawane wschodnie dialekty bułgarskiego, język cerkiewnosłowiański, czy język wiślicki, który jest zachodniosłowiański, jedynie z dużymi wpływami cerkiewnymi.

ố ề to żaden wietnamizm, tylko przeszczepienie do transkypcji diakrytyków z oryginalnego zapisu cyrylicznego (i to prawdziwie przedreformowo cyrylicznego, nie żadna grażdanka) które często występują podwójnie – diakrytyk transkrybowany tu jako cyrkumfleks jest oznaczeniem ,,scieśnienia" samogłoski (de facto wymowy jako [u i] bądź jako dyftong; w transkrypcji ê może także odpowiadać cyrylicznej jaci), transkrybowane jako akut (oksja) i grawis (waria) są oznaczeniami akcentu.
 •  

stadoszatanow

Ehem, pora zaprezentować jakąś aktywność inną niż ten podły kurs irlandzkiego.

Nerejski (już pewnie zapomniany). W sumie najpierw powinienem coś więcej zaprezentować o nim, ale trudno, będzie w odwrotnej kolejności.

Cytat1Irras mærsen sqavoȝ-alvān nōrpair-alvān yr. 2Gævenë ûtalaz saið yr nanna yrī nīnnnæn axaromosen alvān ȝemloþë.

OG - liczba ogólna
EQ - stopień równy przymiotnika

1ABS.OG.człowiek  3.OG.PRES.rodzić-się  EQ.uprawniony-nawzajem  EQ.równy-nawzajem i.
23.SING.PRES-mieć ASB.SING-godność ABS.SING-rozum i PRON-PERS.3.OG.ERG oraz PRON-PERS.3.OG.ABS 3.OG.PRES.OBLIG-postępować nawzajem INS.SING-braterstwo

PS. mam nadzieję że ortografia wygląda wstrętnie, bo taki był zamiar :P
Is fearr Gaeilge briste, ná Bearla cliste!
 •  

ArturJD

Wiem, że pewnie to przypadek, ale zapis "yr nanna yrī nīnnnæn axaromosen" bardzo mi się graficznie podoba - chodzi mi o to, że nie ma liter wystających nad poziom, ale są wystające od dołu (nie licząc makronów, ale to co innego). Ciekawie to wygląda, jak jakieś runy. Tylko to < l > psuje wrażenie :(
 •  

Obcy

Hodne lider bouren seënen fouren ond glijchen oinsailich säches uardens ond sächens raiens. Ërnən ërhoulden iš ðer dei ond ðes gedainis ond ërnen šoden trächten outernen ät ðäistə ðes brouðenheds.

Nagranie, bo nie chce mi się używać transkrypcji
 •  

ɈʝĴ

#55
Język Bohemski:
Powšehna Deklaracja Praw Čľověka
Artykuľ Pě̈rwšy
Wšyscy luđe ródo se vólňi i róvňi pód vz̈gledem swyh praw. So óňi obdařeňi roz̈umḿ i sumě̈ňem i povinňi postepovaȶ vóbec innych v duhu bratŕstwa.

IPA: [pɔfʃɛxnä dɛklärät͡sjä präf t͡ʃɫɔvʲɛkä
ärtɪːkuɫ pʲɛrfʃɪː
fʃɪːst͡͡sɪːvʃɪːs lud͡zɛ rɔːdɔ sɛ vɔːlɲɪ ʔɪ rɔːvɲɪ pɔːd vzɦlɛdɛm sfɪːx präf sɔ ʔɔːɲɪ ʔɔbdär̝ɛɲɪ rɔzummː ʔɪ sumɲɛɲɛm ʔɪ pɔvɪnɲɪ pɔstɛpovätʲ vɔːbɛt͡s ɪnnɪːx v duxu brätrːstfä]
 •  

Obcy

#56
@up:
Czy ktoś mi może powiedzieć, co to jest? Trochę czeski, trochę słowacki, trochę łużycki, trochę serbski, trochę staropolski...

Ja bym to zrobił np. tak:
Všistci lidé rodí se volní i rovní pod vzhledem [své hodnosti i] svých práv. Sou oni obdařeni rozumem i suměním i povinni postupovat vůbec inných v duchu bratrstva.
 •  

ɈʝĴ

To jest język z althistu w którym nigdy nie dochodzi do III rozbioru Polski, a Galicja nie jest austryjacka tylko czeska.
I w tej ,,Galicji" Czesi nie próbowali wyplenić polskiego, ale próbowali jak najbardziej zbohemizować polską mowę.
 •  

Pluur

Cytata Galicja nie jest austryjacka tylko czeska.

Jak? Przecież oni po 17. wieku sami prawie, że nie wyginęli.
 •  

ɈʝĴ

Zbytnio nigdy nad tym się nie zastanawiałem. Najpewniej w tym czymś co stworzyłem jest jeszcze więcej błędów.
 •