Powszechna Deklaracja Praw Człowieka - Artykuł 1

Zaczęty przez Ojapierdolę, Sierpień 16, 2011, 18:47:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

Todsmer

Każdy althist wymaga kosmicznych nietoperzy, różnią się jedynie skalą walenia młotkami.

(kosmiczne nietoperze - istoty zmieniające bieg histori poprzez naieprzanie młotkami w ludzi)
 •  

Hector

#61
Artavadha
Yiva rūnȧ sayānȧ apphartȧ kya muglanȧ ṭeghrīdȧṣṇaḥa kya maḍḍhīṣṇaḥa. Amniyō kya bhistemusȧ dhaḥa kya phatu dhaḥa dhavavida nekṣī gurneyāvi tmuḥȧmi.
 •  

ɈʝĴ

A jak to się czyta, bo ciekawie wygląda? Czy ma to być  coś indiopodobnego?
 •  

Obcy

Cytat: Pluur w Maj 23, 2017, 22:34:44
Cytata Galicja nie jest austryjacka tylko czeska.

Jak? Przecież oni po 17. wieku sami prawie, że nie wyginęli.

E tam, mnie w althiście Wielkie Czechy Ateistyczne tam pasują, Wielka Polska Katolicka i Wielka Ukraina Prawosławna już mi się znudziły ;)
 •  

Hector

Cytat: ɈʝĴ w Maj 29, 2017, 16:14:49
A jak to się czyta, bo ciekawie wygląda? Czy ma to być  coś indiopodobnego?
Czyta się tak:

/ˈji.va ˈruː.nə sa.ˈjaː.nə af.ˈfar.tə kʲa mug.ˈla.nə ʈeɣ.ˈriː.də.ʂɳa.ħa kʲa maʐ.ˈʐiː.ʂɳa.ħa am.ni.ˈjoː kʲa vis.te.ˈmu.sə ˈða.ħa kʲa ˈfa.tu ˈða.ħa ða.va.ˈvi.da nek.ˈʂiː gur.ne.ˈjaː.vi ˈtmu.ħə.mi/

Oryginalnie inspirowałem się sanskrytem, ale to był tylko punkt wyjścia, teraz trudno powiedzieć, co mnie inspiruje i dokąd to zmierza
 •  

Todsmer

 •  

Hector

Bardziej przez ortografię, niż cokolwiek innego :)
 •  

Borlach

I właśnie przez to mi się podoba :D

Ajdyniriański
Ḱévaraur̄ īranôro ag nazhanôro eo edzor bhāvazhi ag edae arṕasakrę geńaksherą.
Ta avriťimi ag cadhiri shart dzalion ag ęri wessar̄n eo pārhusāst dirzeazhi khamane ŝarwī.

Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Caraig

#68
Widzę, że temat aktywny, to i ja coś naskrobię.

Lutracki
Neŝinrā qirimya su unya meytōhıniŝa su haramnuī nazdārest. Ādmala omarubzu seoz nīderireq su āyrin seoz hātmarahıneŝ ħucenewireq.
 •  

SharbirTSR

tahlophah hooah throp horooh ahooh wahn araakaź hrokah toh porkh. Hooah thoo toh hoakaźarah throp toh aku hoka hom hotrokaźhah pan horkaghad źokgh.
 •  

Spiritus

Enencki (klasyczny):
Ástoa sére kandî hózi ksiššíbe exaftáe eduhijébe ṓs.Ṓs kenkê šáwo xášawonbé béna náge' lā́fováo' isuhitás esṓme šuwtā́s.
[ʔástɔa sɛ́rɛ kandîː hɔ́zi ksiʃːíbɛ ʔɛxaftáɛ ʔɛduhiʒɛ́bɛ ʔɔ̌ːs | ʔɔ̌ːs kɛŋkɛ̂ː ʃáwɔ xáʃawɔmbɛ́ bɛ́na nágɛʔ lǎːfɔváɔʔ ʔisuhitás ɛsɔ̌ːmɛ ʃuwtǎːs]
Glossy może kiedyś będą.

Macie, żeby nikt przypadkiem nie narzekał, że nic nie robię w Kyonie xd. Wracam do Les mots et les choses.

 •  

daka sili

Isikama sili (wersja formalna) lub isik me sili (wesja potoczna) - dosł. język miejscowy lub język tutejszy. Prosty aprioryczny język kreolopodobny, co do zasady analityczny, aczkolwiek zachowały się też elementy aglutynacyjne.

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Olsa tal biligas yoga zo mesika na ramol zo tachu. Ke vikisagas na lunak zo pulim zo her saku bono fina tal nek mitamabu olit.

 •  

Obcy

#72
Jakiś tam język z rodziny polskich za tysiąc lat (szkic):
Šuska luja s-roģen uōna ta rouna klenna gōnje ta soj praua. Nisen darna rosmis ta konsensis ta uina s-zauveuā jinudo bratjō dūi

Wyjaśnienia:
- końcówka liczby mnogiej -a oznacza rodzaj męsko-nijaki
- V + d' /dʑ/+ V --> V + j + V
- V + dz /dz/ + V --> V + ģ /ʝ/ + V
- ą /ɔw̃/ --> en
- V + C + n --> V: + n
- w /v/ + V --> u /w/ + V
- y /ɨ/ --> u /u/, ale wy /vɨ/ --> ue /wɛ/ (po samogłosce), /vɛ/ (po spółgłosce)
- ch wygłosowe zniknęło, czasami wzdłuża poprzedzającą samogłoskę
- ta (i) bierze się prawdopodobnie od nadużywania słowa "też".
- końcówka gerundium -nie zmieniła się na -je i stała się bardziej produktywna, wyparła nawet -stwo i -ość
- pod względem zmieniło się na na wzgląd, gdzie spółgłoska "d" odpadła po nosówce
- oni skróciło się do ni, się do s, od do o
- przyimki, być może w wyniku ułatwienia wymowy, poszły po rzeczowniku
- dopełniacz ma nową końcówkę ō w liczbie pojedynczej, która powstała w wyniku dodania przyimka od do rzeczownika bez końcówki, zmiany na o i potem pochłonięciu każdej poprzedzającej samogłoski, natomiast w liczbie mnogiej zaszedł synkretyzm z mianownikiem lm.
- dopełniacz stawiamy przed rzeczownikiem
- narzędnik zastąpiony całkowicie miejscownikiem z końcówką i, narzędnik wyraża się poprzez poimek s
- postępować wyparte przez zachowywać się
- się poszło całkiem przed czasownik i się zrosło w postaci s
- zapomniano wyraz sumienie i wskutek działania angielszczyzny znów mamy latynizm
- zapomniano wobec, używa się w powyższym kontekście wyłącznie do
- bezokolicznik zakończony na różne końcówki w wyniku odpadnięcia ć i c
 •  

Yenzor

#73
pomorski:
Jeski ludzié rodzię siẽ wolné ê roné wu jècy swojé cesci ê prawó. Wony są wobdáné roznieją ê śjèdzą ê powinny pocyniat nièdzy sobą wu duhu bratarstwa.
/ˈje̞sci ˈlyd͡ʒej ˈɾo̞d͡ʒæ̃j͂ ʃæ̃ ˈwo̞lnej æj ˈɾunej ˈwy jæt͡si swo̞jej ˈt͡se̞ʃt͡ʃi æj ˈpɾɑwu | ˈwuni sɵ̞̃ ˈwo̞bdɵ̞nej ˈɾo̞zɲe̞jɵ̃ æj ˈʃjæd͡zɵ̃ æj ˈpo̞ʋini ˈpo̞t͡siɲɑt ˈɲæd͡zi so̞bɵ̃ ˈwy dyhy ˈbɾɑtɑɾstʋɑ/
 •  

QRSGN

Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. Są oni obdarzeni rozumem i sumieniem i powinni postępować wobec innych w duchu braterstwa.

Hi'a'rrečteji'tewflintgra'ou int a'fupzetfan, int a'kiwfgra int herrjax k'locpawf'e. Tejfrol'au š'hajnql'e k'še'tlemtseptql'e. Hodaza'rrečtej'iloshjawf'eu ša'newfqkrrečlewf'au fint talhal'e.
Najlepszego Dnia - wszyscy ludzie Idei
 •