Pakoja

Zaczęty przez Ojapierdolę, Wrzesień 12, 2011, 18:31:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

Feles

Pakoias · Pakoí · Paikos
Kraj pakojski
Kraj pakojski jest państwem, na które składa się 6 regionów i 2 miasta wydzielone. Każdy z tych okręgów posiada własny sejmik, do obrad którego zasiadają przedstawiciele miejscy. W radzie krajowej każdy z sejmików posiada trzy głosy. W sytuacji patowej dodatkowy głos należy do zarządcy rady - najważniejszej osoby w państwie.

Początki Pakoi sięgają lat 230-240, gdy doszło do zjednoczenia dwóch księstw na terenie dzisiejszego państwa: Nushú (a, b) oraz Cimp (c).Regiony:
a. Unsh
b. Paicis
c. Cimp
e. Íaxap
f. Urt
h. Íashemap

Miasta wydzielone:
d. Íax, główny port
g. Faiathas, stolica administracyjna
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

jjjj

Jakie są w państwie Pakoja potrawy narodowe?
  •  

Feles

Społeczeństwo pakojskie

Otóż w Pakoi nie istnieje coś takiego, jak zorganizowany system wierzeń. Ruchy filozoficzne przeniosły się natomiast w inną stronę - ku socjologii.

W Pakoi istnieją dwie "klasy" ludzi:

Filozofia państwa mówi o społeczeństwie jako o organizmie, który tworzą poszczególne jednostki - te benalil (Związani). Aby społeczeństwo mogło dobrze funkcjonować, każdy musi wypełniać dobrze swoją rolę. Jednocześnie jeśli ktoś szkodzi samemu sobie, wyrządza szkodę społeczeństwu. Co za tym idzie, znacznie ograniczone są wolności osobiste Związanych.

Prawa:
· mogą decydować o władzach lokalnych i państwowych, tylko oni mogą być t enas (Rządzącymi);
· mogą spodziewać się wsparcia i pomocy ze strony innych Związanych;
· mogą korzystać ze szkolnictwa, sądownictwa, publicznych środków transportu, budynków użyteczności a nawet toalet;
· mają prawo dołączenia do Wędrujących.
Ograniczenia:
· muszą płacić podatki;
· nie mogą narażać na niebezpieczeństwo, okaleczać lub w inny sposób osłabiać ani targać się na życie;
· nie mogą spożywać alkoholu, kawy ani zażywać wielu używek i narkotyków (dozwolona - i przez to popularna - jest mocna herbata);
· muszą bronić innych Związanych w razie ataku lub zagrożenia śmierci.

Drugą grupą są osoby będące jakoby "poza społeczeństwem" - te matap (Wędrujący). Wielu z nich samych zadeklarowało opuszczenie społeczności, choć należą do nich również wygnańcy - m.in. zabójcy Związanych, uzależnieni od używek oraz niedoszli samobójcy. Mogą decydować o własnym losie, jednak nie mogą wpływać na społeczeństwo i Związanych, są wyjęci spod prawa.

Prawa:
· całkowita wolność osobista wobec siebie i innych Wędrujących;
· brak obowiązku służby i płacenia podatków.
Ograniczenia:
· brak praw politycznych, nie mogą przebywać w niektórych obszarach miast, utrzymywanych z pieniędzy publicznych;
· brak zapewnionej ochrony, mogą zostać bezkarnie zabici przez Związanych lub innych Wędrujących;
· brak prawa przejścia do Związanych.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

Benek

Mam takie pytanie, czy jest w Twoim państwie tatalnia?
  •