Łudozapożyczenia

Zaczęty przez Wedyowisz, Listopad 16, 2013, 19:38:02

Poprzedni wątek - Następny wątek

Siemoród

Krnąbrny - dwa sylabiczne r, ale słowo całkiem rodzime. Podobno pochodzi od wcześniejszego knąbry -(pod wpływem przymiotników na -ny)-> knąbrny -(pod wpływem wygłosowego -rn-)-> krnąbrny.
Niech żyje Wolny Syjam!
  •  

SchwarzVogel

Ale od czego by to 'knąbry' miało pochodzić? Jakiegoś kъn z zupełnie nie jasną resztą?

Że niby twardy, oporny, jak kien, pniak ?XD

Boryś pisze niezbyt pewnie : "jeśli pierwotna postać krąbrny" to od niemieckiego krumber, (krzywy, spaczony, nieodpowiedni) przyswojonego przymiotnikowym -ny.

Bańkowski zamiast tego proponuje od 'chrobry'.

Chrobry > chrobr-ny > chrąbrny -knąbrny

Z ą zamiast o  z powodu n

oraz kr- zamiast chr-

i na ostatku krn według brn w wygłosie.
  •  

Dynozaur

#32
Nikt nie wie, skąd się ten krnąbrny wywodzi.

ESSJA wywodzi od jakiegoś *kъrnobьrdьnъ, czy jakoś tak. Bardzo dziwna rekonstrukcja, ośmielę się rzec, że wręcz karnobierdna. Takie trochę "etymological fiction".
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
  •  

Wedyowisz

*Kъrnobrьdьnъjь? (sic) No way, wygląda na pomysł studenta, który nie doczytał o jerach.
стань — обернися, глянь — задивися
  •  

Τόλας

rubież - mam wrażenie, że to galicyzm. (roubiège)
  •  

spitygniew

P.S. To prawda.

Łudomian

Mężczyzna (menszczyzna) – wydawałoby się, że z niem. Mensch
Przy imek za dla czasu
  •  

Ainigmos

Mazaki - japońskawo brzmiący wyraz z otwartymi sylabami
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Ainigmos

#38
Ul - wyraz jakby żywcem wzięty z języka semickiego, o ile wymawiany z miękkim lub mocnym zwarciem krtaniowym w nagłosie wyrazu jako [ʔul] lub [ʕul].
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Τόλας

Myślałem, że onuca pochodzi z jakiegoś niemieckiego onutze jako część ubioru zoldata, a to rodzima, słowiańska nazwa protoskarpetki...
  •