Autor Wątek: Język Wysoki  (Przeczytany 10162 razy)

Offline Ghoster

Język Wysoki
« dnia: Grudzień 14, 2013, 02:49:07 »
Начиты Высокого
[nɘˈʨitɘ vᶹɘsoˈkoɰo]
'Lekcje Wysokiego'

Wskrzeszam go.

Вхот
[fᶹxot]
'Wstęp'

- Ой, Сашá, качь живщя?;
[oj - sɘˈɕa - kaʨ ˈʑivᶹɕa];
'Hej, Sasza, jak leci?'.

- Ахравó, сенму замóрь!;
[aχɘˈvᶹo, ˈsʲɛnmʊ zɘˈmorʲ];
'Okropnie, mój syn został zabity!'.

- Дѣй, качь?!;
[ʣʲæj - kaʨ];
'Kiedy, jak?!'.

- Предняе, Руське-то заморьли́!;
[prʲɛˈdnʲajɛ - ˈrʊsʲkʲɛto zɘmarʲˈlʲi];
'Wczoraj, to Ruscy go zabili!'.

Тoбѣ бло зь ними нѥ кажавить, то-б-щь нѥвó нѥ пазло!;
[ˈtobʲæ bɫo zʲ ˈnʲimʲi nʲɛ kɘˈʑavᶹiʦʲ - topɕ nʲjɛˈvᶹo nʲjɛ ˈpazɫo];
'Mogłeś z nimi nie kolaborować, to by się nic nie stało!'.

- Ѥзь нужо уш иди́!;
[jɛzʲ ˈnʊʑo ʊɕ iˈʣʲi];
'Muszę już iść!'.

- К ажєгó дня-е!;
[k aʑɛˈɰo ˈdnʲajɛ];
'Do jutra!'.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 15, 2013, 15:32:09 wysłana przez Ghoster »
 

Offline CookieMonster93

Odp: Język Wysoki
« Odpowiedź #1 dnia: Grudzień 14, 2013, 08:06:27 »
Fajnie :-) Podoba mi się ortografia, nie jest przekombinowana. :-) A ta różnica między [ʲɛ] a [ʲjɛ] to właściwie skąd?
« Ostatnia zmiana: Grudzień 14, 2013, 08:11:57 wysłana przez CookieMonster93 »
 

Offline Ghoster

Odp: Język Wysoki
« Odpowiedź #2 dnia: Grudzień 15, 2013, 15:20:22 »
Cytat: CookieMonster93
Fajnie :-) Podoba mi się ortografia, nie jest przekombinowana. :-) A ta różnica między [ʲɛ] a [ʲjɛ] to właściwie skąd?
[ʲj] to po prostu wymowa silnie emfatyczna, zachowała się w ledwie kilku wyrazach (w tym w "нѥ"), prócz tego "ѥ" używa się na początku wyrazów oraz po spógłoskach wargowych.

Начит пѥрéв
[nɘˈʨit pʲjɛˈrʲɛvᶹ]
'Lekcja Pierwsza'

Wysoki jest językiem, który powstał wśród ludów wędrujących od dzisiejszej Bułgarii przez morze czarne aż po Gruzję a nawet Czeczenię, tak by nie było wątpliwości.

Najpierw podstawowe zwroty Wysokiego:
"Осьлёчьдень" [aˈsʲlʲoʥːɛnʲ] 'Dzień dobry';
"Выбачи́л" [vᶹɘbɘˈʨiɫ] 'Przepraszam';
"Зжабрё" [zʑɘˈbrʲo] 'Proszę';
"Мазьлява" [mɘˈzʲlʲavᶹa] 'Dziękuję';
"Выѥбá, бѥсыв Руськый" [vᶹɘjɛˈba - ˈbʲjɛsɘvᶹ ˈrʊsʲkɘj] 'Spierdalaj, jebany Rusku'.

Zaimki osobowe na dobry początek:

"Ѥзь" [jɛzʲ] 'Ja';
"Ты" [tɘ] 'Ty';
"То" [to] 'On';
"Та" [ta] 'Ona';
"Мы" [mɘ] 'My';
"Вы" [vᶹɘ] 'Wy';
"Ти" [ʦʲi] 'Oni';
"Тe" [ʦʲɛ] 'One'.

W wysokim raczej nie ma czasownika "być" (jest co prawda forma "ѥсь", ale używa się jej w szczególnych sytuacjach), zatem przedstawiając kogoś używa się partykuły "ж":

"Ѥзe-ж Сирги" [ˈjɛzʲɛɕ ˈsʲirgʲi] 'Nazywam się Siergiej';
"Ты-ж Сашá" [tɘɕ sɘˈɕa] 'Nazywasz się Sasza';
"Та-ж Аделина" [taʑ aʣʲɛˈlʲina] 'To Adelina';
"Ти-ж Руське" [ʦʲiʑ ˈrʊsʲkʲɛ] 'To Rosjanie'.

Warto dodać, że partykuła "ж" jest w wysokim niesamowicie wręcz produktywna:

"Що" [ɕʨo] Co;
"Що-ж" [ɕʨoʑ] Coś;
"Кдо" [gdo] Kto;
"Кдо-ж" [gdoʑ] Ktoś;
"Зьлящó" [zʲlʲaˈɕʨo] Dlaczego;
"Зьлящó-ж" [zʲlʲaˈɕʨoʑ] Dlatego;
"Дѣй" [ʣʲæj] Gdzie;
"Дѣ-ж" [ʣʲæʑ] Gdzieś;
"Качь" [kaʨ] Jak;
"Такá-ж" [tɘˈkaʑ] Tak.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2013, 23:33:27 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Ghoster

Odp: Język Wysoki
« Odpowiedź #3 dnia: Grudzień 17, 2013, 23:31:05 »
Начит другый - Действишкуты в нукайным часе
[nɘˈʨit ˈdrʊɰɘj - ʣʲɛjstfᶹiˈɕkʊtɘ vᶹ nʊˈkajnɘm ˈʨasʲɛ]
'Lekcja druga - Czasowniki w czasie teraźniejszym'

W wysokim występują tylko dwie koniugacje.

Koniugacja 1:
Należą do niej czasowniki z tematem na -е, -я bądź -ю.

Ѥзь
-ё
Ты
-ёшь
То/Та
-т
Мы
-ем
Вы
-ите
Ти/Тe
-ѭ

A poniżej odmiana kilku czasowników:

Речеть (mówić)Помрéть (umrzeć)Видеть (umieć)Сиврють (kochać)Боятьщя (bać się)
Ѥзь
РечёПомрёВидёСиврёБоёщи
Ты
РечёшьПомрёшьВидёшьСиврёшьБоёшьщя
То/Та
РечетПомрéтВидетСиврютБоятщя
Мы
РечемПомрéмВидемСивремБоемщя
Вы
РечитеПомритеВидитеСивритеБоитещи
Ти/Тe
РечѭПомрѭВидѭСиврѭБоѭщи

Koniugacja 2:
Należą do niej czasowniki z tematem na -и bądź -а.

Ѥзь
-я
Ты
-ишь
То/Та
-ят
Мы
-им
Вы
-ите
Ти/Тe
-ѭ

I kilka przykładów:

Сабарать (rozmawiać)Игратьщя (bawić się)Месмать (rozumieć)Убежáть (uciekać)
Ѥзь
СабаряИграящиМесмаяУбежая́
Ты
СабаришьИграишьщяМесмаишьУбежаи́шь
То/Та
СабарятИграятщяМесмаятУбежая́т
Мы
СабаримИграимщяМесмаимУбежаи́м
Вы
СабаритеИграитещиМесмаитеУбежаите
Ти/Тe
СабарѭИграѭщиМесмаѭУбежаѭ
« Ostatnia zmiana: Grudzień 17, 2013, 23:36:50 wysłana przez Ghoster »
 

Offline Henryk Pruthenia

  • Der Untermenschenbändiger
  • Moderatór
  • Wiadomości: 5 801
  • Pochwalisze: 182 razy
  • Pieśń Arjów!
    • Mój konlangerski dorobek
  • Konlangi: Ziemskie, Kyońskie, Adnackie; autor neszszszczyzny
Odp: Język Wysoki
« Odpowiedź #4 dnia: Grudzień 18, 2013, 01:10:48 »
Czemu час to czas. Ja bym szukał bardziej coś z wrzemieniem wspólnego...

Offline Ghoster

Odp: Język Wysoki
« Odpowiedź #5 dnia: Grudzień 18, 2013, 01:44:03 »
Я не хочу, чтобы все было как в русском или болгарском, но "час" это не заимствование из польского.Начит тречый - Менѣ любятьщя то
[nɘˈʨit trʲɛʨɘj - mʲɛnʲæ lʲʊbʲaɕːa to]
'Lekcja trzecia - Podoba mi się to'

Wiele czasowników w wysokim może posiadać (opcjonalnie bądź nie) zaimek zwrotny, który jest pisany łącznie ze słowem (chyba, że nie jest przyczepiony do czasownika, co zdarza się tylko w pewnych specjalnych sytuacjach, o których szerzej innym razem). Wcześniej pisałem o jednym ze sposobów na przedstawienie się:
"Ѥзе-ж Алекс" - 'Jestem Aleks';
Prócz tego można użyć także czasownika "Заречетьщя" [zarʲɛʨɛɕːa] 'Nazywać się'.
"Ѥзь заречёщя Алекс" - 'Nazywam się Aleks';
Można nawet użyć konstrukcji z przymiotnikiem.
"Ѥзь заречын Алекс"/"Ѥзе-ж заречын Алекс" - 'Zwą mnie Aleks'.

Gdy chcemy powiedzieć, iż coś się nam podoba, można albo użyć dziejstwiszkutu "Любятьщя" zupełnie jak polskiego "Podobać się", bądź też konstrukcji ze słowem "Карги" zapożyczonego z gruzińścizny.

"Менѣ любятьщя то" - 'Podoba mi się to/on';
"Тoбѣ любятьщя та" - 'Podoba ci się ona';
"Нам любятьщя высокый" - 'Podoba nam się wysoki';
"Вам любятьщя руська зажевлидца" - 'Wam podoba się rosyjska okupacja';
"Ѥму любятьщя кажавидца зь Руськими" - 'Jemu podoba się kolaboracja z Rosjanami';
"Ѥю любятьщя осьличный пацáн" - 'Jej podoba się przystojny chłopak';
"Им любятьщя заморьля́ть чеченьских здраднидели" 'Im podoba się zabijanie czeczeńskich zdrajców'.

Możemy też powiedzieć:

"Ми всё карги" [mʲi fᶹsʲo ˈkargʲi] - 'Wszystko mi jedno';
"Ми то карги" [mʲi to ˈkargʲi] - 'Lubię go';
"Карги ти ти?" [ˈkargʲi ʦʲi ʦʲi] - 'Co o nich myślisz?';
"Качь карги то-ж ты го нѥ засекáл" [kaʨ ˈkargʲi toɕ tɘ ɰo nʲjɛ zasʲɛˈkaɫ] - 'Jak dobrze, że go nie zarżnąłeś'.
« Ostatnia zmiana: Grudzień 18, 2013, 03:00:48 wysłana przez Ghoster »