[Religia] Wrajanizm

Zaczęty przez kmitko, Listopad 01, 2011, 20:19:04

Poprzedni wątek - Następny wątek

kmitko

Czyli coś o tlaskiej religii. Uwaga, całość jest ordynarną zrzynką z sikhizmu.

Wrajanizm został stworzony przez Agadeja Paktajara, filozofa i reformatora religijnego z IX w. p.n.e. Opiera się na świętej księdze Nahirasjirtin (Նահիրաշիրտին /naxɨra'ʒɨrtɨn/ - dosł. "Boże słowa"), składającej się z rozdziału pierwszego - który traktowany jest jako słowo Boga i niepoddawalny polemice - oraz dopisywanych później interpretacji, traktowanych bardziej jako wskazówki. Wrajanie wierzą w jednego, bezpostaciowego i wszechobecnego Boga, który stworzył cały świat z niczego. Po śmierci nieśmiertelna dusza człowieka podlega reinkarnacji i wciela się w ciało człowieka lub zwierzęcia. Wyjątkiem są ci, którzy żyli w zgodzie z boskimi zasadami i pozbyli się grzechów - ich dusze pozostają w jedności z Bogiem i nie wracają na Ziemię.

Główne zasady, w które wierzą wrajanie to:

1. Istnieje jeden Bóg, wszechobecny i wszechmocny.
2. Wszystkie stworzenia są odbiciem Boga.
3. Nieśmiertelna dusza ludzka podlega reinkarnacji.
4. Cykl reinkarnacji można przerwać przez łaskę Boga i przestrzeganie jego praw.
5. Wszyscy ludzie są równi w obliczu Boga.
6. Bóg jest dobry, cierpienie wywołują złe uczynki ludzi w tym lub poprzednim życiu.
7. Przez medytację można osiągnąć zrozumienie.

Istnieje pięć nakazów, które musi przestrzegać każdy wrajanin:

1. Vraya riget (Վրայա Րիգետ /'vraja 'rɨgɛt/) - "nakaz prawdy": wyznawca wrajanizmu powinien zawsze głosić prawdę i być gotów jej bronić; dlatego należy stale być uzbrojonym[1]. Gotowość do głoszenia prawdy wyklucza spożywanie alkoholu i innych używek, które zaciemniają umysł.
2. Vraya amrut (Վրայա Ամրօտ /'vraja 'jamrut/) - "nakaz pracy": wszyscy ludzie są równi, dlatego każdy powinien utrzymywać się z pracy fizycznej lub umysłowej. Wrajanizm nie posiada osobnej klasy kapłanów[2]. Z tego zakazu wyprowadza się także zakaz hazardu, ponieważ nie jest to uczciwa praca.
3. Vraya skamet (Վրայա Սկամետ /'vraja 'ʃkamɛt/) - "nakaz życzliwości": należy być życzliwym wobec wszystkich żywych stworzeń, gdyż każde z nich jest obrazem Boga. Na podstawie tego nakazu (oraz nakazu prawdy) zabrania się cudzołóstwa, jako brak szacunku lub okłamywanie innego człowieka.
4. Vraya belesjlet (Վրայա Բելեշլետ /'vraja bɛ'lɛʃlɛt/) - "nakaz dzielenia się": celem życia jest osiągnięcie jedności z Bogiem, a nie gromadzenie bogactw, dlatego każdy wrajanin powinien dzielić się swym bogactwem ze wspólnotą (oddawać minimum 10% dochodu) i pracować za darmo na jej rzecz. Życie pustelnicze jest zakazane.
5. Vraya kriwadvet (Վրայա Կրիւադվետ /'vraja krɨ'wadvɛt/) - "nakaz medytacji": należy codziennie recytować religijne hymny i skupiać umysł na Bogu. Zakazane jest oddawanie czci obrazom lub rzeźbom, gdyż to tylko odciąga od prawdziwej drogi do Boga. Podobnie niewskazana jest ślepa religijność pozbawiona logicznego myślenia, gdyż w ten sposób nie osiągnie się oświecenia.

Wrajanie uznają tylko dwa sakramenty: chrzest i małżeństwo. Nabożeństwa wrajańskie polegają na czytaniu świętych ksiąg i śpiewaniu hymnów.

[1] - umiarkowani wyznawcy poprzestają na scyzorykach, radykałowie trzymają granatniki w piwnicy - przez co Tlagię naprawdę trudno podbić :).
[2] - istnieją wrajańscy przywódcy religijni, ale nie wolno im pobierać datków lub utrzymywać się z pracy innych.
[3] - umiarkowani wyznawcy przycinają brody.
Bug, humor i obczyzna.
  •  

kmitko

Drogi moderatorze, usuń wątek, bo ja nie mam uprawnień.
Bug, humor i obczyzna.
  •  

Ghoster

Dlaczego? Napisz jedynie w tytule fakt, iż jest to religia; przedstawiamy je w osobnych tematach, nie wszystkie w jednym, tak samo jak kraje.
Ogólnie to podoba mi się; może nawet Kofma zapożyczy wrajanizm, jeżeli pozwolisz.
  •  

kmitko

OK. Proszę bardzo, może zapożyczyć - wrajanizm nie ma koncepcji "narodu wybranego" i każdy może go przyjąć.
Bug, humor i obczyzna.
  •