Apprendre à apprendre

Zaczęty przez Spiritus, Styczeń 19, 2014, 19:04:21

Poprzedni wątek - Następny wątek

Spiritus

Il y avait un cours de français. Personne n'y croira (car personne ne le souvient :D), mais je l'ai tourné dans le vide...

Caché PS : J'espère que vous n'allez pas pleurer :D
 •  

CookieMonster93

#1
Wiem, czemu odnosisz wrażenie, że /ɔ̃/ to bardziej [õ]. Wynika to z tego, że w wymowie paryskiej: /ɛ̃/ i /œ̃/ = [æ̃] i /ɑ̃/ = [ɒ̃] oraz /ɔ̃/ = [õ]. Warto wspomnieć też, że wielu Francuzów nie odróżnia /ɔ/ i /o/ oraz /ɑ/ i /a/ :-) Ciekawostek regionalnych jest o wiele więcej, ale te wymienione przeze mnie spotyka się ,,oficjalnie". Dotyczy to nie tylko Paryża, ale też Belgii i Szwajcarii. (nie licząc tego, że Belgia zachowała /œ̃/)

Cytat: Spiritus w Styczeń 19, 2014, 19:04:21
œuf [œf] - oko
http://pl.wiktionary.org/wiki/%C5%93uf :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Spiritus

#2
Mais messieurs et mesdames... attendez... messieurs seulement (et peut-être Martes), n'oubliez pas ce sujet ! Jamais ! Le demain soir, il y aura un nouveau cours de français. Je sais que personne n'y veut l'apprendre, mais j'ai écrit que je vais le faire, donc... je dois. Excusez-moi, tous les haters de cette langue... Particulièrement Ghoster. Je suis désolé.

Personne ne le comprend ? Ce n'est pas mon problème xD ! Mais vous avez toujours ça.
 •  

Spiritus

#3
Obiecałem, więc muszę. Zresztą, napisałem o tym wyżej.

Première leçon : L'ortographe et la phonétique du français en France*SAMOGŁOSKI[table=2]
[tr]
[th][/th]
[th]Przednie[/th]
[th]P. zaok.[/th]
[th]Centralne[/th]
[th]Tylne[/th]
[/tr]
[tr]
[th]Przymknięte[/th]
[td]i[/td]
[td]y[/td]
[td][/td]
[td]u[/td]
[/tr]
[tr]
[th]Półprzymknięte[/th]
[td]e[/td]
[td]ø[/td]
[td]ə[/td]
[td]o õ[/td]
[/tr]
[tr]
[th]Półotwarte[/th]
[td]ɛ[/td]
[td]œ[/td]
[td][/td]
[td]ɔ[/td]
[/tr]
[tr]
[th]Otwarte[/th]
[td]æ͂[/td]
[td][/td]
[td]a[/td]
[td]ɒ͂[/td]
[/tr]
[/table]

,,Akcent" pada na ostatnią sylabę. Napisałem w cudzysłowie, bo o współczesnej francuszczyźnie coraz częściej mówi się, jako o języku pozbawionym akcentu. Mimo wszystko, ów ,,akcent" ma wpływ na wymowę, więc trzeba to zapamiętać.

/a/ – a, à, â
Larme, voilà, âme – /laʁm/, /vwala/, /am/

/ɒ͂/ – am, an, em, en (tylko przed spółgłoską!)
Lampe, sans, emmener, entrer – /lɒ͂p/, /sɒ͂/ /ɒ͂møne/, /ɒ͂tʁe/

/ɛ/ – ai, aî – w sylabie zamkniętej i jednosylabowcach;
è, ei, eî – zawsze;
ê – w sylabie zamkniętej;
e – w sylabie akcentowanej, ale tylko, jeśli porzedza spółgłoskę – jeśli jest na końcu wyrazu jest niema, a akcent przenosi się sylabę wcześniejszą.
Claire, naître – /klɛʁ/, /nɛtʁ/
Sait, plaît – /sɛ/, /plɛ/
Mère, peine, reître – /mɛʁ/, /pɛn/, /ʁɛtʁ/
Vêtement, être – /vɛtmɒ͂/, /ɛtʁ/
mettre, scène –/mɛtʁ/, /sɛn/
Baie, vide – /bɛ/, /vid/

/æ͂/ – im, in, um*, un, eim, ein (tylko przed spółgłoską!)
Timbre, inconnu, un, Reims,  peintre – /tæ͂bʁ/, /æ͂koɲy/, /æ͂/, /ʁæ͂s/, /pæ͂tʁ/

*W słowach stricte ,,łacińskich", czyli wtórnych zapożyczeń z łacińskim sufiksem –um, wymiawany je jako /ɔm/
Album - /albɔm/

/e/ – ai, aî – w sylabie otwartej;
é – zawsze, absolutnie zawsze;
ê – w sylabie zamkniętej;
er(s) – w wygłosie;
ez – w wygłosie
es – w jednosylabowcach
aimer, entraîner – /eme/, /ɒ͂tʁene/
Épreuve, élève – /epʁœv/, /elɛv/
mêler – /mele/
Laisser, étranger – /lese/, /etʁɒ͂ʒe/
Les, des – /le/, /de/
Nez, chez – /ne/, /ʃe/

/œ/ – eu, œ, œu – w sylabie zamkniętej
Leur, œil, cœur – /lœʁ/, /œj/, /kœʁ/

/ø/ – eu, œ – w sylabie otwartej;
e – nieakcentowane w sylabie otwartej (może nie zostać wymówione) oraz jednosylabowcach
peu, nœud – /pø/, /nø/
petit, le – /pøti/ (/pti/), /lø/

/ə/ – e – nieakcentowanew sylabie zamkniętej
Mercredi, perdra – /məʁkʁødi/, /pəʁdʁa/

/ɔ/ – au, o, ô – w sylabie zamkniętej
Claude, or, côte – /klɔd/, /ɔʁ/, /kɔt/

/o͂/ – om, on
Ombre, monter – /o͂bʁ/, /mo͂te/

/o/ – au, o, ô – w sylabie otwartej;
eau – zawsze
automat, océan, côté – /otoma/, /oseɒ͂/, /kote/
eau, beau – /o/, /bo/

/i/ – i, î
Vie, île – /vi/, /il/

/u/ – aou, aoû, ou, où, oû
Saoul, août, louer, où, goûter – /sul/, /ut/, /lue/, /u/, /gute/

/y/ – u, û
Vu, dû – /vy/, /dy/DYFTONGI/jæ͂/ – iem, ien
Bien, ancien – /bjæ͂/, /ɒ͂sjæ͂/

/wa/ – oi
Fois, moi – /fwa/, /mwa/

/wæ͂/ – oin
Loin, moin – /lwæ͂/, /mwæ͂/

/ɥi/ – ui
Suis, lui – /sɥi/, /lɥi/SPÓŁGŁOSKI[table=2]
[tr]
[th][/th]
[th]Wargowe[/th]
[th]Przedniojęzykowe[/th]
[th]Podniebienne[/th]
[th]Miękkopodniebienne[/th]
[th]Języczkowe[/th]
[/tr]
[tr]
[th]Nosowe[/th]
[td]m[/td]
[td]n[/td]
[td]ɲ[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[th]Zwarte dźw.[/th]
[td]b[/td]
[td]d[/td]
[td][/td]
[td]g[/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[th]Zwarte bezdźw.[/th]
[td]p[/td]
[td]t[/td]
[td][/td]
[td]k[/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[th]Szczelinowe dźw.[/th]
[td]v[/td]
[td]z[/td]
[td]ʒ[/td]
[td][/td]
[td]ʁ[/td]
[/tr]
[tr]
[th]Szczelinowe bezdźw.[/th]
[td]f[/td]
[td]s[/td]
[td]ʃ[/td]
[td][/td]
[td][/td]
[/tr]
[tr]
[th]Płynne[/th]
[td][/td]
[td]l[/td]
[td]j ɥ[/td]
[td]w[/td]
[td][/td]
[/tr]
[/table]/m/ – m
Mal, alummer – /mal/, /alyme/

/n/ – n
Non, une – /no͂/, /yn/

/ɲ/ – gn, n przed i, u
Gagner, ni, numéro – /gaɲe/, /ɲi/, /ɲymeʁo/

/b/ – b
Bus, bout – /bys/, /bu/

/d/ – d
Donner, douze – /done/, /duz/

/g/ – g – przed a, o, u*, C lub w wygłosie
Gare, gomme, aigu, tag – /gaʁ/, /gɔm/, /egy/, /tag/

*Gui czyta się /gi/!
Guitare, guider – /gitaʁ/, /gide/

/p/ – p
Papa, taper – /papa/, /tape/

/t/ – pt, t, th
Compter, tôt, hypothèse – /ko͂te/, /to/, /ipotɛz/

/k/ – c przed a, o, u, C lub w wygłosie;
k (tylko zapożyczenia), qu+V – zawsze;
ch – wyjątkowo (pn.)
Calme, copie, cuisine, activité, lac – /kalm/, /kopi/, /kɥisin/, /aktivite/, /lak/
Kosovo, république – /kosovo/, /ʁepyblik/
Orchestre, chi (litera alfabetu greckiego) – /oʁkɛstʁ/, /ki/

/v/ – v, w (głównie zapożyczenia)
Valeur, wagon – /valœʁ/, /vago͂/

/z/ – z – wszędzie poza wygłosem;
s – między samogłoskami
Zoé, zébra – /zoe/, /zebʁa/
Loisir, visage – /lwaziʁ/, /vizaʒ/

/ʒ/ – g przed e, i, y;
j – zawsze
Âge, gitan, gynécologie – /aʒ/, /ʒitɒ͂/, /ʒinekoloʒi/
Jeu, jardin – /ʒø/, /ʒaʁdæ͂/

/ʁ/ – r
Roi, réussir – /ʁwa/, /ʁeysiʁ/

/f/ – f, ph
Faux, physique – /fo/, /fizik/

/s/ – s – poza wygłosem (między samogłoskami /z/! pw.);
ss – między samogłoskami;
c – przed e, i, y;
ç – zawsze
Sud, Espagne – /syd/, /əspaɲ/
Mousse, naissance – /mus/, /nesɒ͂s/
Certain, cinéma, cycle –  /səʁtæ͂/, /sinema/, /sikl/
Commençant, ça – /komɒ͂sɒ͂/, /sa/

/ʃ/ – ch – zazwyczaj
Chanter, chat – /ʃɒ͂te/, /ʃa/

/w/ – ou – przed i po samogłosce (+ spójrz: dyftongi);
W – rzadko, w zapożyczeniach
Ouest, oui – /wɛst/, /wi/
Wikipédia – /wikipedja/

/l/ – l, ll
Lune, celle – /lyn/, /sɛl/

/j/ – y przed i po samogłosce (dokładniej poniżej);
il, ill – j (po samogłosce)
yeux – /jø/
travail, travailler – /tʁavaj/, /tʁavaje/

/ɥ/ – u przed i po samogłosce
Suit, huile – /sɥit/, /ɥil/

/ks/, /gz/ – x
Taxi, examen – /taksi/, /əgzamæ͂/RÓŻNE PIERDOŁY (ALE WAŻNE!) W ORTOGRAFII FRANCUSKIEJLes consonnes qui sont muettes à la fin d'un mot, czyli czego nie należy robić, żeby nie brzmieć jak Kanadyjczyk xDZapewne zauważyliście już, że niektórych spółgłosek nie czyta się w wygłosie. Dobrze zauważyliście. Są to: t, s, d, z, x:
Finit, maillot – /fini/, /majo/
Jamais, sois – /ʒame/, /swa/
Chaud, froid – /ʃo/, /fʁwa/ (ale chaude, froide – /ʃɔd/, /fʁwad/)
Thiévénaz – /tjevena/
Creux, hiboux – /kʁø/, /ibu/

Końcówka -es jest dość wyjątkowy, bo w całości go nie czytamy. Z tego powodu istnieje końcówka -ès:
sommes, vertes – /sɔm/, /vɛʁt/
succès – /syksɛ/

H jest zawsze nieme. Zawsze, absolutnie zawsze.

Innym razej opiszę dokładniej liason, czyli łączenia międzywyrazowe.

Naturalnie, jest grupa wyrazów, która posiada owe głoski w wygłosie, ale mimo wszystko się je czyta normalnie. Również naturalnie, są to głównie zapożyczenia.Kwestia YPoznaliśmy już kilma dwuznaków z -i na końcu. Są to ai, ei, oi, ui, n'est-ce pas ?

Co jednak się dzieje, gdy znajdą między samogłoskami?

Wówczas wchodzi nam tam -y-. Ale, ale, ale! Ów igrek ma tu podwójną wartość. Fonetyczną – to jest /j/ oraz zastępuje -i w tych dwuznakach. Czyta się to wtedy jako dwuznak-z-i + j!
Payer – /peje/ (nie /paje/)
Soyez – /swaje/ (nie /soje/)
Bruyant – /bʁɥijɒ͂/ (nie /bʁyjɒ͂/)
Z drugiej strony, jeśli ów nasz iger wystąpi w wygłosie, traci swoją wartość fonetyczną i jest traktowanej jak zwykłe i.
Tramway – /tʁamwe/DierezaZ dierezą sprawa jest prosta  – służy ona do ,,rozbijania dwuznaków". Najlepiej na przykładach:
Citroën, païen, aïe aïe aïe ! – /sitʁoɛn/, /pajæ͂/, /ajajaj/ :DJutro: Podstawy gramatyki.

*Żeby nie było :D.
 •  

CookieMonster93

#4
Plus za użycie współczesnej transkrypcji wymowy ^^
Coś mi nie pasuje w tym fragmencie:
Cytat/ɛ/ – (...)
ê – w sylabie zamkniętej
/e/ – (...)
ê – w sylabie zamkniętej;
Btw, czy ê nie jest zawsze wymawiane jako [ɛ]? Pytam, bo mam lekki mindfuck przez kanadyjski francuski, gdzie – z tego, co wiem – aî i ê to zawsze długi dźwięk [ɛː] lub gdy znajduje się pod akcentem: [aɪ]. No i czy ô to nie jest zawsze [ o ]?
Co do części od "Btw, (...)" mogę się mylić. Dużo się naczytałem kiedyś o francuskich dialektach i łatwo się pogubić nie ucząc się języka. Będę wdzięczny, jeśli się wypowiesz na ten temat.

EDIT: http://en.wiktionary.org/wiki/secret#French – tu gostek wymawia secret jako /səkʁɛ/ i tak też słyszałem w jedny piosency.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Spiritus

#5
W wymowie wysokiej ê, ô rzeczywiście to zawsze /ɛ/, /o/, więc np. w orędziu do narodu pan Hollande zapewne powiedziałby La Côte d'Ivoir /la kot divwaʁ/. Tak też np. mówimy na lekcjach francuskiego w szkole. W Paryżu (no i gdzieś na północy napewno też) też jeszcze można usłyszeć taką wymowę, ale na prowincji* francuskiej /e/ /ɛ/ i /o/ /ɔ/ uległy już praktycznie całkowitemu uregularyzowaniu. Mówimy tu rzecz jasna jedynie o Francji, bo jak wiadomo, język francuski jest używany w tylu krajach, że niemożliwe jest ustalenie jednego wariantu wymowy.

Co do "secret" to się po prostu jebnąłem i coś pomieszałem, już poprawiam :D.

*Tak Francuzi dzielą Francję na Paryż i Prowincję, czyli dosłownie wszystko poza Paryżem xD.
 •  

CookieMonster93

Oké, to ma sens. :D
Btw, zawsze można mówić po południowemu, czyli bez /e/, /o/ i /ø/ i zastąpić je [ɛ], [ɔ], [œ]. :-)
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
 •  

Spiritus

#7
Personne ne s'intéresse, mais allons-y :

Deuxième leçon : L'article indéfini et défini

Wielka niespodzianka - francuski posiada rodzajniki. Wyróżniamy rodzajniki nieokreślone, określone, cząstkowe i ściągnięte (indéfinis, définis, partitifs et contractés), ale dzisiaj zajmiemy się tylko tymi pierwszymi dwoma.

[table=2]
[tr]
[th][/th]
[th][/th]
[th]Singulier[/th]
[th]Pluriel[/th]
[/tr]
[tr]
[th]Indéfini[/th]
[th]m[/th]
[td]un[/td]
[td]des[/td]
[/tr]
[tr]
[th][/th]
[th]f[/th]
[td]une[/td]
[td]des[/td]
[/tr]
[tr]
[th]Défini[/th]
[th]m[/th]
[td]le[/td]
[td]les[/td]
[/tr]
[tr]
[th][/th]
[th]f[/th]
[td]la[/td]
[td]les[/td]
[/tr]
[tr]
[th]Défini + V[/th]
[th]m, f[/th]
[td]l'[/td]
[td]les[/td]
[/tr]
[/table]

Należy zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

 • Formy liczby mnogiej są takie same dla obu rodzajów: un chien, une chienne > des chiens, des chiennes; le chien, la chienne > les chiens, les chiennes.
 • Forma rodzajnika określonego w liczbie pojedynczej zależy od tego, czy rzeczownik zaczyna się na spółgłoskę, czy na samogłoskę: le + jour, la + journée > le jour, la journée; le + ami, la + amie > l'ami, l'amie. Tak samo z "h"! le + hôtel > l'hôtel.
 • Jeśli rzeczownik rozpoczyna się na samogłoskę, w liczbie mnogiej dochodzi do łączenia wyrazowego: des mots, les mots /de mo/, /le mo/; des ami, les ami /de zami/, /le zami/. Tak samo z "h"! des hôtels, les hôtels /de zotɛl/, /le zotɛl/.

I kilka przykładów zdań:
C'est un anorac. - To jest kurtka.
J'ai vu une femme à l'extérieur. - Widziałem kobietę na zewnątrz.
Je pars en Espagne avec des amis. - Wyjeżdżam z przyjaciółmi do Hiszpanii.
Le Louvre est le plus grand musée à Paris. - Luwr jest największym muzeum w Paryżu.
L'homme qui passe la rue est très beau. - Mężczyzna, który przechodzi przez ulicę jest bardzo przystojny.
Ferme la fenêtre ! - Zamknij okno.
Les Canadiens sont bizarres. - Kanadyjczycy są dziwni.

Teraz wypadałoby się dowiedzieć gdzie czego używać:

L'article indéfini:

 • Kiedy wprowadzamy jakiś obiekt, pojawia się jako pierwszy:
  C'est une vase chinoise du quinzième siècle - To jest chińska waza z piętnastego wieku.
 • Kiedy mówimy o powtarzalnym obiekcie, jednym z wielu:
  Papa, vas-tu m'acheter une poupée ? - Tatusiu, kupisz mi lalkę?
 • Kiedy w prowadzamy jakąś cechę:
  Paul est un garçon très intelligent. - Paweł jest bardzo inteligentnym chłopcem.

L'article défini:

 • Kiedy obiekt zostaje podany po raz drugi:
  Sur le toit il y a eu un homme. Soudain, l'homme a sauté et il est tombé. - Na dachu był mężczyzna. Nagle mężczyzna skoczył i spadł.
 • Kiedy obiekt jest jedyny, niepowtarzalny:
  Le soleil est très grand aujourd'hui, n'est-ce pas ? - Słońce jest dzisiaj strasznie wielkie, co nie?
 • Kiedy wszyscy rozmówcy wiedzą o jaki obiekt chodzi:
  Avez-vous vus le chat ? - Widzieliście kota?
 • Kiedy jakiś obiekt zostanie wyeksponowany, wyłoniony z jakiejś grupy:
  L'étoile qui alumme le plus fortement, s'appelle Sirius. - Gwiazda, która świeci najmocniej, nazywa się Syriusz.
 • Kiedy obiekt wysuwa się na plan pierwszy jako przedstawiciel grupy pokrewnych przedmiotów, jest uważany za przedstawiciela rodzaju:
  La famille est une base de la société humaine. - Rodzina jest podstawą społeczności ludzkiej.
 • Kiedy mówimy o wszystkich obiektach danego rodzaju:
  Je ne peux pas comprendre les femmes ! - Nie umiem zrozumieć kobiet!
 • Zawsze, absolutnie zawsze, z czasownikami: aimer, adorer, préférer, détester - lubić, uwielbiać, woleć, nienawidzić:
  J'aime le chocolat - Lubię czekoladę.
  J'adore le parfum des fleurs. - Uwielbiam zapach kwiatów.
  Moi, je préfère le café. - Ja wolę kawę.
  Mon Dieu, je déteste les embouteillages du matin ! Et je déteste les gens de la province ! S'ils n viendraient à Paris, la ville serait plus, plus calme ! - Mój boże, nienawidzę tych porannych korków! I nienawidzę ludzi z prowincji! Gdyby nie przyjeżdżali do Paryża, miasto byłoby dużo, dużo spokojniejsze! :D (Z czymś się wam to kojarzy? :D)
 • Kiedy obiekt jest abstrakcyjny:
  Sans l'amour je ne serais rien. - Bez miłości byłbym niczym.
 • Przy nazwach własnych; kierunkach świata, krajach itp.:
  l'ouest de la France se trouve l'Océan Atlantique. - Na zachodzie Francji znajduje się Ocean Atlantycki.

Jutro: Czasowniki, może coś o rodzaju rzeczowników i przymiotników.
 •  

Spiritus

Double post: Ghoster pochwalił mój pierwszy post... o francuskiej ortografii ;o.
Spoiler
;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o;o
o___________O
Koniec świata to święto ruchome.
[Zamknij]
 •  

Henryk Pruthenia

Może pomyliło się ze zgłoś do moderatora? Ja Twoje posty tak zgłaszam i się raz też tak pomyliłem...

Spiritus

Raczej nie, bo drugi post też pochwalił. Zresztą, nie ma tu żadnej treści, którą można by zgłosić.
 •  

Ghoster

#11
[...........]
 •  

Widsið

#12
Cytat: Spiritus w Styczeń 10, 2015, 16:46:50
Leçon deuxième : L'article indéfinit et définit
*indéfini, défini

I raczej 2ème leçon, niż odwrotnie, tak jak premiers pas a nie *pas premiers, troisième degré a nie *degré troisième, czy vingtième siecle a nie *siecle vingtième.
 •  

Suedpreussen

@Widsidh
To jest ogólna zasada do liczebników?
 •  

Spiritus

@Widsith: A patrz, masz rację ;). Po prostu jakoś skalkowałem polskie "lekcja pierwsza".
 •