Pismo arasseńskie i tezeńskie

Zaczęty przez Ojapierdolę, Grudzień 08, 2013, 01:29:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

Feles

    Czego chyba nikt nie zauważył, w PCR 6 wzięły udział dwa blisko spokrewnione języki — staroarasseński i tezeński. Jako że ten pierwszy przechodzi sporą reformę i całkiem niedawno otrzymał nowy konskript, dzisiaj chcę wam przedstawić, jak zapisywany jest jego potomek, ten drugi.

    Pierwszą rzeczą, którą należy zauważyć, jest to, że tezeński przez długi czas nie posiadał własnej ortografii — był traktowany jako dialekt staroarasseńskiego i tak zapisywany.
    Pierwszy słownik kodyfikujący wymowę i słownictwo mowy tezeńskiej (w konwelcie) został napisany swego czasu przez Tabiego Oreša. Zastosowany tam zapis posłużył jako zaczątek współczesnej ortografii. Rozwiązania użyte przez Oreša polegały m.in. na ujednoznacznieniu zapisu tego samego fonemu, który dotychczas mógł być zapisywany (wg etymologii) na do aż siedmiu sposobów.

    Pismo arasseńskie to abugida. I nie, poniżej nie podano majuskuły i minuskuły — bo to pismo ich nie posiada. Pierwszy znak w parze to litera występująca w zapisie nagłosu sylaby (tj. ‹m› to domyślnie /ma/ &c.), drugi znak to litera dla spółgłoski w wygłosie (czyli bez samogłoski).

Część pierwsza — spółgłoski

[table=2]
[tr][th](1)[/th][th](2)[/th][th](3)[/th][/tr]
[tr][td][/td][td]‹m›[/td][td]/m/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹n›[/td][td]/n/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹t›[/td][td]/t/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹d›[/td][td]/d/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹č›[/td][td]/tʃ/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹h›[/td][td]/h/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹k›[/td][td]/k/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹p›[/td][td]/p/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹b›[/td][td]/b/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹f›[/td][td]/f/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹w›[/td][td]/w/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹š›[/td][td]/ʃ/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹j›[/td][td]/j/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹s›[/td][td]/s/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹r›[/td][td]/r/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹l›[/td][td]/l/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹ñ›[/td][td]/ɲ/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹c›[/td][td]/c/[/td][/tr]
[tr][td][/td][td]‹ç›[/td][td]/ç/[/td][/tr]
[/table]

(1) Znak arasseński
(2) Transkrypcja
(3) Wymowa w języku tezeńskim
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

Feles

Część druga — samogłoski

    System samogłoskowy tezeńskiego składa się z pięciu samogłosek podstawowych oraz trzech dyftongów, każde w wariancie krótkim i długim. Podstawową samogłoską, która nie jest oznaczana, jest /a/. Za pomocą dodania diakrytyku, zmienia się barwę samogłoski na inną.
    Wersję długą diakrytyku otrzymuje się przez podwojenie diakrytyku samogłoski krótkiej (w przypadku monoftongów) lub dodaniu osobnego symbolu (dyftongi). Długie /aː/ posiada własny diakrytyk.

    Poniżej przedstawiono samogłoski występujące w tzw. stanie izolowanym, tj. wtedy, gdy nie następuje przed nimi żadna spółgłoska. Aby dodać spółgłoskę, należy zamienić pierwszą pionową linię na znak z poprzedniego postu.

[table=1]
[tr]
[th](1)[/th]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[/tr]
[tr]
[th](2)[/th]

[td] ‹a› [/td]
[td] ‹ā› [/td]
[td] ‹e› [/td]
[td] ‹ē› [/td]
[td] ‹i› [/td]
[td] ‹ī› [/td]
[td] ‹o› [/td]
[td] ‹ō› [/td]
[td] ‹u› [/td]
[td] ‹ū› [/td]
[/tr]
[tr]
[th](3)[/th]
[td] /a/ [/td]
[td] /aː/ [/td]
[td] /e/ [/td]
[td] /eː/ [/td]
[td] /i/ [/td]
[td] /iː/ [/td]
[td] /o/ [/td]
[td] /oː/ [/td]
[td] /u/ [/td]
[td] /uː/ [/td]
[/tr]
[/table]

[table=1]
[tr]
[th](1)[/th]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[td]  [/td]
[/tr]
[tr]
[th](2)[/th]
[td] ‹ai› [/td]
[td] ‹āi› [/td]
[td] ‹au› [/td]
[td] ‹āu› [/td]
[td] ‹ie› [/td]
[td] ‹› [/td]
[/tr]
[tr]
[th](3)[/th]
[td] /ai/ [/td]
[td] /aːi/ [/td]
[td] /au/ [/td]
[td] /aːu/ [/td]
[td] /ie/ [/td]
[td] /ieː/ [/td]
[/tr]
[/table]

(1) Znak arasseński
(2) Transkrypcja
(3) Wymowa w języku tezeńskim
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

CookieMonster93

Podobają mi się spółgłoski, samogłoski niestety już nie.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

Ghoster

#3
[...........]
  •  

Noqa

Chętnie bym zobaczył jakiś tekst zapisany tym, wygląda dosyć interesująco.
At him he yelled and yelped, tackling with taunting and dauntings; he tied and tacked him tightly and tautly, and killed him and quelled him and quenched him.
  •  

Feles

Może nie tyle tekst, ale przykłady słów zapisanych w tezeńskim i sa.:

čoriel› ← carail

āhona› ← oakàna

niēni› ← noeinì

piē› ← feai

āne› ← hane

ebwiel› ← ‹evdhail› (bez zmian w zapisie)
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

Feles

Przykład dłuższego tekstu zapisanego pismem tezeńskim:Transkrypcja:

Mieril walhor, mieril ajalair-āhie,​
ahān onieror torran-ña alōri um,
orō iw, añe ñoror pīcom-oī ewor.
Ili ebwielum-ro uman, surabi cirinta,​
surabi, añe rēkom uman, añe iepōror ālan
iw-oī,
bewa-oī rišef.


(więcej...)
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •