Język Meliorejski

Zaczęty przez mv_kubaa, Grudzień 24, 2023, 03:40:45

Poprzedni wątek - Następny wątek

mv_kubaa

Witam! Nie jest to mój pierwszy raz na tej platformie, gdyż miałem okazje pisać tutaj post z innego konta
jakieś 3 lata temu, lecz wtedy nie byłem na tyle dojrzały (tak myślę) aby pisać tutaj. Teraz już wszytko
mam poukładane i chcę zacząć od nowa. Przychodzę dziś z podstawami mojego nowego języka meliorejskiego .
Zapezentuję tutaj alfabet oraz wymowę liter oraz ich połączeń. Dodam że sam język
jest inspirowany językami romańskimi. W wymowie głównie językiem francuskim, ale w słownictwie prawie
każdym innym z tej rodziny językowej. Celem języka jest rozwijanie kreatywności oraz dobra zabawa.

  ALFABET ORAZ CZYTANIE LITER:
  A /a/ B /be/ S /es/ D /de/ E /e/ F /ef/ G /ge/
  ' /ha/ I /i/ J /żed/ C /ka/ L /el/ M /em/ N /en/ O /o/ P /pe/
  R /er/ X /esz,eks/ T /te/ U /u/ V /wu/ W /dubl wu/ Y /igreg/ Z /zed/

  FONETYKA
  A B S D F G I L M N P T Z - wymawiamy tak jak byśmy je wymawiali po polsku, z lekkim francuskim akcentem
  E - wymawiamy w sposób zmiękczony [e]
  ' - podobne do polskiego h, ale przy wymawianiu wypuszczamy więcej powietrza
  • , można go też nie wymawiać
  J - czytamy jak polskie ż [ʒ]
  C - czytamy jak polskie ka [k]
  O - wymawiamy podobnie do polskiego o, ale z ustami w 1/2 ustawionymi bardziej do wymowy u [o*]
  R - jak francuskie r, ale czasami będzie pomijane w wymowie (część dalsza wpisu) [ʀ]
  X - wymawiamy jak polskie sz. Wyjątkami są wyrazy np.: taxi i x-rey [ʃ]
  U - wymawiamy jak niemieckie ü, czyli dźwięk między u oraz i [ʏ]
  V - czytamy jak poslkie w [v]
  W - występuje tylko w zapożyczeniach i czytane jest zgodnie z wymową języka, z którego wzięto zapożyczenie
  Y - czytamy jak polskie j [j]

  POŁĄCZENIA LITEROWE

  AU - zawsze wymawiane jak /o/, np.: auter - pić
  OU - zawsze wymawiane jak /u/, np.: nous - my
  AUX - zawsze wymawiane jak /o/, np.: ladaux - blat
  -ER (koniec wyrazu) - tutaj "r" nie jest konieczne w wymowie, natomiast można je wymówić, np.: ser - być
  -E (koniec wyrazu) - jest niewymawiane, np.: futle - czuć !WYJĄTKI! - wyrazy krótkie, gdzie czytamy "e"
                                  podobnie do polskiego "y", np.: je - ja, le - ten
  OY - czytamy jak /ła/, np.: boys - bo, ponieważ
  EN, IN, AIN, EIN - czytamy jak krótkie [ę], np.: tain - widzieć, goutsin - urodzony
  ILL - wymawiamy jak /ij/, np.:
  -S (koniec wyrazu) - nie wymawiamy, chyba że stoi po nim "e" i wtedy wymawiamy je jak /z/, np.: fêse - ujście
                                  rzeki
  QUE - czytamy jak /k/, np.: fique - grać

  AKCENTY
  w języku meliorejskim nad samogłoskami mogą pojawiać się akcenty, które mogą zmienić wymowę danej samogłoski:
  A - Á, Â - tutaj wymowa "a" się nie zmienia
  E - É, Ê [polskie /e/], Ë /i/
  I - Í - wymowa się nie zmienia
  O - Ó, Ô - tutaj "o" zabrzmi jak w języku polskim
  U - Ú, Ù, Û - wymowa się nie zmienia

  dodatkowo akcenty mogą zmienić wymowę połączeń literowych:
  ÉN /en/
  ÍN /in/
  ÁIN /an/
  ÉIN /en/

W następnym wpisie pojawią się podstawowe wyrazy i podstawowe zwroty.

  •