Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

Mislaus Lasota

Może bardziej ,,Bożezbaw", taka forma jakby życzeniowa?

Łudomian

Rozumiem, żeby tutaj takie rzeczy prostować. Ale żeby stronę ma wiki dewastować jakimiś pseudopolskimi potworkami typu "Zbawienibóg" to już naprawdę jest amatorszczyzna i dyletanctwo. Doucz się najpierw Kubok, jak działają podstawy polskiego słowotworstwa, bo na razie swoim działaniem co najwyżej prowadzisz jakąś dziwną germanizację słownictwa (a liczę, że nie takie są intencje).
Przy imek za dla czasu

mijero

Moje:
młok (*młoczyć) – knebel (jeśli tak wyglądałby causat. do *milkać milczeć)
postaciowanie (postaciować) – charakteryzacja, postaciowiec (postaciować) – charakteryzator, postaciowczy czy postaciowski (postaciowiec) – charakteryzatorski
przetor (przetrzeć) – tunel
przygląd (przyglądać się) – punkt widzienia
strzegacz (*strzegać) – szeryf (czy stróż było pierwotnie rodzaju żeńskiego? bo zdawa się, że ot strzec strzegę można by się spodziewać r.m. °stróg)
zastroga (zastrzec) – warunek (np. pod zastrogą, zastroga konieczna; ob. ostroga, przestroga), zastrożny (zastroga) – warunkowy, zastrogować (zastroga) – warunkować, zastrożyć? – uwarunkować
znamienienie (*znamienić 'wyciskać piętno' < znamię) – charakter, znamieniący (*znamienić) – charakteryzujący, znamieniony (*znamienić) – charakteryzowany (znamienity, które może ot *znamienić?, by się nadawało na charakterystyczny)
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
 •  

Ainigmos

#2298
tauryna - byczyna (od byk z przyrostkiem -i/yna dla nazw substancji chemicznych)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja

dziablonk

#2299
może przewór na 'tunel', bo przetrzeć można też szlak :P
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
 •  

Ainigmos

Cytat: dziablonk w Maj 24, 2023, 09:19:19może przewór na 'tunel':P
Lub przedrąg od przedrążyć.
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

dziablonk

Niby tak, ale Brückner mówi, że nosówka w drążyć fałszywa. Może wąwel?
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
 •  

Łudomian

język pro-drop – język opuszczający (od opuszczania zajimków)

Szczerze nie rozumiem, jak mogło dotąd nie istnieć na to w polskiej terminologii językoznawczej żadne rodzime określenie :-\ Nie wykluczam, że pochylę się nad tematem szerzej.
Przy imek za dla czasu
 •  

Ainigmos

#2303
Cytat: Grzybacz w Maj 29, 2023, 00:04:29język pro-drop – język opuszczający (od opuszczania zajimków)
Lub ściślej tłumacząc przydawkę w tym terminie, język odzaimkujący.
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

Łudomian

Cytat: Ainigmos w Maj 30, 2023, 09:33:20
Cytat: Grzybacz w Maj 29, 2023, 00:04:29język pro-drop – język opuszczający (od opuszczania zajimków)
Lub ściślej tłumacząc przydawkę w tym terminie, język odzaimkujący.
Odzaimkować (odzaimkowywać?) to jak dla mnie kolejny twór na siłę.
Przy imek za dla czasu
 •  

mijero

Moje:
dziedzinować (się) (dziedzina) – specjalizować (się), dziedzinowanie (dziedzinować) – specjalizacja, dziedzinowy (dziedzina) – specjalistyczny, dziedzinowiec (dziedzinowy) – specjalista, wydziedzinowany (wydziedzinować) – wyspecjalizowany
narządzenie (narządzić) – organizacja
otkopka (ot kopy) – minuta (jak odsetka < od sta)
radziec (radzić < rad) radźcy radźcu radźca radźcem radźcy radźcze – doktor jako stopień naukowy (otmiana podług łowiec)
rozkładzienie (rozkłaść rozkładę) – analiza
sdrowiec (sdrowić < sdrowy) sdrowcy sdrowcu sdrowca sdrowcem sdrowcy sdrowcze – lekarz
składzienie (skłaść składę) – synteza
stknienie (stknąć) – kontakt
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.
 •  

mijero

#2306
Moje:
dokładnienie (*dokładnić < dokładny) – precyzacja
mknienie (mkniony < mknąć) – moment
narozumnienie (*rozumnić < rozumny) – usensownienie
przykazowy (przykaz) – normatywny, przykazowość (przykazowy) – normatywność
otplecienie (otpleść) l. otplatanie (otplatać) – eksplikacja (byłyby kognaty)
podejmać – próbować, podejmany (podejmać) – próbowany, podejmanie (podejmany) – próbowanie, podejma (wztecznie ot podejmać) – próba (jine -jma i najem ot -jąć)
powrotowość (powrotowy) – cykliczność (o dziwo ni ma, 2 użycia w google)
stawidło – instytucja (otczarowanie słowa, które przybrało znaczenie bytowe czy i osobowe)
wzraz – typ, na wzraz – w typie (nowe użycie dawnego słowa)
zajmać (się) – interesować (się), zajmający (się) (zajmać) – interesujący (się), zajmany (zajmać) – (za)interesowany, zajmanie (zajmany) – (za)interesowanie, zajma (zajmać) – interes
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

Ainigmos

Moje:
termin - zrok (za rosyjskim срок srok), terminowość - zroczność, terminarz - zrocznia, terminowy - zrokowy, terminalny - zrokliwy :)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •  

dziablonk

Może lepiej strok z wsunietem t  jak np. s- ręczyć -> sTręczyć  8)
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
 •  

Ainigmos

#2309
Cytat: Mislaus Lasota w Maj 18, 2023, 23:45:20Może bardziej ,,Bożezbaw", taka forma jakby życzeniowa?
Lub równie dobrze Zbawibóg jak wiele staropolskich imion życzeniowych w postaci złożenia.
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
 •