Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

dziablonk

Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

dziablonk

może informatywny - wiedzonośny?
Wesołego Alleluja!
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Łudomian

nieczytały – analfabeta

Tak, wiem, że padła już w tym wątku bardzo podobna przedłóżba, natomiast ta jest dość przeźrzyście oparta na zaświadczonym słowiesiu.
Przy imek za dla czasu
  •  

Świętopełk Kowalski

Cytat: Grzybacz w Czerwiec 26, 2023, 14:14:24nieczytały – analfabeta

Tak, wiem, że padła już w tym wątku bardzo podobna przedłóżba, natomiast ta jest dość przeźrzyście oparta na zaświadczonym słowiesiu.

Mamy przecież już niepiśmienny, niegramotny, nieczytaty i niepisaty.

Kazimierz

Przepis i przekład - transkrypcja i translacja
  •  

Mislaus Lasota

Radopolska nazwa na autonomiczne maszyny/programy, tj. ,,robot", pod wpływem angielskim także ,,bot" i ,,-bot" (tj. jako końcówka), jako słowo czeskie pochodzi od słowa ,,robota".
Od różnych słów podobnie zakończonych można wynieść analogiczne nazwy:

robot kroczący - piechot
robot folgujący ochotom (zabawiający?) - ochot
robot kwaszący (np. ogórki octem) - kwasot
robot-przyzwoitka - cnot

Ogólnosłowiańska końcówka ,,-ota" między narzeczami bywa wymienna czy równoznaczna z końcówką ,,-ostь" (czyli -ość), stąd także:

robot czyszczący - czystot
robot wyrównujący teren - równot
robot miłujący - miłot
robot o wyglądzie gołej baby - nagot

I tak dalej...

Τόλας

Cytat: Mislaus Lasota w Czerwiec 27, 2023, 19:01:46Radopolska nazwa na autonomiczne maszyny/programy, tj. ,,robot", pod wpływem angielskim także ,,bot" i ,,-bot" (tj. jako końcówka), jako słowo czeskie pochodzi od słowa ,,robota".
Od różnych słów podobnie zakończonych można wynieść analogiczne nazwy:

robot kroczący - piechot
robot folgujący ochotom (zabawiający?) - ochot
robot kwaszący (np. ogórki octem) - kwasot
robot-przyzwoitka - cnot

Ogólnosłowiańska końcówka ,,-ota" między narzeczami bywa wymienna czy równoznaczna z końcówką ,,-ostь" (czyli -ość), stąd także:

robot czyszczący - czystot
robot wyrównujący teren - równot
robot miłujący - miłot
robot o wyglądzie gołej baby - nagot

I tak dalej...
...

robot do nauki języka polskiego - polot
robot do nauki języka tureckiego - turkot
zautomatyzowana gruszka do lewatywy - gruchot
robot do trzepania dywanów - trzepot
robot do zwabiania ptaków - ćwierkot
robot do dmuchania żab - żabot
robot do gier - grot
robot do ścierania, tarcia - tarot
robot do kąpieli - kąpot
robot do spowiedzi - grzechot
robot do kojenia starganych nerwów - kojot
robot do łamania szyfrów - łomot
robot do warzenia piwa - piwot
robot do popędzania konia w jeździe wierzchem - ostrogot
robot do symulacji życia - żywot
  •  

Świętopełk Kowalski

Żywot to robot do symulacji życia?

Co następne, klejnot to robot do klejenia czegoś?

Τόλας

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 28, 2023, 19:57:13Żywot to robot do symulacji życia?

Co następne, klejnot to robot do klejenia czegoś?
Absolutnie!
Robot do klejenia to byłby klejot.
Całkowicie bez sensu.
  •  

mijero

#2349
Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56przeczucie?
Nie to znaczenie. Miałem na myśli:
,,intuicja - 1) bezpośrednie, naoczne (oglądowe) i całościowe (jednoetapowe, ,,za jednym zamachem") ujęcie poznawcze czegoś; (...) Potocznie miesza się niekiedy i. z wyjątkowymi czy ponadnaturalnymi zdolnościami poznawczymi, przeczuciem, nadchnieniem lub nagłym wpadnieniem na jakiś pomysł czy rozwiązanie", Antoni Stępień, Wprowadzenie do filozofii.

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56rozumny?
Dopominasz się używania słowa rozum w znaczeniu sens?

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56układ
Nie sięgam ot jakiegoś czasu po to przyrostkowe u- we wtórnym znaczeniu. Mamy na przykład takie słowo ubrać w dwu przeciwstawnych znaczeniach. Można powiedzieć: ,,Ubrać osłódkę z choinki" oraz ,,Ubrać choinkę w osłódki". Nie chcę przykładać się do zamieszania.

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56grono?
Nie barzo.

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56istotny?
Nie otdaje zamierzonej ciężności.

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56nadzorować? panować?
Nie to znaczenie. Miałem na myśli to pierwe, pierwotne.

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56To jak informatyka wtedy?
Słowo informatywny nie stoi w związku s informatyka. Przymiotnikiem ot informatyka jest informatyczny.

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 25, 2023, 15:41:56obcykany?
Zbyt potoczne.

Wykazujesz zastanawiające przywiązanie do starych, znanych już słów, jak na osobę otdającą się tworzeniu słów nowych.

Moje:
miarkować – regulować (wychodzące z użycia słowo w nowym znaczeniu); miarkowany (miarkować) – regulowany, miarkujący (miarkować) – regulujący; miarkowanie (miarkować) – regulacja; miarkowny (miarkować) – regularny, miarkowność (miarkowny) – regularność; niemiarkowny (miarkowny) – nieregularny (s nawiązaniem do miarkownik)
nowota (nowy) – moda; nowotny (nowota) – modny; nowotnie (nowotny) – modnie; nowotność (nowotny) – modność; nowotnik i nowotnica (nowotny) – modniś i modnisia
otmiar – zegar (np. otmiar słuneczny); otmiarek – zegarek; otmiarowy – zegarowy (np. wieża otmiarowa)
pierwota (pierwy) – oryginał
wodzić – sterować (np. wodzić statkiem; rozszerzenie dziwnie wązkich znaczeń); wodzenie (wodzić) – sterowanie (np. tajniki wodzenia ludźmi); wodny (wodzić) – sterowny/sterowalny; wodność (wodny) – sterowność/sterowalność; wodnica (wodny?) – ster; wodnik (wodny?) – sterownik (np. naczaśnianie wodników); wodniczy (wodnica i wodnik) – sterowy (np. płetwa wodnicza) i sterowniczy (np. drążek wodniczy); wodzony (wodzić) – sterowany (np. samochodzik zdalnie wodzony); wodzidło (wodzić) – koło sterowe (np. trzymać wodzidło władzy); wodzidłowy (wodzidło) – sterowy (np. koło wodzidłowe); wodziec (wodzić) – sternik (np. dwójka bez wodźca); wodźczy (wodziec) – sterniczy; wodziećstwo (wodziec) – sternictwo i cybernetyka?; samowodny (wodny) – samosterowny (np. sąstaw samowodny); samowodność (samowodny) – samosterowność; samowód (samowodzić winno być podstawą?) – samoster i autopilot?
wzmiar (wzmierzyć) – tempo (np. wzmiar wzrostu, podkręcać wzmiar); wzmiarowy (wzmiar) – *tempowy; wzmiarownik (wzmiarowy) – tempomat

Ciekawe wyczytane:
miarkownik – regulator
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

Świętopełk Kowalski

#2350
Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Nie to znaczenie. Miałem na myśli:
,,intuicja - 1) bezpośrednie, naoczne (oglądowe) i całościowe (jednoetapowe, ,,za jednym zamachem") ujęcie poznawcze czegoś; (...) Potocznie miesza się niekiedy i. z wyjątkowymi czy ponadnaturalnymi zdolnościami poznawczymi, przeczuciem, nadchnieniem lub nagłym wpadnieniem na jakiś pomysł czy rozwiązanie", Antoni Stępień, Wprowadzenie do filozofii.

Uczucie? (np. "Mam dobre uczucie do liczb")

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Dopominasz się używania słowa rozum w znaczeniu sens?

Twoja propozycja także zawiera "rozum".

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Nie barzo.

Naprawdę? "Poszedłem z moim gronem znajomych na imprezę"

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Nie otdaje zamierzonej ciężności.

My na Śląsku często używamy wyrażenia ciężki zamiast "ważny". Przykład: "Dziadek ma jutro ciężki zabieg".

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Nie to znaczenie. Miałem na myśli to pierwe, pierwotne.

przegląd?

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Słowo informatywny nie stoi w związku s informatyka. Przymiotnikiem ot informatyka jest informatyczny.

Mea culpa.

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Zbyt potoczne.

Co w tym złego?

Cytat: mijero w Czerwiec 29, 2023, 18:44:06Wykazujesz zastanawiające przywiązanie do starych, znanych już słów, jak na osobę otdającą się tworzeniu słów nowych.

Po otrzymanej krytyce zmieniłem swoje podejście do Wysokopolskiego. Wysokopolski powinien być takim językiem, że nawet jeśli wytłumaczę to żulowi, że mam "uczucie do liczb" czy że "firma zrobi przegląd", to on zrozumie o co chodzi.

Pytanie brzmi, w jaką filozofię ostatecznie zmierzamy: czy prosty i "chłopski" Wysokopolski, czy wysoce kulturalny i elitarny Wysokopolski? Oto jest pytanie!

Świętopełk Kowalski

błędowytykalnia - szkoła

Do szkoły, podobnie jak do konfesjonału, nie chodzimy dla własnej przyjemności, ale właśnie po to, by móc się na naszych błędach nauczyć. Dopiero w domu (np. robiąc zadania domowe) uczymy się materiału, a w szkole nasza wiedza jest przepytywana, sprawdzana, i wytykane są nam błędy, których nie powinniśmy powtarzać, by móc rozwijać się umysłowo.

Łudomian

Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 30, 2023, 20:45:34błędowytykalnia - szkoła

Do szkoły, podobnie jak do konfesjonału, nie chodzimy dla własnej przyjemności, ale właśnie po to, by móc się na naszych błędach nauczyć. Dopiero w domu (np. robiąc zadania domowe) uczymy się materiału, a w szkole nasza wiedza jest przepytywana, sprawdzana, i wytykane są nam błędy, których nie powinniśmy powtarzać, by móc rozwijać się umysłowo.
Nie wiem, na ile przeglądałeś przeszłe wiadomości, ale złożenia są absolutnie ostatecznością.
Przy imek za dla czasu

Świętopełk Kowalski

Cytat: Grzybacz w Czerwiec 30, 2023, 21:21:57
Cytat: Świętopełk Kowalski w Czerwiec 30, 2023, 20:45:34błędowytykalnia - szkoła

Do szkoły, podobnie jak do konfesjonału, nie chodzimy dla własnej przyjemności, ale właśnie po to, by móc się na naszych błędach nauczyć. Dopiero w domu (np. robiąc zadania domowe) uczymy się materiału, a w szkole nasza wiedza jest przepytywana, sprawdzana, i wytykane są nam błędy, których nie powinniśmy powtarzać, by móc rozwijać się umysłowo.
Nie wiem, na ile przeglądałeś przeszłe wiadomości, ale złożenia są absolutnie ostatecznością.

wyprostownia?

Ainigmos

Mój:
gen - wród (wzorem naród)
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •