Narzecze wysokopolskie

Zaczęty przez Feles, Wrzesień 17, 2011, 14:10:35

Poprzedni wątek - Następny wątek

Łudomian

#2190
Cytat: mijero w Czerwiec 26, 2022, 20:39:37
Cytat: Grzybacz w Czerwiec 26, 2022, 20:18:07
Myślę, że powinieneś konfrontować każdy swój nowosłów z istniejącymi już słowiosy, ponieważ ciągle umyka ci np. alternacja r : rz – winno być mirstwo miast mirzstwo, tak jak mamy rodzimowierstwo.
Może palnę teraz strasznie ośmieszającym pytaniem, ale czy 'rz' nie jest zmiękczonym 'r', a przynajmniej głoską miększą ot 'r', choć jest stwardniałym 'r''? Bo zdaje się, że -ьstvo, powinno miękczyć głoskę: państwo < pan, bóstwo < bożstwo < bóg.
Istotnie jest to -ьstvo, ale akurat w przypadku takich zbitek spółgłoskowych r' nie przechodziło w rz, a miękkość ostatecznie zanikała. Podobnie z sufiksem -ny z psł. *-ьnъjь – mamy wierny a nie wierzny i mierny a nie mierzny. Jedynym znamym mi przeciwprzykładem jest chyba wietrzny, ale to ino wyjątek od ogólnej zasady.
Przy imek za dla czasu
  •  

dziablonk

#2191
Cytat: Grzybacz w Czerwiec 26, 2022, 22:28:45Jedynym znanym mi przeciwprzykładem jest chyba wietrzny, ale to ino wyjątek od ogólnej zasady.
No wiesz, jest jeszcze po-wietrzny, a poza tym... wewnętrzny, zewnętrzny, pieprzny, nieopatrzny... ;)
Znalazłem jeszcze po śląsku: jądrzny 'jędrny, świeży' oraz staropolski jątrzny 'ropisty, wrzodziejący'

CytatIstotnie jest to -ьstvo, ale akurat w przypadku takich zbitek spółgłoskowych r' nie przechodziło w rz, a miękkość ostatecznie zanikała.
Historycznie bym tu raczej widział  uproszczenie zbitki r(ż) + s -> rs;  element ż wypada dokładnie tak jak masz Paryż ale: paryski.
Natomiast zgadzam się, że jeśli rodzimowierstwo, to mirzstwo bez sensu. Albo rybki albo akwarium.
BTW, jak brzmi "bóstwo" po wysokopolsku?
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Τόλας

Trochę militarjów.

kaliber - prześwit, przeziór, przezór
kolimator - (światło)równacz? równica?
pancerz - zbroja
opancerzenie - ozbrojenie
pancerny - ozbrojny, ozbrojenny
balistyka - miotność
balistyczny - miotny
magazynek - zasobnik
lufa - cewa , beczuła
amunicja - strzeliwo
bomba - wybucha
bombardować - wybuszać
rakieta - odrzutka (<- nie jestem przekonany do tego)
granat - gronik (od "grono")
rewolwer - obrotnik, bębnowiec, bębnica
rewolwerowiec - bębnowcowiec 😬, bębnicznik 😬😅
pistolet - krócica, gnat 🙂
pistolet maszynowy - kulomiot, rozpylacz 🙂
karabin - palba, wystrzelica, albo analogicznie do krócicy - dłużyca, choć palba to mój faworyt ulubieniec
karabin maszynowy - palba samozasobna 🤔
granatnik - gronikomiot, wyrzutnik groników
moździerz - gronica
armata - cewnica
haubica - stromica
armatohaubica - półcewnica, cewnicostromica
artylerja - działowie
artylerja lufowa - działowie cewne, działowie beczułowe
artylerja rakietowa - działowie odrzutkowe 🤔
bombowiec - wybuszniec 😬
dron - samolotnik
kołowy transporter opancerzony - kołowy przewoźnik ozbrojony


Uwaga! Przyjmuję poprawki i uwagi krytyczne!

mijero

Ja tam do oceniania średnio się nadaję. Sam za dużo błędów robię. Pochwalam dążenia. Mogę napisać, że kilka sprawia wrażenie już gdzieś słyszanych: strzeliwo 'amunicja', cewa 'lufa', krócica 'pistolet'. Poza tym, zetknąłem się z nazwami: bębenkowiec 'rewolwer', przemiar 'kaliber', no i działo 'armata'.
Boć wiem, trzeba mi prawdę powiedzieć:
przez cudzy język w cudze ręce włodźstwa zachodziły.

dziablonk

wylogować się - wylgnąć :)
Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.

pipipipi

paywall - zapora płacowa

Skoro firewall, to zapora siecowa/ogniowa.
Discuck Inc.
Demokracja to ustrój w którym dwóch profesorów marksistowskich uniwersytetów może przegłosować menela spod budki z piwem - Zbyszek_Z
Są na tym świecie rzeczy które się filologom nie śniły.

Ainigmos

#2196
Mój z retoryki:
charientyzm, persyflaż - przewrotnia
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

Kubok

Familiolekt - rodzin(n)orzecze
Chronolekt - dziejorzecze
Grafolekt - pismorzecze
Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •  

dziablonk

Dziwno wam, iżem ja to tako pomieszany?
Jak ciećwierz przyszedłem w płatczyska ubrany.
  •  

Ainigmos

zespół Tourette'a - tikica
Słownictwo nie może upodobnić się do poharatanego wykorzeniającymi wtrętami drzewa bez korzeni - oto hasło czyścielskiego słowodzieja
  •  

SchwarzVogel

Toż to przecież tyczyca/ticzyca powinna być, żeby było po (wysoko)polsku?

  •  

Kubok

Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!

Dynozaur

Proponuję kurwicę - w końcu osoby cierpiące na to schorzenie dużo przeklinają (nie jest to regułą, ale z tym się choroba najpowszechniej kojarzy) xD

Ewentualnie Zespół Obajtka, ale czy nazwisko Obajtek ma słowiański rdzeń? Nie jestem pewien...
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
  •  

Kubok

A ja wpadłem na pomysł, który byłby idealny do wzbogacenia słownictwa wysokopolskiego. Co wy na to, żeby stworzyć internetową encyklopedię po wysokopolsku?
Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •  

Kubok


Ewentualnie Zespół Obajtka, ale czy nazwisko Obajtek ma słowiański rdzeń? Nie jestem pewien...
[/quote]
Tak, o + bajadać 'pleść, gadać'.

Precz z Dyskordem! Niech żyje forum i wiki!
  •