Eka vendlånðskjega jöreka

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Styczeń 05, 2015, 00:56:05

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Eka vendlånðskjega jöreka
Nauka języka wenlandzkiego
Zapraszam na kurs języka wenlandzkiego

Alfabet i wymowa
Aa - [ɑ], gdy nieakcentowane [ə]; np. arme-t 'ramię'
 • au - [ɑˑŭ]; np. august 'sierpień'
Åå -
 • ; np. ån 'on'
  • åu - [oˑŭ]; np. et dåub 'dąb
  Bb - [b ]; np. bakå-ta 'tył'
  Cc - [k], [s ]; np. cirk-et 'koło'; cancer-t 'rak'
  Çç - [s̠]; np. beç 'być'
  Dd - [d]; np. dam-et 'dom'
  Ðð - [ð]; np. ðen-t 'dzień'
  Ee - [ɛ] pod akcentem, gdy nieakcentowane - [ə]; np. (et) sen 'syn'
  Ff - [f]; np. fe-t 'byk'
  Gg - [g], przed »i« [j]; np. gåra-t 'góra'; gitar-t 'gitara'
  Ğğ - [ʝ]; np. mağe-t 'morze'
  Hh - [h]; np. hans-et 'własciciel'
  Ii - [i ]; np. niç-ta 'nić'
  Jj - [j]; np. jörek-et 'język'
  Kk - [k]; np. ker-t 'kogut'
  • skj - [ɕ]; np. skjerba-ta 'dziura'
  • kj - [ɕ]; np. kjerne 'czarny'
  Ll - [l]; np. liç-et 'las'
  Mm - [m]; np. mama 'mama'
  Nn - [n]; np. naga-ta 'noga'
  Oo -
 • ; np. okjant-et 'nowość'
  Öö - [ø]; np. vör-ta 'więź'
  • öi - [øˑĭ]; np. sjöit 'dziesięć'
  Pp - [p]; np. pepar-et 'papier'
  Qq - [gv] - tylko w duwznaku »qu«; np. quis-et 'kwiz'
  Rr - [ɹ]; np. rima-ta 'zima'
  • rt - [ʈ]; np. berdart-et 'mała skalna wyspa przybrzeżna'
  • rd - [ɖ]; np. gård-et 'miasto'
  • rn - [ɳ]; np.barna-ta 'brama'
  • rs - [ʂ]; np.irs 'jeść'
  • rz - [ʐ]; np. lirze 'bliżej'
  • rl - [ɭ]; np. karl-et 'król'
  Ss - [s ]; np. staç 'stać'
  • sj - [ɧ]; np. sjine-t 'siano'
  Tt - [t]; np. te 'ty'
  Uu - [u]; np. ulik-et 'obcokrajowiec'
  Vv - [v]; np. vada 'woda'
  Xx - [ks]; np. xero-t 'ksero'
  Yy - [i ]; np. psyse-t 'jaźń'
  Zz - [z], [s ]; np. zenit-et 'apogeum'

  Kim jesteś?
  Odmiana czasownika beç 'być'

  L.poj.

  • jås jes - ja jestem
  • te je  - ty jesteś
  • ån je - on jest
  • ana je - ona jest
  L.pdw.

  • nama jeva - my dwoje jesteśmy
  • vama jeva - wy dwoje jesteście
  • anama jeçe - oni/one dwoje są
  L.mn.

  • me jem - my jesteśmy
  • ve jeçe - wy jesteście
  • ani sa - oni są
  • ane sa - one są

  Skąd jesteś?
  Czasownik 'pochodzić' praktycznie już znacie jest to czasownik beç z przystawką ği i zaimkiem zwrotnym się se: ğibeç.
  L.poj.

  • jås ğijes mi - ja pochodzę
  • te ğije se - ty pochodzisz
  • ån ğije se - on pochodzi
  • ana ğije se - ona pochodzi
  L.pdw.

  • nama ğijeva se - my dwoje pochodzimy
  • vama ğijeva se - wy dwoje pochodzicie
  • anama ğijeçe se - oni/one dwoje pochodzą
  L.mn.

  • me ğijem se - my pochodzimy
  • ve ğijeçe se - wy pochodzicie
  • ani ğisa se - oni pochodzą
  • ane ğisa se - one pochodzą

  Jak poniektórzy zauważyli, zwrotność w języku wenladzkim różni się od polskiej tym, że zaimek zwrotny se w pierwszej osobie liczby pojedynczej brzmi mi.

  Państwa


  Venedlånd - Konstytucyjne Królestwo Wenedów
  Nirdnalånd - Rzeczpospolita Polska
  Gårðarikj - Ces. Rosyjskie
  Piklånd - Rep. Szkocji
  Tersalånd - Republika Pruska
  Reja - Związek Połabski
  Sorblånd - Republika Serbii Łużyckiej
  Nemslånd - Republika Szwecji
  Sumlånd - Księstwo Finlandii
  Miklalånd - Wolne Rzymskie Cesarstwo Konstantynopolu
  Vesmenlånd - Republika Irlandii
  Kjenlånd - Estonia
  Ramağe - Pomorze
  Dvusvör - Zjednoczone Królestwo Anglii i Walii
  Letevlånd - Księstwo Litewskie
  Latlånd - Zjednoczone Łotewskie Królestwo Kurlandii i Semigalii
  Denlånd - Księstwo Duńskie
  Rumunlånd - Królestwo Rumunii
  Ispanlånd - Demokratyczna Republika Hiszpanii
  Niderlånd - Zjednoczone Prowincje Niderlandów
  Portlånd - Republika Portugalii
  Belgilånd - Królestwo Belgii
  Luxemlånd - Wielkie Księstwo Luksemburgu
  Albalånd - Ludowa Republika Albanii
  Serblånd - Królestwo Wielkiej Serbii
  Kratlånd - Królestwo Wielkiej Chorwacji
  Slovenlånd - Republika Słowenii
  Slovlånd - Republika Słowacji
  Bulgarlånd - Cesarstwo Bułgarskie
  Macedonlånd - Wielkie Księstwo Słowiańskiej Macedonii
  Riklånd - Królestwo Grecji
  Jerznirikj - Republika Austrii
  Andor - Księstwo Andory
  Lihtenrstain - Księstwo Liechtensteinu
  San Marino - Republika San Marino
  Monak - Wielkie Księstwo Monako
  Kjernå Gåra - Księstwo Czarnogóry (w unii personalnej z Serbią)
  Sakslånd - Rzesza Księstw Niemieckich
  Turklånd - Sułtanat Turcji
  Itallånd - Cesarstwo Rzymskie Italii
  Franlånd - Republika Francuska
  Bosne - Federacyjne Serbsko-Chorwackie Kondominium Bośni i Hercegowiny
  Kjeslånd - Księstwo Czeskie
  Ledelånd - Rzesza Islandzka
  Narlånd - Królestwo Norwegii
  Urdelånd - Królestwo Węgierskie
  Ğimlånd - Państwo Papieskie w Rzymie

  Co niektóre miasta i regiony:
  Miklagårð - Konstantynopol
  Asmenlånd - Skandynawia
  Nåvlånd - Ameryka
  Ğimgårð - Rzym
  Sålmegårð - Nowogród Wielki
  Kjinegårð - Kijów
  Sjirkgårð - Bagdad
  Jårsalir - Jerozolima
  Varrsav - Warszawa
  Petergårð - Sankt-Petersburg
  Maskåw - Moskwa
  Landan - Londyn

  Dialog
  Pan Adam Janicki, polski obywatel, przypłynął promem do Stolicy Wenlandii - Remibergu (Remiberd) w ramach wycieczki po Skandynawii. Zanim jednak zwiedzi przepiękne miasta Wenlandii, musi przejść przez kontrolę paszportową.

  Låndbapera Kontroler (LK)
  Ani Adam Janicki (J)

  LK: Slavðen! Ve ğijeçe se frå?
  Dzień dobry! Skąd Pan pochodzi/przyjeżdża?
  J: Slavðen! Jås ğijes mi frå Nirdnalanda, frå Varrsava.
  Dzień dobry! Przyjeżdżam/pochodzę z Polski, z Warszawy.
  LK: Ak Ve rvåçe se?
  Jak Pan się nazywa?
  J: Jås rvåm mi Adam Janicki. Jemen: Adam, nazev: Janicki.
  Nazywam się Adam Janicki. Imię: Adam, nazwisko: Janicki.
  LK: Låndbapera, jås prasje Vås.
  Poprosiłbym Pana o paszport.
  J: Je, tak, jen me låndbaper.
  Jest, proszę, to mój paszport.
  LK: Sekundet, prasje Vås kjekåç.
  Sekunda, proszę czekać.
  J: Ja, asne.
  Tak, oczywiście.
  LK: A ði Ve rziveçe? V akåm gårði?
  A gdzie Pan mieszka? W jakim mieście?
  J: Jås rziva v Varrsavu.
  Mieszkam w Warszawie.
  LK: Jen bauðe urz usje. Tak, låndbaperet.
  To będzie już wszystko. Proszę, paszport.
  J: Ke Vås ðösi. Gutðen!
  Dziękuję Panu. Do widzenia!
  LK: Jås dål-be jes ke Vås dåbråu dårda.Gutðen!
  Życzę wam przyjemnej podróży (dosł. dałbym Panu dobrą drogę). Do widzenia!

  Zadanie
  Odpowiedz na pytanie:
  Ak te rvå se?
  Te ğije se frå?
  V akåm gårði te rzive?
  Akje je tve jemen?
  A nazew?