Świt Vegi

Zaczęty przez Lukas, Listopad 18, 2014, 22:06:08

Poprzedni wątek - Następny wątek

Lukas

Jest to świat z mojej powieści. Główną planetą jest Vega krążąca wokół Proximy centauri. Dzień trwa 28h, a rok 365 tych dni.
Najważniejszy kraj to Królestwo Aralii a głową państwa: JKM Olert IV Temoron, król, Arali, książę ingustijski, biskup diecezjalny Myth. Media są w 90% państwowe. Aralskie Radio i Prasa nadaje ze studia w Myth aralskojęzyczny program od 5-25 oraz ze studia w Pene ingustijskojęzyczny dwa kilkugodzinne bloki (wieczorny, dla drugiej zmiany).
 •  

Spiritus

Cytat: Lukas w Listopad 18, 2014, 22:06:08
Najważniejszy kraj to Królestwo Aralii a głową państwa: JKM Olert IV Temoron, król, Arali...

Janusz Korwin-Mikke Olert IV Temoron?
 •  

Lukas

JKM to Jego Królewska Mość, a dalej:
Stolica: Myth
Największe miasto: Pene
Władzę ustawodawczą stanowią ministerialne komisje, których członkowie są wybierani w wyborach większościowych z listy ogólnokrajowej na okres do dymisji, na żądanie, przez ministra lub referendalnie.
Dominującym Kościołem jest Kościół Toriański. Jest Kościołem politeistycznym posiadającym diecezje w całym znanym wszechświecie. Centrum tego kościoła stanowi Pene
 •  

ShookTea

Odkop, ponieważ mogę. Zresztą, dopiero niecały miesiąc, więc chyba się nie liczy.

Ewentualne planety mogą krążyć wokół Proximy Centauri w odległości nie większej, niż 0.5 AU, podczas gdy planeta o okresie obiegu równym 365 dni musiałby krążyć na odległości 1 AU.
 •  

Henryk Pruthenia

Planeta może szybciej lub wolniej biedz po orbicie. Nie wiem, jaką wielkość ma ta gwiazda, ale jest to możliwe.

A. Już wiem. Gwiazda jest mała, więc powinno wszystko być spoko. Tylko, że to jest układ potrójny, i oczywiście, przy dość świeżym osadnictwie wszystko powinno być dobrze, ale jeżeli to jest tamtejsza cywilizacja, to racji bytu zbytnio by nie miała.

ShookTea

Wspomniałem, że większe planety nie mogą krążyć dalej, niż 0.5 AU, ponieważ Proxima jest zbyt małą gwiazdą i widziany byłby ruch jej środka masy wokół wspólnego centrum masy Proximy z planetą.

Żeby było jeszcze śmieszniej, Vega wykonuje orbitę w ciągu 365 dni (w sumie tutaj jeden dzień to 28 godzin, więc orbita wynosi prawie 426 "naszych" dni).
Ekosfera Proximy (czy sfera wokół gwiazdy, na której może istnieć ciekła woda i masa innych rzeczy pozwalających na przeżycie, a tym bardziej stworzenie cywilizacji) utrzymuje się w odległości od 0.023 do 0.054 AU, co ustala okres orbity na... 4 do 14 "naszych" dni.
Jakby tego było mało, grawitacja gwiazdy zschynchronizowałaby obrót takiej planety wokół własnej osi tak samo, jak Ziemia robi to z Księżycem, co sprawiłoby, że jedna ze stron planety byłaby stale oświetlona, a druga w ciągłej ciemności.

Przed takim "kataklizmem" mogłaby chronić atmosfera, która z kolei zostałaby zniszczona przez jeden z wielu rozbłysków gwiazdy, które zdarzają się kilka razy w miesiącu :P

A Vega? Cóż, jeśli istnieje, to jest na niej zimno, jak na Plutonie.
 •  

Lukas

Nie czepiajmy się . Na Vedze nie jest zimno, ale planeta jest mniejsza od Ziemi i prze to pozbawiona typowej dla Ziemi strefy klimatu wybitnie wilgotnego jak i tundry. Bieguny porasta las borealny.

Cywilizacja

Cywilizacja Vegańska istnieje dużo wcześniej jako, że istotami rozumnymi rdzennie zamieszkującymi Vegę są gryzonie z rodzaju mus. Nie oznacza to wcale, że w renesansie kiedy na Vegę przybyli pierwsi Ziemianie na maszynach latających projektu Leonarda da Vinci Veganie żyli jak w naszej epoce brązu, jednak znając pismo (przynajmniej ludy środkowo pełskie), czyli abugidę ingustijską.

Królestwo Aralii

Głowa państwa: Olert IV Temaron
Szef rządu: Raisa Mariovna Radastani
Stolica: Myth (1 mln mieszk.)
Największe miasto: Pene (5 mln mieszk.)
Ustrój: Monarchia Konstytucyjna
Język urzędowy: aralski, ingustijski
Ustrój

Władzę ustawodawczą pełnią ministerialne komisje licżące po 12 osób w każdej z ministrem jako przewodniczącym. Skład komisji powołuje:
- minister 3 osoby
- król 4 osoby
- wyborcy 4 osoby
Nie istnieje kadencyjność powołanie następnego członka występuje po dymisji lub ustąpieniu dobrowolnym
Podobnie wybierani w wyborach powszechnych są też ministrowie, a ministerstw jest mniej niż w Polsce
- Ministerstwo Edukacji, Kultury , Nauki i Sportu
- Ministerstwo Finansów i Skarbu
- Ministerstwo Gospodarki i Pracy
- Ministerstwo Wojskowości
- Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
- Ministerstwo Spraw Zagranicznych
- Ministerstwo Rolnictwa
- Ministerstwo Zdrowia, Ochrony Środowiska i Polityki Społecznej
Ministerstwo Sprawiedliwości
Osobne ministerstwa istnieją też dla Regionu Autonomicznego Ingustiji, a władzą wykonawczą w oby częściach jest król. Władzę sądowniczą stanowią niezawisłe sądy zawsze orzekające w składzie sędzia, adwokat, prokurator. Najwyższy trybunał sądzi  czynnych polityków i członków rodziny królewskie, także rozstrzyga spory konstytucyjne. Jego skład jest sześcioosobowy i składa się z ministrów i wiceministrów sprawiedliwości obu części Aralii.

Istnieje szlachta, która posiada trzy dziedziczne z ojca na syna tytuły (kobiety przejmują zawsze pozycję społeczną  taką  jak męża)
- Hrabia - najniższy tytuł szlachecki
- Baron
- Książę - tylko dwa rody (Ankawidów i Edenharów)
Szlachta może posiadać wsie wraz z chłopami odrabiającymi pańszczyznę. Chłopi pańszczyźniani którzy stanowią jakieś 35-40% ogółu mieszkańców wsi (reszta wolni chłopi) Jest to jedyny przywilej szlachty jaki ostał się do czasów współczesnych akcji powieści.

Szkolnictwo

Szkolnictwo w Aralii nie jest obowiązkowe, ale raz zapisane dziecko musi uczęszczać do szkoły tego typu jak w Polsce. Mimo to jedynie rodziny patologiczne i bezrolni chłopi nie potrafią czytać i pisać. Szkolnictwo rozpoczyna się w wieku 7 lat. Sześcioletnia szkoła elementarna uczy następujących przedmiotów:
- jezyka wykładowego
- drugiego języka urzędowego
- Edukacji humanistycznej
- matematyki
- edukacji przyrodniczej
Kolejnym etapem szkolnictwa jest szkoła sześcioletnia, gdzie przedmioty są bardziej podzielone jak w Polsce:
- Gimnazjum (humanistyczne) lub
- szkoła realna ( zawodowa z maturą) lub
- szkoła zawodowa (bez matury, 4 lata)
Matura zdawana jest z :
języka wykładowego pisemny
matematyki pisemny
drugiego jezyka urzedowego pisemny lub ustny
dwa wybrane przedmioty jeden pisemny drugi ustny
Szkoły są płatne, ale konstytucja gwarantuje dostęp dla każdego (szreg stypendiów nawe to 100% czesnego)
Studia wyglądają podobnie jak  u nas, ale nie ma prac magisterskich i licencjackich a dwustopniowe są głównie zaoczne. Nie iestnieją prace magisterskie tylo zaliczenia na ocenę z każdego przedmiotu.l Przy czym dany przedmiot jest wykładany nawet przez 2-3 lata.

Religia

Prowie 80% Araklczyków i Ingustijczyków( region Autonomiczny Ingustiji) należy do politeistycznego Kościoła Toriańskiego,  15 % stanowią wierni Kościoła Ewangelicko-Reformowanego w Rzeczypospolitej Polskiej należący do diecezji Mythsko-Tahirskiej (dobok warszawsko Łódzkiej i wileńsko-Kaźmierzowskiej). Pozostałe 5% to pozostałe kościoły i zwiazki wyznaniowe.

Sytuacja prawna

Istnieje kara śmierci wykony wana na oczach całego zakładu karnego za szpiegostwo i niektóre morderstwa. udowodnienie sądowne szpiegostwa na szkodę kraju jest równoznaczne z wyrokiem śmierci. Marihuana jest nie tylko legalna ale podlega monopolowi państwowemu. Obowiązuje całkowity zakaz importu konopi jak i gotowych skrętów czy suszu. A gotowe skręty rodzimej produkcji są sprzedawane na sztuki w sklepach tytoniowych.
Nie istnieje ograniczenie wiekowe na alkohol i wyroby tytoniowe, ale tylko patologiczne dzieciaki po nie sięgają Większość lokali zabrania palenia bądź wydziela osobne sale, ale małe bary nastawione na piwo nie podejmują tego typu działań w obawie o gości.
Wszystkie zawody wymagają kas fiskalnych, a prostytucja jest taktowana jak normalna działalność gospodarcza, a domy uciech są traktowane jak firmy. jedynym przestępstwem z tej branży w Aralii jest zmuszanie do nierządu ścigane z urzędu.
Istnieje powszechny dostęp do broni, ale raczej nikt nie nosi przy sobie pistoletu, gdyż popularniejsze są rewolwery i broń biała od noża po dwuręczny miecz.

Demografia

50 mln.mieskańców Aralii z czego 90%Aralczycy  9% to Ingustijczyscy, 1% reszta.
Większe miasta jak Pene, Myth, Metronomos, Horror Town czy Tahir borykają się z problemem bezdomności poniżej 18 r.ż. (chłopcy). Te brudne obdartusy skupiający się w kilkuosobowych bandach trudnią się kradzieżami żebraniem i wymuszeniami od rówieśników. Zwykle przewodzi im najstarszy chłopak.

Torianizm

Torianizm to politeistyczne wierzenia aralsko-ingustijskie uporządkowane w spójny system religijny, sprowadzający się do pojęcia iż każda istota rozumna jest zabawką w rękach bogów.

Zaratusztra - ociec i król bogów przedstawiany jako siwobrody starzec, mąż Elen, ojciec Heliosa. poświęcona jest mu niedziela, kiedy wyznawcy składają mu na ofiarę kadzidło, jego kapłani noszą czerwone płaszcze kolor czerwony
Elen - bogini małżeństw i rodzin, żona Zaratusztry przedstawiana jako młoda, piękna kobieta, w soboty na nabożeństwach ku jej czci błogosławi się dzieci, jej kapłani noszą szary dres i kapcie, kolor biały
Helios - bóg dziennej gwiazdy, stwórca istot rozumnych nabożeństwa odbywają się w dowolny dzień tygodnia za dnia, jego kapłani odprawiają nabożeństwa w spodenkach plażowych, kolor złoty
Luna - żona Heliosa, bogini nocy i przeznaczenia, przedstawiana z czarnymi skórzastymi skrzydłami, na jej nabożeństwach wyznawcy wyznają grzechy  podczas przebłagania duchownemu na ucho ( wspólne rozgrzeszenia), strój liturgiczny granatowa piżama, kolor granatowy
Diuna - bogini wody, siostra Luny jej duchowni noszą skafandry Siebiego,  kolor niebieski
Dżina - bóg nauki, magii i medycyny, brat-bliźniak Bachy, mąż Szinto, jego duchowni noszą czarne togi i uniwersyteckie birety w święto przypadające 1IX ofiaruje się przybory szkolne
Baha - bóg techniki i rzemiosła, mąż Diuny jego kapłani noszą niebieskie ogrodniczki i takież bluzy na guziki.

c.d.n.
[/size][/b]
 •  

Todsmer

Cytat: Lukas w Styczeń 30, 2016, 00:26:04(...) jej kapłani noszą szary dres i kapcie, kolor biały (...)
Przyznaj się, że ten konworld to trolling.

Cytat(...) strój liturgiczny granatowa piżama, kolor granatowy (...)
No przyznaj się, naprawdę :D
 •  

Caraig

CytatCywilizacja Vegańska
Widzę, co tu zrobiłeś.
 •  

Lukas

Może jest niezbyt powążnie ale nie trolluja i nie chca tygo robiyć
 •  

Lukas

Szinto - bogini miłości i płodności (nie seksu) - żona Dżiny, jej kapłani noszą strój ludowy wzorowany na: https://www.polskatradycja.pl/folklor/stroje-ludowe/slask/119-stroj-bytomski.html (tylko czerwony zamiast beżu) i czerwone kalosze, na czwartkowych nabożeństwach składa się ofiary z płodów rolnych, które są rozdawane jak komunia święta na tym samym nabożeństwie
Krom - bóg, wojny, sportu i podróży, syn Dziny i Szinto kapłani noszą strój w kolorze khaki:
http://www.munduryczarnecki.pl/wspolczesny_jezdziec,uniform_meski-135.html,  kapłanki http://www.munduryczarnecki.pl/wspolczesny_jezdziec,uniform_damski-134.html na wtorkowych nabożeństwach składa się ofiary z ssaków jadalnych (oprócz świniowatych)
Weles - bóg umarłych, piekła i seksu,  nieślubny syn Bahy i Szinto,  na piątkowympodczas Introitu kapłan wylewa na przykryty obrusem ołtarz krew z fiolki, która pochodzi z ofiar składanych Kromowi. Jego kapłani (wyłącznie mężczyźni) noszą czarne obcisłe bokserki a w porze chłodnej czarne butki do połowy  łydek z miękkiej skórki z podeszwą z tego samego materiału oraz czarny szlafrok z kapturem sięgający do butów.
Biskupi noszą ponadto pektorał przypominający ten arcykapłański z Świątyni Jerozolimskiej tylko nie ma imion na kamieniach, święty znak torianizmu trójkąt równoramienny fioletowy biret
 •  

Henryk Pruthenia

Za wykorzystywanie realnych wątków religijnych ucinane będą członki.

Lukas

 •  

Feles

Cytat: Henryk Pruthenia w Kwiecień 05, 2019, 21:42:24
Za wykorzystywanie realnych wątków religijnych ucinane będą członki.
Ale za mówienie o nich w jahałatowniku, czy w ogóle?

Przepraszam za nawiązywanie żartem do postów na PFJ sprzed kilkunastu lat, jestem okropną osobą.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •