Twórczość w użyciu > Tłumaczenia

Bajka Schleichera

(1/15) > >>

Hapana Mtu:
Stary temat

nienazwany 2
mertza ât ukeğa
petre puğ ukeğa zebra văglaz ne mertza pas, ksã shlăfik seka si skaz; âbară ğẽz mẽda gradaz ne sekẽk pas, bufîghanke arĩ mẽda gulaz ne seğbãk pas, ĩsã duma âğisaz apît ne s elak pas. „silagaz funtes, ksus, ne ğã nĩsha ĩsã pas, ne nep pi zhăpar ukeğa pas, văglatu ska” zebra blablaz ukeğa far ne mertza pas. „mertza, ne nep ska tũshmar, uğ silagağ funtes, ksus, nals shlăfyt ryba lî la lăshăpik la ne ĩsã letzâ pas, văglağ uğ pas. ât mertza shlăfik ska si”. ksus nep zebra tũshmaz ne mertza pas, lî ich kăshkăkan duma dumaz.

Canis:
Te, ale jak robicie posty z gatunku "stary temat", to wklejajcie i tu o co w nim chodziło... Wklejam treść tej bajki po polsku:

Owca i konie

Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie; jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

Ghoster:
Tatlimui:

: Owca i konie
Na wzgórzu owca, która nie miała wełny, zobaczyła konie; jeden ciągnął ciężki wóz, drugi dźwigał wielki ładunek, a trzeci wiózł szybko człowieka. Owca rzekła do koni: „Serce mnie boli, widząc, co człowiek nakazuje robić koniom”. Konie odpowiedziały: „Słuchaj, owco, serca nas bolą, kiedy widzimy, jak człowiek, pan, zabiera twoją wełnę na płaszcz dla samego siebie. I owca nie ma wełny”. Usłyszawszy to, owca pobiegła przez równinę.

: Catatlo xo michuilexitzo
Catatlo hapa rapaki ic huepetitl tzoca michuilexitzo necatzoi; aro cazatipi orexohui titlakai, chueo maplatlozu mitlin rukoi, peca pehuotlotl mikihuipi raha. Catatlo ki michuilexitzo catzoi; „tzicoplatazoalu huapirai meo necatzoi pehuotlotl tzoca michuilexitzo comitlei”. Michuilexitzo catzohuo: „Catatlo miplizaik, tzahicoplatazoalutz meo nacacohuo pehuotlotl huorapaki ca mehuoceicl meploti xexo. Xo catatlo hapa rapaki”. Catatlo ki mecuetlicl mahuaraxai meo miplizai.
[katatlɔ ɕɔ mikwilɛɕiʦɔ]
[katatlɔ hapa ɾapaki is wɛpɛtitl ʦɔka mikwilɛɕiʦɔ nɛkaʦɔi; aɾɔ kasatipi ɔrɛɕɔwi titlakai, kwɛɔ maplatlɔsu mitlin ɾukɔi, pɛka pɛwɔtlɔtl mikiwipi ɾaha. katatlɔ ki mikwilɛɕiʦɔ kaʦɔi; „ʦikɔplatasɔalu wapiɾai mɛɔ nɛkaʦɔi pɛwɔtlɔtl ʦɔka mikwilɛɕiʦɔ kɔmitlɛi”. Mikwilɛɕiʦɔ kaʦɔwɔ: „katatlɔ miplisaik, ʦahikɔplatasɔaluʦ mɛɔ nakakɔwɔ pɛwɔtlɔtl wɔɾapaki ka mɛwɔsɛikl mɛplɔti ɕɛɕɔ. ɕɔ katatlɔ hapa ɾapaki”. katatlɔ ki mɛkuɛtlikl mawaɾaɕai mɛɔ miplisai]

Henryk Pruthenia:
Zapadni slavlang:

Оѵѣца й коньӥ

На хъльме оѵѣца, котораа не ꙓмела ѵълны, уѵижела коньӥ; ежыын чѧгнѫѫл чѧзѣчыы ѵоос, дружыы жѵигаал ѵеличыы груус, а  чечыы ѵеес быстро ц├ѡлоѵѣка. Оѵѣца жекла коньеем: „С├ѡрцце у мене болиит, ѵижѫцьо, цъто ц├ѡлоѵѣѣк пшыказуеет жѣлачы коньеем”. Коньӥ отъсказали: „Слусяай, оѵѣце, с├ѡрцце у наас болѧѧт, къгда ѵижыым , каак ц├ѡлоѵѣѣк, госпожыын, ѧѧл тѵоѩ ѵълнѫ по пласцю самъму себе. Й оѵѣца не ꙓмеет ѵълны”. Услусяав оѵо, оѵѣца побегла скѵось пласцинѫ.

Asgair:
Anāril:

Na-qarasā qunna yawwu šaytirā’ naħari, inna sa’īl θahtā muczīri imqāfa, wa-ka’īn sarrarā cizāri ilmāra, wa-tāru carnā ħamīsū išxāran. Qurra yawwu naħarin: „Aclamīn θarnanū, qanīnūn tāri actalīla naħar”. Qurra naħar: „Ilsit yawwu, aclamīm θuranānū, qanā’inūn, yā tāru an-hurūn callā šayti an-yawwā na-silāxūn atratin. Wa-ayra šaytu na-yawwā”. Inna yawwu lustiyāt, nusqā ka-šaqlaynin.

Nawigacja

[0] Indeks wiadomości

[#] Następna strona

Nie udało się pochwalić
Pochwalanie...
Idź do wersji pełnej