Język ahtialański

Zaczęty przez Canis, Styczeń 31, 2015, 12:34:50

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pluur

To może ja; wchodziłem tutaj, aby właśnie posłuchać jak ów mityczny język brzmi. Pojedyncze słowa podobały mi się, i to nawet bardzo, acz w połączeniach paru zdań, jak w tamtym powyższym tekście po prostu traci to cały swój urok, gdybym to usłyszał w jakiejś piosence powiedziałbym, że to jakiś postsovietuslang z Azji Środkowej, czy jakiejkolwiek innej, jedno co mi się nasuwa to: tadżydzki/UzBecki/kazachski etc, bardzo podobne k nim.
  •  

Canis

#16
Panie i panowie,
Ogłaszam, że udało mi się przetransliterować cały słownik ahtialański tak, żeby był gotowy na następną lekcję w weekend. Dam wtedy jakieś ambitniejsze zadanie domowe.
Naprawdę nie chce mi się rysować tabletem tych literek w tym tygodniu...
http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:Ahtiala%C5%84ski

Jak zawsze, kłaniam się nisko i proszę o komentarze, również do nagrania tekstu z poprzedniej lekcji,
t. Canis
  •  

CookieMonster93

Ta dykcja! Dopiero przesłuchałem nagrania. Wszystkie lecą do fæpfolderu.
Przypominasz mi jakiegoś lektora, ale nie jestem w stanie powiedzieć jakiego.
English C1/2 Nederlands B2/C1 中文 B1 Čeština A2/B1
  •  

Canis

#18
LEKCJA 3: ŻE CO...? JESTEM PRZYGŁUCHY
Dziś, z fonetyki, wprowadzę do samogłosek krótkich i kumulatywnych oraz do mlasków. Głębiej poznamy superpartykuły i dowiemy się, jak ahtialańska składnia traktuje niektóre konstrukcje. Spróbujemy policzyć do dziesięciu i do szesnastu.
Najmocniej przepraszam, ale omyłkowo w pierwszej lekcji wrzuciłem mocno przestarzały układ klawiatury do SC UniPad. Załączam nową wersję.

1. O Conworldzie
Ahtialia mieści się na planecie nazywanej Haivööri, krążącej wokół gwiazdy nazywanej Xar [xsar]. Haivööri ma kilka kontynentów, które są od siebie izolowane politycznie i kulturowo od setek lat, i obecnie widoczna jest też różnica rasowa między mieszkańcami. Ahtialia leży na sporym kontynencie półkuli południowej, zwanym Mikui. Państwo zwane Związkiem Ahtialańskim stanowi federację pięciu republik, posługujących się z grubsza tym samym językiem (ahtialański ayllawai, ahtialański ahtianti, ahtialański palan). Oprócz niej, na kontynencie leży stosunkowo niewielka Amultia, a także Królestwo Makratii.

Makratia odpowiada idei tego języka, który wymyślałem jako szczeniak na krótko przed ahtialańskim. Makracki był dla mnie na początku najważniejszy. To się zmieniło po kilku latach. Moje źródło pisane z 2003 roku mówi, że było to w 2000. W historii conworlu wytłumaczyłem tą zmianę wielką wojną 1998 - 2001, zwaną Wojną Dystansową od masowego użycia broni artyleryjskiej. Sporo informacji o historii Ahtialii można nadal znaleźć na wiki: link.
Suchar w temacie
[Zamknij]

2. Fonetyka
Jeżeli chodzi o fonetykę - dopiero dziś zrobi się naprawdę dziwnie. Samogłoski długie i mlaski.
♫♬♬
Sар хнотту sынs љөр,
аљін-ік моу ҙєн sє па љан.
Sар Харня, Каміва, Тураака,
Паљан sє үљка Ан.

Нӓна єшёдоҁуҙіӧвsт
тъєрдук хаттамур,
Фрєо ір ван sір бааs,
sатін зааравsтӧд.
Napisałem kiedyś to w formie piosenki (czytam bez śpiewania) i tak mi się utrwaliło. Muszę pogrzebać w papierach co te wszystkie słowa dokładnie znaczyły. O ile pierwszą zwrotkę rozumiem (Z gór spływa deszcz, który przynosi życie na ziemię, od Harnii, Kamivy, Turaaki, Palan, aż do An), o tyle pierwsze dwie wersy drugiej zwrotki są dla mnie niepojęte, dwie ostatnie znaczą Nareszcie mam siły, aby stanąć do boju.
Spoiler
[Zamknij]

Ahtialański pierwotnie miał tyle samogłosek, co i polski. Koło 2006, może 2007 roku (a może wcześniej?) wprowadziłem długie samogłoski, zainspirowany fajnie wyglądającym na piśmie niderlandzkim. To jednak, jak się to wymawiało oraz dziś wymawia, to zupełnie inna bajka.
а аа
є єє
о оо
у уу
і и
ы ыы
ө өө
ү
Spoiler
[Zamknij]
Pierwotnie podwojone literki oznaczały po prostu długi dźwięk, i mieliśmy tylko а, є, і, о, у, ы oraz ich dłuższe odpowiedniki. Kiedy ten język zacząłem wymawiać głównie w szepcie, zamiast długości raczej zrobił się podział na lenis (słabe) i fortis (silne), tym drugim towarzyszył wyraźniejszy wydech, tak jakby krótkie były mówione szeptem, a długie - głośno, ale bezdźwięcznie. Była też zmiana tonu na rosnący albo opadający. Gdy taki układ przeszedł do głośnej wymowy, pojawiło się to, co mamy teraz.
а [ä], [ɑ] аа [ã̤ː] ♫♬♬
є [ɛ̝] єє [ɛ̤̃ː] ♫♬♬
о [ɔ̝] оо [õ̤ː] ♫♬♬
у [ u ] уу [ṳ̃ː] ♫♬♬
і [ i ] и [iː] ♫♬♬
ы [ɨ] ыы [ɨ̤] ♫♬♬
ө [ɘ] ♫♬♬ өө [ɞ̤̆ɘ̤] ♫♬♬
ү [i˞] ♫♬♬
Słowa z tymi dźwiękami:
мара ['märä] "witraż", трівна ['triŭnɑ], маара ['ma̤ːrä] "świat" ♫♬♬
нє [nɛ] "nie", нєє [nɛ̤ː] "pan" ♫♬♬
дон [dɔn] "trzynaście", доон "świeca" ♫♬♬
аакаару [a̤ːka̤ː'ru] "mur obronny", томынуу ['tɔmɨnṳː] "wracać" ♫♬♬
кіни [ki'niː] "sława", кини [kiː'niː] "narzędzia" ♫♬♬ <-- W tym słowie słychać też inny proces fonetyczny, n-fortis.
sакырє [sä'kɨɾɛ] "poziomy", кыых [kɨ̤ːx] "samotność" ♫♬♬
sанвөі ['sänwɘˌi] "zamek" ♫♬♬, вөөрт [vɞ̤̆ɘ̤rt]  ♫♬♬
sү [si̴] "dalej!", үљка ['i̴ʎ͡ʑkä] "tydzień" ♫♬♬

Kliknięcia
Termin fonetyczny "mlask" tu do końca nie pasuje, bo ahtialański traktuje ejektyw języczkowy jako mlask, wobec tego mówmy raczej o "kliknięciach". Są to dość rzadko występujące dźwięki, i wyróżniamy następujące:
нъ [ŋǀ] чомєнъаі ['t͡ʃɔmən|äˌi] "dzwon" ♫♬♬
тъ [ŋǃ˞] тъєsєвsт ['ŋǃ̴ɛsɛŭst] "związać" ♫♬♬
тъу [ŋǃ˞ʷ] тъуаравас [ŋǃ̴ʷäräŭäh̪͆] "idę przez" ♫♬♬
къ [qʼ] вар хакъ [wär ʜɒːqʼ] "ja jestem" ♫♬♬
Spoiler
[Zamknij]

3. Superpartykuły
To są te partykuły, które stawiamy na początku zdania, aby nadać mu określoną funkcję.

Po ahtialańsku nie pytamy "ile masz lat". Zamiast tego sygnalizujemy pytanie i dodajemy "twoje lata".
Шах· ірљу кады? [ʃaːʢ irli̴ kä'dɨ] "Ile masz lat?" ♫♬♬

W ten sposób można mieć na myśli praktycznie wszystko. Aby spytać o to, czy pada, zadajemy po prostu pytanie o pogodę.
Шах· sөө? [ʃaːʢ sɞ̤̆ɘ̤] "Jaka jest pogoda?"  ♫♬♬
Spoiler
[Zamknij]
Na tej samej zasadzie można zrobić właściwie wszystko potrzebne do komunikacji.

Пү·нє· ка хат уҳєр, ачєма· ка хат кіар. ['pi̴nɛ kä xät u'ʜɛr . ä't͡ʃɛmä kä xät kĭar] "Nie wygląda na chorą, mam nadzieję, że jest zdrowa."  ♫♬♬
Spoiler
[Zamknij]

Listę tych funkcyjnych słówek znajdziecie na nowej stronie słownika, w pełni przetransliterowanego na współczesną cyrylicę. http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:Ahtiala%C5%84ski

3. Liczby
Ahtialański wyznaje dwa systemy liczenia. Do normalnego conlangerskiego użycia stosujemy system dziesiętny. Conworld wykorzystuje raczej system szesnastkowy, choć dziesiętny jest mu znany.
Cyfry mają swoje przedrostki, które doklejane do rdzeni o znaczeniu dziesiątek, setek lub tysięcy, dają większe liczby. Na przykład, cyfra trzy to ізна, a jej przedrostek to i-. Po dostawieniu do rdzenia setek, тра, postaje nam ітра, co znaczy "trzydzieści".
кшєг (кі-) [kʃɛg] - 0 zero
оноз (о-) [ɔ'nɔz] - 1 jeden
дуі (ді-) [dwi] - 2 dwa
ізна (і-) ['iznä] - 3 trzy
пає (пі-) ['päɛ] - 4 cztery
јауа (ω-) ['jaua] - 5 pięć
црє (бі-) [t͡ʃrɛ] - 6 sześć
варє (ві-) [wä'rɛ] - 7 siedem
лаѯу (љі-) ['ɫäxsu] - 8 osiem
наі (ні-) ['näi] - 9 dziewięć
мєа (мі-) ['mɛä] - A (10) dziesięć
sів (sі-) [siw] - B (11) jedenaście
ӓгє (аі-) ['äjgɛ] - C (12) dwanaście
дон (до-) [dɔn] - D (13) trzynaście
шаг (ші-) [ʃag] - E (14) czternaście
ыљ (ы-) [ɨʎ͡ʑ]- F (15) piętñaście
хаӳѯ [xä'jɨxs], кіраја [ki'räjä] - 10 (16) szesnaście
♫♬♬


4. Zadania
Powiedz/zapytaj po ahtialańsku...
1. Ile masz domów?
2. Nie wolno ci używać zegarków.
3. Wierzę, że ta biblioteka należy do narodu.
4. Mam nadzieję, że poczekasz na mnie.
5. Wygląda na to, że jej pies jest na balkonie.

Co to znaczy?
1. Вар кікіановsтарт бољтє.
2. Тљамі хазаі аак заар ю ірљі кірваі.
3. Нє· хаљавsт sар вар.
4. Љуті заітъан, сін таар sу sокон, нєє ӓшавsтӧд.

Oceń temat i pozostaw komentarz!  :-)
  •  

Mônsterior

#19
Ahtaliański zapada w pamięć, to jeden z języków, bez których to forum nie miałoby ważnej części swej tożsamości. W dodatku język wciąż żyje i się rozwija, a to po kilkunastu latach powód do dumy :) przesłuchałem nagrania, język nie brzmi aż tak nieprzystępnie, jak wynikało z opisu. No, ale Ty masz bardzo ładny głos, być może gdyby nagranie pochodziło od poseł Senyszyn, byłoby kiepsko :) choć ahtaliański to zupełnie nie moja estetyka, bardzo mi imponuje i trzymam kciuki za jego dalszy rozwój!! PS błędnie zapisałem nazwę języka, bo w tej postaci od lat funkcjonuje w mej pamięci :P nie skoryguję, niech zostanie dla potomnych.
  •  

Canis

Dzięki! Może być i "ahtaliański", czemu nie?
Jak się znajdzie jeszcze jeden czy dwa komentarze, to wrzucę kolejną lekcję.
  •  

Henryk Pruthenia

Ja ostatnio sobie ściągnąłem wszystko o ahtialańskim w pedeefik i jak mam nudne zajęcia to próbuję sobie przyswoić.

I oczywiście czekam na następną lekcję!

Canis

Cytat: Henryk Pruthenia w Marzec 14, 2015, 10:39:31
Ja ostatnio sobie ściągnąłem wszystko o ahtialańskim w pedeefik i jak mam nudne zajęcia to próbuję sobie przyswoić.

I oczywiście czekam na następną lekcję!
WTF, serio?
Przecież to tylko stary nooblang z poronioną wymową.

W ten weekend na bank nie dam rady zrobić następnej lekcji (no dobra, może jutro znajdzie się chwilka żeby chociaż bez nagrań wrzucić), ale w tygodniu postaram się wrzucić coś dalej. Podstawy gramatyki mamy praktycznie obcykane, pozostają ćwiczenia, tłumaczenia, utarte wyrażenia i tak dalej.
Poza tym, w słowniku pewnie przydałoby się zaznaczyć akcenty, chociaż orientacyjnie... może się w tygodniu do tego przyłożę.
  •  

Henryk Pruthenia

Wiesz, nie myśl sobie za dużo, ale ahtialański jest dość prostym językiem, i chyba nigdy nie zamierzam wyjść poza gramatykę, fonetykę i parę podstawowych wyrażeń i słów. No cóż, gdyby był większy korpus tekstów, alibo piosenki, to kto wie :)

Canis

Spoiler
>włącz słownik ahtialańskiego
>ctrl+f "uśmiech"
>404
>ctrl+f "śmiać"
>404
>ctrl+f "radość"
>404
>ctrl+f "śmieszny
>404

Co to za smutny język?
[Zamknij]
Cytat: Henryk Pruthenia w Marzec 14, 2015, 21:43:23
Wiesz, nie myśl sobie za dużo, ale ahtialański jest dość prostym językiem, i chyba nigdy nie zamierzam wyjść poza gramatykę, fonetykę i parę podstawowych wyrażeń i słów. No cóż, gdyby był większy korpus tekstów, alibo piosenki, to kto wie :)
No właśnie! Bo zabrzmiało to prawie jak marzenie każdego conlangera.


Ciekawostka!
Można samemu tworzyć słowa, których nie ma w słowniku. http://jezykotw.webd.pl/wiki/S%C5%82ownik:Ahtiala%C5%84ski
Zastrzegam sobie prawo do edycji/dostosowania fonetycznego słowa, ale to raczej w szczególnych przypadkach. Każdy może na swoje potrzeby utworzyć słowo, którego mu brakuje, i dopisać do słownika. Nie jestem w stanie powiedzieć które, ale jest jedno czy dwa słowa, które utworzył kiedyś Feles. Można spokojnie dopisać informację o autorze słowa, można to pominąć - do woli.

Teksty i ćwiczenia


Ємтљє маѯ інтравsтарт sєн ціsтірє. Кє кєтъавsтарт еткі кєунѵа.
- Чату! - юртавsтартє.
- Чату, шах· табӓта? - адро аран ціsтірак sє отураакавsтаран форіант sар шауак.
- Sєн вєрха чату ава ӧд оҙє љурі ціsтірє. Кір віру варна нєsіавsтарт къа інтравsт sє хаунаакавsт. Шах· хат тєкєр?
Ціsтірак вєр кіміавsтарт sє хө јантъан аран іркє аsаы. Єљхаунаакавsтаран уунір.
- Sу ӓтєны ватъ хату вітмр. Sар аму канєаы, љурі вах тініаы, sар тєікыы - ҁыраіы, sар хату хат ату аарктоsы!
Маіѯ тнонєвsтарт ю іркі хѵарӓкаан.
- Фнуба· - єєрӓвsтартє єєт тханіунт пкатн - sу ӓтєнант ҁыраі - фрєо sафханавsтаран кі - sє дуі аарктоsы.
- Шах· ірљу вітмры?
- Нє·. Љурі вах sар вар. Кір јака нєsіан, ачєма· sар ір атыіу...
Ціsтірак ғанирёвsтаран sє љаѯа арт ю уунір. Буду монєѯі нынавsтарт форі такү, кє тъаҳонєн арт sар шауак, sє юртавsтарт 'ацрєу' ю ыѯє. Маѯє sтахановsтарт sір ціsтірє кір віру јарі sцєs абадівsтарт аарктоs sєн шєчнад. Барівsтарт фонкамєрі, юртавsтаран шу үнүмі, sє агіявsтаран ӓтєн. Фрєо, ціsтірак љаѯа арт sар каsтхандаі sє ховокавsтарт ю кнахара.
Starszy mężczyzna wszedł do sklepu, nosząc czarną walizkę.
- Dzień dobry! - rzekł.
- Witam serdecznie, czym mogę służyć? - odpowiedział mu kasjer, mierząc przybysza wzrokiem.
- Codziennie przechodzę koło tego sklepu. Tym razem postanowiłem zajrzeć. Co państwo tu sprzedajcie?
Kasjer uśmiechnął się szeroko i rozłożył ręce, pokazując towar.
- Zabawki dla każdego dziecka. Dla dziewczynek mamy lalki, dla chłopców czołgi, dla wszystkich pluszowe misie!
Mężczyzna podrapał się po brodzie.
- Wie pan - dodał ochrypłym głosem - Wezmę ten zabawkowy czołg - tu wskazał palcem - i dwa misie.
- Ma pan dzieci?
- Nie. To dla mnie. Ale kto wie, mam nadzieję, że będę mógł komuś dać...
Kasjer zamilkł i sięgnął po towar. Gdy pieniądze stukały o tackę na monety, mierzył przybysza podejrzanym wzrokiem, i podziękował za sprzedaż. Mężczyzna opuścił sklep, ale zaraz za drzwiami położył misia na podłodze. Wyjąwszy zapalniczkę, odmówił jakieś niezrozumiałe modły i podpalił zabawkę. W tym momencie kasjer chwycił za telefon i zadzwonił na policję.

Przetłumacz i uzupełnij jak chcesz!
- Шах· ірљу цєує?
- ______________
- Нє варна тољмонү sу цєує. Шах· тєоѯант піљікы хат љуті?
- ______________
- Ірљу шарі хат ҳөр ѱара, љу уҳєр!
- ______________

Napisz tekst składający się z pięciu zdań o swoim mieście.
  •  

Canis

Szanowni państwo, zamieściłem aktualne informacje o wymowie oraz o wymowie cyrylicy ahtialańskiej na naszej encyklopedii.
http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_ahtiala%C5%84ski
Tym samym posługiwanie się cyrylicą przestaje być błądzeniem po omacku, mam nadzieję!
  •  

Henryk Pruthenia

Są szanse na kontynuację kursu? :)

Henryk Pruthenia


Henryk Pruthenia

Wiem, wiem, no ale...
Canisie! Zaklinam Cię, poprowadź ten kurs dalej! :(

커래얟쓰

To jak, kiedy kontynuacja ?  :)
  •