Polska grażdanka by marcinsowa1999.

Zaczęty przez marcinsowa1999, Marzec 07, 2015, 21:54:37

Poprzedni wątek - Następny wątek

marcinsowa1999

Przedstawiam trzecią wersję mojej grażdanki dla języka polskiego:

Aa - Аа jotowane: Яя
Ąą - AЪаъ jotowane: ЯЪяъ
Bb - Бб
Cc - Цц
Ćć - ТЬть
CHch- Хх
CZcz - Чч
Dd - Дд
DZdz - Ѕѕ
DŹdź - ДЬдь
DŻdż - Џџ
Ee - Ее jotowane: Єє
Ęę - ЕЪеъ jotowane: ЄЪєъ
Ff - Фф
Gg - Гг
Hh - Хх
Ii - Ии jotowane: Її
Jj - Йй
Kk - Кк
Ll - ЛЬль Љљ
Łł - Лл
Mm - Мм
Nn - Нн
Ńń - НЬнь
Oo - Оо jotowane: Ёё
Óó - Уу jotowane: Юю
Pp - Пп
Rr - Рр
RZrz - Жж
Ss - Сс
Śś - СЬсь
SZsz - Шш
Tt - Тт
Uu - Уу jotowane: Юю
Ww - Вв
Yy - Ыы
Zz - Зз
Źź - ЗЬзь
Żż - Жж
ŚĆść - Щщ (SZCZszcz - ШЧшч)

Moja wersja bazuje głównie na grażdance rosyjskiej. Е/є wzięte z ukraińskiej, bo pisane co chwilę э wg mnie wygląda nieciekawie, z ukraińskiej także zapożyczyłem Ї. Z macedońskiej Ѕ i Џ. Ch/h, rz/ż i ó/u zrównane w zapisie. Ść jako щ zamiast сьть. Nosówki jako e/o + twardy znak. Ъ rozdziela spółgłoskę od jotowanej jeśli nie ma zmiękczenia.

Jest to trzecia wersja mojego projektu. W pierwszej użyłem э/е i jako nosówki АЯЕЄ z ogonkami. W drugiej zmieniłem na е/є, co się u mnie przyjęło, і/и, z czego zrezygnowałem i Ў jako ł, jednak z powodu częstych wymian  Л:Ў też zostało usunięte, chociaż fajne było л bez miękkiego znaku jako l.

Przeznaczenie to alfabet użytkowy zamiast łacinki. Stosuję go od kilku miesięcy.

Моя версъя базує глувнє на гражданце росыйскєй. Е/є взєъте з украиньскєй, бо писане цо хвилєъ э вг мнє выглёъда нєтєкавє, з украиньскєй также запожычылем Ї. З мацедоньскєй Ѕ i Џ. Ch/h, rz/ż i ó/u зрувнане в записє. Ść яко щ замяст сьть. Носувки яко e/o + тварды знак. Ъ роздєля спулглоскеъ од ётованей єсьли нє ма змєъкченя.

Єст то тжетя версъя моєго проєкту. В пєрвшей ужылем э/е и яко носувки АЯЕЄ з огонками. В другєй змєнилем на е/є, цо сєъ у мнє пжыєло, і/и, з чего зрезыгновалем и Ў яко ł, єднак з поводу чеъстых вымян  Л:Ў теж зостало усунєъте, хоцяж файне было л без мєъккєго знаку яко l.

Пжезначенє то  альфабет ужытковы замяст латинки. Стосуєъ го од кильку мєсєъцы.
  •  

Todsmer

Witam, przyczepię się do jednego:

CytatŚć jako щ zamiast сьть
W polskim miękkie są zazwyczaj całe zbitki spółgłoskowe, nie lepiej сть (akurat w tym przypadku masz inny znak, no ale jako ogólną zasadę)?

В каждим разе, пріготуй ся на хейт, кажди ту кедись попълъніл ціриліця полскѫ :)
  •  

Henryk Pruthenia

Gdyby nie ść oraz zapis nosówek, całkiem sobie projekt. No i te euro dla je. Poza tym, czemu ludzie boją się jusów?

marcinsowa1999

Cytat: Henryk Pruthenia w Marzec 07, 2015, 22:27:28
Gdyby nie ść oraz zapis nosówek, całkiem sobie projekt. No i te euro dla je. Poza tym, czemu ludzie boją się jusów?

Do nosówek bardziej podobała mi się wersja z zapożyczeniem ogonka z łacinki, ale z powodu braku wsparcia w Unicode i czcionkach powstało to kombinowanie z ъ, które przeszło też na wersję pisaną. Jus do ą jeszcze jakoś wygląda, ale ten do ę jest za bardzo podobny do dużego A. Jakby to przynajmniej dalej był ten sam dźwięk co dawniej, a nie to co jest obecnie to może byłby sens wskrzeszania jusów.

Je to nie euro (€), tylko ukraińskie je (є). Jak pisałem Э wygląda po-mojemu, poza początkiem wyrazu (np. ros. это) tragicznie i tak samo fajnie się to pisze odręcznie. Jakie są alternatywy dla є poza jacią dla je, jeśli е jest zajęte? Jać w języku polskim nie zawsze przeszła do je, przed niektórymi twardymi stała się ja, więc wolę użyć є, które dodatkowo w odróżnieniu od jaci przypomina e i jest jeszcze gdzieś używane.

Uważam, że ść powinno być щ, bo jest podobne do wymowy tej litery w rosyjskim i występuje w polskim często, a сьть i  сть nie do końca mnie przekonują.
  •  

Henryk Pruthenia

Ale ja wiem, że to nie jewro, ot, żart. Poza tym jewro dla polszczyzny i tak jest brzydkie dla mnie. Wolałbym już tę parę э- е, ale to rzeczywiście nie estetyczne dla polskiego, gdzie bukwa ta występuje co rusz.

Todsmer

CytatJakie są alternatywy dla є poza jacią dla je, jeśli е jest zajęte?
ъ :)

CytatJać w języku polskim nie zawsze przeszła do je, przed niektórymi twardymi stała się ja, więc wolę użyć є, które dodatkowo w odróżnieniu od jaci przypomina e i jest jeszcze gdzieś używane.
Jać z kolei można ładnie etymologicznie stosować dla ja, co uwalnia я, które jest de facto jusem małym :)
  •  

marcinsowa1999

Ъ już jest twardym znakiem. Poza tym wygląda jeszcze mniej podobnie zarówno do łacinki, jak i chyba wszystkich wersji cyrylicy stosowanych obecnie (nie chodzi mi tu o polskie). W mojej wersji zostaje є, chyba że (w co wątpię) znajdę coś lepszego.

Jać przed niektórymi twardymi przeszła do ja, ale przed pozostałymi i wszystkimi miękkimi do je, więc chyba nie zbyt to etymologiczne.
  •  

Todsmer

Za to chyba 95% przypadków ja w polskim pochodzi od jaci :)

Cytat: marcinsowa1999 w Marzec 07, 2015, 23:46:42
Ъ już jest twardym znakiem.
Da się to odróźnić :)
  •