Polska klawiatura - projekt

Zaczęty przez Norris, Sierpień 21, 2015, 00:06:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

Norris

#30
UWAGA
AKTUALIZACJA
Jest już dostępna nowa wersja polskiego układu klawiatury, będąca o wiele bardziej rozszerzona i wzbogacona o dużo więcej znaków, jak nowe znaki diakrytyczne, znaki IPA, symbole matematyczne, znaki używane w transliteracjach i inne symbole specjalne. Dodatkowymi jej cechami jest fakt, że wrócił klawisz ,,zł" znany z maszyn do pisania (niestety brak w Unicode, reprezentowany przez 2 znaki), pojawił się jako nowość znak grosza ,,gr" oraz że zdecydowaną większość znaków pomimo ich olbrzymiej ilości da się otrzymać za pomocą dwóch palców, co mocno ułatwia pisanie bezwzrokowe (funkcja Alt+Shift+klawisz jest ograniczona do nielicznych znaków). Wiele znaków specjalnych można otrzymać przez naciśnięcie specjalnego klawisza Alt+F, a następnie znaku (na czerwono) lub znaku z Shiftem (na zielono).
Oparta jest na najnowszym niemieckim układzie E1, dostępnym od jesieni 2020 i na nowym francuskim układzie Bépo, dostępnym od 2019.Nowe symbole (Alt+F):
⟨ ⟩ ↘ ↗ ⁄  ‴ ‽ ‱ № ⁊ ⟪ ⟫ ∅ ♂ ♀ �⚥ ␣ ⩽ ⩾ � ‑ ⌀ʿ ʾ ʹ ʺ ☛ ☞ ☚ ⏑ ‑ ☺♡ ∗ ʿ ‟ ✓ ◦ − ― ‒

Dodatkowe znaki pod indeksem górnym (Alt+Q) i dolnym (Alt+W): ⁺ ⁻ ⁼ ⁽ ⁾ ₊ ₋ ₌ ₍ ₎

Indeksy górne dla liter pod Alt+Shift+Q, indeksy dolne dla liter pod Alt+Shift+W.

Znaki IPA (Alt+R, razem z ˝), litera i litera pod Shiftem:
a: ɑ ɒ
ą: ɐ ɝ
b: ɓ ʙ
c: ɣ ɕ
-: ɔ ɰ
d: ɗ ɖ
e: ɛ ɜ
f: ɸ ʄ
g: ɠ ɡ
h: ɦ ʜ
i: ɪ ɨ
j: ʝ ɟ
k: ɥ ɧ
l: ʎ ʟ
ł: ɫ ɬ
m: ɱ ɯ
n: ɳ ɲ
,: ŋ ɴ
ó: ɵ ø
p: ʔ ʡ
q: ʕ ʢ
r: ɽ ʀ
s: ʃ ʂ
t: ʈ ɭ
v: ʋ ʉ
w: ʌ ʍ
x: ɢ ʛ
y: ʊ ʏ
z: ʑ ʐ
ż: ʒ ɮ
1: ɘ œ
2: ɶ œ
3: ɾ æ
4: ɺ ɻ
5: ɹ ʁ
6: ɤ ɞ
7: ʲ ʰ
8: ˤ ˠ
9: ˡ ⁿ
0: ʷ ˣ
/: ˈ ˌ
.: ˑ ː
§: ᵊ
°: ᶿ
\: ⱱ
Dodatkowe znaki pod alt (nieoficjalne znaki stosowane w sinologii, amerykanistyce i patologii mowy): ɿ ʅ ʮ ʯ ȶ ˀ ˁ ƛ ꟸ ʞ

Majuskuły liter IPA i dawne znaki (Alt+Shift+R):
Ɑ Ɓ Ɣ Ɗ Ɖ Ɛ Ɠ Ɦ Ɪ Ɥ Ɫ Ɱ Ɲ Ʃ Ʈ Ʋ Ʌ Ʊ Ɔ Ǝ Ɽ ʣ ʤ ʥ ʦ ʧ ʨ ʇ ʖ ʗ ʆ ʓ ƫ ᶑ ʚ ɷ
~ (Alt+T): pomocnicze znaki IPA do łączenia z literami "combine signs" pod klawiszami 1-0, ż, ó, /, \, ł, ą

Tylda poprzeczna (Alt+Shift+T):
ᵬ ᵭ ᵮ ꬸ ᵯ ᵰ ɵ ᵱ ᵲ ᵴ ᵵ ᵶ


Dodatkowe symbole pod klawiszem Alt+U (˘):
ḫḪ ƈƇ ijIJ ĸ ʼn ȓȒ ſ ꞵꞴ ꞷꞶ ꭓꞳ ꜧꜦ ɋɊ ʠ ƙƘ ƥƤ ƭƬ ⱳⱲ

Symbole matematyczne (Alt+O, razem z °):
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z ą ł ó ż
⇧ Å ⇎ ℂ ∆ ∄ ∴ ⊄ ℏ ∝ ⊅ ⊇ ℔ ⇏ ℕ ∠ ℗ ℚ ℝ ∇ ∟ Ů ∧ ℵ ℤ ∌ ∉ ∦ ☡
å ⇔ ∛ ∂ ∃ ∵ ⊂ ℎ ∞ ⊃ ⊆ ℓ ⇒ ⇐ ∡ ∏ ∀ √ ↔ ⊥ ů ∨ ẘ ✕ ẙ ⚡� ∋ ∈ ∥ ∫
Pozostałe: ⊗ ∕ ⟦ ⟧ ≝ ⊕ ∗ ⸛ ∎ ≪ ≫ ⋅ ∶ ∙ ⊖ ∩ ∪ ∼ ≃ ≅ ↦ ∣ ⋆ ⋉ ⋊ ∙ ♭ ♯ ♮ ⅋ ≢ ⇄ ∁ ⇍ ∿ ⎓ ∘

Więcej symboli matematycznych (Alt+Shift+O):
ↀ ⁗ ↁ ⊞ ≁ ≄ ≉ ↂ ∬ ☿ ♀ ♁ ♂ ♃  ♄ ♅ ♆ ⇀ ⨡ ∮ ◌⃛ ◌⃜ ⊬ ⊭ ⌈ ⌉ ∤ ⊏ ⊐ ⊢ ⊧ ⊤ ℥ ⊎ ℩ ⱺ ∐ ⌊ ⌋ ∖ ⋪ ⊋  ⋱ ⋰ ↪ ↠ ⥲ ℉ ⅁ ℍ ⊲ ⊊ ꬹ ⋯ ⋮ ⊼ ◌⃗ ◌⃕ ⊀ ⊁ ℈ ⊻ ℃ ⊽ ℶ ↺ ↻ ≺ ≻ ⟼ ⊔ ∯ ≀ ⊙ ⊨ ◇ ⌐ ⌜ ⌝ ⟛ ⟡ ⟢ ⟣ ⟤ ⟥ ⥽ ⨇≔

Razem z hakiem (Alt+P) dostępne symbole walut:
₩ ₹ ₨ ₸ ₮ ₱ ₽ ₪ ₫ ֏ ₣ ₲ ₴ ₭ ₺ ₾ ₡ ₵ ₿ ฿ ₦ ₼ ៛ ૱ ௹ ৳ ৲ 圓 元 円 ₠ ₤ ₳ ₢ ₯ ₰ ₶ ℳ ₥ ₻ ₧ ₷

Kreska skośna (Alt+S):
ⱥ ␢ ȼ ɇ ꞡ ꞣ ł ꞥ ø ꝙ ꞧ ꞩ ẜ ⱦ ꞹ ꝟ
Ⱥ Ȼ Ɇ Ꞡ Ꞣ Ł Ꞥ Ø Ꝙ Ꞧ Ꞩ Ⱦ Ꞹ Ꝟ

Dodatkowe symbole pod klawiszem Alt+D (skreślenie poziome):
◾ ◽� ❑ ❖ ‣ ➤ ⮚ ✗ ✘ ✔ ▪ ƻ ◁ □ ○ ◌ ◉ ☙ ❦ ❧ ⸺ ⁓ ˆ ﴾ ﴿ ⁅ ⁆ ※ ⌘ ⁂ ✝ ⁜ ℅ �  ‾ ⌂ ★ ⁃ ⚭ ⌑

Litery greckiego alfabetu (Alt+G) zawierają dodatkowo możliwość dodatnia tonów (spiritus lenis, spiritus asper, perispomeni, iota subscriptum).

Nowy znak, makron na dole (Alt+H):
Ḇḇ Ḏḏ ẖ Ḵḵ Ḻḻ Ṉṉ Ṟṟ Ṯṯ Ẕẕ

Dodatkowe symbole pod klawiszem Alt+K (,):
ǀ ǁ ǂ ǃ ʘ ˥ ˦ ˧ ˨ ˩ƒƑ ƕǶ ɂɁ ɼ℞ ƿǷ ȝȜ ȥȤ ⸤⸥ ⸢⸣ ⸗ ‵‶ ⸮ ꜣ/Ꜣ ꜥ/Ꜥ ꞽ/Ꞽ (litery do transkrypcji hieroglifów egipskich)
⅍ ȣȢ ꭒ ƞȠ ꞌꞋ

Dodatkowe rodzaje spacji:
U+00A0 Alt+spacja
U+202F Alt+F, spacja
U+200A Alt+F, Shift+spacja
U+2007 Alt+D, ż
U+2009 Alt+D, ó
U+2003 Alt+D, ź
U+200B Alt+D, ł
U+200D Alt+D, Ł
U+200C Alt+F, \
U+2002 Alt+D, @
U+2004 Alt+D, #
U+2005 Alt+D, $
U+2006 Alt+D, &
U+2008 Alt+D, {
U+205F Alt+D, }
U+2060 Alt+D, '
U+3000 Alt+D, Ż

Otoczenie liter – pod Alt+Shift+C.

Inne znaki przekreślone (Alt+Shift+D):
ⱡ ꝑ ꝃ Ⱡ Ꝑ Ꝃ ꜿ Ꜿ ꬰ ᵼ ᵻ ꝥ Ꝥ ᵿ Ꝧ ꝧ ꝅ Ꝅ ꬿ ẝ

Znaki typu script (Alt+Shift+S):
ℯ ℊ ℴ
ℬ ℰ ℱ ℋ ℐ ℒ ℳ ℘ ℛ

Znaki typu blackletter (Alt+Shift+B):
ꬲ ꬽ
ℭ ℌ ℑ ℜ ℨ

Do pobrania:
Plik .zip zawierający układ w obu wersjach (QWERTZ i QWERTY) do zainstalowania na Windows i towarzyszące mu pliki .klc pod linkiem

https://mega.nz/folder/UYZgwbIS#O3BnbXxALgb08F-WyEM6-A

Pełna lista znaków możliwa do uzyskania na klawiaturze:

 !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~ ¡¢£¤¥¦§¨©ª«¬®¯°±²³´µ¶·¸¹°»¼½¾¿ÀÁÂÃÄÅÆÇÈÉÊËÌÍÎÏÐÑÒÓÕÖ×ØÙÚÛÜÝÞßàáâãäåæçèéêëìíîïðñòóõö÷øùúûüýþÿĀāĂ㥹ĆćĈĉĊċČčĎďĐđĒēĔĕĖėĘęĚěĜĝĞğĠġĢģĤĥĦħĨĩĪīĬĭĮįİıIJijĴĵĶķĸĹĺĻļĽľĿŀŁłŃńŅņŇňʼnŊŋŌōŎŏŐőŒœŔŕŖŗŘřŚśŜŝŞşŠšŢţŤťŦŧŨũŪūŬŭŮůŰűŲųŴŵŶŷŸŹźŻżŽžſƀƁƆƇƈƉƊƎƏƐƑƒƓƔƕƖƗƘƙƚƛƝƞƟƠơƤƩƫƬƭƮƯưƱƲƳƴƵƶƷƸƹƻƿǀǁǂǃǍǎǏǐǑǒǓǔǕǖǗǘǙǚǛǜəǞǟǠǡǢǣǤǥǦǧǨǩǪǫǬǭǮǯǰǴǵǶǷǸǹǺǻǼǽǾǿȀȁȂȃȄȅȆȇȈȉȊȋȌȍȎȏȐȑȒȓȔȕȖȗȘșȚțȜȝȞȟȠȡȢȣⱫⱬȦȧȨȩȪȫȬȭȮȯȰȱȲȳȴȵȶȺȻȼȽȾɁɂɃɄɅɆɇɈɉɊɋɌɍɎɏɐɑɒɓɔɕɖɗɘɚɛɜɝɞɟɠɡɢɣɤɥɦɧɨɩɪɫɬɭɮɯɰɱɲɳɴɵɶɷɸɹɺɻɽɾɿʀʁʂʃʄʅʆʇʈʉʊʋʌʍʎʏʐʑʒʓʔʕʖʗʘʙʚʛʜʝʞʟʠʡʢʣʤʥʦʧʨʮʯʰʲʳʷʸʹʺʻʼʾʿˀˁ˔˕˖˗ˈˌˍˎˏːˑˆˇ˘˙˚˛˜˝˞ ˟ˠˡˢˣˤ�˥ ˦ ˧ ˨ ˩ ◌̀◌́◌̂◌̃◌̄◌̅◌̆◌̇◌̈◌̉◌̊◌̋◌̌◌̍◌̏◌̐◌̑◌◌̓◌̔◌̕◌̖◌̗◌̘◌̙◌̚◌̛◌̜◌̝◌̞◌̟◌̠◌̡◌̢◌̣◌̤◌̥◌̦◌̧◌̨◌̩◌̪◌̫◌̬◌̭◌̮◌̯◌̰◌̱◌̱◌̲◌̴◌̵◌̶◌̸◌̹◌̺◌̻◌̼◌̽◌◌͂◌̓◌◌ͅ◌͜◌͟◌͡◌˹ΆΈΉΊΌΎΏΐΑΒΓΔΕΖΗΘΙΚΛΜΝΞΟΠΡΣΤΥΦΧΨΩΪΫάέήίΰαβγδεζηθικλμνξοπρςστυφχψωϊϋόύώ֏؋฿৲৳૱௹៛ᴀᴁᴄᴅᴇᴊᴋᴍᴏᴘᴛᴜᴠᴡᴢᴬᴭᴮᴰᴱᴲᴳᴴᴵᴶᴷᴸᴹᴺᴼᴾᴿᵀᵁᵂᵃᵇᵈᵉᵊᵋᵍᵏᵐᵑᵒᵓᵖᵗᵘᵛᵞᵢᵣᵤᵥᵞᵬᵭᵮᵯᵰᵱᵲᵴᵵᵶᵻᵼᵽᵾᵿᶜᶞᵊᶠᶣᶤᶬᶯᶴᶶᶷᶺᶻᶾᶿᶥ ᷄ ᷅ ᷈ ḀḁḂḃḄḅḆḇḈḉḊḋḌḍḒḓḔḕḖḗḘḙḚḛḜḝḞḟḠḡḢḣḤḥḦḧḨḩḪḫḬḭḮḯḰḱḲḳḴḵḶḷḸḹḺḻḼḽḾḿṀṁṄṅṆṇṈṉṊṋṌṍṎṏṐṑṒṓṔṕṖṗṘṙṚṛṜṝṞṟṠṡṢṣṤṥṦṧṨṩṪṫṬṭṮṯṰṱṲṳṴṵṶṷṸṹṺṻṼṽṾṿẀẁẂẃẄẅẈẉẊẋẎẏẐẑẒẓẔẕẖẗẘẙẜẝẞẠạẢảẤấẦầẨẩẪẫẬậẮắẰằẲẳẴẵẶặẸẹẺẻẼẽẾếỀềỂểỄễỆệỈỉỊịỌọỎỏỐốỒồỔổỖỗỘộỚớỜờỞởỠỡỢợỤụỨứỪừỬửỮữỰựỲỳỴỵỶỷỸỹἀἁἂἃἄἅἆἇἈἉἊἋἌἍἎἏἐἑἒἓἔἕἘἙἚἛἜἝἠἡἢἣἤἥἦἧἨἩἪἫἬἭἮἯἰἱἲἳἴἵἶἷἸἹἺἻἼἽἾἿὀὁὂὃὄὅὈὉὊὋὌὍὐὑὒὓὔὕὖὗὙὛὝὟὠὡὢὣὤὥὦὧὨὩὪὫὬὭὮὯᾰᾱᾲᾳᾴᾶᾷᾸᾹᾺΆᾼῂῃῄῆῇῈΈῊΉῌῐῑῒΐῖῗῘῙῚΊῠῡῢΰῤῥῦῧῨῩῪΎῬῲῳῴῶῷῸΌῺΏῼ         �‌�‐‌�‑‒– —―‖‗'',‛"",,‟†‡•‣... ‰‱′″‴‵‶‸‹›※‽ ‾ ‿⁁⁂⁃⁄⁅ ⁆⁒⁓⁗⁜ ⁰ⁱ⁴⁵⁶⁷⁸⁹⁺⁻⁼⁽⁾ⁿ₀₁₂₃₄₅₆₇₈₉₊₋₌₍₎ₐₑₒₓₕₖₗₘₙₚₛₜ₠₡₢₣₤₥₦₧₨₩₪₫€₭₮₯₰₱₲₳₴₵₶₷₸₹₺₻₼₽₾₿ ⃕⃗ ⃛⃜ ⃛ℂ℃℅℈℉ℊℋℌℍℎℏℐℑℒℓ℔ℕ№℗℘ℙℚℛℜℝ℞℠™ℤ℥ℬℭ℮ℯℰℱ℩ℳℵℶ⅁⅋⅍⅓⅔⅛⅜⅝⅞⅟ↀↁↂ←↑→↓↔↖↗↘↙↠↦↪↺↻⇀↾⇆⇍⇎⇏⇐⇒⇔∀∁∂∃∄∅∆∇∈∉∋∌∎∏∐∑− ∓∕∖∗∘∙√∛∞∝∟∠∡∣∤∥∦∧∨∩∪∫∬∮∯∴∵∶∼∿≀≁≃≄≅≈≉≔≙≝≠≡≢≪≫≤≥≦≧≮≯≰≱≲≳≺≻⊀⊁⊂⊃⊄⊅⊆⊇⊊⊋⊎⊏⊐⊔⊕⊖⊗⊙⊞⊥⊦⊧⊨⊬⊭⊲⋅⋆⊽⊻⊼⋉⋊⋪⋮⋯⋰⋱⌀⌂⌈⌉⌊⌋
⌐⌑⌘⌜⌝⌨⎀⍽⏑⎓␠␢␣□①②③④⑤⑥⑦⑧⑨ⒶⒷⒸⒹⒺⒻⒼⒽⒾⒿⓀⓁⓂⓃⓄⓅⓆⓇⓈⓉⓊⓋⓌⓍⓎⓏⓐⓑⓒⓓⓔⓕⓖⓗⓘⓙⓚⓛⓜⓝⓞⓟⓠⓡⓢⓣⓤⓥⓦⓧⓨⓩ⓪▪◁○◌◇◉◽◾★☙☚☛☞☡☺☿♀♁♂♃♄♅♆♡♪♭♮♯⚡ ⚥⚭➤✓✔✗✘✝❑❖❦❧⟂⟛⟡⟢⟣⟤⟥⟦⟧⟨⟩⟪⟫⟶⟼⥲⥽⨇⩽⩾⮚⸮ⱠⱡⱢⱣⱤⱥⱦⱫⱬⱭⱮⱱⱲⱳⱺⱼⱽ⸗⸢⸣⸤⸥⸨⸩⸳⸺⹀   〃元円圓ꜛꜜꜢꜣꜤꜥꜰꜾꜿꝂꝃꝄꝅꝊꝋꝐꝑꝖꝗꝘꝙꝞꝟꝤꝥꝦꝧꞋꞌꞍꞘꞙꞠꞡꞢꞣꞤꞥꞦꞧꞨꞩꞪꞮꞯꜱꞳꞴꞵꞶꞷꞸꞹꞼꞽꟸꬰꬲꬳꬸꬹꬽꬿꭒꭓ﴾﴿﷼�

Razem do uzyskania 1893 znaki Unicode, a po uwzględnieniu ligatur ,,zł", ,,ZŁ" i ,,gr" – 1896 znaków.
Polecam wszystkim.
 •  

Siemoród

Fajne, obecnie korzystam z klawiatury od Ciebie z 16 lipca, jak mi się znudzi to może się przesiądę na tę nową. Widzę że wywaliłeś prawie wszystkie symbole matematyczne i w sumie jako matematykowi mi to nie przeszkadza, bo i tak takie rzeczy piszę w LaTeXu.
Niech żyje Wolny Syjam!

Norris

#32
Update - pełny wzór ww. klawiatury z uwzględnieniem znaków dostępnych pod poszczególnymi klawiszami martwymi (Alt+litera lub Alt+Shift+litera).

Norris

Tu z kolei dodatkowy układ, który można uznać za uzupełnienie ww. układu (do którego pobierania nadal zachęcam) :P i układ pomocniczy, usprawniający na pisanie tekstów cyrylicą.
Pozwala na pisanie w językach rosyjskim, ukraińskim, białoruskim, serbskim, bułgarskim i macedońskim, bonusowo litery rosyjskie obecne do 1918. Znaki dopasowane do odpowiadających liter polskich (z grubsza i z nielicznymi wyjątkami), znaki z PN87 zachowane na swoich pozycjach (z wyjątkiem ";", "§" i "/"), plus znak "№" obecny na rosyjskich klawiaturach.Do pobrania https://anonfiles.com/R1k1Q0ucu1/Cyrill_zip

Również obecny w dwóch wersjach, QWERTZ i QWERTY.

ⰗⰎⰀⰂⰋⰖⰞ

Mógłbyś dodać omegę i ligaturę uk? Podobają mi się te klawiatury.
:)
 •  

Siemoród

Jeśli chodzi o cyrylicę, to ja osobiście używam tej: http://kbd-intl.narod.ru/ru#simplified-layout i bardzo sobie chwalę

Niech żyje Wolny Syjam!

Norris

#36
del
 •  

Norris

#37
Jest i rozszerzony układ dla cyrylicy.

Modyfikacja wrzuconego wyżej układu przez @Siemioród, w oparciu o układ z Polskiej Normy, także w dwóch wersjach, QWERTZ i QWERTY (ЧВЕРТЗ i ЧВЕРТЫ).

(del)
 •  

Cuyie

Macie wersję któregoś z tych alternatywnych układów na Maca? Mam na myśli NOZAK, przeróbkę BÉPO i układy wrzucone przez Norris(a).
 •  

Siemoród

Cytat: Norris w Maj 11, 2021, 22:57:40
Jest i rozszerzony układ dla cyrylicy.

Modyfikacja wrzuconego wyżej układu przez @Siemioród, w oparciu o układ z Polskiej Normy, także w dwóch wersjach, QWERTZ i QWERTY (ЧВЕРТЗ i ЧВЕРТЫ).

https://anonfiles.com/X8n7v3w8u7/Cyrill_zip
Niestety nie działa link.

Ale swoją drogą – czemu ЧВЕРТЗ? ЙЦУКЕН jest tradycyjnym układem wywodzącym się jeszcze z czasów maszyn do pisania i w zasadzie żadnego innego się w Rosji nie używa.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Norris

#40
Sam nie wiem, dlaczego to wygasło.
Tu nowy link do tego pliku na innym hostingu. https://mega.nz/folder/od51VIYa#h4O53QB2m-YXT--c_E7_GQ

Bonusowo ilustracja nowego układu.


CytatAle swoją drogą – czemu ЧВЕРТЗ?
Bo tu chodzi o to, aby dostosować szybkie pisanie cyrylicą dla Polaków :D

CytatMacie wersję któregoś z tych alternatywnych układów na Maca?
Niestety nie posiadam Maca, ale gdyby ktoś miał, to mogę swoje układy udostępnić, aby zrobić z nich wersje dla Maca, a także dla Linuxa.
 •  

Norris

#41
Tu z kolei inna ciekawostka – jak wyglądałby układ klawiatury oparty na układzie maszyn do pisania z II RP, gdyby przetrwał dłużej i został dopasowany do komputerów (wzór dostępny w wiki w artykule ,,Maszyna do pisania").
Warto zauważyć, że był podobny do dzisiejszego czeskiego (diakrytyki w górnym rzędzie, cyfry pod Shiftem).
Jego adaptacja sprawia jednak pewne trudności, jako że brakowało tak podstawowych znaków, jak cyfry 0, wykrzyknika, średnika i nawiasów.

 •  

Norris

#42
del
 •  

Norris

#43
Tu z kolei próba stworzenia polskiego Dvoraka.

Podstawą do stworzenia był oryginalny, angielski Dvorak, powstał na bazie układu z PN87 i Mazovii (póki co jedynie wersja graficzna, bez kompilacji). Klawisze ułożone według częstości występowania samogłosek i spółgłosek w języku polskim według korpusu PAN (nie uwzględniono znaków interpunkcyjnych), oraz dopasowanie w ten sposób, aby najczęściej występujące dwuznaki i trójznaki nie były tworzone jednym palcem, wzorem en Dvoraka.

Wersja graficzna:


Porównanie częstości liter i klawiszy w en Dvoraku i w pl propozycji (plik xls):
https://www.easypaste.org/file/CVzuGMc8/Dvor.xlsx?lang=pl

Co do nazwy, to proponuję jej spolszczenie (jako że Dvorak to słowiańskie nazwisko), proponuję Dworzak.
 •  

Norris

Jeśli chodzi o klawiaturę z postu z 10 lutego 2021, to jest nowa, zaktualizowana wersja o ꟁ (,,o rogate"), dodane do Unicode 14. Link do pobrania ten sam co powyżej.
 •