Języki tlaskie

Zaczęty przez kmitko, Październik 09, 2011, 19:21:25

Poprzedni wątek - Następny wątek

kmitko

Na razie kopypasta z piaskownicy, post może ulec zmianie.

Cechy charakterystyczne:


  • trójdzielność, cztery przypadki rzeczownika (mianownik, dopełniacz, ergatyw, biernik), bogaty system przedimków,
  • brak osobnej kategorii gramatycznej czasu, stosowanie słów posiłkowych jak np. "jutro", "wczoraj", "kiedyś dawno" itd.
  • udźwięcznianie spółgłosek szczelinowych w pozycji między dwoma samogłoskami,

Język nowotlaski

Ա ա - /a/
Բ բ - /b/
Գ գ - /g/
Դ դ - /d/
Ե ե - /ɛ/
Զ զ - /z/, przed spółgłoskami zwartymi /ʒ/ lub /ʃ/, na końcu wyrazu /ʃ/
Ժ ժ - /ʒ/
Ի ի - /i/, między spółgłoskami /ɨ/
Լ լ - /l/
Կ կ - /k/
Հ հ - /x/
Մ մ - /m/
Յ յ - /j/
Ն ն - /n/
Շ շ - /ʃ/, między samogłoskami /ʒ/
Ո ո - /ɔ/
Պ պ - /p/
Ս ս - /s/, między samogłoskami /z/, przed spółgłoskami zwartymi /ʃ/ lub /ʒ/, na końcu wyrazu /ʃ/
Ր ր - /r/
Վ վ - /v/
Տ տ - /t/
Ւ ւ - /w/
Օ օ - /u/
Ֆ ֆ - /f/

Sylaba ma strukturę (C)(C)V(C)(C), nie istnieją dyftongi - między dwoma samogłoskami wymawia się /j/.

Rzeczownik:


PrzypadekRodzaj męskiRodzaj żeńskiRodzaj nijakiLiczba mnoga
Mianownik-(ա)յ-(ե)ս-(ա) lub -ø-(ի)ն
Ergatyw-օյ/(ի)ւիյ-(յ)օս-(ի)ւա-(ի)ւին/-օն
Biernik-(ե)կ-(ի)կ-(ա)կ-(ի)կին
Dopełniacz-(ե)տ-(ե)տ-(ե)տ-(ի)նետ

Բարնա - pies; բարնայ - pies (podkreślenie płci); բարնես - suka; պրատա - Księżyc; Պրատայ, Պրատես - imiona; դրայ/դրաս/դրա - ptak (mocna sam.); դրայ/դրաս/դրա - wujek/ciotka/krewny (słaba sam.).

Deklinacja I: temat zakończony jedną spółgłoską.
Deklinacja II: temat zakończony dwiema spółgłoskami.
Deklinacją III: temat zakończony "mocną" samogłoską.
Deklinacja IV: temat zakończony "słabą" samogłoską.


Przypadek Deklinacja I Deklinacja II Deklinacja III Deklinacja IV
Mianownik Պրատայ Պրատես պրատա պրատին բարնայ բարնես բարնա բարնին դրայ դրաս դրա դրան դրայ դրես դրա դրին
Ergatyw Պրատւիյ Պրատօս պրատւա պրատւին բարնօյ բարնօս բարնիւա բարնօն դրաւիյ դրայօս դրաւա դրաւին դրօյ դրօս դրիւա դրօն
Biernik Պրատեկ Պրատիկ պրատակ պրատկին բարնեկ բարնիկ բարնակ բարնիկին դրակ դրակ դրակ դրակին դրեկ դրիկ դրակ դրակին
Dopełniacz պրատետ պրատետ պրատետ պրատնետ բարնետ բարնետ բարնետ բարնինետ դրատ դրատ դրատ դրանետ դրատ դրատ դրատ դրանետ

Czasownik: odmienny tylko przez tryby:
dokonany: -(ի)մո
niedokonany: -(ի)յո

Բարնա հույո նար-պրատա․ - Pies szczeka na Księżyc. Բարնիւա կլիյո պրատակ․ - Pies widzi Księżyc. Պրատւա նեսյո բարնակ․ - Księżyc oświetla psa.

Strona bierna powstaje, gdy w zdaniu przechodnim usunie się podmiot.
Բարնակ նեսյո վար-պրատա․ - Pies jest oświetlany przez księżyc.

Rozkazy tworzy się, używając końcówki ո jako przedimek przed czasownikiem, np.:
Ո ՎՈՐՅԱԿ - EKSTERMINUJ ;)

Przymiotnik: nieodmienny, posiada końcówkę -(ա)ր. W zdaniu przymiotnik umieszcza się po rzeczowniku. Często stosuje się zrosty z rzeczownikiem, zmieniając kolejność i w razie potrzeby wstawiając samogłoskę ա:
Պրատա վօրար - zły pies
Վօրապրատա - zły pies

c.d.n.
Bug, humor i obczyzna.
  •  

Feles

Ładne.

Pytanie – znasz armeńskie na pamięć?

Doctor Who. ;-)
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •  

kmitko

Jeszcze ;) nie, ale już zaczynam rozpoznawać najczęstsze znaki - w razie czego mam ormiańską "fonetyczną" klawiaturę w systemie, tylko pięć liter ma "nieintuicyjne" położenie.
Bug, humor i obczyzna.
  •