Prezentacje języków

Zaczęty przez Widsið, Luty 03, 2016, 17:54:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

Widsið

Proponuję, żeby w tym temacie przygotować skrócone opisy conlangów, których używacie/zamierzacie używać w conworldzie. Może to być odpis z dłuższej prezentacji w stosownym dziale, albo i nie, jeśli nie chce wam się/nie planujecie poświęcać danemu językowi aż tyle czasu. Mamy tylko jedną zasadę - ma być smacznie jak u mamy w miarę krótko, przejrzyście i zwięźle. A, no i 1 post = 1 conlang. Ułatwi to wyszukiwanie informacji i pomoże przy ewentualnych transkrypcjach, zapożyczeniach, czy co tam chcecie robić. #besos

Temat przyklejam; to ma być miejsce czysto informacyjne, a nie na dywagacje. Stosowne pytania, jeśli się pojawią, będzie można zadać w innym miejscu, mianowicie tutaj.
  •  

Canis

(będę stopniowo rozwijał ten post)
Język: Ayu
Nazwa języka w nim samym: αγιυ χοα
Gdzie używany: Tangia
Charakterystyka morfologiczno-składniowa: zdecydowanie izolujący, szyk zdania SVO i w niektórych konstrukcjach i sytuacjach SOV
Opis: "Greką pisana Polinezja" - tak najczęściej opisuję ayu. Inspirowany ludami Oceanii i tropikalnymi klimatami, potem tym bardziej podsycony grą AC4, pierwotnie miał być bardzo prymitywny (mało słów, głównie natura i podstawowe relacje międzyludzkie). Potem się nieco bardziej rozwinął, ale nadal mało uwagi poświęcam jego konstrukcji, stawiam na minimalizm konstrukcyjny i maksymalne wykorzystanie (państwa, opisy, literatura, tłumaczenia).
  •  

Widsið

#2
Język: qin
Nazwa własna: [tɕʰɪn˧˦˧]
Zapis: sylabariusz pochodzenia ideograficznego z wieloma odrębnymi znakami dla podstawowych konceptów
Użycie: ludy qin: mieszkańcy Konfederacji i plemiona nomadów zamieszkujące okoliczne terytoria. Miast jest siedem: Zhanzhou [t͡ʃʰɐn˥˩ t͡ʃʰɔːo̯˩˥], Guangling [ˈgwɐŋ˧lɪŋ˥˩ gʊ˩˥ɐŋ˧-], Xiapcheng [ɕɑːp˩˥t͡ʃʰɛːŋ˥˩], Huhua [huː˧hʊ˥˩ɑː˧ -hwɐ˧], Ninxia [nɪn˥˩ɕɑː˩˥], Bu'er [pʊ˩˥ɛːr˩˥] i Fukeng [fuː˧˦˧kʰəŋ˥˩], a plemion - dziewięć: nin tou [nɪn˥˩tɔːo̯], ala song [ɑː˧lɑː˩˥ sɵŋ˧˦˧], ala chi [ɑː˧lɑː˩˥ t͡ʃʰiː˩˥], qing [t͡ɕʰɪŋ˧˦˧], ho'ot [hɔː˥˩ɵt˥˩], fu liu [fuː˧˦˧liːo̯˧], heng sha [həŋ˩˥ʃɑː˧], sip cheng [sɪp˥˩tɕɛːŋ˥˩] i tap xiao [tɐp˩˥ɕɑːo̯˩˥].
Morfoskładnia: Język izolujący, szyk VSO, zamiast przyimków - poimki (jeśli poimek występuje przed wyrazem, który określa, to jest to wtedy derywat przymiotnikowy albo rzeczownikowy, por. Wuzang "Zamurze; obszar nienależący do Konfederacji z punktu widzenia Konfederacji", zang wu "za murem".

Jako że język jest tworzony w dużej mierze ad hoc, nie doczeka się on ani conscriptu (który ew. będzie zastępowała japońska katakana i wybrane znaki chińskie, tytułem ogólnego "chińsko-wschodniego" feelu, jaki w zamierzeniu ma mieć Konfederacja i jej język), ani szerszej prezentacji w innym dziale. Stąd nieco bardziej szczegółowy opis fonetyki.

Język ma strukturę sylaby (C)V(C). Nie każda nagłosowa spółgłoska może znaleźć się także w wygłosie: ten przywilej ograniczony jest do nosowych /m n ŋ/, bezdźwięcznych zwartych /p t k/, półsamogłosek /j w/ oraz /r/. Nagłosy przedstawione są poniżej:

/m/ m; /n/ n; (/ŋ/ nh)
/p/ b; /pʰ/ p; /t/ d; /tʰ/ t; /k/ g; /kʰ/ k
/ts/ z; /tsh/ c; /tʃ/ zh; /tʃʰ/ ch; /tɕ/ ji; /tɕʰ/ qi
/f/ f; /s/ s; /ʃ/ sh; /ɕ/ xi; /h/ h
/l/ l; /j/ y; /w/ w

Zapis ji qi xi wynika z tego, że dźwięki te są stosunkowo "świeżą" innowacją w systemie języka, pierwotnie stanowiąc alofony c zh sh przed i. Zapis jest czysto etymologiczny.

Dalsze możliwości budowania sylaby przedstawia tabela:Jeśli sylaby sąsiadują ze sobą samogłoskami, mogą wydarzyć się dwie rzeczy: mogą ulec one kontrakcji z przejęciem tonu drugiej sylaby albo mogą zostać wymówione oddzielnie (por. wymowa Guangling i Huhua powyżej). Wystąpienie kontrakcji uzależnione jest od tempa mowy i coraz powszechniejsze, chociaż ze względów metrycznych obie te nazwy własne traktowane są jako trójsylabowe, a gdyby nie fakt, że obie posiadają własny, odrębny symbol w piśmie, zapisywane byłyby trzema znakami. Kontrakcję powstrzymuje zawsze apostrof, który poprzedza sylaby bez nagłosu ze zwartą albo /r/ w wygłosie: nu'ur "morze", ho'ot "(nazwa wł.)". Apostrof oznaczał kiedyś pauzę, jest pozostałością po czymś w rodzaju qińskich laryngałów. Obecnie realizuje się go różnie: w trzech głównych miastach Konfederacji najczęściej w tym miejscu będzie zwarcie krtaniowe, na wschodnich rubieżach qińskiego obszaru językowego można spodziewać się [β~v], chociaż taka wymowa uchodzi za strasznie prowincjonalną, zachód zaś najczęściej będzie tam wstawiać rozmaite elementy półsamogłoskowe (Bu'er  [pʊ˩˥i̯ɛːr˩˥] w wymowie lokalnej).

W qin występują cztery tony: ton płaski (˧), ton rosnący (˩˥), ton opadający (˥˩) i ton rosnąco-opadający (˧˦˧). Wśród nomadów można znaleźć także pozostałości starych tonów: niskiego (˨) i nisko-rosnącego (˩˨), ale ich dystrybucja jest nieregularna.

Transkrybując qin, będę stosował diakrytyki dla oznaczania tonów (ā á à â) i podkreślenie dla oznaczania długich samogłosek (a o e i u).
  •  

Pluur

#3
Język: olseski
Nazwa własna: Hafănz Oléṕs [hafa͜'áɳꞎ ɔɬ'ɛp's]*
Zapis: pismo olseskie (alfabetyczne, acz planowane są elementy ideograficzne, planowane...), w użyciu także łacinka (na potrzeby zapisu komputerowego)
Zasięg:
- natywnie: Państwo Olsów
- urzędowo: wszystkie kraje Monarchii Olsów (Olsenia, Szyszenia, Rubania, Surd)
- jako drugi język: bardziej światowe warstwy Monarchii, stosowany przez kupców i w kontaktach międzynarodowych (lingua franca)
Morfoskładnia: dominuje składnia typu SOV, jednak często przed podmiotem występują partykuły, które operują czasownikiem, występują przedimki, uproszczone odmiany rzeczowników, przymiotników i czasowników.
Opis: pierwotnie wzorowany na tonalnych językach Azji, następnie tony przeszły w charakterystyczny akcent toniczny, który wpływa na znaczenia słów. Dalsze inspiracje to języki Ameryki przedkolumbijskiej i szwedzki. Co z tego wyszło zobaczycie już za niedługo.

* - symbolem [ꞎ] oznaczam spółgłoskę dźwięczną, czyli

Po więcej informacji zapraszam tutaj
  •  

Úlfurinn

#4
Nazwa: Erutat
Nazwa własna: Ərütat gölı
Użycie: Głównie Erutia kontynentalna. Szczególne użycie w części górskiej. Administracyjnie na całym obszarze moich wpływów.
Charakterystyka: Język aglutynacyjno-polisyntetyczny. Szyk SOV. Posiada rozbudowaną odmianę czasowników i nieco mniejszą rzeczowników. Cechuje się bardzo zaawansowanym słowotwórstwem. Podstawą każdej innej części mowy (przysłówka, przymiotnika i czasownika) jest zawsze rzeczownik. W użyciu dwa pisma: alfabetyczne, znają je wszystkie osoby czytające, używane na codzień, w użyciu jako łacinka; abugidy, ten system zna tylko wykształcona część społeczeństwa, używany w oficjalnych sytuacjach, tu zapisywane pismem birmańskim. Początkowo wzorowany na językach tureckich (alfabet azerski, ablatyw i allatyw, aglutynacja, aoryst), później jednak, pod wpływem rozwoju słowotwórstwa, zaczął zachowywać się polisyntetycznie.
smrt zidum
  •  

ɈʝĴ

#5
Więc teraz trochę o języku Cesarstwa Tiłoharyno.
Pismo: zmodyfikowana hiragana i katagana
Spoiler
[Zamknij]
Uwaga duża grafika! Jak coś nie czytelne to sory, ale mam dysgrafię :-(.
Litery nieznane Japończykom w komputerach transkrybowane są w ten sposób:
Spoiler
[Zamknij]
Uwaga duża grafika!
Szyk zdania: SVO
Lista przypadków:
-Mianownik,
-Wołacz/Bezokolicznik,
Lista czasów:
-przeszły,
-przyszły,
-teraźniejszy,
Lista osób:
-pierwsza,
-druga,
*trzecia,
Nie ma własnej formy (bezokolicznik) musi być z podmiotem.
Lista liczb:
-pojedyncza,
-mnoga,
Lista trybów:
-oznajmujący,
-przypuszczający,
Odmiana przez cokolwiek
W tym języku odmienia się przez specjalne słowa nie będące przedrostkami, ani sufiksami oraz nie mające swojego własnego znaczenia, niosą one jedynie wiadomość gramatyczną.
EDIT: O języku więcej tutaj:http://jezykotw.webd.pl/wiki/J%C4%99zyk_ti%C5%82ohary%C5%84ski
  •  

Borlach

Mógłbyś zrobić też jakąś transkrypcje na łacinkę
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •  

ɈʝĴ

  •