Konlang Marca

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Marzec 10, 2016, 22:46:31

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Co myślicie o tym, by tak sobie ładnie głosować i wybierać konlangi miesiąca? Idea prosta: podajesz dwie propozycje, jeden konlang Twój, drugi kogoś innego. Konlang z największą ilością wygrywa. Oczywiście, teraz bierzemy konlangi nie tylko z marca, ale i wcześniej (byle nie z dawna-dawna), a potem te nawsze.

Moje propozycje:

  • drawski: bardzo dobrze przygotowany, strasznie realistyczny
  • opejnański: po prostu dość mocno go opisałem, wysiliłem się, i uważam, że posiada zbiór dość fajnych cech, które mogą go wyróżnić na tle innych konlangów

Obcy

W sumie łatwiej wybierać cudze konlangi niż własne, a poza tym... jaka jest granica "dawności" języka?


  • Pekseili: świetnie rozwinięty i bardzo wyczerpujący opis, posiadanie wielu oryginalnych cech z zakresu morfologii i składni, spory zwrócenie uwagi na elementy często pomijane przez językotwórców
  • szemierski: wyczerpujący opis, "harmonijna" fonetyka, ciekawe zjawiska fonetyczne i morfologiczne, niebanalna gramatyka
  •  

Feles

drawski: nadaje się na konlang marca, mimo że został opublikowany w listopadzie
• wstrzymuję się
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
  •