Język jecieński

Zaczęty przez Siemoród, Marzec 01, 2016, 22:18:27

Poprzedni wątek - Następny wątek

Siemoród

Język jecieński to trochę taki Wenedyk, ale jednak nie. Główną ideją jego jest to, że wszak bazuje on na polskim, ale z pewnymi założeniami:
1. Wszelkie słowa w języku polskim (w szczególności zapożyczenia, nawet najdawniejsze) cofamy do PIE (z reguły łopatologicznie, bez zbędnego cackania się) i stamtąd je czysto ewoluujemy do postaci polskiego z zachowaniem wszech jego naturalnych proces fonetycznych.
2. Jak wynika z punktu 1. nie ma tu zapożyczeń (wszystkie słowa są odziedziczone)
3. Gramatyka wykazuje legką dozę archaiczności i brak wpływów zewnętrznych.
4. Procesa fonetyczne nie zawsze zachodzą regularnie.
Przykład:
Bierzemy słowo komputer
Pochodzi ono od angielskiego computer
To z kolei od łacińskiego computāre
Można łopatologiczne utworzyć odeń rdzeń PIE - *ḱomputā-
Ten rdzeń do postaci prasłowiańskiego dotarł by jako *sǫpъta-, co po dodaniu sufiksu *-rjь da nam *sǫpъtarjь
Ewolucya tego słowa do języka jecieńskiego da nam w końcu wyraz sęptarz.
Вот и всё!

Inne przykłady:
internet -> in + ter(ra) + net
in < *h₁én > *vъ(n) > we(ń)
terra < ter < *ters > *terch > trech
net < *ned > *nedь > nedź

Zatem mamy: weńtrechnedź

Szkoda, że praindoeuropejczycy nie mieli komputerów ni internetu. Takie ciekawe słowa mogli nam zostawić...

Póki co to szkic, z czasem napiszę więcéj.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Obcy

#1
Cytat: Siemoród w Marzec 01, 2016, 22:18:27
Ten rdzeń do postaci prasłowiańskiego dotarł by jako *sǫpъta-, co po dodaniu sufiksu *-rjь da nam *sǫpъtarjь

Mnie się jednak bardziej widzi: *sъpytarjь, czyli spytarz.

Cytat
Ten rdzeń do postaci prasłowiańskiego dotarł by jako *sǫpъta-, co po dodaniu sufiksu *-rjь da nam *sǫpъtarjь. Ewolucya tego słowa do języka jecieńskiego da nam w końcu wyraz sępetarz.

Nawet jeśli, to ten pierwszy jer na pewno by wypadł.
 •  

Siemoród

Cytat: Obcy w Marzec 01, 2016, 22:26:23
Cytat
Ten rdzeń do postaci prasłowiańskiego dotarł by jako *sǫpъta-, co po dodaniu sufiksu *-rjь da nam *sǫpъtarjь. Ewolucya tego słowa do języka jecieńskiego da nam w końcu wyraz sępetarz.

Nawet jeśli, to ten pierwszy jer na pewno by wypadł.
Racya, przeoczyłem takę oczywistość.

Wkrótce napiszę trochę więcéj i jakiś tekst wrzucę.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Feles

Cytatinternet -> in + ter(ra) + net
in < *h₁én > *vъ(n) > we(ń)
terra < ter < *ters > *terch > trech
inter nie ma związku z *ters, tylko pochodzi od PIE *h₁entér (*-ter to sufiks).
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Dynozaur

Inter jest chyba kognatem "wnętrza", prawda?

Jeśli chodzi o sam (nomen omen) somięz, to pomysł ciekawy - z wykonaniem gorzej.
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
 •  

Todsmer

Forma *vъ(n)-terch-nedь nie miała prawa istnieć w prasłowiańskim.
 •  

Obcy

#6
Cytat: Dynozaur w Marzec 02, 2016, 09:14:57
Inter jest chyba kognatem "wnętrza", prawda?

Jeśli chodzi o sam (nomen omen) somięz, to pomysł ciekawy - z wykonaniem gorzej.

Wydaje mi się, że tak...
Ja proponuję coś takiego: jeśli istnieje już słowiański odpowiednik łacińskiego rdzenia, to to wykorzystujemy, a jak nie, to regularnie rekonstruujemy od praindoeuropejskiej formy. Wyjdą na pewno ciekawe rzeczy :)
 •  

Siemoród

#7
Koncepcya języka trochę się zmieniła. Będę wykorzystywał rdzenie z zapożyczeń, ale téż wykorzystywał typowo słowiańskie przyrostki (nie zawsze odpowiadające tém niesłowiańskiém). Pisan będzie cyrylicą zaprojektowaną specyalnie dla niego (bazuje na mojéj cyrylicy dla polskiego). Ortografja пиши, као шта говориш, али знај, као се некада говорило.
Litera - Dźwięk
Аа - [a]
Áá - [ɑ]
Бб - [b]
Вв - [v], opcyonalnie [ʋ]
Гг - [g]
Дд - [d]
Ее - [je]
Éé - [je], w djalektach [i:]
Ёё - [jɔ]
Èè - [jo]
Ęę - [jẽ], [jew̃], [jej̃]
Ę́ę́ - [jɔ̃] [jɔw̃]
Жж - [ʒ]
Җҗ - [ʒd͡ʒ] (dla symetrji z Щщ)
Зз - [z]
Ss - [d͡z]
Ии -  [i]
Ii -  [i]
Jj - [j]
Кк - [k]
Лл - [ɫ], miękkie jak [lʲ]
Мм - [m]
Нн - [n]
Оо - [ɔ]
Óó -

 • Ǫǫ - [ɛ̃], [ɛw̃]
  Ǫ́ǫ́ - [ɔ̃] [ɔw̃]
  Пп - [p]
  Рр - [r], miękkie [r̝] (w [ʒ] bądź [ʃ] przechodzące)
  Сс - [s]
  Тт - [t]
  Уу - [u]
  Фф - hehe, nié ma
  Хх -

 • Цц - [t͡s]
  Чч - [t͡ʃ]
  Џџ - [d͡ʒ]
  Шш - [ʃ]
  Щщ - [ʃt͡ʃ]
  Ъъ - twardy znak
  ЪI ъi - [ɨ]
  Ьь - miękki znak
  Ѣѣ - [je], [ja] (w zależności od pozycyi)
  Ээ - [ɛ]
  Э́э́ - [e], w djalektach [ɨ]
  Юю - [ju]
  Яя - [ja]
  Я́я́ - [jɑ]
  Przyznaję się do mnogości djakrytyków w cyrylicy i proszę o wybaczenie.

  Przykładowy tekst po polsku, jecieńską grażdanką i łacinką:

  Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu (kająrza),
  Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi,
  Śród fali (swałów) łąk szumiących(szczewiącéch), śród kwiatów powodzi,
  Omijam koralowe (kreszane) ostrowy burzanu (łapanorza).

  Вплъiнǫ́лъ мь на сухога прествóръ каjǫ́ря,
  Вóзъ нуря́ сę въ зелёность и якъ лóдка броди,
  Срèдъ свалóвъ лǫ́къ щевę́цихъ, срèдъ квѣтóвъ поводи
  Омiя́мъ крешaнэ́ островъi лaпáноря.

  Transkrypcya:
  Vpłynǫ́łъ mь na suxоga přestvórъ kajǫ́řa
  Vózъ nuřá sę vъ źeloność i jakъ łódka brođi
  Śrèdъ svałóvъ łǫ́kъ ščevę́cиxъ, śrèdъ květóvъ povođi
  Omijámъ křešané ostrovy łapánořa.


  Jeszcze tylko trochę konserwatywniejsza ortografja (te wsze oje, aje..) i by mi wyszedłъ prasłowiańskijь.

  Niedługo trochę więcéj słownictwa i gramatyki grzebacieszy.

  Do tego należy dodać, że Jecienianie to lenie i często używają ligatur:
  Ль -> Љ, ль -> љ, Ль -> Љ, ль -> љ
  Нь -> Њ, нь -> њ, Нь -> Њ, нь -> њ
  Ст -> Ϛ, ст -> ϛ, Ст -> Ϛ, ст -> ϛ

  ЭДИТ: (maj 2016 - реформа орѳографiи) и > ъi, i > и (zgrubsza). Bukwa i jest przed samogłoskami (w tém jotowańcami), a bukwa и w miejsce ъi po ш, ч, щ, ц, s, џ, ж, җ. Tak. Jeszcze bukwę җ dodałem.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Siemoród

#8
Czas na odmianę rzeczowników. W języku jecieńskim wszystkie rzeczowniki odmieniają się przez 7 przypadków i 3 liczby, aczkolwiek istnieją dla niektórych słów formie poboczne, coś na wzór ruskiego miejscownika:
o лѣсѣ, в лѣсу
Prócz tego niektóre rzeczowniki tworzą coś w rodzaju rzeczowników zbiorowych (odpowiednio l. poj., rzecz. zbior. i l. mnoga):
братъ - братья (ż.) - братове
ксę́sъ - ксęжа (ż.)- ксęsеве (tak, owo prasłowiańskie zapożyczenie uznaję za już w pełni rodzime)
ксę́гъ - ксęга (ż.)- ксęги
квѣтъ - квѣте (n.)- квѣтъi
дрѣво - дрѣве (n.) - дрѣва
дѣтę - дѣтья (ż.) - дѣтęта
мрóвка- мрóвь (ż.)/мрове (n.)- мрóвки
&cetera....

Liczba mnoga w tych słowiech używana jest kiedy mówi się nie o jednéj, a o kilku grupach rzeczowników.
Jecieńska deklinacya opiera się w pierwszéj kolejności na twardości tematu, potem żywotności i rodzaju.
Przykłady odmian (która szczególnie w miejscowniku i dopełniaczu wykazuje dosyć dużą różnorodność):
ǫгель (męzkorzeczowy miękkotematowy)
M. ǫгел-ь
D. ǫгл-я
C. ǫгл-ю
B. ǫгел-ь
N. ǫгл-éмь
Ms. ǫгл-ю
W. ǫгл-ю

M.=B.=W. ǫгл-я
Ms.=D. ǫгл-ю
N.=C. ǫгл-ема

M.=W. ǫгл-е
D. ǫгл-éjь
C. ǫгл-èмъ
B. ǫгл-е
N. ǫгл-и
Ms. ǫгл-ѣхъ

ϛóлъ (męzkorzeczowy twardotematowy)
M. ϛóл-ъ
D. ϛол-а
C. ϛол-у
B. ϛóл-ъ
N. ϛол-óмь
Ms1. ϛол-ѣ*
Ms2. ϛол-у*
W. ϛол-е

M.=B.=W. ϛол-a
Ms.=D. ϛол-у
N.=C. ϛол-ома

M.=W. ϛол-ъi
D. ϛол-óвъ
C. ϛол-óмъ
B. ϛол-и
N. ϛол-ъi
Ms. ϛол-ѣхъ
*Wyjątkiem jest wyraz дóмъ, w którym istnieją trzy formy miejscownika - о домѣ, в дому, дома (choć ten ostatni bywa traktowany jako przysłówek)

кóњ (męzkozwierzęcy miękkotematowy)
M. кóн-ь
D. кон-я
C. кон-ю
B. кон-я
N. кон-éмь
Ms. кон-ѣ
W. кон-ю

M.=B.=W. кон-я
Ms.=D. кон-ю
N.=C. кóн-ьма

M.=W. кон-е
D. кон-éjь
C. кон-èмъ
B. кон-e
N. кóн-ьmi
Ms. кон-ѣхъ

виљкъ (męzkozwierzęcy twardotematowy)
M. виљк-ъ
D. виљк-a
C. виљк-у
B. виљк-а
N. виљк-óмь
Ms. виљц-ѣ
W. виљк-у/виљч-е*

M.=B.=W. виљк-a
Ms.=D. виљк-у
N.=C. виљк-ома

M.=W. виљк-и
D. виљк-óвъ
C. виљк-óмъ
B. виљк-и
N. виљк-и
Ms. виљц-ѣхъ
*rzeczowniki kończące się -къ, -цъ, ... mają dwie równoważne formie wołacza

съiнъ (męzkoosobowy twardotematowy)
M. съiн-ъ
D. съiн-a
C. съiн-ови
B. съiн-а
N. съiн-э́мь
Ms1. съiн-ѣ
Ms2. съiн-у
W. съiн-у

M.=B.=W. съiн-a
Ms.=D. съiн-у
N.=C. съiн-oма

M.=W. съiн-ове
D. съiн-óвъ
C. съiн-óмъ
B. съiн-óвъ
N. съiн-эми
Ms. съiн-эхъ

гоϛь (męzkoosobowy miękkotematowy)
M. гоϛ-ь
D. гоϛ-я
C. гоϛ-еви
B. гоϛ-я
N. гоϛ-éмь
Ms. гоϛ-ю
W. гоϛ-ю

M.=B.=W. гоϛ-я
Ms.=D. гоϛ-ю
N.=C. гоϛ-ьма

M.=W. гоϛ-еве*
D. гоϛ-éjь
C. гоϛ-èмъ
B. гоϛ-еjь
N. гоϛ-ьми
Ms. гоϛ-ѣхъ
*Preferuje się гоϛеве a nie гоϛе, ale tylko dlatego, że гоϛь jest jednosylabowy. Przykładowo господарь - господаре (nie господареве). Oprócz tego istnieje rzeczownik zbiorowy гоϛя (ż.).

камъi (męzki ъi-tematowy)
M. кам-ъi
D. кам-еня
C. кам-еню
B. кам-éњ
N. кам-енéмь
Ms. кам-еню
W. кам-ени

M.=B.=W. кам-ени
Ms.=D. кам-ёну
N.=C. кам-éњма

M.=W. кам-eне
D. кам-éњ
C. кам-енèмъ
B. кам-eне
N. кам-ењми
Ms. кам-енѣхъ

мать, дца - télko dwie słowie (żeński --tematowy)
M. мат-ь
D. мат-ери
C. мат-ери
B. мат-ерь
N. мат-ерьǫ́
Ms. мат-ере
W. мат-ь

M.=B.=W. мат-ере
Ms.=D. мат-ерю
N.=C. мат-ерьма

M.=W. мат-ере
D. мат-ерéjь
C. мат-ерèмъ
B. мат-ере
N. мат-ерьми
Ms. мат-ерехъ

жёна (żeński -a twardotematowy)
M. жён-а
D. жён-ъi
C. жен-ѣ
B. жён-ǫ
N. жён-ǫ́
Ms. жен-ѣ
W. жён-о

M.=B.=W. жен-ѣ
Ms.=D. жён-у
N.=C. жён-ама

M.=W. жён-ъi
D. жн-ъ
C. жён-áмъ
B. жён-ъi
N. жён-ами
Ms. жён-ахъ

душа (żeński -a miękkotematowy)
M. душ-а
D. душ-и
C. душ-и
B. душ-ę
N. душ-ę́
Ms. душ-и
W. душ-е

M.=B.=W. душ-и
Ms.=D. душ-у
N.=C. душ-ама

M.=W. душ-е
D. душ-ь
C. душ-áмъ
B. душ-е
N. душ-ами
Ms. душ-ахъ

пани (żeński -i miękkotematowy)
M. пан-и
D. пан-éjь
C. пан-и
B. пан-ьǫ́
N. пан-ьǫ́
Ms. пан-и
W. пан-и

M.=B.=W. пан-ѣ
Ms.=D. пан-ю
N.=C. пан-ема

M.=W. пан-ѣ
D. пн-ь
C. пан-èмъ
B. пан-ѣ
N. пан-ями
Ms. пан-яхъ

коϛь (żeński -ь miękkotematowy)
M. коϛ-ь
D. коϛ-и
C. коϛ-и
B. коϛ-ь
N. коϛ-ьǫ́
Ms. коϛ-и
W. коϛ-и

M.=B.=W. коϛ-и
Ms.=D. коϛ-ю
N.=C. коϛ-ьма

M.=W. коϛ-и
D. коϛ-éjь
C. коϛ-èмъ
B. коϛ-и
N. коϛ-ьми
Ms. коϛ-ехъ

кръi (żeński -и-tematowy)
M. кр-ъi
D. кр-ви
C. кр-ви
B. кр-эвь
N. кр-вę́
Ms. кр-ви
W. кр-ви

M.=B.=W. кр-ви
Ms.=D. кр-вю
N.=C. кр-вема

M.=W. кр-ви
D. кр-вéjь
C. кр-вя́мъ
B. кр-ви
N. кр-вями
Ms. кр-вяхъ

млѣко (nijaki -o twardotematowy)
M. млѣк-о
D. млѣк-а
C. млѣк-у
B. млѣк-о
N. млѣк-éмь
Ms. млѣц-ѣ
W. млѣк-о

M.=B.=W. млѣц-ѣ
Ms.=D. млѣк-у
N.=C. млѣк-ома

M.=W. млѣк-а
D. млѣк-ъ
C. млѣк-óмъ
B. млѣк-а
N. млѣк-i
Ms. млѣц-ѣхъ

поле (nijaki -o/-e miękkotematowy)
M. пол-е
D. пол-я
C. пол-ю
B. пол-е
N. пол-éмь
Ms1. пол-ѣ
Ms2. пол-ю
W. пол-е

M.=B.=W. пол-i
Ms.=D. пол-ю
N.=C. пол-ема

M.=W. пол-я
D. пóл-ь
C. пол-èмъ
B. пол-я
N. пол-i
Ms. пол-iхъ

[и]имę[/и] (nиjakи -[и]ę[/и]-tematowy)
M. им-ę
D. им-еня
C. им-еню
B. им-ę
N. им-енéмь
Ms. им-еню
W. им-ę

M.=B.=W. им-енѣ
Ms.=D. им-ёну
N.=C. им-éњма

M.=W. им-ёна
D. им-èнъ
C. им-енèмъ
B. им-ёна
N. им-ёнъi
Ms. им-енехъ

пташę (nijaki -ęт-tematowy)
M. пташ-ę
D. пташ-ęтя
C. пташ-ęтю
B. пташ-ę
N. пташ-ęтéмь
Ms. пташ-ęтю
W. пташ-ę

M.=B.=W. пташ-ęтѣ
Ms.=D. пташ-ęтю
N.=C. пташ-ęтьма

M.=W. пташ-ęта
D. пташ-ę́тъ
C. пташ-ęтèмъ
B. пташ-ęта
N. пташ-ęтъi
Ms. пташ-ęтехъ

небо (nijaki -ес-tematowy) - niewiele słów takich jak слово, небо, чудо...
M. неб-о
D. неб-(ёс)а*
C. неб-(ёс)у*
B. неб-о
N. неб-(ёс)эмь*
Ms1. неб-(ес)ѣ*
Ms2. неб-(ёс)у*
W. неб-о

M.=B.=W. неб-есѣ
Ms.=D. неб-ёсу
N.=C. неб-еcьма

M.=W. неб-ёса
D. неб-èсъ
C. неб-есèмъ
B. неб-ёса
N. неб-ёсъi
Ms. неб-есехъ
*Pełne formy są uznawane za archaiczne i nie używane.

Jeszcze są deklinacye mieszane i inne takie, ale to raczej oczywiste.
Na dniach powinienem zamieścić resztę deklinacyi dziesłójstwa

EDIT: Korekta ortografji
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

Obcy

#9
> C. iм-ёнмъ
> C. неб-есемъ
> C. пташ-ęтмъ
uzasadnij różnicę samogłosek

> Ms. жён-е
> M.=B.=W. жён-ѣ
w odniesieniu do poprzedniego: to w końcu jest przegłos czy nie?

> D. душ-ъ
> D. пóл-ъ
> D. iм-ён
dziwne odejście od etymologii (twardy jer po sz, lj i brak jeru)
 •  

Siemoród

Przepraszam za pomyłki, trochę dużo tych deklinacyj było i faktycznie mogłem co-nieco przeoczyć.

Dziękuję za spostrzegawczość.

Еще рáзъ блогодарę.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •