Marność i doniosłość: cywilizacja olseska

Zaczęty przez Pluur, Wrzesień 19, 2016, 23:00:12

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pluur

Dodałem artykuły o państwach, wchodzących w skład Monarchii olseskiej:
1. Olsenia - i tutaj mam prośbę - można by ten szablon dolny (spis państw Kyonu edytować tak, żeby głównym państwem była Monarchia Olsów, zaś w nawiasie wypisane by były cztery, wchodzące w jej skład, kraje. W szablonie tym też nie ma Erutii, warto dodać. Jak z innymi podmiotami, to nie sprawdzałem.
2. Surd
3. Rubania
4. Szyszenia
Do tego 4 nowe ludy (na terenach, które do końca sierpnia były wolne):
1. Wiraflycy, żyjący na południe od Monarchii, pierwowzorem ich są ziemscy Sampowie/Lapończycy.
2. Punyszowie, żyjący na północ od Monarchii, tuż przy Szyszenii.
3. Jalżpowie, żyjący u podnóża Gór Żelaznych. Wszystkie trzy ludy są (daleko) spokrewnione z Kauradami.
4. Kuniecy, mieszkańcy tych dwu wysp w dorzeczu. Tych planuję bardziej rozwinąć, obecnie są już w jakimś stopniu zależni od Monarchii.

No i zaktualizowałem mapę
 •  

Henryk Pruthenia


Todsmer

Pluur, nie wjechałeś trochę z tymi ludami na Tyłohalino?
 •  

ɈʝĴ

Zawsze można stwierdzić , że to są świeżo podbite tereny , które nie zdołały się jeszcze ucywilizować.
 •  

Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Wrzesień 07, 2017, 17:59:31
Zrobiłem
Dzięki.

Cytat: Todsmer w Wrzesień 07, 2017, 18:27:42
Pluur, nie wjechałeś trochę z tymi ludami na Tyłohalino?
W którym miejscu? Przecież to są te tereny, które Henryk oznaczył jako puste, które trzeba zrobić.
EDIT: A okej już widzę. Można zmienić, nie zależy mi na nich w ogóle.

 •  

Pluur

Podział administracyjny w końcu uporządkowany, a to znaczy, że można iść dalej.

PYTANIE: W tej tabeli pod mapą jak jednocześnie wyrównać tekst do lewej i do góry (kolumny 2-4)? Próbowałem wpisywać oba kody w różnych kombinacjach i nie wychodziło. Z góry dziękuję!
 •  

Henryk Pruthenia


Pluur

Na podstawie poradnika, który kiedyś już wrzucałem. Mam to gdzieś na kompie, wyślę na discordzie.
 •  

Henryk Pruthenia


Borlach

I co z dawno obiecaną mapą Kozonu? :P
Ja się zabieram za mapę Assurhanu, więc i Kozon powinien mapę mieć
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Pluur

#55
Cytat: Borlach w Wrzesień 01, 2018, 13:02:56
I co z dawno obiecaną mapą Kozonu? :P
Ja się zabieram za mapę Assurhanu, więc i Kozon powinien mapę mieć
Szczerze chyba nie zrozumiałem żartu HP i  aż się odechciało.
Ano zabiorę się, po wybuchu II wojny światowej.
 •  

Pluur

Lsaapizm (ols. łăp – woda, mędrzec Łăpu) – pentateistyczna religia dominująca w Monarchii Olsów. Jej początki wiążą się z działalnością Łăpu – filozofa działającego około 3600 yK (roku uniwersalnego kalendarza Kyonu) na Rubanii. Lsaapizm posiada elementy religii naturalnej (kult Kyonu, kult ciał niebieskich, kult zwierząt, rzadziej materii nieożywionej) oraz objawionej (wizje Łăpu odnośnie świata, w tym przyszłości dusz ludzkich). Mimo sporej liczby typowo oldyjskich tradycji w tej religii, za sprawą nadania lsaapizmowi charakteru religii państwowej coraz częściej staje się uniwersalistyczną religią Wschodu. Fundamenty wiary respektowane przez różne jej odłamy tworzą swoistą unię wyznań lsaapistycznych. Religia oldyjska posiada elementy religii teocentrycznych (kult bogów) i kosmocentrycznych (kult człowieka).
Lsaapizm czerpał z naturalnych religii oldyjskich na Rubanii. Przyjmuje się, że już w czasie kolonizacji na kontynencie istniały początkowe zręby strukturalne religii. Prawdopodobnie z tego okresu pochodzą pierwsze opowieści Styymilaronu (jedna z ważniejszych ksiąg lsaapizmu, która jest de facto zbiorem krótki opowiastek moralizatorskich i opowieści mitycznych). Na Rubanii działał około 3600 yK filozof Łăpu. Do Styymilaronu dodał on kilkadziesiąt przypowieści, zebranych podczas podróży po Rubanii.  Łăpu choć nie był twórcą nowej religii, stworzył pierwsze zręby jej struktury, porządkując dotychczas znane prawidła. Stworzył także sieć zakonów-szkół, gdzie doskonalono poznawanie siebie i świata. Stworzył Pięć Reguł, przyporządkowując je do każdego z pięciu bóstw:

1.   Pynor – utożsamiany z gwiezdną stroną nieba, jesienią i wróżbami, uważany za wesołego myśliciela i patrona nauki
2.   Túk – utożsamiany z bezgwiezdną stroną nieba, latem i zwycięstwem, uważany za smutnego myśliciela i patrona sztuki
3.   Paxa – utożsamiany z Wielkim Obłokiem Magellana, uważany za władcę wody i wiatru
4.   Xel – utożsamiana z Małym Obłokiem Magellana, zimą i śniegiem, uważana za patrona metalurgii
5.   Rúhe – utożsamiana z widzialną Drogą Mleczną, wiosną i kwiatami, słońcem, matką ziemią, uważana za patronkę wszystkich ludzi

Bogom tym przyporządkowuje się odpowiednie symbole i atrybuty, nie czci się jednak ich wizerunków.

I tak powstało Pięć Reguł (Edé Pamorą):
1.   Mądry jak Pynor (Vałterḱ oz Pynor)
2.   Kreatywny jak Túk (Rédaṕes oz Túk)
3.   Zaradczy jak Paxa (Kĭtíḱ oz Paxa)
4.   Sprawny/Zdrowy jak Xel (Ŏhkéṕes oz Xel)
5.   Kochający jak Rúhe (Háłátis oz Rúhe)

Rozwój religii przyśpieszył w czasie Wschodniej Wielkiej Wędrówki Ludów, kiedy kolonizacja z przeludnionej Wyspy Południowej (Rubanii) osiągnęła apogeum. Na kontynencie kolonie zaczęły wybijać się na niezależność. W czasie przemieszczania się mas ludności do religii zaczęły napływać nowe elementy. Ten okres doprowadził do wykształcenia się stanu kapłańskiego, a dzięki wpływom szyszeńskim zaczęła wykształcać się liturgia. Obrzędowość kontynentalna, do dotychczasowych modłów w gajach i świętych miejscach, dodała pieśni, budowę protoołtarzy a także prawdopodobnie zapoczątkowała obrzędowe zawieranie małżeństw, obce kulturze Wyspy Południowej. W 6280 yK w Olseni przejmuje władzę Sefri, który czyni lsaapizm religią państwową, tym samym rozszerzając ją na okoliczne, w tym podbite ludy.

Głównymi założeniami lsaapizmu jest Pięć Reguł. Reguły te z biegiem czasu były rozwijane i szeroko komentowane. Komentarze utworzyły ostatecznie kolejną księgę – Fyledepamorankyaffaanżę (Fyl Edé-Pamorą Ky Affănzą) (też: Komentarze do Pięciu Reguł), stale powiększaną. Głównym celem jest stawanie się lepszym człowiekiem, tak aby zachować harmonię ze światem. Lsaapizm dorobił się także bogatej obrzędowości. Uroczyste liturgie są odprawiane ku czci pięciu bóstw. Każdemu z nich przeznacza się mniej więcej tyle samo czasu w czasie jej trwania. Największe święta są obchodzone po zapadnięciu zmroku. Liturgie odbywają się w świątyniach, budowanych na specjalnym planie. Sala ołtarzowa musi być ustawiona względem stron świata. Boczne ściany w stronę gwiezdnego i bezgwiezdnego nocnego nieba. Ołtarz umiejscowiony jest we wnęce, prostopadle do ścian bocznych. Przed ołtarzem znajdują się miejsca dla wiernych, często siedzące. Na balkonie śpiewa chór z akompaniamentem lir korbowych albo organów. Przepisy dotyczące odprawiania liturgii zebrane są w Księdze Działań - Fyltokinuszkyfakubie (Fyl ťokínux Ky Fakúb).

Lsaapizm posiada złożone patrzenie na życie po śmierci. Z jednej strony panuje przeświadczenie o tym, że ludzie po śmierci stają się albo gwiazdami, albo znikają w czeluściach czerni. Aby zasłużyć sobie na zostanie gwiazdą, należy postępować zgodnie z Pięcioma Regułami, modlić się i samodoskonalić. Z drugiej strony, jak podaje Styymilaron przed początkiem wszystkiego na świecie panowała magia. Ci ludzie, którzy chcieli posiąść wiedzę magiczną mogli uczęszczać do specjalnych szkół, gdzie uczono się trudnej sztuki magicznej. Podobnie jak na obecnym świecie, także w świecie przedhistorycznym istniało dobro i zło. Niestety z czasem coraz potężniejsza grupa czarowników zaczynała interesować się magią w służbie zła. Ostatecznie wybuchła wojna pomiędzy czarodziejami dobrymi i złymi. Po wielu walkach, śmierciach i zrujnowaniu teraźniejszego im świata postanowiono usunąć się w cień i zlikwidować magię na świecie doczesnym, przenosząc ją do świata pośmiertnego. Wedle Styymilaronu po śmierci człowiek ma prawo wybrać, czy chce wrócić na świat, czy pozostać w pośmiertnym świecie pełnym czarów. Większość ludzi wybiera jednak cudowność drugiej strony, wiedząc, że lata ziemskie (kyońskie) to nic w porównaniu do czasu pośmiertnego). Księga komentarzy do Styymilaronu zwraca uwagę na podobieństwo historii o czarownikach do przypowieści o początkach świata – walce między pięcioma rodzinami starych bogów. Według tego przypowieści byli oni bogami surowymi i niesprawiedliwymi, których własne rządze doprowadziły do ich upadku. Rodziny stworzyły wedle swoich umiejętności: ziemię, niebo, wodę, ogień i metal. Potem starzy bogowie utworzyli człowieka-sługę i każdy inny pierwiastek życia. Człowiek wtedy żył w jaskiniach, jamach i prymitywnych osadach. Pożywienie zbierał, a potomstwo wydawał dziko, nie opiekując się nim. Po tym stworzeniu starzy bogowie zaczęli toczyć spory i rozpoczęła się wielka wojna, z której ocalało pięciu obecnych bóstw, po jednym z każdej rodziny. Rúhe wychowała młodego Pynora i Túka. Potem odnaleziono jeszcze Paxę i Xel, zagubione na wielkiej przestrzeni puszczy. Rúhe dokończyła dzieła stworzenia dając człowiekowi miłość. Dzięki matczynemu serca Rúhe, także pozostali podarowali człowiekowi odpowiednio: mądrość od Pynora, kreatywność od Túka, zaradczość od Paxy i zdrowie (sprawność) od Xel. Rúhe ponadto umieściła ziemię wśród gwiazd i nakazała człowiekowi dzień i noc, pory pracy i odpoczynku, czas zasiewu i żniw, ludzki poród i śmierć. Gdy już kończyła swoje dzieło wstąpiła na firmamenty nieba, wraz z pozostałymi bóstwami, obiecując doglądać dzieł człowieczych nocą, co tłumaczy obchodzenie wszelkich świąt po zmroku.


Borlach

Chętnie poczytam więcej, zwłaszcza o motywie wojen bogów i wojen magów.

Wspominałem już o tym na Dyskordzie, ale podobny jest on nieco do ajdyniriańskich mitów o Wojnie Bogów, która zniszczyła stary świat i stary porządek, strącając Kyon w erę chaosu. W jej wyniku zginęła też, lub została ranna, większość bogów. W tym wszyscy tak zwani Starzy Bogowie, rządzący wcześniej światem. Większość ze Starych Bogów zginęła podczas Zdrady Krwi, czyli ostatniej rady bogów, która odbyła się na świętej górze Férhan. Podczas tej rady Ŝur̄anaya ("źli"* bogowie, nieprzychylni ludzkości, demony) ostatecznie wystąpili przeciw Dévanaya (bogowie przychylni ludzkości, "dobrzy"*), co skończyło się przelewem krwi, maskarą i wybuchem wojny. To z kolei przypomina mi trochę te olseskie pięć rodzin starych bogów. Surowi, niesprawiedliwi. Sami doprowadzili do swej zguby. Brzmi trochę jak opinia, którą mogły mieć o Ajniadach ludy ościenne. Potężne, brutalne imperium, dla ludów nieuznających niewolnictwa niesprawiedliwe, bo niewolnictwem się parające. Które też mogło być przynajmniej po części winne własnego upadku. A i magia gra bardzo duża rolę w mojej mitologii, zwłaszcza częściach odnoszących się do Ajniadów, to i powiązanie z tymi dobrymi i złymi magami samo mi się nasuwa.

Nie wiem jak widzisz te wątki, ale jestem ciekaw co sądzisz o możliwości odwoływania się naszych kultur do tych samych starożytnych wydarzeń historycznych.

Cytat1.   Pynor – utożsamiany z gwiezdną stroną nieba, jesienią i wróżbami, uważany za wesołego myśliciela i patrona nauki
2.   Túk – utożsamiany z bezgwiezdną stroną nieba, latem i zwycięstwem, uważany za smutnego myśliciela i patrona sztuki
3.   Paxa – utożsamiany z Wielkim Obłokiem Magellana, uważany za władcę wody i wiatru
4.   Xel – utożsamiana z Małym Obłokiem Magellana, zimą i śniegiem, uważana za patrona metalurgii
5.   Rúhe – utożsamiana z widzialną Drogą Mleczną, wiosną i kwiatami, słońcem, matką ziemią, uważana za patronkę wszystkich ludzi
A jaką rolę pełni u Ciebie w religii galaktyka Sculptor dSph? Przynajmniej w Ajdynirze o konkretnej porze roku gdy sprawdzałem, Sculptor dSph był widoczny tuż obok Drogi Mlecznej i Magellanów, i nawet lepiej widoczny. Chociaż to pewnie zmienia się wraz z porami roku i położeniem planety.

Dla przykładu, 3 skriny nocnego nieba w Imperium, zrobione o tej samej godzinie i w tym samym miejscu.
Droga Mleczna i Magellany
Spoiler
[Zamknij]
Połowa Drogi i kawałek Skulptora
Spoiler
[Zamknij]
Skulptor w całej okazałości
Spoiler
[Zamknij]

Jak rozumiem, lsaapizm jest religią dominującą w Olsenii i na wschodnich wyspach. A jak w Surdzie?
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Pluur

CytatChętnie poczytam więcej, zwłaszcza o motywie wojen bogów i wojen magów.
Dziękuję, jak będzie dla kogo to coś napiszę. Pierw jednak chciałbym dokończyć artykuł o Monarchii, tak już na tip-top.

CytatNie wiem jak widzisz te wątki, ale jestem ciekaw co sądzisz o możliwości odwoływania się naszych kultur do tych samych starożytnych wydarzeń historycznych.
Myślę, że wspólni przodkowie X lat temu. Ewentualnie powstanie swoistej ligii religijnej, poprzez wspólne kontakty też X lat temu. Magia zapisana w Styymilaronie jest bardzie harrypotterowa, niż nie.

CytatA jaką rolę pełni u Ciebie w religii galaktyka Sculptor dSph? Przynajmniej w Ajdynirze o konkretnej porze roku gdy sprawdzałem, Sculptor dSph był widoczny tuż obok Drogi Mlecznej i Magellanów, i nawet lepiej widoczny. Chociaż to pewnie zmienia się wraz z porami roku i położeniem planety.
To co opisałem opierałem na podstawie informacji jakie były na samym początku podawane. O żadnym Sculptorze dSph nie miałem zielonego pojęcia. Odwołam się do zdjęcia na wiki. Trzy widoczne galaktyki oraz bezgwiezdna i gwiezdna strona nocnego nieba.

CytatJak rozumiem, lsaapizm jest religią dominującą w Olsenii i na wschodnich wyspach. A jak w Surdzie?
Owszem. Olsenia, Rubania oraz Surd to terytoria gdzie dominuje lsaapizm. Warto wspomnieć, że Surd jest handlową kolonią Olsenii - pierwowzorem jest ziemska Wenecja, abo bardziej Raguza. Wyspa Północna (Felża) posiada pierwotną wersję tej religii - bez wpływów szyszeńskich (tzn. bez sformalizowane liturgii). Jednak wraz z expansją państwa miejscowa ludność będzie musiała poznać wersję oficjalną. Szyszenia posiada swoją religię, dość obrazoburczą względem lsaapizmu, co będzie prowadzić do sporów i ostatecznie zerwania jakich-kolwiek więzów z Monarchią (Szyszenia popadnie w czasie inwazji kauradzkiej w zależnośc od Kauradów i wybije się na swoją bida-niepodległość. Bida, bo będzie tam bida i po jakimś czasie wszyscy owę niezależność przeklną). Tym samym ciężkość Monarchii przeniesie się do Surdu i Rubanii, a odbicie [chyba] xięstw olseskich będzie sprawą honorową. W czasie przejmowania władzy przez Surd-Rubanię będzie się wykształcać forma republikańska rządów. Chyba. [Surd jako jednoczyciel ziem w scenariusz co by było gdyby Nowogród zjednoczył Rosję].
 •  

Canis

Cytat: Pluur w Kwiecień 24, 2020, 22:28:03
CytatChętnie poczytam więcej, zwłaszcza o motywie wojen bogów i wojen magów.
Dziękuję, jak będzie dla kogo to coś napiszę. Pierw jednak chciałbym dokończyć artykuł o Monarchii, tak już na tip-top.

CytatNie wiem jak widzisz te wątki, ale jestem ciekaw co sądzisz o możliwości odwoływania się naszych kultur do tych samych starożytnych wydarzeń historycznych.
Myślę, że wspólni przodkowie X lat temu. Ewentualnie powstanie swoistej ligii religijnej, poprzez wspólne kontakty też X lat temu. Magia zapisana w Styymilaronie jest bardzie harrypotterowa, niż nie.

CytatA jaką rolę pełni u Ciebie w religii galaktyka Sculptor dSph? Przynajmniej w Ajdynirze o konkretnej porze roku gdy sprawdzałem, Sculptor dSph był widoczny tuż obok Drogi Mlecznej i Magellanów, i nawet lepiej widoczny. Chociaż to pewnie zmienia się wraz z porami roku i położeniem planety.
To co opisałem opierałem na podstawie informacji jakie były na samym początku podawane. O żadnym Sculptorze dSph nie miałem zielonego pojęcia. Odwołam się do zdjęcia na wiki. Trzy widoczne galaktyki oraz bezgwiezdna i gwiezdna strona nocnego nieba.

CytatJak rozumiem, lsaapizm jest religią dominującą w Olsenii i na wschodnich wyspach. A jak w Surdzie?
Owszem. Olsenia, Rubania oraz Surd to terytoria gdzie dominuje lsaapizm. Warto wspomnieć, że Surd jest handlową kolonią Olsenii - pierwowzorem jest ziemska Wenecja, abo bardziej Raguza. Wyspa Północna (Felża) posiada pierwotną wersję tej religii - bez wpływów szyszeńskich (tzn. bez sformalizowane liturgii). Jednak wraz z expansją państwa miejscowa ludność będzie musiała poznać wersję oficjalną. Szyszenia posiada swoją religię, dość obrazoburczą względem lsaapizmu, co będzie prowadzić do sporów i ostatecznie zerwania jakich-kolwiek więzów z Monarchią (Szyszenia popadnie w czasie inwazji kauradzkiej w zależnośc od Kauradów i wybije się na swoją bida-niepodległość. Bida, bo będzie tam bida i po jakimś czasie wszyscy owę niezależność przeklną). Tym samym ciężkość Monarchii przeniesie się do Surdu i Rubanii, a odbicie [chyba] xięstw olseskich będzie sprawą honorową. W czasie przejmowania władzy przez Surd-Rubanię będzie się wykształcać forma republikańska rządów. Chyba. [Surd jako jednoczyciel ziem w scenariusz co by było gdyby Nowogród zjednoczył Rosję].
Sculptor dSph to galaktyka macierzysta układu Helios-Kyon. Gwiezdna strona nieba to widok na Sculptor dSph. Kyon i jego gwiazda macierzysta (Helios) należą do tej galaktyki, ale są skrajnie na uboczu, Helios to jedna z ostatnich, granicznych gwiazd.
 •