Pada śnieg, pada deszcz, świeci słońce

Zaczęty przez Czyżyk Mniejszy, Październik 31, 2011, 22:43:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pingǐno

Razruhski:

Pada deszcz. - Lag vă plartuv.
Pada. - Lag (vă).

lum - lać, padać
deszcz - plart

Prószy śnieg. - Merlok vă bovkuv.
Śnieży. - Bovk (vă).

śnieżyć - bovhum
prószyć - merlăn
pył - merl (m)
śnieg - bovk (m)

Świeci słońce. - Tnokortur arbanza.(ze stroną zwrotną, "arbanza" nie jest w narzędniku)/Kortur arbanzav.(bez strony zwrotnej, "arbanza" jest w narzędniku)
świecić - kortur
arbanza - słońce (jako obiekt na niebie)


 •  

Ghoster

#16
[...........]
 •  

Todsmer

Togga sibbō:

Regnit, snēwit, (sonnā) skīnit.
 •  

Ghoster

#18
[...........]
 •  

Pluur

Órz afv smör, ['oɦʒʲ av smœ́:ʀ˺] - język smorski 2.0/3.0- twór północnogermański

formy literackie / bardziej prestiżowe:

fehls regn, ['fɛçˡs ɾɜɣɲ] - pada deszcz
fehls snjer, ['fɛçˡs ʃʲɲɜ́:ʀ˺] - pada śnieg
skjans rozuhl, ['s̪ʲkʲja:ns ɾɔzʊ́çʎ˺] - świeci słońce

formy powszechne / mniej prestiżowe:

regna, ['ɾɜɣɲa] - pada deszcz
snjera, ['ʃʲɲɛɾa] - pada śnieg
rozuhla, ['rɔzʊçlˠa] - świeci słońce
 •  

Ghoster

#20
[...........]
 •  

Pluur

Cytat: Ghoster w Grudzień 15, 2013, 14:23:00
Chyba pierwszy germlang na tym forum, który mi się faktycznie podoba.

Wow, dzięki  ;-D ;-D ;-D

#szczęście #podnieta #radość
 •  

Vilène

 •  

BartekChom

pollok (przy okazji pracy nad руслокiem także polską wersję odniemczyłem (tu: der → ta) i skróciłem (prawdą → szesz) ­– zresztą taki wariant był od dawna)
szesz dżdży śnieg
szesz deszcz
szesz ta słońce świeci
 •  

Ghoster

#24
[...........]
 •  

Feles

Cytatszesz dżdży śnieg
Dżdży śnieg, świeci deszcz, śnieży słońce.
anarchokomunizm jedyną drogą do zbawienia ludzkości
 •  

Hapana Mtu

Najprostsza (i póki co jedyna) metoda na opisanie pogody po goszabadzku polega na poprzedzeniu nazwy zjawiska pogodowego rzeczownikiem ееът 'niebo'. Takie konstrukcje użyte samodzielnie (de facto równoważniki zdań) przybierają znaczenie 'jest taka pogoda'.

ееът өөйш - pada śnieg
ееът гүйр  - pada deszcz
ееът ҭмі - świeci słońce, jest słonecznie
ееът вәйх - jest pochmurno
ееът вәәъ - wieje wiar
ееът һсоойж - jest gwieździsta noc, widać gwiazdy
ееът һсоойж һсоойж  - jest bardzo gwieździsta nocy, widać mnóstwo gwiazd

Konstrukcje te mogą też zostać wplecione w zdanie w użyciu rzeczownikowym ze znaczeniem zachodzącego zjawiska pogodowego, np. ееът гүйр 'padanie deszczu, opad deszczu, deszczowa pogoda, to, że pada deszcz'. Postawienie po nich partykuły фиий daje konstrukcje o znaczeniu 'w czasie, gdy jest taka pogoda', np. ееът гүйр фиий 'kiedy pada deszcz, w czasie deszczu'.

Dla kontrastu, jeśli to rzeczownik  ееът zostanie poprzedzony nazwą pogody, to całość ma znaczenie zjawiska pogodowego w ogólności lub opisu nieba  'jakaś pogoda, jakieś niebo', np. гүйр ееът 'deszczowa pogoda, deszczowe niebo'. Te konstrukcje nie tworzą samodzielnych wypowiedzeń.
º 'ʔ(1)|z(0) + -(y(2))| = º 'ʔ(1)|z(2)|
 •  

Vilène

Wielkopolski: es schniwet, es regnet, es schinet
 •  

Spiritus

Enencki:
š'ittu* su - pada śnieg
łaʼna su - pada deszcz
tʼā su - świeci słońce, jest dzień

*Zastanawiam się nad wprowadzeniu do enenckiego geminat innych głosek niż frykatywnych. Zatem jeśli się nie zdecyduję, to to słowo może zmienić swoją formę.

Pakozki:
sṅiżit - pada śnieg
dyżdżit - pada deszcz
imet sancè - świeci słońce
 •  

SharbirTSR

Shapahoko hohrhp, shapahoko thalap, ohak orokoh.
 •