Pada śnieg, pada deszcz, świeci słońce

Zaczęty przez Czyżyk Mniejszy, Październik 31, 2011, 22:43:36

Poprzedni wątek - Następny wątek

QRSGN

#30
Nowoga:
Hi'tejwetrjalfestyl.
~deszczy - użyto tu trybu definicyjno-aksjomatycznego, to wyrażenie znaczy bardziej: to fakt, że deszcz pada
E'tejwetrjalfestyl.
~o, deszczy - użyto tu trybu obrazującego, który może być odpowiednikiem zaimka nieosobowego (Man kann schlafen) lub zaimka ,,es" (Es ist regnerisch) lub angielskiego ,,there" (There is a big house in the city.), ale używany jest jedynie w odniesieniu do konkretnego miejsca lub czasu:
E'tejwetrjalfestyl'eu fos'e'fiaslikdep. -> W mieście pada deszcz. - jest to zjawisko powtarzalne (wiemy to dzięki markerowi powtarzalności ,,eu"), o którym mówimy gdyż byliśmy/jesteśmy tego świadkami i/lub mamy o tym rzetelne informacje
Hi'tejwetrjalfestyl'eu fos'e'fiaslikdep. -> Faktem jest, że w mieście pada deszcz. - jest to zjawisko które występuje w mieście powtarzalnie, nie mówimy tego w odniesieniu do swoich (czyichś) obserwacji, lecz stwierdzamy, że zjawisko to występować z definicji w mieście musi

Najlepszego Dnia - wszyscy ludzie Idei
  •  

Τόλας

#31
śnieży ιϙφάϝψα [ʔɘqˈfɑːca]
deszczy (dżdży) ιτκάϝνα [ʔitˈkʲɑːna]
świeci słońce τιȷάφοτ ινλάϝθα [tiˈjafʊt ʔinˈlɑːθa]
dnieje ιτφάϝτα [ʔitˈfɑːta]
  •  

Kazimierz

Kv:
хле - pada śnieg
хал̇ - śnieg (leżący)
халін - płatek śniegu

тлашче - pada deszcz
тлошч - woda deszczowa

жсе - świeci słońce
жас - słońce
  •