Język dżaugryjski [Kyon]

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Lipiec 03, 2017, 14:14:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Język dżaugryjski - język używany w świecie Kyon. Język jest językiem Dżaugrów - ludności zamieszkującej Państwo Dżaugrów na Północy. Jest to język fleksyjny, o bardzo prostej odmianie. Więcej jak zawsze na wiki. Został on spisany już dawno temu, ale dopiero teraz postanowiłem się nim podzielić.
Przykładowy tekst:

Шманро ан Цебомцо

Цебомцо урудӑ рулад злемад. Ұар кушиу - үар гауско нуз жбом скаротӑ җоџу амо.
Зүагу үар ширлеу пиж жүом. Ан пло шманро тунӑ йалоу зӑмнӑ үару амо.
— Гу, злун! Мо ще жлу лом! — шманро сот.
— Ло жлуско ни, мо җомка мом зга! - нисӑ пласи .
Шманро жриму, кроџуу цебомцом. Замо ждижди ан кнопуу жмемӑ.
— Ло җомкау лом дру? Мо ще жлу лом дру!
— Ло нлен, — цебомцо үеџау, — мо лом скер. Ло гно лара-лара зүогу за, ло тлорти одлом, те мо сруна ан җалси үару амо.
Шманро жриму. Ұар гноу зүогу за, тлортиу одлом ан үар нлен. Цебомцо цо срунау, ан цо шрагоу чузон жнугу амо згоматом тунӑ – зрмугу шманро нурке жламу. Ұар мисуу, жлуну чон, ан үар сисо срежа:   
— Мо жлуу үаром, тобӑ ско мо жлууско?

Wersja polska:

Wilk i koźlę
Pewne koźlę odeszło od stada. Długo błądziło – nie mogło odnaleźć drogi powrotnej do domu. Postanowiło więc poskubać trawki. I nagle prosto nań wyszedł szary wilk.
— No, przyjacielu, ja cię teraz zjem! — mówi wilk.
— Nie jedz póki co, ja utuczę się jeszcze! — prosi tamten.
Wilk zgodził się, zostawił koźlątko. Minęło trochę czasu i znów powrócił.
— Utuczyłeś się już? Teraz to ja już ciebie zjem!
— Poczekaj, — powiedziało koźlę, — ja ci pomogę. Stań o tam pod tym pagórkiem, otwórz paszczę, a ja się rozpędzę i wskoczę do niej.
Wilk zgodził się. Stanął pod pagórkiem, otworzył paszczę i czeka. Koźlątko jak się nie rozpędzi, i jak nie tryknie rogami w czoło szarego głupca – aż wilk przeturlał się koziołkując. Puknął się w czoło, wstał na nogi i do teraz rozmyśla:
— Zjadłem je czy nie zjadłem?

Oraz rosyjski oryginał:

Волк и козленок - Удмуртская сказка
Один козлёнок отбился от стада. Долго блуждал — не мог отыскать обратную дорогу домой. Решил пощипать травку. И вот прямо на него идёт серый волк.
— Ну, друг козлёнок, я тебя сейчас съем, — говорит волк.
— Не ешь пока, я ещё жиру нагуляю, — просит тот.
Волк согласился, оставил козлёнка. Прошло немного времени, он опять является.
— Нагулял жиру? Теперь уж я тебя съем.
— Подожди, — сказал козлёнок, — я тебе помогу. Встань вон под тем пригорком, раскрой пасть, а я с разбегу брошусь в неё.
Волк согласился. Встал под пригорком, раскрыл пасть и ждёт. Козлёнок как разбежится, да как стукнет рогами по лбу серого глупца – покатился волк кубарем. Опомнился. Встал на ноги и до сих пор думает:
— Съел я его или не съел?