Русиньскый язык

Zaczęty przez ɈʝĴ, Lipiec 15, 2017, 14:14:20

Poprzedni wątek - Następny wątek

ɈʝĴ

Więc oto jest kurs języka rusińskiego/łemkowskiego. Mam nadzieję, że się spodoba :-)
ЛЕКЦИЯ 1
Тема: Знам азбукy
I Aзбукy
А а – [ä]
Б б – [.b]
В в – [w]
Г г – [ɦ]
Ґ ґ – [g]
Д д – [d]
Е е – [ɛ]
Ëë – [jɔ] (w dialekcie łemkowskim Йo йo/ьo)
Є є – [jɛ]
Ж ж – [ʒ]
З з – [z]
І і – [.i] (w dialekcie Wojwodny И и)
Ї ї – [ji] (w dialekcie łemkowskim Йi йi/ьi) 
И и – [ɨ] (na słowacji [ɪ])
Ы ы –[ɯ] (w dialekcie Wojwodny И и)(na słowacji [ʊ̜])
Й й – [j]
К к – [k]
Л л – [ɫ]
М м – [m]
Н н – [n]
О о – [ɔ]
П п – [p]
Р р – [r]
С с – [.s]
Т т – [t]
У у – [.u]
Ф ф – [f]
Х х –

 • Ц ц – [t͡s]
  Ч ч – [t͡ʃ]
  Ш ш – [ʃ]
  Щ щ – [ʃ t͡ʃ]
  Ю ю –[ju]
  Я я – [ja] 
  Ь ь – мягкій знак  [ʲ]
  Ъ ъ – твердий знак (w dialekcie Wojwodny pomijany)
  II Двyaзбукy
  Дз дз – [d͡z]
  Дж дж – [d͡ʒ]
  Ць ць – [t͡ɕ]
  Ть ть –  [c]
  Нь нь – [ɲ]
  Ґь ґь – [ɟ]
  Зь зь – [ʑ]
  Cь cь – [ɕ]
  Ль ль – [ʎ]
  Хь хь – [ç]
  III Тpoйaзбукa
  Дзь дзь – [d͡ʑ]
  IV Засоба слов
  лекция [ɫɛkt͡sɨjä] - lekcja
  тема [tɛmä] - temat
  знам [znäm] - znam
  азбукy[ʔäzbuku] - litery
  мягкій знак [mjäɦkɨj znäk] – jer miękki
  твердий знак [twɛrdɨj znäk] – jer twardy
  двyaзбукy [dwuʔäzbuku] - dwuznaki
  тpoйaзбукy [trɔjäzbukä] - trójznak
  засоба слов [zäsɔbä sɫɔw] – słownik
  Spoiler
  IV Задачы
  Napisz poniższy tekst w IPie
  Ріжны історичны записы о даній територий найчастійше вяжут ся з функциëнуванëм на тій територий даякых зорґанізуваных структур власти, котры порядкуют і однотовуют на писмі ріжны факты, розпоряджыня, правны, громадскы документы. Відомо, же єдном з головных інституций, яка в нашій цивілізаций послугувала ся писмом і полнила головну ролю в громадскым жытю аж до новочасности (а і днес має першорядне значыня), была Церковна Інституция.
  Spoiler
  [riʒnɯ іstɔrɨt͡ʃnɯ zäpɨsɯ ɔ dänij tɛriɔtɨj näjt͡ʃӓstijʃɛ wjaʒut ɕä z funktijɔnuwäɲɔm nӓ tіj tɛritɔrɨj däjäkɯx zɔrgӓnizuwänɯx struktur wɫӓstɨ kɔtrɯ pɔrjädkujut і ɔdnɔtɔwujut nä pismі riʒnɯ fӓktɯ rɔzpɔrjädʒɯɲä präwnɯ, ɦrɔmädskɯ dɔkumɛntɯ widɔm ʒɛ jɛdnɔm z ɦɔɫɔwnɯx instɨtucɨj jäkä w näʃіj t͡siwiɫіzӓt͡sɨj pɔsɫuɦuwӓɫӓ ɕä pismɔm і pɔɫnɨɫä ɦɔɫɔwnu rɔɫju w ɦrɔmädskɯm ʒɯcu ӓʒ dɔ nɔwɔt͡ʃӓsnɔstɨ ӓ і dnɛs mӓjɛ perʃɔrjadnɛ znӓt͡ʃɯɲä bɯɫä t͡sɛrkɔwnӓ instɨtucɨjä]
  Spoiler
  Dla ciekawskich tłumaczenie:
  Różne zapiski historyczne dotyczące danego terytorium wiążą się najczęściej z funkcjonowaniem na tym terytorium pewnych zorganizowanych struktur władzy, która porządkuje i zapisuje różne fakty, rozporządzenia, społeczne i prawne dokumenty. Wiadomo, iż jedną z głównych instytucji, jaka w naszej cywilizacji stosowała pismo i miała dominujące znaczenie w życiu społecznym aż do nowoczesności (ale i w chwili obecnej ta rola jest bardzo znacząca), była instytucja Kościoła.
  [Zamknij]
  [Zamknij]
  [Zamknij]
  I jak?
 •  

Dynozaur

Cytat: ɈʝĴ w Lipiec 15, 2017, 14:14:20I Aзбукy

Czy w mianowniku to nie powinna być «азбука»?
Jaranie się starem forem to pedalstwo, a Kwadrat i Seiphel to ciota i chuj.

P*lsko, cóżeś uczyniła ze swoim chrztem?
 •  

ɈʝĴ

Cytat: Dynozaur w Lipiec 15, 2017, 16:09:12
Cytat: ɈʝĴ w Lipiec 15, 2017, 14:14:20I Aзбукy

Czy w mianowniku to nie powinna być «азбука»?
Tak, powinna być w liczbie pojedynczej, ale to jest mianownik liczby mnogiej(litery).
 •  

Ліцьвін

CytatВ в – [w]
Nie pomyliło ci się czasem z [v]? Jakoś trudno mi uwierzyć by w rusińskim mówili ciągle polskie "ł", nie używając w ogóle "w".

Litewski = Białoruski
 •  

ɈʝĴ

Cytat: マシオ w Lipiec 15, 2017, 19:54:55
CytatВ в – [w]
Nie pomyliło ci się czasem z [v]? Jakoś trudno mi uwierzyć by w rusińskim mówili ciągle polskie "ł", nie używając w ogóle "w".
Z tego co pamiętam to to było [w], jednakże sprawdzę(w książce był taoizm fonetyczny, więc mogło mi się pomylić).
 •  

Ліцьвін

Może to działa na tej samej zasadzie co ukraiński, że В brzmi jak [w] wtedy gdy występuje w takim miejscu co litewskie (biał.) Ў? Zaś w normalnych przypadkach to po prostu [v]? Byłoby to dość sensowne, z racji, że brak [v] w jakimkolwiek języku słowiańskim byłby czymś kuriozalnym.

Litewski = Białoruski
 •  

ɈʝĴ

Sprawdziłem, było napisane, że В ma dwie wymowy jako [w] i jako [v]. Jednak to drugie było jako wymowa opcjonalna i nie było żadnych zasad allofonii.
 •  

Ліцьвін

Hm to nie wiem co to za książka bo w internecie wszędzie pisze [v] np. tu albo tu.

Litewski = Białoruski
 •  

ɈʝĴ

ЛЕКЦИЯ  2
Тема: Теперішній час
I І. Часоодміна
Temat zakończony spółgłoską + ти
нп. нести
   Iєднотне чысло   множне чысло
1.   несу                   несеме
2.   несеш                несете
3.   несе                   несут
II II Часоодміна
Temat zakończony spółgłoską + ыти
нп.вчыти
   Iєднотне чысло   множне чысло
1.   вчу                       вчыме
2.   вчыш                   вчыте
3.   вчыт                  вчат
III III Часоодміна
Temat zakończony spółgłoską + ити
нп. варити
   Iєднотне чысло   множне чысло
1.   варю                   вариме
2.   вариш                   варите
3.   варит                   варят
IV IV Часоодміна
Temat zakończony na a lub я + ти
нп. кохати
   Iєднотне чысло   множне чысло
1.   кохам                   кохаме
2.   кохаш                   кохате
3.   кохат                   кохают
V V Часоодміна
Temat zakończony samogłoską inną niż a lub я ,bądź czasownik zmieniający temat + ти
нп. бесідувати
   Iєднотне чысло   множне чысло
1.   бесідую           бесідуєме
2.   бесідуєш           бесідуєте
3.   бесідує             бесідуют

VI Засоба слов
Теперішній час [tɛpɛriʃnij t͡ʃäs] czas teraźniejszy
Iєднотне чысло [ijɛdnɔtnɛ t͡ʃɯsɫɔ] liczba mnoga
Я [jä ] ja                           
ты  [tɯ] ty                         
він [win] on
она [ɔnä]
оно   [ɔnɔ] ono     
множне чысло [mnɔʒne t͡ʃɯsɫɔ] liczba mnoga
мы [mɯ] my                       
вы [wɯ] wy                           
они [ɔni] oni/one                       
Часоодміна [t͡ʃäsɔʔɔdminä] koniugacja
 •  

Siemoród

Jak się ma sprawa z akcentem w rusińskiem? Czy jest on na stałej sylabie czy się przemieszcza (jak np. rosyjskie учý - ýчишь)? Kurs niezły, ale proszę cię zaznaczaj akcent wyrazowy, bo mnie ciekawi, czy dzieje się tam coś fajnego.
Niech żyje Wolny Syjam!
 •  

ɈʝĴ

#10
Akcent potrafi się przemieszczać:
нóга, нóгы, нóзї – ногóв, ногáми, ногáм
I może mieć wpływ na znaczenie słów:
зáмок (pałac\dwór\zamek) – замóк (jest mokry),
O ile w odmianie czasowników jest zawsze regularny(w bezokoliczniku pada na ти, a przy odmianie na ostatnią sylabę tematu) to w rzeczownikach niekoniecznie. 
Edit: Nie ma akania oraz  jest mało przypadków kiedy akcent jest niezbędny
 •  

ɈʝĴ

ЛЕКЦИЯ 3
Тема:  І одміна назывників
В лемківскым языку маме 4 одміны назывників. Сут они ефектом ріжниц одміняня назывників през одмінкы. В лемківскым языку маме 7 одмінків, через котры одміняме назывникы в єднотным і множным чыслі.
Spoiler
W języku łemkowskim występują 4 deklinacje. Określone zostały na podstawie różnic w odmianie rzeczowników przez przypadki. W języku łemkowskim jest 7 przypadków, przez które odmieniają się rzeczowniki w liczbie pojedynczej i mnogiej.
[Zamknij]
Назвы одмінків і звіданя:
Spoiler
Nazwy przypadków i ich pytania:
[Zamknij]
:
Называючий (хто? што?)                           Mianownik (kto? co?)
Рождаючий (кого? чого?)                           Dopełniacz (kogo? czego?)
Даючий (кому? чому?)                                Celownik (komu? czemu?)
Видячий (кого? што?)                                  Biernik (kogo? co?)
Творячий (кым? чым?)                                Narzędnik (kim? czym?)
Місцевий (о кым? о чым?)                         Miejscownik (o kim? o czym?)
Кличучий (о!)                                                  Wołacz (o!)
Одміна Іa
Odmieniają się w niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na samogłoskę twardą, po której w mianowniku liczby pojedynczej występuje końcówka -a np. мaмa

Одміна Іб
Odmieniają się w niej rzeczowniki rodzaju męskiego z tematem zakończonym na samogłoskę twardą, po której w mianowniku liczby pojedynczej występuje końcówka -a np. дружба

Одміна Ів
Odmieniają się w niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na ж, ш, ч, щ np. хыжа

W celowniku i miejscowniku pojawia się и, co jest wyjątkiem, bo w innych sytuacjach po tych głoskach nie może ono występować.
Одміна Іг
Odmieniają się w niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na samogłoskę miękką albo ц, po której w mianowniku liczby pojedynczej występuje końcówka -a (graficznie -я), np. хвиля

Одміна Іґ
Odmieniają się w niej rzeczowniki rodzaju żeńskiego z tematem zakończonym na samogłoskę miękką albo ц, po której w mianowniku liczby pojedynczej występuje końcówka -a (graficznie -я),kończące się na д lub т np. мериндя

Задачы
Przeczytaj i zapoznaj się z tekstami:
Spoiler
Анна Тацин

Тасьма

– Кiвко раз мам ти бесiдувати, дай уж покiй тым спiванкам. Фурт лем Кому коса добрi косит або Повідала мама. Мiй ґаздо, та муха лiпше бынчыт, як ты співаш.

Параска уж не може стерпiти дурных, як то сама повiдат, навыкiв мужа. Але є хвиля, коли перестає нарiкати. То є товды, коли Гриц єй не видит, коли остає в хыжи сама і барз ся ій цне за ґаздом.

Адже Ференц любит пасти уцi на Шырокiй Земли. Все бере свою мериндю з кобасом i до попитя гарбату. Хлоп барз вражливий. Любит ся задумати над водом, при шумi листя березы i липы. Цiлыма днями може там сiдити, прото же далеко од бабы? Ой, Ференц то не з тых, вiн шанує жену i дбат о ню, хоц признає ся, же його голубка лiн. Все єй болят ногы, коли такiй фалат дорогы треба перейти i то iщы з уцями. Бесiдує, же лiпше буде, як ся лишыт дома i горнец галушок наробит на вечерю. Може i має рацию, по такым тяжкым дни, то все є добрi ся наiсти. Але жебы то хоц спокiйнi дали зiсти, а ту зараз стара го понаглят, бо гостi мают прити i ґратя зо стола треба спрятати. А до рук пiдсуват мужови мiтлу, жебы пiдлогу позамiтал, видiл дахто такє чудо!

Ого, в дверях уж стоят нонашко Ілия i уйчына Ксандра. Люде барз вчены. Обоє роблят в адмiнiстрациi i як лем зачнут уж оповiдати, што ся там водит, то лем за голову ся зiмати.

Одраз зачынат ся бесіда.

– Я Оленi все повтарям – гварит Ференц, – та хоц ты буд iнча, iд свойом стежком, бо свiт є брыд.

Але хто видiл, жебы дiвка старого ґазду слухала. Все повiдат, же i так втече за велику млаку, а Ференц ій на тото, же добрi в Гамерицi як iде робота... Ой гнiват ся, гнiват прото дiвка на няня, але ци вiн дашто злi повiл? Та мало в книжках ци в газетах чытат ся, же тяжко на чужынi, з далека од Лемковины i родины. Гей, та все лiпше при ватрi на зеленiй полянi з близкыма дружбами i старостами веселити ся при нашых крас спiванках.

– Ой, як я хтiл бы-м ся награти на тасьму – бесiдує Ференц, хоц зна, же жена му не даст. Скорше достане лозином по хырбеті i Параска выжене го до кучы з його гармонiйом i фертик!
[Zamknij]
Spoiler
Марта з Демком сідят на лавці в парку і ся застанавляют, што будут днеска робити.

– Може назбераме кус каштанів – рече Марта.

– Ні, вчера зобрал єм цілий кошык, неє уж іх де діти.

– То може пофотоґрафуєме. Гарде сонце світит.

– Фотоґрафувати будеме заран, бо днеска не взял єм фотоапарату.

– Йой – або вчера, або заран, а што днеска? Сідиме гев і сідиме, аж мя кортит, жебы дашто файне выдумати.

– Я уж єм выдумал. Повчыме ся рахуванок, буде з того і забава, і хосен.
[Zamknij]
Spoiler
Тыжден


Понедільок глядат віторок,

Бо cонце уж сідат за гору.

Середа выберат ся спати,

Бо четвер уж хце танцувати.

Пятниця не встигла з роботом,

А ту уж надходит субота.

Неділя лем спит в холодочку

Та чом? – подумайте діточкы.


Меланія Римар
[Zamknij]
Z tymi akcentami spróbuję się jeszcze więcej dowiedzieć, jedne źródła mówią o stałym akcencie na 2 sylabę od końca, a inne podają akcent ruchomy, więc ja nie wiem  :-\
 •  

Henryk Pruthenia