Nuaria - Państwo, Historia, Wierzenia, Ludy

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Lipiec 22, 2017, 11:55:46

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Chciałbym tu opisać pokrótce Nuarię. Dziś chciałbym zacząć od religii Nuarii - jako, że jest najlepiej opisana. Na terenie Nuarii występują dwie religie - Amaiksyminizm, będący religią państwową, oraz Akaicyniksyminizm - religia pasterzy północy. Obydwie religie są ze sobą skonfliktowane od setek lat, ale ze względu na małą armię Nuarii oraz potężne przestrzenie, na których trzeba by było latać za pasterzami, oraz, przede wszystkim, ze względu na to, że ludzie na południu lubią jeść mięso i mieć futra, żadna z nich nie potrafi pokonać do końca drugiej.

Krótkie notatki o obu religiach:
Amaiksyminizm, nuar. Αμαιξιμίν [amaiksi'min] "Wiara Matki", lub po prostu nuar. Ξιμίν [ksi'min] "Wiara" - jest oficjalną religią Nuarii. Jest religią henoteistyczną - najmocniejszym kultem otoczona jest Wielka Matka. Lokalnie istnieją pomniejsi Bogowie - są oni jednak tylko opiekunami lokalnych społeczności. Najważniejszym ośrodkiem kultowym jest Kurun (Κύρυν) - będący też stolicą Nuarii. Zwierzchniczką Religii jest królowa Nuarii.

Akaicyniksyminizm, nuar. Αϙαιϻινιξιμίν [aqaiciniksi'min] "Wiara Przodków" - religia animistyczna. Jest religią pasterzy północnej części Nuarii. Jest aktywnie zwalczana przez władzę Nuarii, w wyniku czego zasięg Akaicyniksyminizmu ciągle się cofa na północ, po to by, po ponownej ekspansji pasterzy na południe, znowu powrócił do stanu bliskiego pierwotnemu. Nie ma żadnego nazwanego Boga - jest on dla ludzi zakryty. Jako pośrednicy w kontaktach z nim używani są przodkowie, którzy, jako że otrzymali Jego łaskę potrafią mu przekazać prośby rodziny. Tak samo jak w Amaiksyminizmie uznaje się, że kamienie, rzeki i inne obiekty przyrody posiadają duszę.

Główny artykuł jest na Wiki, gdzie mamy też dokładniejszy opis wierzeń, krótkie informacje o mitach, opis świąt, istot duchowych etc.

EDIT - dodałem też trochę do ciekawostek z Kyonu o Nuarii.

Canis

  •  
    Pochwalone przez: Pluur

Canis

Szanowni państwo,

Ukończyłem prace nad Nuarią!
https://jezykotw.webd.pl/wiki/Nuaria

Zacząłem 13 września 2020, a skończyłem 21 października 2020 roku. Była to ciekawa droga. Nuarię zaproponowalem jeszcze dawno temu i równie szybko ją oddałem Henrykowi, który stworzył zalążek artykułu na Wiki w roku 2017. Wyglądał on wtedy tak. Dziś jest w pierwszej dwudziestce najdłuższych artykułów naszej społeczności, z 98 288 bajtami obecnie zajmuje miejsce 16 i niewiele ustępuje artykułowi o Tangii.

Nuaria jest wzorowana na Inuitach, Czukczach, Aleutach, mieszkańcach Alaski, Kanady i Syberii, na gorączce złota w Jukonie, i dzięki temu, że skupiłem się mocno na gospodarce, do napisania artykułu przeczytałem dużo opracowań na temat tych ludów, artykuł jest naprawdę unikatowy - posiada bardzo szczegółowe opisy wielu dziedzin życia:
    Młynarstwo,
    Kuchnię, przetwórstwo i konserwacja żywności, w tym przemysł rybny,
    Zielarstwo,
    Garbarstwo,
    Bednarstwo,
    Produkcję węgla drzewnego,
    Hutnictwo,
    Kowalstwo i cała metalurgia,
    Prace przetwórcze tartaków, w tym produkcja materiałów budowlanych, a także wytwórstwo kontenerów,
    Prace szklane,
    Wytwarzanie ozdób,
    Szewstwo,
    Tkactwo - w tym wytwórstwo sieci, lin i koszy,
    Wytwórstwo barwników,
    Wytwórstwo utensyliów aptekarskich,
    Alchemia i prace chemiczne,
    Produkcja lamp i przetwórstwo tłuszczu foczego na olej do lamp,
    Wytwórstwo protez,
    Wytwórstwo zabawek, artykułów festiwalowych,
    Wytwórstwo artykułów religijnych i symboliki państwowej,
    Produkcja instrumentów muzycznych,
    Produkcja kajaków i łodzi,
    Przemysł zbrojeniowy i produkcja broni myśliwskiej (łuki, harpuny).

Nie znajdziecie w artykule o Nuarii jej historii - ten aspekt zostawiam sobie na kiedyś-tam. Historia zakłada duży wzrost znaczenia kraju setki lat temu, i jego upadek, z którego nigdy nie wstał na podobny poziom.