Język karancki

Zaczęty przez agentcooper, Sierpień 28, 2017, 13:26:39

Poprzedni wątek - Następny wątek

agentcooper

Karantu deli [IPA][ka4a_~U_^_~tU d{E_^LI][/IPA] to język oparty na indoeuropejskich - nie do końca rozumiem języki ergatywne, aglutynacja mnie nie kręci. Koszula najbliższa ciału, więc bazuję mój conlang na tym, co znam najlepiej i mimo bólu w serduszku spowodowanego tym, że podejrzewam samego siebie o tworzenie nooblangu dzielnie prę z tematem do przodu.

Nazwa karantu deli oznacza wprost "język karancki".
1. FONETYKA I PISOWNIA
1.1. System spółgłoskowy


   
   
   
   
   
   
   
dwuwargowewargowo-zębowedziąsłowezadziąsłowepodniebiennemiękkopodniebiennekrtaniowe
zwartep bt dc ɟk gʔ
nosowemɱnɲŋ
uderzenioweɾ
szczelinowef vs zʃ ʒç ʝx ɣ
aproksymantyʋjɰ w
boczne aproksymantylʎɫ

W tabeli ujęto również alofony fonemów.

1.2. Samogłoski i dyftongi   
   
   
   
   
   
samogłoskawariant akcentowanywariant nieakcentowanyuwagi
<i>ɪi̯ɪ
<u>ʊu̯ʊwariant akcentowany przed aproksymantami oraz /r/ - /øː/
<e>æɪ̯ə
<o>ou̯ɔprzed aproksymantami oraz /r/ jako /ɑɔ̯/
<a>aʊ̯aprzed aproksymantami oraz /r/ jako /aɔ̯/

Warianty nosowe posiadają /a/, /ɛ/ oraz /ɔ/, natomiast w wyniku ewolucji języka są one aktualnie realizowane jako odpowiednio [ipa]/a_~M\_~/, /E_~M\_~/ i /ɔ_~w_~/[/ipa]. Nie występują przed spółgłoskami nosowymi (/m/, [ipa]/F/, /n/, /J/, /N/[/ipa]) oraz przed aproksymantami (/ʋ/, /j/, /ɰ/, /w/).

1.3. Akcent
Akcent pada na przedostatnią sylabę. Akcent poboczny - o ile ma szansę wystąpić - pada na kolejną przedostatnią sylabę. Działa tu reguła samogłosek akcentowanych i nieakcentowanych:

deli /[ipa]"d{E_^LI[/ipa]/

Ka'ranta /[ipa]ka"raU_^nta/[/ipa]

te,leviz'zija - /[ipa]t@%l{I_^PIz"zIi_^a[/ipa]/

1.4. Pisownia

do tego wrócimy :)
 •  

Kazimierz

Lepiej zmień czcionkę bo nie widać niektórych liter.
 •  

agentcooper

Lepiej zmień przeglądarkę.
 •  

Henryk Pruthenia

Na telefonie nie działa, to może przez to?
I co znaczy akcent pada na co drugą sylabę od końca?

Kazimierz

Cytat: Henryk Pruthenia w Sierpień 28, 2017, 15:48:59
Na telefonie nie działa, to może przez to?
I co znaczy akcent pada na co drugą sylabę od końca?
Chyba to, że ostatnia sylaba nie jest akcentowana, przedostatnia jest itd.
 •  

agentcooper

#5
Znaczy to tyle, że akcent pada na przedostatnią sylabę, a następnie akcent drugiego stopnia na co drugą licząc w tył.
Podsumowując informacje z pierwszego posta:


   [th][/th]
   [th]przykład[/th]
   [th]wymowa[/th]
   [th]znaczenie[/th]
[/tr]

   
   
   
   
✔️park/'paɔ̯ɾk/budynek
✔️❌deli /ˈdæɛ̯ʎɪ/język
❌✔️❌Karanta /kaˈraʊ̯nta/Karanta
✔️❌✔️❌televizija/təˌlæɪ̯ʋɪzˈzɪi̯a/telewizja
 •  

agentcooper

Muszę po prostu siąść, mieć więcej czasu i przepisać a i uporządkować notatki (bo tworzę ten język tak, jak Vonnegut utrzymywał, że tworzył Hokus Pokus - na skrawkach papieru).
 •  

Τόλας

Ja też niestety widzę prostokąty zamiast liter, co u mnie dość rzadko się zdarza. Więc problem leży po Twojej stronie. Jeśli chcesz, żeby Twoje posty były czytelne, musisz go sam rozwiązać.
 •  

agentcooper

Naprawione. To wina użycia znacznika [tt ] - font monospace z jakichś przyczyn nie był w stanie obsłużyć symboli IPA. Na komputerze działało, na telefonie faktycznie nie. Wybaczcie, stan rzeczy już uległ zmianie :)
 •  

agentcooper

#9
Zapraszam serdecznie do przejrzenia garstki informacji na temat języka, stanowiących uzupełnienie pierwszego posta w wątku.

Szyk zdania
Zwyczajny szyk zdania to SVO (Subject – Verb – Object, czyli podmiot – orzeczenie – dopełnienie):

Jas traiže magazzine ko-špevlejseme.
ja szukać-1-sg-pres sklep-sg-acc z zabawka-pl-ins.
Szukam sklepu z zabawkami.

W zdaniach pytających następuje inwersja – szyk zmienia się w VSO:

Vidače ëvjo alštje ašje ëljoves?
widzieć-2-pl-pres wy gdzieś def lew-pl-acc.
Oba przykłady ładnie ilustrują jedną z cech języka karanckiego - brak zaimka nieokreślonego przy jednoczesnym występowaniu zaimka określonego:   [th]rodzaj[/th]
   [th]liczba pojedyczna[/th]
   [th]liczba podwójna[/th]
   [th]liczba mnoga[/th]
[/tr]

   
   
   
męski (m)asasaašje
żeński (f)anaaniane
nijaki (n)atoatiata

LICZBA PODWÓJNA?! Oraz przypadki
Jest rok 2018 naszej ery. Liczba podwójna zniknęła ze wszystkich znanych conlangów... Wszystkich? Nie! Jeden, jedyny conlang, wciąż stawia opór modzie i uprzykrza życie autorowi i wyimaginowanym użytkownikom, walczącym z 18 formami rzeczowników, przymiotników i liczebników.

Liczba podwójna ma się bardzo dobrze, ale jako, że jest bardzo świeżym pomysłem, nie dopracowałem jeszcze wszystkich deklinacji (choć ,,dopracowanie deklinacji" to w ogóle spore nadużycie).

Rzeczowniki, przymiotniki i liczebniki w języku karanckim odmieniają się przez 6 przypadków:
- nominativ
- genitiv
- dativ
- akkuzativ
- instrumentalis
- locativ

Ta lista to znana i lubiana klasyka gatunku. O funkcjach każdego z przypadków szerzej innym razem.

Rodzaj
Każdy rzeczownik ma swój rodzaj – męski, żeński lub nijaki.

Deklinacja i koniugacja
Powyższe informacje prowadzą do jednego – przymiotniki zgadzają się z rzeczownikami w liczbie i rodzaju. Zwykle przymiotniki odmieniają się jak rzeczowniki. Zaś zaimki odmieniają się nadzwyczaj nieregularnie.

Jak już wspomniałem, mamy 3 liczby. To samo odnosi się do czasowników, odmienianych przez 3 osoby i 3 liczby.

Krótki opis form czasownika:

Bezokolicznik kończy się bez wyjątku na – či, końcówkę, która wyewoluowała ze starokaranckich –ti oraz –ki.

Istnieje coś podobnego do angielskiego bare infinitive, prawdopodobnie nazywa się to supinum – po czasownikach modalnych oraz w złożeniach (iść zjeść, iść zapalić, iść się kąpać) używamy formy bez –i, przy czym tu pojawiają się schody: spółgłoska, która zostaje, to –t lub –k.

Przykładowo, czasownik ibači (mieć), w starokaranckim brzmiał *ibati – stąd w zdaniu

Jas žustrje ibat karrusa.
Ja musieć-1-sg mieć-supinum auto-acc-sg
Muszę mieć auto.

Czasy gramatyczne to:

 • czas teraźniejszy,
 • czas teraźniejszy dokonany,
 • czas przeszły prosty,
 • czas zaprzeszły (dokonany),
 • czas przyszły,
 • i czas przyszły dokonany.
Poza wspomnianym wyżej supinum, występują również imiesłowy czynne i bierne, oba teraźniejsze i przeszłe.
Czasy dokonane tworzymy przez użycie czasownika posiłkowego ajëči (-k) i dodanie imiesłowu biernego.

Jas ajče žustravk ibat karrusa.
Musiałem mieć auto.

Negacja
Nic prostszego, przed czasownikiem, który negujemy, dorzucamy partykułę (?) ne (jeśli następujący czasownik rozpoczyna się od samogłoski), lub , jeśli od spółgłoski. Różnica polega na wymowie /e/ - trema wymusza wymówienie szwy (/[ipa]@[/ipa]).

 •  

Pluur

Martwi mnie rozróżnienie [m] a [ɱ]. Może do któregoś z nich dodaj jakąś modulację dźwięczności chociaż?
 •  

agentcooper

#11
Co do odmiany czasowników wspomnianych wyżej:   
   
   
   
traižëči
([ipa]/"t4{:Y_^Z@tSI/[/ipa])
czasownik regularny,
końcówka ëči
vidëči
([ipa]/"v\iI_^d@tSI/[/ipa])
czasownik regularny,
końcówka ëči
ibači
([ipa]/I"ba:U_^tSI/[/ipa])
czasownik regularny
w czasie teraźniejszym,
końcówka ači
žustreči
([ipa]/ZUs"t4{:I_^tSI/[/ipa])
czasownik regularny
w czasie teraźniejszym, modalny,
końcówka eči
pojedynczajas
tu
sas/sana/sato
traiže
traižes
traižen
vide
vides
viden
iba
ibas
iban
žustrje
žustrjes
žustrjen
podwójnaënodvë
ëvjodvë
sasa/sani/sati
traižvo
traižva
traižva
vidvo
vidva
vidva
ibavo
ibava
ibava
žustrjevo
žustrjeva
žustrjeva
mnogaëno
ëvjo
sašje/sane/sata
traižmo
traižte
traižu
vidmo
vidte
vidu
ibamo
ibate
ibanu
žustrjemo
žustrjete
žustrjenuCytat: Pluur w Wrzesień 12, 2018, 10:12:52
Martwi mnie rozróżnienie [m] a [ɱ]. Może do któregoś z nich dodaj jakąś modulację dźwięczności chociaż?
Tu chodziło bardziej o to, że zawsze przed <f> oraz <v> [m] asymiluje się do [ɱ]. Ta tabelka też wymaga dopracowania.
 •  

Henryk Pruthenia


agentcooper

To jest przecież nooblang.
 •  

Pluur

CytatTu chodziło bardziej o to, że zawsze przed <f> oraz <v> [m] asymiluje się do [ɱ]. Ta tabelka też wymaga dopracowania.
To nie musisz tego do tabelki dawać.
 •