Język wzgórza Zatuń (zatuński)

Zaczęty przez Pluur, Grudzień 07, 2017, 22:05:24

Poprzedni wątek - Następny wątek

Pluur

Język wzgórza Zatuń, zwany też zatuńskim
(zat. zation rioš/izik)
jest językiem słowiańskim, który jednak nie należy do żadnej z istniejących grup. Z jednej strony pojawienie się i rozwój iloczasu przybliża go do języków zachodniosłowiańskich, a z drugiej strony rozwój prasłowiańskich *tj i *dj do południowosłowiańskich. Posiada jednak sporo cech unikalnych, takich jak rozwój grup *TorT, czy *kvě.

1. Etymologia nazwy języka.
Szczerze mówiąc etymologię dorobiłem grubo po powstaniu języka (pierwsze informacje na jego temat pochodzą z roku 2014). Połączenie te pierwotnie było typowym południowoslawizmem, ot brzmi słowiańsko, lecz niezrozumiale. Obecnie wywodzę je z połączenia prasłowiańskich *za oraz *těnьmь (pol. za cieniem), co dało zatuńskie zationi [zatʲɔni].

2. Rozwój fonetyczny z języka prasłowiańskiego.
Samogłoski:
*a → a
*ā → ɛ
*e, *ē → jai̯ → ʲa
*i → jɛi̯ → ʲɛ
*ī → i
*o → ɔ
*ō → u
*u → ɔu̯
*ū → y
*y → ɪ
*ȳ → i
*ě → jɔi̯ → ʲɔ
*ę → ĩ → i
*ǫ → ã → a
*CьC(V), *CъC(V)  → CiC(V),  CaC(V)
*l̩, *l̩', *r̩, *r̩' → ɔl, ɛl, ∅, r̩

Późniejszy okres, tj. po rozwoju iloczasu:
-a (niepochodzące z *ǫ) → -ɐ (zapis: ă)
-e, -o (niewchodzące w skład dyftongów ie, io) → ə (zapis: ĕ)
-ou → -u

Spółgłoski:
*tj, *dj → c, ɟ (zapis: t', d')
*CorC, *ColC, *CerC, *CelC, *orC-, *olC- → Crɔu̯C, Clɔu̯C, Crɛi̯C, Clɛi̯C, rau̯C-, lau̯C-
*kvě, *gvě, *xvě, *kvi, *gvi, *xvi → tʲɔ, dʲɔ, sʲɔ, ti, di, si
*c-, *ʒ-, *č-, *ǯ- → k-, g-, k-, g-
*-c, *-ʒ, *-č, *-ǯ → -s, -z, -š, -ž
*VcC, *VʒC, *VčC, *VǯC → VkC, VgC, VkC, VgC
*č, *ǯ → c~č, dz~dž → c~č, z~ž
*š, *ž → š, ž (poza: *VšV, *VžV → VsV, VzV)
*s', *z' → x, x (poza: *Vs'V, *Vz'V → VsV, VzV [nie zachodzi zawsze] oraz *-s', *-z' → -s, -z)
*k', *g', *h' → š, ž, j
*m', *p', *b', *v' → mɲ, p, b, vɲ
*n, *t, *d, *l → 1) PRZED: *ę, *ī, *j, *ь n, t, d, l 2) PRZED: *ě, *e, i nʲ, tʲ, dʲ, lʲ 3) Inne pozycje nˠ, tˠ, dˠ, lˠ
*r' → r̝~ʀ~r
*r → ∅ (poza: VrC → V̄C oraz -Vr → -V̄)
*tr', tr, dr', dr → tr, tr, dr, dr
*-m → ∅ (poza: VmC → V̄C oraz -Vm → -V̄)
*-x → ∅ (poza: -Vx → -V̄ oraz częścią gramatyczną czasu przeszłego)
*v → v (poza: VvC → VwC oraz -Vv → -Vw)
*šč → šš → š
*xv → sl

3. Obecny system fonetyczny:
Samogłoski:
[a ɛ ɪ i y ɐ ə ɔ u]
a e y i ü ă ĕ o u
[ʲa ʲɛ ʲɔ ɔu̯]
ia ie io ou
[m nˠ~n~nʲ (ɲ)]
m n (mń/vń)
[p tˠ~t~tʲ c k b dˠ~d~dʲ ɟ g]
p t t' k b d d' g
[t͡s s~sʲ ʃ x v~w z~zʲ ʒ]
c s š h v z ž
[j r̝~ʀ~r lˠ~l~lʲ]
j r l

4. Obecna gramatyka rzeczownika:

Rzeczownik:


Czasownik:


I jeden z siedmiu czasowników nieregularnych bit - byćPrzymiotnik:
Jeżeli chodzi o przymiotnik to de facto odmienia się tylko przez rodzaje i liczbę:
stary: r.m.: ste, r.ż.: stară, r.n.: starĕ, l.mn.: stario
  •  

Henryk Pruthenia

Fajny projekt, mi się podoba.
Fajnie, że mimo takich proces zachowała się fleksja :)

Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 07, 2017, 22:44:25
Fajny projekt, mi się podoba.
Fajnie, że mimo takich proces zachowała się fleksja :)
Dziękuję za słowa uznania! :D
Założenie było inne :P
  •  

Henryk Pruthenia

Widać to trochę :P
Będzie jeszcze jakiś tekst, jak choćby owca i konie?

Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 08, 2017, 19:30:27
Widać to trochę :P
Będzie jeszcze jakiś tekst, jak choćby owca i konie?
Ale gdzie widać?
Może będzie kiedyś. Na pewno ojczenasz, bo jest w SCS i łatwiej to robić, a tak to nie wiem. Pewnie nie
  •  

Henryk Pruthenia

Widać, po redukcjach taką chęć.
No to będę czekał. :)

Obcy

Proponuję akcję "Aoryst i imperfekt są spoko!" :D
  •  

Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 08, 2017, 20:11:17
Widać, po redukcjach taką chęć.
No to będę czekał. :)
I ta chęć jest dalej. W sumie myślałem trochę o althiście. Co byście powiedzieli o położeniu języka w +/- Panonii? W dodatku Zatuni/Zatuńczycy byli by bogomiłami xD

Cytat: Obcy w Grudzień 09, 2017, 17:58:41
Proponuję akcję "Aoryst i imperfekt są spoko!" :D
Z tym, że zatuński powybierał sobie i stworzył jeno jeden czas przeszły.
  •  

Henryk Pruthenia


Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 09, 2017, 21:34:43
Czemu akurat tam?  :P
Jakoś tak randomowo. Ma ktoś lepszy pomysł? Kaj ty byś toto umieścił? Tłumaczę Wielką Ektenię, więc może dzisiaj jeszcze będzie.
  •  

Pluur

Vnialieka Iaktiani
Wielka Ektenia
Ектенїѧ Великаѧ

D. Blougoslovnie, vloudykĕ.
      (Pobłogosław, ojcze.)
K. Blougoslovnienĕ Cerstvĕ Otcă ie Synă ie Svnit Douhă, nynia ie priesnĕ/vniaknĕ ie vĕ vniakie vniak.
      (Błogosławione Królestwo Ojca i Syna i Świętego Ducha, teraz i zawsze i na wieki wieków.)
*Amnin.
      (Amen.)
D. Mnieru Gospodu pomodlievniosi.
      (W pokoju do Pana módlmy się.)
O svyšian mnieru ie spasianie naše düš, Gospodu pomodlievniosi.
      (O pokój z wysokości i o zbawienie dusz naszych, do Pana módlmy się.)
O mnieru vše mnieră, blougostojinie svnitĕ Božie Cerkevń ie siadienianie veš, Gospodu pomodlievniosi. 
      (O pokój dla całego świata, pomyślność świętych Kościołów Bożych i jedność wszystkich, do Pana módlmy się.)
O tĕ svnit hamnie ie o tie s vnioroja, blougogovnionia ie Božie straha vhodat vun, Gospodu pomodlievniosi. 
      (Za ten święty Dom Boży i za tych, co z wiarą, pobożnością i bojaźnią Bożą do niego przychodzą, do Pana módlmy się.)
O gospodienio i otcio neš Svnit Katolik Arhiapiaia  N., Rimsk Papie, ie o neš gospodienie Mnietropolietie (Arkiepieskopie/Epieskopie) neš  N., kiast priasvnietastvnie, v Hristio diakonstvnie, o veš priektie i ludia, Gospodu pomodlievniosi.
      (Za Jego Świątobliwość ojca naszego i Arcykapłana Powszechnego N., Papieża Rzymskiego, i za Najdostojniejszego Metropolitę (lub Arcybiskupa lub Biskupa) naszego N., czcigodnych kapłanów, diakonów Chrystusa, całe duchowieństwo i lud Boży, do Pana módlmy się.)
O bogohană našă stranio, priadiažat' vlousty ie voienstvnie ieii, Gospodu pomodlievniosi. 
      (Za chronioną przez Boga ojczyznę naszą, władze państwowe i jej wojsko, do Pana módlmy się.)
O groudio (vniasie/svnit obietial), všĕ groudio, stranĕ ie živ vniory v nie, Gospodu pomodlievniosi.
      (Za to miasto (lub tę wieś lub ten klasztor) za wszystkie miasta, kraje i za wszystkich wiernych w nich mieszkających, do Pana módlmy się.)
O blougoprastvopian vozduhio, o zbiel ploudio ziamnio ie mnirĕ vreimnie, Gospodu pomodlievniosi.
      (O dobrą pogodę, obfite urodzaje i o czasy spokojne, do Pana módlmy się.)
O plouvat'io, poutiašestvat'io, niadugrat'io, stroud'io, pleinianio ie o spasianie ie, Gospodu pomodlievniosi.
      (Za podróżujących, chorych, cierpiących, uwięzionych oraz ich ocalenie, do Pana módlmy się.)
O zbavnitie nem ot veš skroubio, gnevă ie nud'y, Gospodu pomodlievniosi.
      (O uwolnienie nas od wszelkiego ucisku, gniewu Bożego, niebezpieczeństw i nieszczęśliwego losu, do Pana módlmy się.)
Zastapie, spasie, pomniloui ie shranie nes, Božia, Tvoi blougodateja.
      (Weź w opiekę, zbaw, zmiłuj się i ochraniaj nas, Boże, Swoją łaską)

Prasvnită, precistă, preblougoslovniannă, slouvnă Bloudycică neš i Bogorodică ie Priesnodiavă Maria, s všĕ svnitĕ pomninouvše, samni siabia ie drüg drougă, ie veš neš žievot Hristu Bogu predavnio. 
      (Wspominając przenajświętszą, prze-czystą, przebłogosławioną i pełną chwały Panią naszą Bogurodzicę i zawsze Dziewicę Maryję oraz wszystkich świętych, polecajmy siebie samych, naszych bliskich i całe nasze życie Chrystusowi Bogu.)
*Tiabio, Gospodie.
      (Tobie, o Panie.)

Tekst posiada sporo cerkwizmów, jest to typowe do kościelnego i urzędowego języka zatuńskiego.
  •  

Henryk Pruthenia

Fajnie, gdybyś miał jakąś archaizującą cyrylicę.

Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 10, 2017, 12:10:23
Fajnie, gdybyś miał jakąś archaizującą cyrylicę.
Szczerze to myślałem o tym, z tym, że:
ia było by є lub ꙗ
ie było by и
io było by ѣ
i było by і
u było by ѹ (jako ten taki jednopoziomowy zawijas, co w textach cerkiewnych jest)
ü było by у
ou było by оѹ (jako ten taki jednopoziomowy zawijas, co w textach cerkiewnych jest), albo jednopoziomowe ѹ z kółkiem nad tym
No i problem największy to zapis tych zredukowanych samogłosek.
  •  

Henryk Pruthenia

A może zamuast ooy, to lepiej omegę?

Jery?

Pluur

Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 10, 2017, 13:44:38
A może zamuast ooy, to lepiej omegę?

Jery?
W sumie to zapomniałem o omedze :O

Jery?
  •