Iliè ïazick

Zaczęty przez kgman, Luty 28, 2018, 07:08:38

Poprzedni wątek - Następny wątek

kgman

Witam wszystkich gorąco i serdecznie na przezentacji mojego (noob)conlanga. To co, może zaczniemy od krótkiej historii?

Historia języka Ilijskiego

W styczniu 1932 Kraj Północnego Frontu Socjalistycznego wprowadził prawo, dzięki któremu osoby znajdujące się w więzieniach, obozach oraz będące w areszcie domowym za działalność antyrządową, spiskową, bojkotującą politykę komunistyczną i/lub za nawoływanie do działalności prodemokratycznej, będą zsyłane na wyspę Virrg. Pierwsi przesiedleńcy mieli najgorzej, ponieważ razem z nimi przeprowadzali się ochotnicy z Policji Pokoju, którzy kontrolowali zesłańców. W lipcu 1932 roku powstało miasto Fiŕa [firra], które jest obecnie stolicą republiki. Język powstawał w latach 1935-42, aby odzielić się od KPFS chociaż językiem. W wyniku powstania sosnowego w 1936 KPFS stracił możliwość kontroli nad wyspą, a ówcześni zesłańcy stali się wolnymi obywatelami Wolnego Kraju Virrg - Verh Raphublick Viŕg [wer rapublik wirrg].

1. Alfabet i fonologia

*Pragnę dodać, że piszę to nie na komputerze, tylko na telefonie, przez co mam utrudniony dostęp do IPA, dlatego niestety będę używał zamienników z języka polskiego i innych.

Współczesny alfabet języka Iliè ma stosunkowo mało liter (48) względem staroilijskiego (78 liter).

Aa /a/,/ɐ/
Ää /ä/
Ââ /ga/
Åå /o'j/ ; 1.os. l.poj.
Bb /b/
Cc /t͡s/ czasami też /k/, jeżeli jest na początku
Ćć /t͡ɕ/
Čč /t͡ʃ/
Dd /d/
Ďď /d͡z/
Đđ /d͡ʑ/
Ee /ɛ/
Ëë /ə/
Êê /ge/
Ěě /je/
Ĕĕ /ɛ̃/
Gg /g/
Ĝĝ /ʤ/
Hh nieme
Ii /i/
Îî /gi/
Ïï /j/,/ji/
Kk samo "k" nie występuje, tylko przy dwuznaku "ck" /k/ stawianym na końcu wyrazu lub przy wyrazach obcych
Ll /l/
Mm /m/
Nn/n/
Ññ /ɲ/
Ŋŋ /ŋ/
Oo /ɔ/
Öö /o/
Ôô /go/
Ŏŏ /ɔ̃/
Pp /p/
Rr /r/
Ŕŕ /rː/ bez zgłoskotwórczości
Řř /ʒ/
Ss /s/
Šš /ʃ/
Tt /t/
Uu /u/
Ûû /gu/
Ůů /ju'/; 2.os. l.poj.
Ww /f/
Vv /v/
Xx /x/, rzadziej /h/
Üü /ɨ/
Zz /z/
Žž /ʑ/

Dodatkowo do alfabetu należy dodać samogłoski (bez ü /ɨ/) z przedłużonym wydźwiękiem np. á /aː/, oraz samogłoski z ubezdźwięcznieniem np. à.

Litera "i" zawsze zmiękcza poprzedzają głoskę.

W tym języku nie ma dyftongów. Digrafy samogłosek nie istnieją, ponieważ zastępują je odpowiednie znaki: ee -> é. W przypadku digrafów spółgłosek nie stosuje się liter z diakrytykiem (oprócz "ŕ"), lecz pozostawia się je w wyrazie nienaruszone i czyta się je jak pojedynczą głoskę: tarttít /tartiːt/- brązowy, drewno.


P.S. Zmodyfikowane zostały litery K,C,H, Đ oraz wszystkie samogłoski z "daszkiem".
  •  

Henryk Pruthenia

Jak na początek nie jest źle z ale zastanawia mnie jedno: kiedy był etap staroilijski?

kgman

Cytat: Henryk Pruthenia w Luty 28, 2018, 07:58:08Kiedy był etap staroilijski?
Dokładniej, na samym początku był pre-ilijski, który tworzył się w okresie lat 1935-42 i nie był uznawany jako język, ale włączono go do pojęcia "staroilijski". Sam staroilijski trwał do I Reformy Językowej w 1990 i od tego roku zaczął się nowoilijski lub po prostu język ilie.
  •  

Henryk Pruthenia


kgman

Szybka, bo i autor trochę debil haha.
  •