Język atoariański [Adnata]

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Kwiecień 13, 2018, 10:10:16

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Język atoariański - kolejny sztuczny język Adnaty. Należy do grupy języków, które nazywam amorami, to jest a posteriorycznymi merami. Są to języki oparte o prajęzyk, które choć inspirują się w dużym stopniu jakimś konkretnym językiem/językami, to nie mają identycznego z nimi rozwoju.

Sam język atoariański jest wzorowany na języku starofrankońskim (dzieli z nim masę procesów fonetycznych, ale znowu, nie wszystkie), oraz tym, jak słowa frankońskie trafiały do języka francuskiego i jakim podlegały zmianom. Stąd lista procesów fonetycznych, choć nienajdłuższa, dość mocno nagmatwała w języku:
*-ō, -ô > -a, -ō
*ū > ō
*ŭ́ > ŏ́ (u > o pod akcentem)
*eu, au, ai > io, o, ai
*-ą, -ǭ > a
*-jį > -i
*ô > ō
*ē > ā
*-uz, -az > -∅
*wC- > C-
*VwV > VV
*z > r
*Vt_ (r, l, n, m, j, w) > d
*-ij- > -j-
*th > d-, -d-
*hr, hl, hm, hn > fr, fl, fm, fn
*w- > g-
*io > ie
*o, a, e > ou, au, ie (przed l, r, n, m)
*āw, ōj > ōw, ūj
*-b-, -d- > v, ss
*kj, kk, k_{i, e} > ʃ
*skN, skR > kN, kR
*sk > ʃ
*V̄́m, V̄́n > V́mb, V́nd
*ā, ō, ī > a, o, ie
*ūj > ȳ > y
*jotyzacja (przed i, j, Cj):
**o > œ
**ou > y
**au > eu
*sw > hw > k
*st > ss
*eV > iV
*V -k, -g > V̄
*VsC > V̄C
*sC- > C- (nieregularne, czasem zachowywane)
*ttj > ss
*h > ∅
*orC > œrC
*VlC > VC
*CVrC > CrVC
*-g-, -k- > ∅, y
*î, ô, ê > ai, u, ie
*-a, -u > e
*Cj > C
*VwC > VC
*wi > ji
*w > v

Krótki opis morfologii
Język zachował prawie wszystkie pragermańskie przypadki, choć obecny jest wszechobecny synkretyzm przypadków. Ale od czego są rodzajniki! Czasownik jest iście pragermański, choć procesy fonetyczne na to już nie tak mocno wskazują na germański charakter języka. Dodatkowo, na wikipedii jest nie taka krótka lista czasowników mocnych.

Następną cechą języka atoariańskiego są skrócone formy rodzajników, przy czym dla rodzajnika określonego graficznie (ale nie w wymowie) zachowuje się nagłosowe d'.

Tekst
Owco i konie już publikowałem, ale nic nie zaszkodzi umieścić to tu jeszcze raz:
Dat chape o dr'eva
Op oulie dt'chape, yiliê ne abdie goule, sav dr'evaun: ain drû ain'caraune gaugne, tvây hof ain'grotaune gaunaumi, o drîd feurdie chvaivat ain'maune. Dat chape sagdie dm'evaume: ,,Yirtine mriet miê, sevaud, vat n'maun bid mayo dm'evaume." Dr'eva aundreudossun: Yrie, chape, yirtaumi oun mrietaud, sevaud, vo n'maun, maïsser, nim dienaune goule sir siebaumai. O dt'chape ne abie goule." Yriss dat, dt'chape raun dour ain'eviene.Jakieś komentarze?

Henryk Pruthenia

Halo, halo!
Czy jest na sali lekarz?