Finis Kynos

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Listopad 10, 2018, 00:48:18

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

FINIS KYNOS
Świata naszego koniec spisany

Wiadomość od Widsida (cytat):

Miałem czas przysiąść przy obiedzie, więc parę informacji do Kyonu:

Jeśli chodzi o Qin, mam nadzieję utrzymać zdobycze wyrwane Trugom podczas spektakularnego upadku ich państwa. Konfederacja ulega przeorganizowaniu w Cesarstwo, a ziemie należące do dadu poszczególnych miast oraz Potruszczyzna (nie mam chwilowo pomysłu na nazwę) zostają bezpośrednio inkorporowane pod nową jurysdykcję. Siedmioro Królow staje się ciałem doradczym, którego wpływy stopniowo słabną w miarę ekspansji na północ i wschód. Ambicją Qin jest dostęp do otwartego morza, ale nie ustalili jeszcze, czy wolą się przebić w stronę (tego kraju Todsmera), czy po staremu zbałamucić Azenię.

W krajach Harensuranu Azenia ma swój złoty, choć nie za długi czas, i podbija całą Merawię i spore fragmenty Stojezior, robiąc z nich państwo zależne i okupując stolicę. Słabość floty nie pozwala na atak na Murię, ale na pewno coś się temu zaradzi. W międzyczasie Harenia, jako brama Neszszów do świata, zezwala im na coraz więcej i udziela kolejnych handlowych przywilejów. Władza lubi przybyszów, bo lubi ich pieniądze - lud hareński, przywiązany do idei humanizmu, bardzo "starożytnogrecki" w kwestiach nauki, filozofii i wiary, krzywo patrzy na dziwaków z zachodu, choć uważa ich filozofię za fascynującą.

Tarum otwiera drzwi coraz szerzej. Zadeklarowane zostaje całkowite otwarcie państwa na kontakt z zewnątrz, a do wszystkich odkrywanych krajów wysyłani są emisariusze z zaproszeniami do Tarnipalu. W geograficznych odkryciach sprzyja kreatywne podejście do budowy statków i wynalezienie czegoś przypominającego prymitywną karawelę, pozwalającego na odpływanie na dalsze odległości i żeglugę po wodach o silnych wiatrach i prądach. Tarejski król deklaruje kraj strefą wolną od niepokoju, nie przeszkadza mu to jednak fortyfikować miast na wzór innych krajów - wokół wszystkich stolic eparchii pojawiają się mury obronne, często wykonywane z ciosanych kamieni, rzadziej z cegieł. Tarejczycy szybko zorientowali się w swoim strategicznym położeniu i zachęcają mieszkańców południa do podróży przez swój kraj, zamiast opływania go niebezpiecznymi wodami.

Henryk Pruthenia

#1
Panowie!
Jako, że nasz świat musi ruszyć do przodu z technologią, przygotowałem krótką listę wynalazków, które przyjdzie nam odkryć. Same wynalazki, chciałbym, by były rozlosowane pomiędzy chętnych, lub po prostu zaklepane. Nikomu nie będzie przeszkadzało, że jedną rzecz odkryje parę cywilizacji razem. Prosiłbym, by każdy, kto zgłosi chęć zdobycia wynalazku, podał nazwę wynalazcy, kiedy to zrobił, gdzie, i jakieś krótkie opisanie samego wynalazków, i fakultatywnie, jaki rozdźwięk to dało w państwie. Oto lista:

Nauka
1500-1799
1526 – Paracelsus: teoria chorób Borlach
1543 – Mikołaj Kopernik: Teoria heliocentryczna Borlach HP
1543 – Vesalius: anatomia człowieka Borlach
1604 – Galileo Galilei: prawo swobodnego spadku; dowiódł, że arystotelesowska hipoteza, że cięższe ciała spadają szybciej jest nieprawdziwa HP
1607 – Galileusz konstruuje termoskop. Urządzenie to nie tylko mierzy temperaturę, ale powoduje zmianę w sposobie myślenia. Do tego momentu uważano ciepło i zimno za Arystotelesowskie elementy (płomień, woda, powietrze, i ziemia) HP
1609 – Johannes Kepler: pierwsze dwie zasady Keplera
1614 – John Napier: użycie logarytmu w obliczeniach Qin
1628 – William Harvey: cyrkulacja krwi (krążenie krwi) Borlach
1637 – René Descartes: dzieło o metodzie naukowej Qin
1643 – Evangelista Torricelli, asystent Galileusza, buduje pierwszy barometr. Zmiany słupa rtęci obserwowane w urządzeniu Toricelliego pokazują po raz pierwszy, że ciśnienie atmosferyczne zmienia się w czasie.
1648 – Blaise Pascal odkrywa, że ciśnienie atmosferyczne spada z wysokością i twierdzi, że ponad atmosferą musi być próżnia. HP
1666 – Newton: prawo powszechnego ciążenia; wszystkie obiekty oddziaływają na siebie grawitacyjnie HP
1666 – Gottfried Leibniz: rachunek różniczkowy
1676 – Ole Rømer: pierwsze pomiary prędkości światła
1687 – Newton: zasady ruchu Newtona HP
1714 – Gabriel Fahrenheit: termometr Qin
1745 – Ewald Jürgen Georg von Kleist: butelka lejdejska
1751 – Benjamin Franklin: opis wyładowań atmosferycznych HP
1757 – Albrecht von Haller: neurologia
1766 – Henry Cavendish: wodór HP Qin
1771 – Karl Scheele: tlen Qin HP
1785 – William Herschel: mgławica Stożek oraz pierwszy biały karzeł (40 Eridani)
1787 – Jacques Charles: prawo Charles'a prawo gazów doskonałych HP
1789 – Antoine Lavoisier: zasada zachowania masy HP
1791 – Luigi Galvani: opublikował ,,Komentarz o efektach elektrycznych ruchu mięśni" dot. odkrytego zjawiska pobudzenia elektrycznego narządów
1796 – Edward Jenner: szczepienie ochronne Borlach

1800-1849
1800 – Alessandro Volta: bateria elektryczna
1801 – Thomas Young dokonał opisu astygmatyzmu
1805 – John Dalton: teoria atomowa w chemii
1808 – Étienne Louis Malus: polaryzacja światła
1811 – Amadeo Avogadro: prawo Avogadra
1811 – Bernard Courtois: jod
1815 – Augustin Jean Fresnel: interferencja i dyfrakcja światła
1818 – Jöns Jacob Berzelius: ciężar atomu
1819 – Hans Christian Oersted: elektromagnetyzm
1820 – Ampère Andrè Marie: odkrył wzajemne oddziaływanie przewodników, przez które przepływa prąd elektryczny (prawo Ampère'a)
1821 – Thomas Johann Seebeck: zjawisko Seebecka
1827 – Amadeo Avogadro: prawo Avogadra
1827 – Georg Ohm: opór elektryczny
1827 – Georg Ohm: Prawo Ohma (elektryczność)
1831 – Michael Faraday: indukcja elektromagnetyczna
1831 – Robert Brown: jądro komórkowe
1838 – Matthias Schleiden: wszystkie rośliny zbudowane są z komórek
1841 – Rudolf Albert von Koelliker: plemniki
1842 – Christian Doppler: efekt Dopplera, akustyka
1843 – James Prescott Joule: Zasada zachowania energii, pierwsze prawo termodynamiki
1847 – Hermann von Helmholtz: zasada zachowania energii
1846 – William Morton: odkrycie anestezji
1848 – Lord Kelvin: temperatura zera bezwzględnego

1850-1915
1851 – Rudolf Clausius podał jedno ze sformułowań II zasady termodynamiki
1852 – Robert Remak: podział komórki
1853 – Ignacy Łukasiewicz: benzyna i nafta; składniki ropy naftowej
1858 – Rudolf Virchow: komórki mogą powstać tylko z już istniejących komórek
1863 – Louis Pasteur: odkrył zjawisko pasteryzacji
1865 – Gregor Mendel: mendlowskie zasady genetyki (prawa Mendla)
1869 – Dmitrij Iwanowicz Mendelejew: układ okresowy pierwiastków HP
1873 – James Clerk Maxwell: teoria elektromagnetyzmu (równania Maxwella)
1876 – Josiah Willard Gibbs: podstawy termodynamiki chemicznej i przejść fazowych
1882 – Robert Koch: prątek gruźlicy
1883 – Zygmunt Wróblewski i Karol Olszewski: skroplenie powietrza
1885 – Ludwik Pasteur opracował szczepionkę przeciw wściekliźnie
1888 – Heinrich Rudolf Hertz odkrył przewidziane przez Maxwella fale elektromagnetyczne
1895 – Wilhelm Röntgen: promieniowanie rentgenowskie (promienie X)
1896 – Henri Becquerel: zjawisko radioaktywności
1897 – Joseph John Thomson: elektron
1898 – Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie: polon i rad
1900 – Max Planck: prawo Plancka, promieniowanie ciała doskonale czarnego
1904 – Theodor Boveri: chromosomy
1905 – Albert Einstein: szczególna teoria względności, wyjaśnienie ruchu Browna, i opisanie zjawiska fotoelektrycznego
1906 – Walther Nernst: trzecia zasada termodynamiki
1911 – Ernest Rutherford: budowa atomu
1911 – Kazimierz Funk: witaminy
1912 – Alfred Wegener: dryf kontynentalny
1913 – Niels Bohr: model Bohra, model atomu
1915 – Albert Einstein: ogólna teoria względności

Borlach

Hmmm, teoretycznie dałoby się przydzielić to samo odkrycie 2 różnych osobom - w końcu kontakty między nacjami po dwóch stronach planety nie są jeszcze zbyt intensywne, a na to samo odkrycie mogły wpaść niezależnie 2 różne osoby, zwłaszcza gdy "pola zainteresować" poszczególnych nacji pokrywają się. Jeśli chodzi o Imperium, w przedziale 1500-1799 Ajdynir na pewno wiódłby prym w medycynie i astronomii. Także już teraz zaklepałbym sobie 3 pierwsze, Paracelsusa i teorię chorób (już jakiś czas byłaby znana w Imperium), Kopernika z jego teorią heliocentryczną oraz Vesaliuszowską anatomię człowieka. Na termoskop też mógłbym się pokusić, chyba że ktoś koniecznie chce.

Imiona, opisy, kto, gdzie i jak, napiszę w najbliższym czasie. Może najpierw porozdzielajmy ten pierwszy okres odkryć? 
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •  

Henryk Pruthenia

Nie widzę powodu, by, jak ktoś chce, nie wziąć i reszty. Co do Kopernika, chciałbym by Kopernik była kobietą był neszyjczykiem, może zróbmy tak, by pierwszy raz tę teorię wysunięto u Neszów, a reszta Kyonu by się dowiedziała od Ajdyniru? No i północne szlaki stają się dość interesujące, wszak to tędy będzie biegła wiedza znad Morza Wewnętrznego nad Ocean Biały.

To czekam w takim razie!
Dla siebie chciałbym wziąć Mendelejewa oraz Galileusza.

Henryk Pruthenia

#4
Technika

1500-1799
1582 – powstanie kalendarza gregoriańskiego (papież Grzegorz XIII). HP
1590 – mikroskop (Zaharias Jansen – Holandia) HP
1663 – zjawisko prądu elektrycznego (Otto von Guericke – Niemcy HP Borlach
1663 – maszyna elektrostatyczna (Otto von Guericke – Niemcy).
1668 – teleskop zwierciadlany (Isaac Newton – Anglia) Borlach
1688 – silnik parowy (Denis Papin – Francja). HP Borlach
1707 – prototyp statku parowego (Denis Papin – Francja). HP
1727 – pierwsze fotografie (Johann Heinrich Schulze – Niemcy). Borlach
1732 – maszyna parowa (Newcomena) do napędu maszyn obrotowych (Abraham Darby – Anglia).
1752 – piorunochron (Benjamin Franklin – USA); HP
1783 – balon wypełniony ogrzanym powietrzem (bracia Joseph i Jaques Montgolfier – Francja)
1787 – krosno mechaniczne (Edmund Cartwright – Anglia).  HP
1795 – prasa hydrauliczna (Joseph Bramah – Anglia);

1800-1849
1800 – bateria elektryczna (Alessandro Volta – Włochy)
1800 – promieniowanie podczerwone (Friedrich Wilhelm Herschel – Anglia)
1801 – lokomotywa drogowa (samochód parowy: R. Trevithick- Anglia);
1808 – kolej parowa na szynach (R. Trevithick – Anglia)
1810 – telegraf elektryczny (T. von Soemmering – Niemcy).
1812 – teoria powstawania systemów planetarnych (P. S. de Laplace – Francja)
1813 – rower biegowy (F. D. Sauevbronn);
1823 – zapalniczka (J. W. Döebereiner – Niemcy),
1824 – karabin maszynowy (J. Perkins – USA)
1825 – pismo dla niewidomych (L. Braille
1826 – początki fotografii (J. N. Niepce – Francja)
1826 – zapałki (J. Walker – Anglia).
1829 – pierwszy silnik elektryczny (Jedlicka);
1831 – jednostki podstawowe: milimetr, miligram i sekunda (C. F. Gauss – Niemcy);
1839 – początki fotografii – dagerotypia (Daguerre – Francja);
1840 – nawozy sztuczne w rolnictwie (Liebig – Niemcy); 
1840 – klucz i alfabet telegraficzny (F.B. Morse – USA);
1846 – maszyna do szycia (E. Howe – USA);

1850-1915
1852 – prototyp sterowca (H. J. Giffard – Francja);
1853 – lampa naftowa (Ignacy Łukasiewicz – Polska);
1854 – wydobycie i przetwarzanie ropy naftowej ( I. Łukasiewicz – Polska); 
1854 – pierwsza żarówka elektryczna (Goebel – Niemcy);
1859 – pierwsza droga asfaltowa (Francja)
1860 – silnik spalinowy gazowy (É. Lenoir – Francja)
1861 – początki fotografii barwnej (J. C. Maxwell – Anglia).
1863 – metro (Londyn)
1864 – karabin maszynowy (R. Gatling – USA)
1865 – działko szybkostrzelne (B. B. Hotchkiss); 
1867 – opatentowano dynamit (A. Nobel – Szwecja)
1867 – pierwszy użyteczny model maszyny do pisania
1875 – pojazd z silnikiem benzynowym (S. Marcus – Austria)
1876 – telefon (A. Bell – USA)
1877 – fonograf (T. Edison – USA);
1878 – silnik dwusuwowy (D. Clerk – Szkocja)
1879 – lokomotywa elektryczna (Niemcy);
1879 – żarówka elektryczna (T. Edison – USA)
1884 – karabin maszynowy (H. Maxim – Anglia)
1885 – samochód z silnikiem benzynowym (C. Benz – Niemcy)
1886 – motocykl (G. Daimler – Niemcy)
1886 – opracowano recepturę coca coli (J. Pemberton – USA)
1886 – samochód wyposażony w szybkobieżny silnik spalinowy (G. Daimler – Niemcy)
1887 – gramofon i produkcja płyt (E. Berliner – USA); 
1887 – międzynarodowy język Esperanto (L. Żydenhof – Polska) XXXXXXXDDDD
1895 – kinematograf (bracia Lumiere – Francja);
1896 – radio (A. Popow – Rosja, G. Marconi – Włochy)
1900 – sterowiec o sztywnej konstrukcji (Zeppelin – Niemcy)
1901 – wyróżnienie grupy krwi (K. Landsteiner – Austria)
1901 – miotacz ognia (R. Fiedler – Niemcy).
1903 – samolot: pierwsze udane loty (Wright, Hawk – USA); 
1903 – podstawy teoretyczne lotu rakietowego (K. Ciołkowski – Rosja);
1906 – pierwszy film rysunkowy zapisany na taśmie (J. Blackton – USA) (kto chce być krajem anime? XD)
1911 – przekazanie obrazu telewizyjnego za pomocą elektryczności (W. Kosma);
1913 – benzyna syntetyczna (F. Bergius – Niemcy)
1914 – pomysł zastosowania czołgu w bitwie (E. Swinton – Wielka Brytania).
1916 – pierwszy lotniskowiec (Anglia).
Dobra, Panowie! Losujemy I pakiet, to jest lata 1500-1799. Będę też losował w imieniu Widsida, dla Qinu. Olsowie, ze wzgledu na ich pluralność (śmieszne słowo, he he), wezmę jedynie mały udział w tym losowaniu. A dokładniej, zaklepywaniu, kto pierwszy, ten lepszy!

1500-1799
To ja z Nauki, jak mówię, biorę Galileusza, Benjamina Franklina, Newtona (choć podzieliłbym go z kimś innym, np. będą dwa Netwonu na Kyonie!), wodór, oraz Pascala (ajdynirskie dzieci będą sobie łamały języki na kyońskich lekcjach fizyki, gdy będą musiały wypowiedzieć pochodzące z Kraju Neszów nazwy jednostek!), chciałbym tez wziąć gazy doskonałe, i zasadę zachowania masy.

Z Techniki z tego okresu wziąłbym tak: mikroskop, zjawisko prądu elektrycznego, silnik parowy, i prototyp statku parowego, kalendarz gregoriański, oraz krosno.

Oczywiście, każda rzecz może być też wynaleziona gdzie indziej. Jeżeli chodzi o to, co będzie wynalezione jako pierwsze, to mam taki pomysł - będzie to losowane. Może być?

Borlach

Cytat: Henryk Pruthenia w Styczeń 29, 2019, 15:03:05
Nie widzę powodu, by, jak ktoś chce, nie wziąć i reszty. Co do Kopernika, chciałbym by Kopernik była kobietą był neszyjczykiem, może zróbmy tak, by pierwszy raz tę teorię wysunięto u Neszów, a reszta Kyonu by się dowiedziała od Ajdyniru? No i północne szlaki stają się dość interesujące, wszak to tędy będzie biegła wiedza znad Morza Wewnętrznego nad Ocean Biały.

To czekam w takim razie!
Dla siebie chciałbym wziąć Mendelejewa oraz Galileusza.
Z tym, że ja zawarłem już heliocentryczne elementy w mojej mitologii (dokładniej połowie mitu kosmogonicznego którą na razie spisałem), a w Ajdynirze od dawna miał dominować taki przed-kopernikański heliocentryzm, znany moim uczonym tak jak heliocentryzm znany był w starożytności uczonym greckim.
Może w Ajdynirze od dawna znano heliocentryzm, ale ta wiedza jakoś poza Imperium się nie rozprzestrzeniała? Za to Neszowie doszli do tego potem sami, i rozpowszechnili tę koncepcję po Kyonie?

To z nauki wziąłbym jeszcze:
- William Harvey: cyrkulacja krwi (krążenie krwi)
– Edward Jenner: szczepienie ochronne

Ajdynir będzie centrum medycyny, niczym Bliski Wschód za złotego wieku Islamu. Awicenna był Persem Ajdyniriańczykiem!

A z techniki:
- pierwsze fotografie (Johann Heinrich Schulze – Niemcy)
- teleskop zwierciadlany (Isaac Newton – Anglia)
Niezależnie od Neszów (i trochę później) chciałbym też wynaleźć prąd elektryczny i maszynę parową.

Żeś sobie całkiem sporo z techniki wziął, Henryk :P

Cytat: Henryk Pruthenia w Styczeń 29, 2019, 15:03:05(ajdynirskie dzieci będą sobie łamały języki na kyońskich lekcjach fizyki, gdy będą musiały wypowiedzieć pochodzące z Kraju Neszów nazwy jednostek!)
Już widzę tych biednych Neszów, wymawiających wszystkie pochodzące z ajdyniriańskiego terminy medyczno-anatomiczne!

Btw, może lepiej technikę przenieść do posta z nauką, coby wszystko w jednym miejscu było
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •  

Henryk Pruthenia

Oznaczę w poście potem.

A chce Ci się je mieszać po kolei? :P

Henryk Pruthenia

Dobra, oznaczyłem. Todsmer, też masz na coś chętkę? Kazimierz?

A! I mam propozycję! Czy Naszym Albertem Ajnsztajnem może być ajdynirski miteńczyk? Co Ty na to? :P

Borlach

Fajny pomysł, jestem za. Niech ci biedni Mitengowie mają coś od życia! XD
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •  

Kazimierz

Ja jeszcze nie wiem, ale pomyślę.
  •  

Henryk Pruthenia


Henryk Pruthenia

Czy ktoś się jeszcze zgłasza, czy mam sam sobie wszystko porozdzielać, i przejść do końcowej fazy tworzenia?

Borlach

Jak nikt się więcej nie zgłasza, to ja też bym się dołączył do rozbiorów
Oto ja, Adwokat Diabłów

커래얟쓰

Ave. Ja niniejszym zaproszony poprzez borlacha chciałbym w  ogólnym zapowiedzianym  ożywieniu kyonu jak i zarazy chciałbym się zgłosić do tego projektu.

Jak sprawa w kupnie wygląda (że jest dość pełny i rozwiniety) jest mi znana. Plan który obgadaliśmy jest  taki bym uzupełnił luki w ludach lasu i okolicach. Przede wszystkim językowe. Nie mogę znaleźć rodziny którą miałem uzupełnić tak btw borlasze xD. A potem... Potem się okaże jak to dalej będzie się kręcił kyon. No jestem za tym by dalej prowadzić i uzupełniać bo szkoda by było takiego dużego projektu by se umarł
  •  

Henryk Pruthenia

To zaproponuj, co chcemy!
Chciałbym, byśmy przedyskutowali jakie wielkie idee będą targały umysły młodych i starych w czasach bliższych nam? Macie jakieś pomysły?
Ja mam :P