Baukut, język Panaufów (języki gamajskie)

Zaczęty przez Tolasz, Grudzień 07, 2018, 21:34:07

Poprzedni wątek - Następny wątek

Tolasz

Urok Odina.

Zmiany prowadzące do powstania tego języka postghammajskiego rozpoczęły się od konfliktu o nieznanym podłożu w jednym z rodów Protoghammajczyków - Faniwuzirisa - u Faniwuzyjów. Skutkował on tym, że część z nich opuściła społeczność i udała się na wędrówkę w poszukiwaniu dla siebie nowego miejsca. Nazwali się oni Panaufrasa - Panaufami. Koczując po lasostepie natrafili na obcych ludzi, z którymi nawiązali przyjazne relacje. Wśród nich, skośnookich, szerokotwarzych, nazywanych przez Protoghammajczyków Zuutarasa - Zuutami, co być może było nazwą własną tych ludzi, ale tego conlangwistom i althistorykom nie udało się dociec, przebywał pewien bard - jak podają panaufskie podania - nazywany przez emocjonalnie reagujących na jego talent fanów - Zauriitagamba. Wypromował on przebój, który bardzo przypadł do gustu Panaufom. Śpiewany był w narzeczu Zuutów, ale miał wpadający w ucho refren, który często można było usłyszeć w czasie uczt i na tanecznych klepiskach: "harri risna, risna harri, risna risna, harri harri, harri raama, raama harri, aura parna, marna karma". Nie podobał się on jedynie wodzowi Dhii Aydrilarowi i jego gwardii, piriiduupaphom, jednak wódz nie był za bardzo lubiany za seplenienie, reranie i ogólny brak ogłady. Grano mu na nerwach często intonując refren, którego ten odśpiewać poprawnie nie umiał. Ponadto w czasie dyskusji, narad i dysput umyślnie przekręcano słowa tak, jak robił to Dhii Aydrilar. Był to przejaw zwyczajowej dezaprobaty wobec osoby wodza. Niestety, słuchały tego również dzieci, a dzieci jak wiadomo szybko się uczą i to najczęściej tych rzeczy, których nie powinny. Podchwyciły więc błędną wymowę i zaczęły używać jej między sobą przeplatając nawykami i słowami z języka Zuutów. Tak powstał młodzieżowy slang - baukut, w którym słowo oznaczającego dorosłych, nie rozumiejących tej mowy, brzmiało hayszukrusa (plurale tantum), a które później rozszerzyło znaczenie na wszystkich nie-Panaufów. Po pewnym czasie Panaufowie wraz z częścią Zuutów, którzy się do nich przyłączyli i zasymilowali, ruszyli w bezdroża. I ponieśli ze sobą w świat swoje zmienione narzecze. Oto narodził się nowy język.

I. Epoka Wielkiej Rotyzacji
gh -> rh /ʀ/
z -> /ʐ/ -> şr /ɽ/
dh -> /z/ -> r /r/
f(u), f(uu) -> fr /ʙ/

II. Epoka Wielkiej Wędrówki Spółgłosek
1. bezdźwięczne frykatywy
ph -> s /s/
s -> ş /ʂ/
ħ -> x /χ/
h -> ' /ʔ/
Vh -> V:
2. zwarte
p -> p /p/
t -> t /t/
k -> /kʲ/ -> c /c/
q -> k /k/
b -> b /b/
d -> d /d/
g -> /gʲ/ -> j /ɟ/

III. Epoka Wielkiej Redukcji Samogłosek
1. przegłos krótkich nieakcentowanych
i, u, a -> /ə/ -> /ɐ/ -> /a/ -> a /α/
2. akcentowane krótkie ulegają wzdłużeniu i zachowują swoją barwę;
3. długie:
ii -> /i:/ -> i /i/
uu -> /y:/ -> /i:/ -> i /i/
aa -> /a:/ -> /α:/ -> /ͻ:/ -> o /o/
ay -> /æ:/ -> /ε:/ -> e /ε/
au -> /α:/ -> /ͻ:/ -> o /o/
4. geminaty tracą braci-bliźniaków i stają się unitami;
5. akcent wyrazowy przesuwa się konsekwentnie na pierwszą sylabę;
6. pierwotna partykuła "raħ" ulega skróceniu do "xa"
6. przymiotniki przesuwają się na pozycję po rzeczownikach;

IV. Epoka Otwarcia Zgłosek
Zaszła, gdy opozycja długości samogłosek została zapomniana, i spowodowała ponowne pojawienie się jej w nowych miejscach
CVC -> CVh -> CV:
CiN -> Cĩ: -> Cẽ: -> Cɛ̃:
CoN -> Cõ: -> Cɔ̃:
CεN -> Cɛ̃:
CαN -> Cɑ̃:
CiR -> CiRi
CoR -> CoRo
CεR -> CεRε
CαR -> CαRα
Cil -> Cili
Col -> Colo
Cεl -> Cεlε
Cαl -> Cαlα
Cij -> Ciji -> Ci:
Coj -> Coji
(Cεj -> Cεji)
Cαj -> Cαji
Ciw -> Ciwi
Cow -> Cowo -> Co:
(Cεw -> Cεwo)
Cαw -> Cαwo

W tym miejscu Panaufowie stają się ludem Ponooraşa (l. poj. Ponoo), Ponoowami, a ich język się zwie xa-irhoro Ponooraşaşaa lub xa-irhoro bocaa

Język ponoowski ma:
*4 samogłoski krótkie
i o e a /i o ε α/
*4 samogłoski wzdłużone:
ii oo ee aa /i: o: ε: α:/
*3 samogłoski nosowe:
ę ǫ ą /ɛ̃: ɔ̃: ɑ̃:/
/ã:/ ma jednak tendencję do przechodzenia w /ɛ̃:/ lub /ɔ̃:/, zależnie od otoczenia
*5 spółgłosek zwartych bezdźwięcznych:
p t c k ' /p t c k ʔ/
*3 spółgłoski zwarte dźwięczne:
b d j /b d ɟ/
*4 spółgłoski szczelinowe:
f s ş x /f s ʂ x/
*2 spółgłoski nosowe:
m n /m n/
*5 spółgłosek płynnych:
fr l r şr rh /ʙ l r ɽ ʀ/
*2 półsamogłoski:
w y /w j/

Na tym etapie rozwoju języka zachodzą też zmiany takie, jak:
*liczba pojedyncza i podwójna zlewają się w liczbę paukalną (-Ø) (od 1 do 4)
*liczba zerowa (-) - przekształca się w przeczenie w znaczeniu braku wyrażanej cechy
*honorykatywność przekształca się w rodzaj gramatyczny żeński
*locativus (-'a) nabiera szerokiego znaczenia, odpowiadającego w zależności od kontekstu, polskim przyimkom "na", "w", "przy", "obok", "u", "o" itp., związanego z miejscem i czasem
*wołacz znika bez śladu
*końcówka przymiotnika -s_s i przysłówka -s_h zlewają się w nową końcówkę przymiotnika -şaa /ʂɑ:/
*funkcję przysłówka przejmuje innesivus -şa /ʂα/
*pod wpływem języka Zuutów sufiksy osobowe zostały wyparte przez prefiksy dzierżawcze, a czasownik uzyskał sufiks -'aa lub -'e dla 3. os. l. pau.

Liczebniki główne (odziedziczone i zapożyczone od Zuutów wyłącznie do celów religijnych, od 1 do 8 ):
1 - hazru -> 'aşrara  noso
2 - pharu -> sara  oci
3 - dhinnu -> rina  liisa
4 - aasau -> oşo  dowǫ
5 - kargha -> cararha  kinoo
6 - niirra -> nira  jawi
7 - saugh -> şorho  jęba
8 - wayr -> were  wapa
9 - baalla -> bola
10 - abaagh -> aborho

Liczebniki porządkowe
1 - hazrun -> aşrarą  aşraraşaa  nosaa
2 - pharun -> sarą  saraşaa  ocaa
3 - dhinnun -> riną  rinaşaa  liisaa
4 - aasaun -> auchan oşǫ  oşoşaa  dowaa
5 - karghan -> cararhą  cararhaşaa  kinaa
6 - niirran -> nirą  niraşaa  jawaa
7 - saughan -> şorhą (a nie jak się mogło wydawać - şorhǫ)  şorhoşaa  jębaa
8 - wayran -> werą (a nie - werę)  wereşaa  wapaa
9 - baallan -> bolą  bolaşaa
10 - abaaghan -> aborhą (nie - aborhǫ)  aborhoşaa

Zaimki osobowe
1. pau. - ghau, zifayya -> rho
2. pau. - lii, uuruyya -> li (m)
2. pau. hon. - dhilii -> rili (f & f+m)
3. pau. pay - pe (m)
3. pau. hon. - dhipay -> ripe (f & f+m)
1. pl. zifa -> şrifa
2. pl. uur -> 'iri (m)
2. pl. hon. - dhinuur -> riniri (f & f+m)
3. pl. qa -> ka (m)
3. pl. hon. - dhiqa -> rika (f & f+m)

Prefiksy dzierżawcze i osobowe czasownika
1. l. poj. agh- -> 1. l. pau. - ('a)rha-
1. l. podw. yaz- (out)
2. l. poj.  lay- -> 2. l. pau. m - le-
2. l. podw. hayy- (out)
2. l. poj. hon. ilaay- -> 2. l. pau. f & m+f - ('i)loyi-
3. l. poj. sar- -> 3. l. pau. m - şara-
3. l. poj. hon. saar- -> 3. l. pau. f & f+m - şoro-
1. l. mn. zi- -> 1. l. mn. - şri-
2. l. mn. hau- -> 2. l. mn. m o-
2. l. mn. hon. dhau- -> 2. l. mn. f & f+m - ro-
3. l. mn. qun- -> 3. l. mn. m & f & f+m - ki-

Przypadki
Nom. -Ø
Gen -(w)_ -> -wa
Dat. -(w)_l -> -wala
Acc. -(y)_s -> -yaa
Ins. -(y)_r -> -yara
Loc. -h_ -> -'a
Abl. -(_)ku -> -aca
All. -(_)ksu -> -aaşa
Innes. -s* -> -şa (przysłówek)
Prolat.  -(w)*dh -> -wara
Equativus -(_)llu -> -ala
Voc. -(*)q** -> (out)

PILNE! W przypadku braku komentarzy i uwag wątek zagrożony jest multipostingiem!
  •  

Henryk Pruthenia

<Marna karma> jest super! Powiem, imponujące zamiany dźwiękowe, naprawdę pppchnięte w fajnym kierunku, dobrze przeprowadzobe. Zarąbisty opis.
A honoratywność nie powinna przejść q rodzaj męski jednak? :p

Borlach

O, świetnie to wygląda! I to /ʙ/ xD
Podoba mi się też to częściowe zapożyczenie liczebników, przypomina mi trochę sytuację w perskim XD Czekam na więcej!

W ogóle, widziałeś pierwszy, wstępny szkic mapy, zamieszczony na Dyskordzie? W którą stronę wymigrowaliby Panaufamowie?
Oto ja, Adwokat Diabłów
  •  

커래얟쓰

tojatɬu w jaki sposób ʙ r ɽ ʀ stały się spółgłoskami bocznymi  ??? ??? ??? ???

PS kolejny conlang którego nie potrafię wymówić xD
  •  

Tolasz

#4
Cytat: 洋貴 w Grudzień 08, 2018, 00:03:29
tojatɬu w jaki sposób ʙ r ɽ ʀ stały się spółgłoskami bocznymi  ??? ??? ??? ???

PS kolejny conlang którego nie potrafię wymówić xD
Heh, no tak. Najpierw miały być ino r l, ale potem zaszalałem i te "boczne" zostały.
A jak poćwiczysz, to wymówisz. Nie ma zbitek spółgłosek, to łatwo idzie.

Cytat: Borlach w Grudzień 07, 2018, 23:56:26
W ogóle, widziałeś pierwszy, wstępny szkic mapy, zamieszczony na Dyskordzie? W którą stronę wymigrowaliby Panaufamowie?
Wrzuć mapę na forum. Ja sobie wyobrażam, że na razie tułają się po pograniczu lasów i stepu, to na bagienko zajrzą, to na pustyni w oazie spoczną i na jakichś eeşraaraşów (czyli ich gojów, gadziów i goroli w jednym) trafią. Mam pomysły na kolejne epizody i kolejne ewolucje, ale na początku chciałbym zrobić jakieś tłumaczenie na bocaa.
Cytat: Henryk Pruthenia w Grudzień 07, 2018, 22:39:41
A honoratywność nie powinna przejść q rodzaj męski jednak? :p
No właśnie coś mi się zdaje, że Panaufowie to byli ludzie nie znający mydła, ale kobiety w dłonie całowali, zasłony do jurt przed nimi podnosili i zwracali się do nich z większym poważaniem. A z chłopami się nie ceregielowali. No bo to była wpierw mała, demokratyczna społeczność.
  •