Zapożycz słówko powyżej (PRZEPLATANIEC EDYSZYN)

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Grudzień 22, 2018, 15:39:55

Poprzedni wątek - Następny wątek

QRSGN

5. nwg. jedbel - 1: ktoś, o kim ma się złe zdanie, głupek, odrzutek, dziwak, 2: zdziwaczeć, dziwaczeć, być nierozsądnym, odrzucać kogoś ze względu na jego zachowane, 3: głupi, dziwny, odrzucony, odrzucający (o zachowaniu)

1. nwg. narkrrupnaskut /wymowa/ 1: przeterminowanie, 2: wykroczyć poza termin, dopuścić do przeterminowania się, unieważnić, 3: przeterminowany, opóźniony, unieważniony
Najlepszego Dnia - wszyscy ludzie Idei
 •  

Lukas

2. narkrupnaskut [narkrupnasku] m - przeterminowanie
 •  

Kazimierz

3. kv никрупе /ˈnɨkrupɛ/ - nie zdążać (крупе - zdążać)
 •  

Emil

#198
4. koi kękrüpåd /ˈkʰɛkrypʰɔd/ - oddalać się (krüpåd - zbliżać się, ikrüpåd - nie zbliżać się, ikękrüpåd - nie oddalać się)
 •  

Τόλας

#199
5. qíqribot [ˈqɪqʀɪbʊt]- perspektywa, niehoryzont (qíqrib - horyzont)

1. qíqrib [ˈqɪqʀɪb] - widnokrąg
 •  

Borlach

2. ajd. qīkhriv /qɨ'χriv/ - horyzont, limit, skraj, idiomatycznie "koniec świata"
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

3. koi. kichrif /'kʰixriv/ - skrajny (-if końcówką przymiotnika)
 •  

Borlach

4. dolnowrd. kìhyariw /'ke͜iɧariw/ - bardzo, ekstremalnie
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

#203
5. prapółnocnodarkajski keešariv /'keːʃariv/ - coś najwyższego w hierarchii

1. hoczebozki hkaiúz mig /'hkʰai̯uz‿mig/ - leczyć się
 •  

Τόλας

#204
tl: χάȷοθμι [ˈχajʊθmi] - lek(arstwo) (χάȷο - lek, θίmι - proszek)
 •  

Borlach

#205
3. dolnoward. hì'unte /he͜iʔunte/ - zdrowie
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Lukas

 •  

Borlach

#207
5. dolnoward. hìt /he͜it/ - lek, lekarstwo

1. dolnoward. borojìl /'borod͡ʒe͜il/ - wnętrzności
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Emil

2. prajoreliski boróđjel [poˈróɟel] - wątroba
 •  

Kazimierz

 •