Wspólny conlang: Język sarmacki

Zaczęty przez Henryk Pruthenia, Luty 20, 2019, 11:03:54

Poprzedni wątek - Następny wątek

Henryk Pruthenia

Cytat: Siemoród w Luty 20, 2019, 21:42:34
Język sarmacki xD

Zagłosowałem i chętnie wezmę udział w tym pomyśle. Szkoda, że nie robimy indoeuropejskiego od zera, powstałoby coś typu albańskiego lub ormiańskiego, słowiańskie somięzy są już niestety trochę oklepane. Nad pojedynczymi zmianami też będziemy głosować?
Nad niektórymi na pewno, ale ankiety będą równoległe.

Nie bój się, zrobimy coś ciekawego z PIE potem :)


Cytat: 커래얟쓰 w Luty 20, 2019, 23:42:50
Ale proponuję żeby dać na głosowanie w ankiecie jakieś 12 godzin. Żeby ci co pracuja w systemie 3 zmianowym mogli oddać głos i nie być poszkodowani :p
Naprawdę wolę utrzymać tempo. Jestem nawet za tym, by jeżeli głosów będzie 10 sztuk, to mogę przerwać i iść dalej.

커래얟쓰

Robimy słowiański a zapieprzamy jak chinczyki. Pewnie nawet miski ryżu nam poskąpisz xD
 •  

CivilixXXX

Na razie stoimy bo nikt nie chce zagłosować na jedną z 3 najpopularniejszych opcyj.
Sei Kryoutxtuo Ki
 •  

CivilixXXX

#18
Mámy Persyø, proßø nastøpné pytańié
Sei Kryoutxtuo Ki

Henryk Pruthenia

#19
Następna tura pytań!

Kim będę nasi Słowianie?
 • Lechici-Pany, władcy Imperium Perskiego
 • Perscy niewolnicy
 • Przybyły ze stepów lud, który zajął jedynie kawałek ziemi

  Zapożyczenia z j. perskiego
 • Duża dola zapożyczeń leksykalnych i gramatycznych
 • Mała dola zapożyczeń leksykalnych i gramatycznych
 • Dużo zapożyczeń w leksyce, gramatyka zachowawcza

  Jak nazywają się nasi Słowianie?
 • Pochodna "Słowian"
 • Pochodna "Lechitów"
 • Pochodna "Sarmatów"
 • Przejęcie nazwy Persów
 • Inne (podaj w komentarzu)

  Jaki będzie charakter języka?
 • Skrajnie analityczny
 • Analityczny, ale z wieloma elementami fleksji
 • Mieszany, wiele innowacji, wiele cech konserwatywnych
 • Zachowawczy
 • Skrajnie zachowawczy

  Czy będą długie samogłoski?
 • Tak - symetryczny system
 • Tak - asymetryczny system
 • Nie

  Pismo
 • Arabskie
 • Awestyjskie
 • Greckie
 • Własny konskrypt, na bazie awestyjskiego (Sarmatyca)

  Los TorT, TolT, TerT, TelT (np. *korva, melko)
 • korova, meleko
 • korova, moloko
 • korva, molko
 • karva, melko
 • karva, mělko
 • karava, mělěko
 • krova, mlěko
 • koruva, meliko

  Los kvě, kvi, gvě, gvi, xvě, xvi
 • kv, gv
 • cv, dzv
 • čv, džv

  Los *tj, *dj (světja, medja, świeca, miedza)
 • svěca, medza
 • svěca, medza
 • svěča, meža
 • svěča, medža

  Los ǫ (dąb)
 • dǫbъ (zachowanie *ǫ)
 • dъbъ (zlanie się *ǫ, *ъ)
 • dubъ (zlanie się *ǫ, *u)
 • dobъ (zlani esię *ǫ, *o)

  Los ę
 • pętь (zachowanie *ę)
 • p'atь (przejście w  *ja)
 • petь (przejście w *e)
 • p'utь (przejście w *ju)
 • pätь (przejście w *ä)
 • pětь (przejście w *ě)
 • pįtь (przejście w *į)

  Los jerów (dzień, sen)
 • dьnь, sъnъ
 • d'en', sen
 • dan, san
 • d'ən', sən
 • dən, sъn
 • den', son

  Wiara naszych Słowian
 • Autokefaliczne Chrześcijaństwo Wschodnie
 • Szyizm
 • Sunnizm
 • Zaratusztrianizm
 • Wiara Słowiańska
 • Prawosławie  Dodatkowo, kiedy skończymy nasz wspaniały projekt, stworzę moda do EU4, dzięki któremu będziemy mogli zagrać naszym cudeńkiem! Z nazwami własnymi władców, z jakimś krótkim opisem historii, i też kulturą!

Borlach

#20
Zaratusztrianizm!
Sorry wielkie, ale nie było ludu w historii który po przybyciu do Iranu by się szybko nie ziranizował. Arabowie wszędzie arabizowali inne ludy, ale w Iranie to oni się w dużej mierze ziranizowali. Wszyscy przyjmowali perską buirokrację, a z nią język perski jako język administracji i perskie zwyczaje. To samo wszystkie ludy turkijskie. Więc koncept Lechitów-Panów jest nie wykonalny, o ile nie byliby bardzo mocno ziranizowani, coś na kształt Mandżurów i dysastii Qing w Chinach
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Todsmer

No Iran się mocno zarabizował :)
 •  

Borlach

Po stuleciach, tak. Ale zachował ciągłość kulturową, co jest wyjątkiem na tle innych terenów podbitych przez Arabów. Nie ma nawet porównania między tym jak zarabizował się taki Egipt, Magreb czy Lewant, a Iran. A perski całkiem szybko po podboju odzyskał status języka administracyjnego 
Oto ja, Adwokat Diabłów
 •  

Henryk Pruthenia

A więc!

Język Sarmacki - jest używany na terenie naszej Persji. Sarmaci są władcami Imperium Sarmackiego, pełniąc w nim nadrzędną rolę, jak i ich język - będący głównym językiem biurokracji jak i ulicy Imperium. Ich język jest zapisywany przystosowanym pismem greckim, ale używane też jest w celach liturgicznych własne pismo utworzone na bazie awestyjskiego. Większość jest wyznania chrześcijańskiego, istnieje bowiem silny Sarmacki Wschodni Kościół Autokefaliczny, choć istnieje mała mniejszość wyznająca Zaratusztrianizm.

Jeżeli chodzi o sam, język, to cechą charakterystyczną jest duża dola zapożyczeń leksykalnych i gramatycznych z języków podbitych narodów, występuje asymetryczny iloczas, a ogólny charakter języka jest mieszany, język posiada wiele innowacji, ale tez wiele cech konserwatywnych.

Ze zmian fonetycznych:
TorT, TolT, TerT, TelT > ToruT, ToluT, TeriT, TeliT
kv', gv' > čv, džv
tj, dj > č, dž
ę > į
ǫ, ъ > ъ
ь > ə (brak palatalizacji)


Henryk Pruthenia

Los Persów
 • Ho-ho-ho-holokaust – pozostało ich mało
 • Duża dola ludności perskiej
 • Exodus – Persowie przepłynęli Zatokę Sarmacką i osiedli się na terenie Omanu i Jemenu
 • Exodus – Persowie zamieszkują Lewiant

  Wiara Persów
 • Zaratusztrianizm
 • Sunnizm
 • Szyizm
 • Wschodni Kościół Autokefaliczny

  Turkowie w Anatolii
 • Obecni
 • Nieobecni
 • Rozpłynęli się w ludności miejscowej

  Wiara Turków (jeżeli są w Anatolii)
 • Prawosławie
 • Kościół Autokefaliczny
 • Tengryzm
 • Zaratusztrianizm

  Używane imiona
  Mieszane słowiańskie, perskie, jak i greckie
  Głównie słowiańskie
  Głównie greckie

  sV-, VsV
 • s, s
 • h, s
 • h, h

  c, dz
 • c, dz
 • c, dž
 • s, z
 • š, ž
 • š, dž

  r̥, l̥
 • ər, əl
 • er, el
 • ərə, ələ
 • ir, il
 • ur, ul
 • ar, al

  ě
 • ē
 • ā
 • ě

  Zapis ъ
 • ă
 • ĕ
 • ŭ

  l, ł
 • lʲ, ɫ
 • l, ɫ
 • ɫ, ɬ

  Brzmienie ъ
 • ʌ
 • ɐ
 • ɤ
 • ʊ
 • ɵ

  y
 • y
 • i
 • u
 • ə

  Iloczas
 • Tylko z akcentuacji
 • Wzdłużenie plus akcentuacja
 • Tylko wzdłużenie

  Oznaczenie długości
 • Makron
 • Akut
 • Podwojenie

  Akcentuacja
 • Ruchomy, konserwatywny
 • Ruchomy, innowacyjny
 • Stały, na ostatnią sylabę
 • Stały, na przedostatnią sylabę
 • Stały, na przedprzedostatnią sylabę
 • Stały, na pierwszą sylabę

  v
 • w
 • v
 • v, w (wariant małolitewski)

  bV, pV (nie przed S)
 • b, p
 • b, f
 • v, f

  b, d, g _R, N
 • b, d, g
 • v, ð, ɣ
 • b, d, ɣ

  tv, dv, sv, Cv
 • tv, dv, sv, Cv
 • kv, gv, xv, Cv

  jь- (jьgla igła)
 • əgla
 • jəgla
 • igla

  t', d'
 • t, d
 • k, g
 • c', dz'

  -l
 • l
 • w

  orT, olT
 • urT, ulT
 • orT, olT
 • roT, loT
 • ruT, luT

  šč, ždž
 • šč, ždž
 • čč, dždž
 • č, dž

  g
 • g
 • ɣ

  vj, pj, bj, mj
 • vj, pj, bj, mj
 • vl, pl, bl, ml

  tl, dl
 • tl, dl
 • l
 • kl, gl

  j
 • j, Cj
 • dž, Cj
 • dž, Cdž
 • dž, Cž

  st, zd
 • st, zd
 • sk, zg
 • s, z
 • θ ð

  e
 • e
 • i
 • e, o (przed r, l, n, m)

  o
 • o
 • u
 • o, e (przed j, š, ž, č, dž)

  Cs, ks
 • s, xs
 • Cs, ks  Ufff!

Henryk Pruthenia

Podsumowując!

Sarmaci podbili Persję w dość brutalny sposób, przez to nadszarpnęli główną bazę populacyjną. W późniejszym okresie, mniejsze refugialne państwa na południu pod naporem przebyły Zatokę Sarmacką i osiadły w Jemenie, Omanie. Powstały tam bogate, kupieckie państwa. (Borlach, podałbyś jakieś przykładowe nazwy, jak mogłyby się nazywać?). Co ciekawe, dominującą wiarą wyznawaną przez refugiuszy był Zaratusztrianizm, choć istnieje też duża dola wyznająca lokalny odłam chrześcijaństwa. W wyniku podboju część ludności zbiegła do Lewiantu, gdzie założono parę, mało ważnych państewek, w których dominują kościoły wschodnie. Ale większa część Persów została na miejscu, częściowo uległa sarmatyzacji, ale też istnieją zwarte zaratusztriańskie grupy.

Najazd Turków zrujnował najbardziej perską część Państwa Sarmatów, co przypieczętowało zgubę Persów. Osiedli się oni w Anatolii i podbili część Lewiantu przynosząc swoją religię - Tengryzm. O ile w Zachodniej Anatolii i Lewiancie współcześnie po Turkach nie ma śladu, to w Wschodniej Anatolii istnieje Chanat Turecki, który uległ już silnym wpływom autochtonom, i jedynym wyznacznikiem bycia Turkiem pozostaje ich wiara, a nie język.

Sarmaci, ze względu na swój chrześcijański charakter przyjęli wiele imion greckich, a ze względu na kontakty z Persami - perskich. Nie porzucili jednak swoich dawnych przyzwyczajeń, stare imiona trzymają się mocno, a nawet często można znaleźć imiona greckie, czy perskie, złożone na słowiańsko modłę (Bazylosław! :P)

Co do języka:
sV-, VsV > h, h
c, dz > š, dž
r̥, l̥ > ərə, ələ
ě > ā
l, ł > ɫ, ɬ
ъ > ɤ
y > u
Wzdłużenie zastępcze (+ czasem pod wpływem akutu)
 • Zmiany w akcentuacji:
 • Przeskok na sylabę długą
 • Ściągnięcie akcentu z krótkich sylab wygłosowych
 • Przeskakiwanie akcentu na przedimek
  bV, pV (nie przed S) > v, f
  v > v, w (alofonia)
  b, d, g _R, N > v, ð, ɣ
  tv, dv, sv > kv, gv, xv
  jь- > ə
  t', d' > c', dz'
  -l > -w
  orT, olT > ruT, luT
  šč, ždž > č, dž
  g > ɣ (obecne jednak w późniejszych zapożyczeniach)
  vj, pj, bj, mj > vj, pj, bj, mj
  tl, dl > kl, gl
  j > j
  st, zd > θ ð
  e > e, o (przed r, l, n, m)
  o > o, e (przed j, š, ž, č, dž)
  Cs, ks > s, xs

  Samogłoskę /ъ/ zapisujemy jako ă, długość oznaczamy za pomocą makronu.

Henryk Pruthenia

Czy występuje określoność?

Henryk Pruthenia

Tak z ciekawości, czy ktoś z osób nie zajmujących się zazwyczaj konlangami, lub robiący to dość rzadko, też głosował?

Obcy

Oddałem głos. W ok. 50% podobne zdanie jak większość, w 30% niezgodne, w ok. 20% zremisowałem.

Henryk Pruthenia

Ja się niektórym decyzjom serio dziwiłem.